ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104                                               

Heemtuin Sloterpark

De Heemtuin Sloterpark ligt in het Sloterpark ten westen van de Sloterplas in Amsterdam Nieuw-West. Na ophoging van het terrein in de jaren vijftig bleef dit gebied lange tijd onaangeroerd. Hier ontwikkelde zich spontaan een ruig gebied met wilde ...

                                               

Londotuin

De Londotuin is een heemtuin bij Leersum in de Nederlandse provincie Utrecht. De tuin is in zijn huidige vorm gesticht in 1997. Er vlakbij, op terrein van het kasteel Broekhuizen, lag al sinds 1972 een heemtuin. De tuin ontleent zijn naam aan Ger ...

                                               

Natuurtuin De Robbert

Natuurtuin de Robbert is een gebied van 1.5 hectare in Helmond Noord in de provincie Noord-Brabant. Het maakt deel uit van de ca 100 hectare metende parkachtige groenzone de Bundertjes. Beheerder is de Stichting Natuurtuin Helmond, een vrijwillig ...

                                               

Cees Sipkes

Cornelis Sipkes was een Nederlandse plantenkweker die zich ontwikkelde tot tuinarchitect. Als kenner van inheemse wilde planten was hij een pionier op het gebied van de aanleg van heemtuinen en liet hij zich ook uit over beheer en inrichting van ...

                                               

Stadspark (Groningen)

Het Stadspark in Groningen is een ongeveer 140 hectare groot park aan de zuidwestzijde van de stad in de Stadsparkwijk. Het is een gemeentelijk monument.

                                               

Heempark De Tenellaplas

Het Heempark" De Tenellaplas” is een heempark in de Duinen van Voorne bij Rockanje. Het landschapspark werd aangelegd door Cees Sipkes in 1949-1950. Sipkes zelf gebruikte de naam" Heempark De Tenellaplas”, maar de tegenwoordige eigenaar, de Stich ...

                                               

Jac. P. Thijsse

Jacobus Pieter Thijsse was een Nederlands schrijver, onderwijzer en natuurbeschermer, die vooral bekend werd door zijn vele bijdragen op het gebied van de natuureducatie, veldbiologie en natuurlijke historie. Van de vele boeken die Thijsse schree ...

                                               

Thijsses Hof

Het Thijsses Hof is de oudste heemtuin van Nederland en is ontworpen door Leonard Anthony Springer en Jac. P. Thijsse. Cees Sipkes legde de tuin aan en zorgde voor de beplanting. De Hof is te vinden aan de Mollaan 4 in Bloemendaal. Bij het negent ...

                                               

Jac. P. Thijssepark

Het Dr. Jac. P. Thijssepark is een park in de Noord-Hollandse plaats Amstelveen. Het is in de 20ste eeuw aangelegd en is eigenlijk een langgerekte heemtuin. Het park ligt in de noordwesthoek van Amstelveen, aan de rand van het Amsterdamse Bos. De ...

                                               

Tuin van Kapitein Rommel

De Tuin van Kapitein Rommel is een natuurtuin met ontmoetingsruimte in Castricum in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De tuin is eigendom van de gemeente Castricum en is in zijn huidige vorm aangelegd in 1994 met een ecologische en sociale ...

                                               

Wijktuin Ommoord

Wijktuin Ommoord is een natuurtuin of ecologische tuin van ongeveer vijf hectare groot in de Rotterdamse hoogbouwwijk Ommoord. Het openbare wandelgebied is gelegen tussen de woonbuurten Romeijnshof en Boekholt. Het is geen heemtuin, maar een park ...

                                               

Wind in de wilgen

Wind in de wilgen is een koffie- en theeschenkerij met een heemtuin in Lelystad. De naam is ontleend aan het jeugdboek De wind in de wilgen van Kenneth Grahame.

                                               

Lijst van Natura 2000-gebieden in Nederland

De Natura 2000-gebieden in Nederland zijn gebieden die door de Nederlandse regering zijn aangemeld bij de Europese Commissie als speciale beschermingszone, habitatrichtlijngebieden. Daarnaast waren er al Vogelrichtlijngebieden aangewezen. Gecombi ...

                                               

Habitatrichtlijngebied (Nederland)

De Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Hierin staat de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats centraal. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500 plantensoorten, 200 diersoorten en 198 habitats genoemd. Ze worden bovendie ...

                                               

Vogelrichtlijngebied (Nederland)

De Vogelrichtlijn, 2 april 1979, bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor deze vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels moeten Speciale Beschermingszones worden aangewezen.

                                               

Annabos

Het Annabos is een van de natuurgebieden, die door de Vereniging Natuurmonumenten worden beheerd. Het bevindt zich op Voorne-Putten ten oosten van Rockanje in de provincie Zuid-Holland. Het is in de Sint Annapolder aangelegd, daar komt de naam An ...

                                               

Beningerslikken

De Beningerslikken is een natuurgebied op Voorne-Putten in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Dit vogelreservaat ligt drie kilometer van Hellevoetsluis, vlak bij Oudenhoorn en Zuidland. Een deel van de voormalige buitendijkse landbouwgronden ...

                                               

Berkheide

Berkheide is een 1700 ha. groot duingebied aan de Nederlandse Noordzeekust tussen Scheveningen en Katwijk. Het ligt grotendeels in de gemeente Wassenaar en vormt samen met Meijendel het Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide. Bij eigenaar Staat ...

                                               

Dark Sky Boschplaat

Dark Sky Boschplaat is een internationaal Dark Sky Park op het natuurgebied De Boschplaat dat ligt op het oostelijk deel van het waddeneiland Terschelling in het noorden van Nederland. De status van Internationaal Dark Sky Park is in 2015 aan De ...

                                               

Dark Sky Park

Een Dark Sky Park is een natuurgebied waarin de nachthemel van hoge kwaliteit is en waar een natuurlijke nachtelijke leefomgeving heerst. Ook dient een Dark Sky Park s nachts vrij toegankelijk te zijn voor het publiek en wordt de nachtelijke donk ...

                                               

Kolland en Overlangbroek

Kolland en Overlangbroek is een natuurgebied in Nederland tussen Wijk bij Duurstede en de Utrechtse Heuvelrug in. Het gebied bestaat uit de twee losse gebieden landgoed Kolland en landgoed Overlangbroek en is in totaal 110 hectare.

                                               

Liendense Waard

De Liendense Waard is een natuurontwikkelingsgebied in de uiterwaarden van de Maas tussen Batenburg en Niftrik. Het gebied is ontwikkeld door Rijkswaterstaat in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Een oude Maasarm die bij de kanalisa ...

                                               

Meertje de Waal

Meertje de Waal is een natuurgebied in Rockanje op Voorne-Putten in de provincie Zuid-Holland. Dit natuurgebied van 25 hectare wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het bestaat uit rietlanden, moerasbos, graslanden en open water met een zandbodem. ...

                                               

Merrevliet

Het Merrevliet is een natuurgebied ten oosten van Rockanje op Voorne-Putten in de provincie Zuid-Holland. Het gebied van tien hectare wordt beheerd door Natuurmonumenten. Merrevliet is een restant van een oude kreek, een zijgeul van de Strype. Do ...

                                               

Polder van Biesland

De Polder van Biesland is een polder in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, die ligt tussen Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, ten zuiden van de Delftse Hout. Het gebied is met name bekend vanwege de weidevogelstand.

                                               

Quackgors

Quackgors is een natuurgebied op Voorne-Putten aan het Haringvliet. Het is een voormalig getijdengebied een van de natuurgebieden, die door de Vereniging Natuurmonumenten worden beheerd. Het ligt ten westen van Hellevoetsluis in de provincie Zuid ...

                                               

Twistvlietpark

Het Twistvlietpark is een park in de nieuwbouwwijk Stadshagen, Zwolle, waar delen van het oorspronkelijke landschap zijn behouden. Zo is langs de oude Riete, het water dat nog steeds met een sluisje op het Zwarte Water uitkomt, een natuurlijk par ...

                                               

4e Nota Waterhuishouding

In de Vierde nota waterhuishouding legde de Nederlandse regering in 1998 haar belangrijkste beleidsdoelstellingen met betrekking tot het waterbeheer vast voor met name de periode 1998-2006. De nota vormt een vervolg op de Derde nota waterhuishoud ...

                                               

Commissie Waterbeheer 21e Eeuw

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw was een commissie onder voorzitterschap van Frans Tielrooij met als opdracht om de regering te adviseren over de wenselijke aanpassingen in de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland, met aandacht voor de g ...

                                               

Nationaal Waterplan

Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de 4e Nota Waterhuishouding een rijksplan voor het waterbeleid in Nederland. Het eerste Nationaal Waterplan is in 2009 vastgesteld. De Waterwet schrijft voor dat het ministerie belast met Waterstaat elke ...

                                               

Provinciale Waterstaat

De Provinciale Waterstaat was een dienst van de Nederlandse provincies. Deze diensten zijn rond 1870 gevormd toen de rijksoverheid het beheer van de waterstaatzaken deels heeft gedecentraliseerd, en ondergebracht bij de provincies. De Provinciale ...

                                               

Waterbeheer in Nederland

Voor algemene informatie over waterbeheer, zie Waterbeheer Het waterbeheer in Nederland is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren en is onderdeel van de waterstaat in Nederlan ...

                                               

Weerstatistieken januari Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand januari in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken februari Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand februari in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken maart Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand maart in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken april Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand april in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken mei Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand mei in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken juni Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand juni in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken juli Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand juli in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken augustus Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand augustus in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken september Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand september in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken oktober Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand oktober in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken november Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand november in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Weerstatistieken december Nederland en België

Deze pagina bevat de gemiddelde waarden en de uitzonderlijke gebeurtenissen op weergebied in de maand december in Nederland en Belgie, zoals geregistreerd door respectievelijk de KNMI-weerstations in Nederland en het KMI in Ukkel, Belgie.

                                               

Winter van 1974-1975

De winter van 1974-75 was een van de zachtste winters in Nederland en Europa sinds het begin van de temperatuurwaarnemingen. Het koudegetal kwam uiteindelijk niet hoger uit dan 3.2, wat toen nog een unicum was. Op de ranglijst van warmste maanden ...

                                               

Winter van 2019-2020

De winter van 2019-2020 was zowel in Nederland als in Belgie een zeer zachte winter. Het hellmanngetal is 0.1, alleen 2014 heeft een lager koudegetal. Er waren 15 vorstdagen tegen normaal 38. In december werd het gemiddeld 5.8 graden tegen 3.7 gr ...

                                               

Lijst van Nederlandse adellijke families (naar titel)

Dit is een lijst van Nederlandse adellijke families zoals opgenomen in het Filiatieregister van de Hoge Raad van Adel in Den Haag, het formele register van de Nederlandse adel. Adellijke families die in de loop der eeuwen uitgestorven zijn vóór d ...

                                               

Lijst van Nederlandse ambassadeurs

                                               

Lijst van Nederlandse Amerikanen

Hieronder staat een lijst van bekende Amerikanen die van Nederlandse afkomst zijn. Er zijn afstammelingen van Nederlandse kolonisten uit de 17e eeuw en van latere immigranten die rond 1850 en na de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten tro ...

                                               

Lijst van Belgische en Nederlandse deelnemers van Bilderbergconferenties

Erevoorzitter van de Bilderbergconferentie Etienne Davignon voorzitter Generale Maatschappij van Belgie Ph. de Schoutheete de Tervarent voormalig permanent vertegenwoordiger van Belgie in de EU Maurice Lippens voorzitter Fortis Bank Daniel E. Jan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →