ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 105                                               

Lijst van Nederlandse geschiedkundigen

Willem Bilderdijk, 1756-1831 Jan Wagenaar, 1709-1773 Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647 schrijver van de Nederlandsche Historieen Johan Hendrik van Heurn, 1716-1793 Gerardus Vossius, 1577-1649 Jacobus Revius, 1586-1658 Emanuel van Meteren, 1535 ...

                                               

Lijst van Nederlandse ambassadeurs in de Filipijnen

                                               

Lijst van personen uit de Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw was een periode in de Nederlandse geschiedenis, en dan met name van de noordelijke zeven provincies, waarin de Nederlandse handel, wetenschap en kunst een toppositie in de wereld innamen. Deze periode komt ruwweg overeen met de 17e ...

                                               

Lijst van heren en markiezen van Bergen op Zoom

?-1349: Johanna van Voorne x Jan van Valkenburg 1290-1309: Gerard van Wesemale 1419: Hendrik III van Boutersem 1494-1532: Jan III van Glymes tot 1494 met zijn vader 1309-1313: Arnoud van Wesemale 1351-1353: Mathilde van Wesemale 1419-1427: Jan I ...

                                               

Lijst van Nederlandse methodologen

Een methodoloog is een onderzoeker van wetenschappelijke methoden en technieken in een specifiek vakgebied. Tot methodoloog rekenen we de wetenschapper, die over een breder vakspecialisme studie verricht naar methoden van onderzoek en wetenschaps ...

                                               

Lijst van officieren in de Orde van Oranje-Nassau

Dit is een lijst van in de Nederlandstalige Wikipedia opgenomen gedecoreerden als officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tussen haakjes staat het jaartal van benoeming.

                                               

Lijst van Nederlandse ontdekkingsreizigers

Hendrick Hamel - 1653-1666: Lijdt schipbreuk op Quelpaert eiland Cheju-do en verblijft 13 jaar als gevangene in Korea. François Thijssen - 1626-1627: Volgt de zuidkust van Australie. Cornelis Nay - 1594: Vaart langs Nova Zembla de Karazee in Maar ...

                                               

Lijst van oudste mannen van Nederland

Dit is een lijst van mannen die sinds 1949 de oudste man van Nederland zijn geweest. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om mannen die in Nederland woonden en dus bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staan of stonden. De ontwikkeling va ...

                                               

Lijst van oudste vrouwen van Nederland

Dit is een lijst van vrouwen die sinds 1971 de oudste vrouw van Nederland zijn geweest. Het uitgangspunt is hierbij dat het gaat om vrouwen die in Nederland wonen/woonden en dus bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staan/stonden. De ontwikke ...

                                               

Lijst van ridders in de Orde van Oranje-Nassau

Dit is een lijst van gedecoreerden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau over wie een artikel in de Nederlandstalige Wikipedia is opgenomen. Het jaar van decoratie staat, indien bekend, ook vermeld.

                                               

Lijst van slotvoogden van Loevestein

Deze lijst van slotvoogden van Loevestein is een lijst van personen die slotvoogd zijn geweest op het slot Loevestein. De stichter van het slot Loevestein in ca. 1360 was Dirk Loef van Horne ca. 1336 - ca. 1391, van 1356 tot 1391 heer van Heeze. ...

                                               

Lijst van leden van Teylers Eerste Genootschap

Deze lijst bevat alle leden van Teylers Eerste Genootschap. Het totaal aantal leden varieerde over tijd. Benoemingen waren in principe voor het leven, maar leden kunnen ontslag nemen. Vanaf 1955 is het gebruikelijk dat leden die de leeftijd van 7 ...

                                               

Lijst van leden van Teylers Tweede Genootschap

Deze lijst bevat een overzicht van de normale leden van Teylers Tweede Genootschap. Er waren zes leden in het genootschap, benoemd voor het leven. Buitengewone leden zijn niet aangegeven. De jaartallen verwijzen naar de duur van het lidmaatschap.

                                               

Lijst van thesauriers-generaal

Dit is een lijst van thesauriers-generaal bewaarders). De thesaurier-generaal staat aan het hoofd van de Generale Thesaurie, die binnen het Nederlandse Ministerie van Financien belast is met het financieel-economisch beleid.

                                               

Lijst van Nederlandse troonopvolgers

Dit is een lijst van Nederlandse troonopvolgers. Deze lijst bevat alle personen die sinds de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden op 16 maart 1815 eerste in de lijn van de troonopvolging hebben gestaan. Personen die de troon effectie ...

                                               

Lijst van vrijmetselaars uit Nederland

Dit is een lijst van bekende vrijmetselaars uit Nederland. Opmerking vooraf: aangezien er een strikte zwijgplicht bestaat onder logebroeders over alles wat binnen de muren van de zittingen gebeurt en over het lidmaatschap, is het soms moeilijk he ...

                                               

Lijst van machthebbers van de Lage Landen

                                               

Paus Adrianus VI

Adrianus VI, ook wel Adriaan VI en in het Latijn Hadrianus VI, geboren als Adriaan Floriszoon Boeyens, was paus van 9 januari 1522 tot zijn dood. Hij was de laatste niet-Italiaanse paus tot de verkiezing van de Pool Karol Józef Wojtyla in 1978. I ...

                                               

Aleidus Aalderink

Aleidus Aalderink behartigt de belangen van Nederlandse doven en slechthorenden. Als CDA-politicus was hij het eerste dove gemeenteraadslid in Nederland.

                                               

Ibrahim Al-Baz

Al-Baz kreeg in 1981 een verblijfsvergunning, gevolgd door een vestigingsvergunning in 1985. In 1991 werd die vestigingsvergunning door staatssecretaris Aad Kosto ingetrokken, omdat de BVD meende dat Al-Baz contacten onderhield met buitenlandse t ...

                                               

Marie Altelaar

Maria Elisabeth "Marie" Altelaar-Bune, ook bekend als Tante Marie, was een Nederlands activist. Ze was actief binnen verschillende bewegingen, waaronder de vrouwenbeweging en de communistische partij. De meeste bekendheid verwierf ze echter als a ...

                                               

Nico van Apeldoorn

Nicolas Joseph van Apeldoorn is een Nederlands activist, tekstschrijver en dichter. Hij was met kunstenaar Jan Bruens in de vroege jaren 80 de drijvende kracht achter de anarchistische pamflettenreeks Gramschap. Van Apeldoorn werd in Amsterdam ge ...

                                               

Willem Arondeus

Willem Johan Cornelis Arondeus was een Nederlandse beeldend kunstenaar, auteur en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Zelf schreef hij zijn naam altijd als Arondéus, waarschijnlijk om de ...

                                               

Ronald Augustin

Ronald Augustin is een Nederlander die in de jaren zeventig lid was van de West-Duitse links-radicale strijdgroep Rote Armee Fraktion. Augustin was een graficus. In de jaren zestig was hij politiek actief in de Vietnambeweging en de Underground P ...

                                               

Elize Baart

Maria Elize Baart was een voorvechtster van vrouwenemancipatie, schrijfster en toneelspeelster. Zij was de dochter van Kornelis Baart, winkelier in manufacturen, en Wilhelmina Maria Beunke. Op 15 februari 1879 trouwde ze in Middelburg met Bastiaa ...

                                               

Rindert van Zinderen Bakker (1845-1927)

In zijn meer radicale periode was Bakker een productief schrijver van strijdliederen. Zijn liederen werden op tal van bijeenkomsten gezongen. Zo schreef hij onder andere "Ik ben rebel", "Het nut van de soldatenstand" als protest tegen het optrede ...

                                               

Ad van den Berg (activist)

Adriaan Pieter van den Berg is een Nederlandse activist die pleit voor acceptatie van seks tussen volwassenen en kinderen. Hij was voorzitter van de vereniging MARTIJN en oprichter van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit. Van de ...

                                               

Gied ten Berge

Egidius Joannes Josef Melchior ten Berge is een Nederlandse socioloog, theoloog, publicist en vredesactivist. Ten Berge deed in 1966 eindexamen hbs-a aan het Triniteitslyceum in Haarlem en in 1973 aan de Rijksuniversiteit Leiden doctoraalexamen w ...

                                               

Jan ten Berge

Johannes Josephus ten Berge was een Nederlandse missionaris, priester, jezuïet, verzetsstrijder, katholiek journalist en activist. Hij was een zoon van Jan ten Berge en Reina Scholtens, het derde kind uit een katholiek Groninger gezin van tien ki ...

                                               

Vera Bergkamp

Vera Alida Bergkamp is een Nederlandse politica. Zij is lid van de Tweede Kamer sinds 20 september 2012 en maakt deel uit van de fractie van D66. Sinds 7 april 2021 is zij ook voorzitter van de Tweede Kamer. Eerder was Bergkamp lid van de stadsde ...

                                               

Gerard van Beusekom

Gerard van Beusekom is een Nederlandse activist die in de jaren zeventig bekendheid verwierf door zijn kritiek op de reclame en zijn inzet voor de emancipatie van de man. Hij was actief binnen onder andere de PSP, MVM en Dolle Mina.

                                               

Hijn Bijnen

Hijn Bijnen, geboortenaam Hein Bijnen, was een Nederlands-Surinaams activist, politicus en fotograaf. In Amsterdam voerde hij actie tegen de gevestigde orde en was hij gemeenteraadslid. Sinds 1993 werkte hij in Paramaribo als fotograaf.

                                               

Rens Bod

Rens Bod is een hoogleraar computationele geesteswetenschappen en geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar patronen en hun onderliggende principes in taal, muziek, kunst, literatuur en ge ...

                                               

Mies Boissevain-van Lennep

Adrienne Minette Boissevain-van Lennep was een Amsterdamse feministe, Jodenredster en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

                                               

Mia Boissevain

Maria Boissevain, was malacologe en actief in de strijd voor vrouwenkiesrecht. Ze was een dochter van reder Jan Boissevain en Petronella Gerharda Johanna Brugmans. Maria Boissevain was ongehuwd. Maria werd geboren als negende en jongste kind in h ...

                                               

Harry van Bommel

Henricus van Bommel is een Nederlands politicus. Namens de SP was hij van 19 mei 1998 tot en met 22 maart 2017 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

                                               

Elsbeth Boor

Elsbeth Boor was een Nederlands juriste en voorvechtster van de rechten van vrouwen in Nederland. Zij werd bekend door de rechtszaak die zij namens het Clara Wichmann Instituut aanspande tegen de Staatkundig Gereformeerde Partij die geen vrouwen ...

                                               

Sietse Bosgra

Bosgra studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde af in de nucleaire fysica. Als student raakte hij betrokken bij het verzet tegen het kolonialisme. Bosgra was in 1961 een van de oprichters van het Angola Comité, dat wer ...

                                               

Aaron Boudewijn

Aaron Sjors Boudewijn was een Nederlandse rechtenstudent die zich juridisch verzette tegen de verplichte opslag van zijn vingerafdrukken onder de Paspoortwet. Boudewijn kwam regelmatig in het nieuws met zijn veelvuldig geuite mening dat de opslag ...

                                               

Mies Bouhuys

Maria Albertha Bouhuys was een Nederlandse scenario-, toneel- en kinderboekenschrijfster. Ook schreef ze gedichten. Ze was woonachtig in Amsterdam. Bouhuys was gehuwd met de dichter Ed. Hoornik. Ze werd opgeleid tot onderwijzeres maar stond nooit ...

                                               

Conny Braam

Cornelia Hendrika Helena Braam is een Nederlandse anti-apartheidsactiviste, journaliste en schrijfster. Zij was in 1971 een van de oprichters van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland. Sinds 1992 publiceert zij romans.

                                               

Henk Bres

In juli 2011 kwam Bres in het nieuws omdat hij in het kader van het burgerinitiatief genoeg handtekeningen had verzameld om in de Tweede Kamer een debat over een verbod op vereniging MARTIJN aan te kunnen vragen. Dit werd door schrijver Anton Dau ...

                                               

Miel Coops-Broese van Groenou

Emilia Broese van Groenou was een Nederlands feminist, vredesactivist, voorvechter voor het vrouwenkiesrecht en onderwijshervormer.

                                               

Edward Brongersma

Edward Brongersma was een Nederlands politicus, advocaat, rechtsgeleerde en criminoloog. Namens de Partij van de Arbeid was hij van 1946 tot 1950 en van 1963 tot 1977 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Brongersma was een doorbraaksocial ...

                                               

Peter Bronkhorst

Peter Bronkhorst was een Nederlands activist. Hij was actief in de protestbeweging Provo. Met Roel van Duijn en Rob Stolk behoorde Bronkhorst in 1965 tot de Provos van het eerste uur. Hij was daarvoor actief geweest in de Pacifistisch Socialistis ...

                                               

Carla Brünott

Carolina Petronella Maria Brünott was een Nederlandse activiste voor de vrouwenbeweging en homo-emancipatie. Ze heeft onder andere vrouwenboekhandel Xantippe en het blad Lust en Gratie opgericht.

                                               

Mieke van der Burg

Maria Martha van der Burg is een Nederlands voormalig politica van het PvdA. Ze was een juriste en hield zich dan ook voornamelijk bezig met justitie, maar ook met emancipatie en volkshuisvesting. Van der Burg was negen jaar lid van de Tweede Kam ...

                                               

Elise van Calcar

Elise van Calcar-Schiotling, geboren als Eliza Carolina Ferdinanda Fleischacker, was een Nederlandse schrijfster, publiciste, pedagoge en feministe. Ze kreeg bij haar geboorte de familienaam van haar moeder, de Poolse Anna Carolina Fleisch Haker. ...

                                               

Christina Carno-Barlen

Christina Henriette Carno - Barlen was een pionierster op het gebied van dierenbescherming en secretaresse van de Vrije Vrouwen Vereeniging. Zij trouwde op 26 april 1900 in Amsterdam met kantoorbediende, koopman en rijksambtenaar Michel Joseph An ...

                                               

Daniël de Clercq

Daniel de Clercq was een propagandist voor coöperaties en landnationalisatie. Hij was de zoon van Steven de Clercq, econoom, landbouwdeskundige en hoogheemraad van Rijnland, en Susanna Kruseman. Met zijn vrouw Maria Cornelia van Scherpenberg kree ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →