ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100                                               

Studentenkorfbalcommissie

De Studentenkorfbalcommissie, afgekort: SKC, behartigt de belangen van studentenkorfbal binnen het KNKV. De Studenten Korfbal Commissie is een stafcommissie binnen het KNKV, die zich bezighoudt met het reilen en zeilen van het studentenkorfbal in ...

                                               

SWKGroep

De SWKGroep bestaat uit verschillende organisaties die actief zijn in kinderopvang, buurtwerk, zorg en onderwijs. De organisatie is actief op 250 locaties, telt anno 2018 circa 2300 werknemers en circa 500 vrijwilligers. Het hoofdkantoor zetelt i ...

                                               

Taskforce DeeltijdPlus

De Taskforce DeeltijdPlus is een Nederlandse organisatie die zich ervoor inzet dat vrouwen met deeltijdbanen meer uren gaan werken. Tot de oprichting van de Taskforce DeeltijdPlus werd besloten op de Participatietop in 2007, waaraan vertegenwoord ...

                                               

Tripool Zuid-Limburg

Tripool Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen in de Nederlandse provincie Limburg. Bij deze samenwerking was het primaire doel om de economische structuur van regio Zuid-Limburg te verbete ...

                                               

Turkije Instituut

Het Turkije Instituut was een Nederlandse instelling die van 2007 tot eind 2015 actief was. Het doel van het instituut was in nauwe samenwerking met derden activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan een betere kennis van Turkije vanuit een Nederl ...

                                               

UBALL Basketball Utrecht

UBALL is een talentontwikkelingsacademie voor basketbal in Midden-Nederland. UBALL is in 2005 opgericht. Oorspronkelijke was UBALL als een zogenaamde bolwerkvereniging opgericht. Het bestond uit een selectie van zeven basketbalverenigingen uit Ut ...

                                               

Unie KBO

De Unie Katholieke Bond van Ouderen is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De Unie KBO heeft 175.000 leden en 8.000 vrijwilligers.

                                               

Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland

De Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland is een koepelorganisatie van Marokkaanse moskeeen in Nederland. De vereniging is officieel in 1982 opgericht. Marokkaanse moskeeen willen traditioneel hun onafhankelijkheid bewaren en werken ...

                                               

Unie van Vrijwilligers

De Unie van Vrijwilligers is een landelijk werkende Nederlandse vrijwilligersorganisatie. Ze organiseert ongeveer 4500 vrijwilligers die actief zijn met het verlenen van praktische zorg en ondersteuning in instellingen en bij mensen thuis. Het be ...

                                               

United Adoptees International

United Adoptees International is een stichting die opkomt voor belangen van geadopteerden. Zij werd in 2006 opgericht en houdt zich vooral bezig met bewustwording, ontwikkeling en verandering van het adoptieveld. De UAI-bestuursleden onderhouden ...

                                               

Vaste Keurings Commissie

De Vaste Keurings Commissie was een Nederlandse organisatie die tot januari 2013 actief was op het gebied van kwaliteitsjureringen in de tuinbouwsector en de registratie van siergewassen ter bevordering van de handel in deze gewassen onder de cor ...

                                               

Vastenactie

Vastenactie is een zelfstandige rooms-katholieke goede doelen stichting, die gedurende het hele jaar bij particulieren fondsen werft voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten wereldwijd. Zij roept in Nederland op tot solidariteit met mensen die h ...

                                               

Vicki Brownhuis

Het Vicki Brownhuis is in Nederland het eerste inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten. In het Vicki Brownhuis wordt sinds de oprichting op verschillende manieren aandacht geschonken aan de psychosociale aspecten van kan ...

                                               

VluchtelingenWerk Nederland

De vereniging VluchtelingenWerk Nederland is een niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland behartigt. Dat doet de organisatie vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Ne ...

                                               

Volksbond tegen Drankmisbruik

De Volksbond tegen Drankmisbruik werd in 1875 door Louis Philippona opgericht als de Multapatiors Bond ter bestrijding van bedwelmende dranken. In 1882 werd de naam veranderd in Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik.

                                               

VVV Cadeaukaart

De VVV Cadeaukaart is een cadeaukaart in Nederland waarvoor de ontvanger naar eigen keuze iets bij een van de 15.000 aangesloten acceptatiepunten kan kopen. Dus lekker shoppen bij heel veel van je favoriete winkels. De cadeaukaart kan ook worden ...

                                               

Commissie Watersport Opleidingen

De Commissie Watersport Opleidingen is een diplomalijn voor vaaropleidingen in Nederland. De opleiding tot CWO-instructeur is de enige ministerieel erkende opleiding tot watersportdocent in Nederland. De CWO is een samenwerkingsverband van Waters ...

                                               

Welstandscommissie

De welstandscommissie is in Nederland een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarvo ...

                                               

Wereldkinderen

Wereldkinderen is een Nederlandse vereniging die zich inzet als kinderwelzijnsorganisatie voor buitenlandse kinderen zonder thuis. Zij doet dat door middel van projecthulp en interlandelijke adoptie. Bij alle activiteiten van Wereldkinderen staat ...

                                               

William Schrikker Stichting

De William Schrikker Stichting is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De William Schrikker Stichting richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van oude ...

                                               

WLTO

De Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie was een organisatie voor boeren en tuinders in Noord- en Zuid-Holland. De organisatie is in 1991 ontstaan door fusie tussen de Katholieke Land- en Tuinbouwbond en de Hollandsche Maatschappij van Landbouw ...

                                               

WoningNet

WoningNet is een IT-organisatie, eigendom van een groot aantal woningcorporaties. WoningNet heeft geen winstoogmerk en is een partner voor meer dan 200 woningcorporaties op het gebied van woonruimteverdeling. Bij WoningNet werken circa 160 mensen ...

                                               

Adres van Antwoord

Het Adres van Antwoord was een van 1815 tot 1906 bestaande officiele reactie van de Nederlandse Staten-Generaal op de Troonrede.

                                               

Akkerbouwersprotest 1990

Het akkerbouwersprotest of -oproer of de boerenopstand was een protestactie van Nederlandse akkerbouwers in februari-maart 1990. In feite vormden de protestacties van 1990 het hoogtepunt in een reeks acties naar aanleiding van veranderd landbouwb ...

                                               

Algemene Vereniging voor Democratie

De Algemene Vereniging voor Democratie was een politieke organisatie, die in Nederland bestond van 1977 tot 2004. De oprichter en eerste voorzitter van de Algemene Vereniging voor Democratie was het oud-Tweede Kamerlid J.H. Scheps PvdA. Scheps wa ...

                                               

Asielzoekerscentrum

Een asielzoekerscentrum, afgekort azc, is een opvangcentrum voor asielzoekers die tijdelijk in een land verblijven tot over hun asielaanvraag is beslist.

                                               

De Balie

De Balie is een Nederlandse organisatie die onafhankelijke programma’s over kunst, cultuur en politiek produceert. De Balie is gevestigd aan het Kleine-Gartmanplantsoen 10, bij het Leidseplein in Amsterdam, en heeft drie theaterzalen, een bioscoo ...

                                               

Bestek81

Bestek81 was een nota die in de zomer van 1978 werd uitgebracht door het Nederlandse kabinet van Agt-Wiegel. Bestek81 beschreef het voorgenomen sociaal-economisch beleid tot en met 1981. Centrale punten waren de ontkoppeling van de uitkeringen en ...

                                               

Boerenprotest 2019-2020

Het boerenprotest is een reeks protestacties van Nederlandse boeren die plaatsvonden vanaf 1 oktober 2019. De boeren vroegen aandacht voor hun positie in de maatschappij, de "continu wijzigende regelgeving en het algemeen gebrek aan begrip en res ...

                                               

Burgerinitiatief Erken ME

Het Burgerinitiatief Erken ME betreft een petitie die op 29 oktober 2013 werd aangeboden aan de Commissie VWS van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De petitie, opgesteld door de onafhankelijke actiegroep Groep ME-Den Haag, was bij de indiening ...

                                               

Catshuisbrand

Op 15 mei 2004 brak er tijdens werkzaamheden brand uit in het Catshuis, de ambtswoning van de Nederlandse minister-president. Een groot deel van de benedenverdieping brandde hierdoor uit. Andere delen van het gebouw liepen rook- en waterschade op ...

                                               

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. De resultaten van dat onderzoek worden gepubliceerd, onder andere in een serie ov ...

                                               

Clara Wichmann Instituut

Het Clara Wichmann Instituut, genoemd naar de juriste Clara Wichmann, was een Nederlandse organisatie die zich bezighield met de rechtspositie van vrouwen. Zij werd in 1987 opgericht en op 1 oktober 2004 opgeheven wegens het beeindigen van de ove ...

                                               

Des Indes-beraad

Het Des Indesberaad was de naam van een reeks ontmoetingen in de jaren 70 en 80 van VVD-, PvdA- en D66-politici die tot doel hadden het verkennen van mogelijkheden om een regeringscoalitie te vormen bestaande uit deze partijen. Deze wens was onts ...

                                               

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen is een afdeling van de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het DNPP verzamelt documentatie over politieke partijen in Nederland. Doctoraalstudenten, wetenschappers en ...

                                               

Dwars, duivels en dromend

Dwars, Duivels en Dromend is een boek van Ger Verrips uit 1995 dat gaat over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland van 1938 tot 1991. Verrips, zelf twintig jaar lid van de CPN, baseerde het boek op nooit eerder onderzochte do ...

                                               

Eenheid door Democratie

Eenheid door Democratie of voluit Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie, was een Nederlandse buitenparlementaire beweging die zich van 1935 tot 1940 tegen zowel het nationaalsocialisme als het communisme richtte. Het motto van de be ...

                                               

Felix Libertate

Felix Libertate ", was een patriottische societeit of club die in 1795 in Amsterdam was opgericht en waarvan het doel de gelijkberechtiging, de emancipatie, van de Joden was. Deze Joodse patriotten waren aanhangers van de Haskalah, en de Franse R ...

                                               

G500

Begin april 2012 startten Sietse Bakker, Ingeborg Baltussen, Eline Bötger, Ilse van Eck, Sywert van Lienden, Stephan Vierkant en Hederik de Vries de G500-beweging. Op 8 april 2012 presenteerde Van Lienden in het televisieprogramma Buitenhof de G5 ...

                                               

Genderongelijkheid in de Nederlandse politiek

De genderongelijkheid in de Nederlandse politiek is het fenomeen dat in Nederland meer mannen dan vrouwen actief zijn in politieke organisaties dan wel werken als professioneel politicus. In de verschillende politieke gremia binnen de Nederlandse ...

                                               

Grootzegelbewaarder

Grootzegelbewaarder is een van oorsprong laat-middeleeuwse titel voor een hoge ambtenaar die belast is met het bewaren en vervaardigen van het grootzegel. Dat is het zegel waarmee de belangrijkste oorkondes van de vorst en later van de staat werd ...

                                               

Homohuwelijk in Nederland

Nederland stelde op 1 april 2001 het burgerlijk huwelijk open voor partners van hetzelfde geslacht. Sinds 10 oktober 2012 geldt dit ook voor Caribisch Nederland. In feite is er van een afzonderlijk "homohuwelijk" in Nederland geen sprake, juridis ...

                                               

Joint Strike Fighter-programma

Het Joint Strike Fighter-programma was een programma van het Amerikaanse ministerie van defensie om de F-16 Fighting Falcon en andere in de jaren negentig gangbare tactische gevechtstoestellen te vervangen door een nieuw "volgende-generatie"-geve ...

                                               

Latente Nederlanders

Latente Nederlanders zijn een groep mensen met ouders van verschillende nationaliteiten en verschillende rechten met betrekking tot het kiezen van een nationaliteit doordat binnen het Nederlandse nationaliteitsrecht tot 2010 ongelijkheid was tuss ...

                                               

Liberalisme in Nederland

Het liberalisme in Nederland komt eind 18e eeuw op als onderdeel van de Verlichting in Europa. Nederland kent grofweg vier liberale stromingen, te weten het klassiek liberalisme, het conservatief-liberalisme, het sociaalliberalisme en het meer re ...

                                               

Lijst van gedeputeerden naar de Staten-Generaal

Dit is een lijst van mensen waarvan bekend is dat ze gedeputeerde waren naar de Staten-Generaal van de Nederlanden in de periode 1568-1796. Zie ook Lijst van gedeputeerden naar de Staten-Generaal 1464.

                                               

Lijst van intergouvernementele organisaties waarvan Nederland lid is

Hieronder volgt een lijst van intergouvernementele organisaties waarvan Nederland lid is. Als relatief klein land probeert het Koninkrijk der Nederlanden over het algemeen zijn belangen in het buitenlandbeleid op gelijk niveau te krijgen met de b ...

                                               

Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair instituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland en Europa. Dit instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen en streeft er naar o ...

                                               

Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie

Het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie, afgekort tot NIMD, is een non-profitorganisatie opgericht door politieke partijen in Nederland ter ondersteuning van politieke partijen in nieuwe en in ontwikkeling zijnde democratieen.

                                               

Nexit

Nexit is een scenario waarin Nederland de Europese Unie verlaat. Het woord is een porte-manteau van Nederland en exit. Uit een peiling van EenVandaag op 31 januari 2020 bleek dat 33% van de Nederlanders een voorstander is van een Nexit en 59% een ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →