ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11                                               

Koninklijk besluit

Een koninklijk besluit is een besluit van de regering. Hoewel de koning als eerste het besluit ondertekent, wat de indruk kan wekken dat hij persoonlijk achter het besluit staat, is hij niet zelf verantwoordelijk. Om die reden worden koninklijke ...

                                               

Koninklijke onschendbaarheid

Onschendbaarheid was vanouds eigen aan de absolute vorsten. In zekere zin kunnen onschendbaar’ en absoluut’ worden opgevat als synoniemen: onschendbaar was de vorst, want geen andere macht in de staat kon rechtsgeldig tegen hem optreden; absoluut ...

                                               

Medebewind

Medebewind is de plicht van lagere overheden om medewerking te geven aan de uitvoering van regelingen van de hogere overheid. Zo moet een gemeente bijvoorbeeld meehelpen aan de uitvoer van de wet op de sociale zekerheid als een persoon daar volge ...

                                               

Meerderheidskabinet

Een meerderheidskabinet is een kabinet dat gevormd wordt door een politieke partij of politieke partijen die gezamenlijk een meerderheid van ten minste de helft plus een van het totaal aantal zetels in het parlement hebben. In de Nederlandse Twee ...

                                               

Monisme (politiek)

Monisme duidt in de politiek op een situatie waarin het parlement en de regering, oftewel de wetgevende macht en de uitvoerende macht, zeer sterk met elkaar verweven zijn. Tegenhanger van het monisme is het dualisme, waarbij wetgevende en uitvoer ...

                                               

Provinciale Staten (Nederland)

In Nederland vormen de Provinciale Staten sinds 11 maart 2003 het collectief van volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau. Voor deze datum vormden de Provinciale Staten juist het bestuur van de provincie. De hoofdtaak van de Provinciale Stat ...

                                               

Raadsenquête

Een raadsenquête is een instrument dat een Nederlandse gemeente- of eilandsraad kan inzetten bij de uitoefening van haar controlerende taak binnen het lokaal bestuur. Op 7 maart 2002 werd in Nederland de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd, ...

                                               

Regeerakkoord

Een regeerakkoord of coalitieakkoord is in Nederland een overeenkomst tussen de fracties van twee of meer politieke partijen in het parlement die een coalitieregering vormen. Het akkoord is het resultaat van de informatiefase van de kabinetsforma ...

                                               

Staat der Nederlanden

De Staat der Nederlanden is de aanduiding van de staat Nederland als publiekrechtelijke rechtspersoon. De Staat der Nederlanden heeft bezittingen, verricht werkzaamheden, verleent opdrachten en kan in rechtszaken optreden. De term kan dan ook vee ...

                                               

Taalbesluit

Het zogenaamde Taalbesluit was een op 15 september 1819 door koning Willem I der Nederlanden uitgevaardigd Koninklijk Besluit. Willem I liet in dit Koninklijk Besluit afkondigen dat voortaan alle overheidsinstanties alsook notarissen in de provin ...

                                               

Wetsvoorstel-Halsema constitutionele toetsing

Het wetsvoorstel-Halsema constitutionele toetsing was een initiatiefwetsvoorstel van het GroenLinks-Kamerlid Femke Halsema dat beoogde de Nederlandse Grondwet zodanig te wijzigen dat grondwettelijke toetsing van formele wetten door de rechter in ...

                                               

Beta Federatie

De Beta Federatie is een samenwerkingsverband van Nederlandse natuurwetenschappelijke beroepsverenigingen dat in 1986 werd opgericht. De deelnemende verenigingen zijn: VVS - Vereniging voor de Statistiek KNCV - Koninklijke Nederlandse Chemische V ...

                                               

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een in 2005 door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen opgericht platform, waarin een aantal jonge wetenschappers verenigd zijn. Nieuwe leden zijn bij toetreden maximaal tien jaar geleden gepromoveerd. De Jong ...

                                               

DNA-databank voor strafzaken (Nederland)

De DNA-databank voor strafzaken is een Nederlandse databank in beheer van het Nederlands Forensisch Instituut. De databank bevat DNA-profielen van verdachten, veroordeelden en van op plaatsen delict veiliggesteld sporenmateriaal. Daarnaast zijn e ...

                                               

Historia naturalis Brasiliae

De Historia Naturalis Brasiliae van Willem Piso en Georg Markgraf is een historische, biologische en culturele en geografische beschrijving van Brazilie, waar Johan Maurits de opdracht voor gaf toen hij tussen 1637 en 1644 gouverneur was van Nede ...

                                               

Hoogewerff-Fonds

Het Hoogewerff Fonds werd op 29 augustus 1917 gesticht door prof. dr. Sebastiaan Hoogewerff, oud-hoogleraar aan de toenmalige Technische Hoogeschool te Delft. Het stichtingskapitaal bedroeg f. 112.000, het bedrag dat Hoogewerff destijds, als dank ...

                                               

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen kortweg "Zeeuws Genootschap" of KZGW, is opgericht in 1769 en heeft als doel het beoefenen van kunsten en wetenschappen in Zeeland te stimuleren en bevorderen. Het genootschap doet dit door de ...

                                               

Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw

De Maatschappy ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam is opgericht in 1776. Zij bevorderde het toegepaste wetenschappelijk onderzoek naar de landbouw door jaarlijks een prijsvraag uit te schrijven. Daarin werd de inzenders verzocht een opl ...

                                               

Nederlands Polair Programma

Het Nederlands Polair Programma is een Nederlands onderzoeksprogramma gericht op de poolgebieden. Het Nederlands Polair Programma, dat sinds 2002 van start is gegaan, bevat onderzoeksthemas uit de mens- en natuurwetenschappen zoals glaciologie, k ...

                                               

Nederlandse Astronomenclub

De Koninklijke Nederlandse Astronomenclub is de beroepsvereniging van astronomen in Nederland en Belgie. De KNA is opgericht als Nederlandse Astronomenclub op 5 oktober 1918. In 2019 telde de club 441 leden: 309 in Nederland en Belgie, en 132 in ...

                                               

NEMO Kennislink

NEMO Kennislink is een Nederlandse website waarop wetenschappelijke informatie op een toegankelijke manier wordt gebracht. De doelgroep van Kennislink bestaat uit vooral scholieren en studenten. NEMO Kennislink maakt deel uit van NEMO, waar ook h ...

                                               

Nieuw Archief voor Wiskunde

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoe ...

                                               

Lijst van Nederlandse Nobelprijswinnaars

Dit is een lijst van Nederlandse Nobelprijswinnaars: Tjalling Koopmans en Nico Bloembergen kregen in respectievelijk 1946 en 1958 de Amerikaanse nationaliteit. Niko Tinbergen kreeg in 1955 een Brits paspoort.

                                               

Lijst van Nobelprijzen per Nederlandse en Belgische universiteit

Deze lijst van Nobelprijzen per universiteit laat zien aan welke Nederlandse en Belgische universiteiten ontvangers van Nobelprijzen verbonden waren. Dat kan op verschillende manieren zijn geweest: als student, als onderzoeker of als medewerker t ...

                                               

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen is opgericht in 1773 en is een van de oudste nog actieve genootschappen uit de tijd van de Verlichting in Nederland. Het PUG zet zich in voor behoud van erfgoed, moderne kunst, pub ...

                                               

Siboga-expeditie

De Siboga-expeditie was een Nederlandse zoölogische, botanische, geologische en hydrografische expeditie naar Nederlands-Indie van maart 1899 tot februari 1900. Hij is genoemd naar het marinevaartuig waarmee de expeditie is uitgevoerd, de kanonne ...

                                               

Stichting Academisch Erfgoed

De Stichting Academisch Erfgoed is een stichting waarin Nederlandse universiteiten zijn vertegenwoordigd en die ernaar streeft dat academisch erfgoed wordt bewaard en goed wordt beheerd. Dit zijn de Universiteit van Amsterdam, de Technische Unive ...

                                               

SURF

Coöperatie SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De leden zijn eigenaar van SURF. Oorspronkelijk was de naam SURF een afkorting voor Same ...

                                               

Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding

De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding is een Nederlandse interdisciplinaire denktank die de ontwikkeling van een duurzame en sociale landbouw wil stimuleren en onderzoek dat daarop gericht is. Volgens de Raad zijn ...

                                               

Wetenschapsforum.nl

wetenschapsforum.nl is een discussieforum met als thema wetenschap, in de breedste zin van het woord: zowel de exacte- als de sociale- wetenschappen zijn er vertegenwoordigd. Het is het grootste wetenschappelijke forum van Nederland en Belgie. He ...

                                               

Wibautleerstoel

De Wibautleerstoel is een door de gemeente Amsterdam ingestelde leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is in 1991 ingesteld, en is bedoeld voor de studie van grootstedelijke problematiek. De betreffende hoogleraar houdt zich in ...

                                               

Koninklijk Wiskundig Genootschap

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap heeft als doel de wiskunde te bevorderen, en haar beoefening en toepassingen aan te moedigen. Daarnaast vertegenwoordigt het KWG de Nederlandse wiskundige gemeenschap in binnen- en buitenland. De vereniging is ...

                                               

Aam (buurtschap)

                                               

Aarveld

Aarveld is een buurt in de wijk Aarveld-Bekkerveld in de Nederlandse gemeente Heerlen. De buurt ligt ten zuidwesten van het stadscentrum. Aan de westzijde wordt de buurt begrensd door de Provinciale weg 281, aan de noordzijde door de Welterlaan, ...

                                               

Abbekinderen

Abbekinderen is een buurtschap bij Kloetinge en Goes grotendeels in de gemeente Kapelle, voor een klein deel in de gemeente Goes, in de Nederlandse provincie Zeeland. De buurtschap hoort bij de plaats Kloetinge en behoorde voorheen ook tot de gem ...

                                               

Academiewijk

Indeling van Leiden naar stadsdeel, district en buurt Stadsgids gemeente Leiden Staat van de wijk Academiewijk Sociaal wijkprofiel Binnenstad-Zuid 2015 Informatie van de overheid Gemeentelijke cijfers

                                               

Achterbosch (Asten)

                                               

Achterbroek (Noord-Brabant)

Achterbroek is een buurtschap van Lierop in de gemeente Someren in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt in het noorden van de gemeente iets ten noordoosten van Lierop.

                                               

Achterdijk (Noord-Brabant)

Achterdijk is een buurtschap in de gemeente Moerdijk in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt in het zuiden van de gemeente; een kilometer ten noordoosten van Zevenbergen.

                                               

Achterhoek (Overijssel)

Achterhoek is een buurtschap in de gemeente Hof van Twente in de Nederlandse provincie Overijssel. Het ligt in het westen van de gemeente, een kilometer ten noordwesten van Markelo, dicht bij de buurtschap Pothoek.

                                               

Achterste Brug

Achterste Brug is een buurtschap in de gemeente Valkenswaard in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt 7.5 kilometer ten zuidwesten van de plaats Valkenswaard, twee kilometer ten oosten van de N69.

                                               

Achterste Diesdonk

Achterste Diesdonk is een buurtschap in de gemeente Asten in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt vier kilometer ten noordwesten van het dorp Asten, tussen de buurtschappen Voorste Diesdonk en Oostappen.

                                               

Achterste Heide

Achterste Heide is een buurtschap in de gemeente Oss in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt ten oosten van Oss ten zuiden van het dorp Berghem.

                                               

Achterste Heikant

Achterste Heikant is een buurtschap in de gemeente Reusel-De Mierden in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt drie kilometer ten zuidwesten van het dorp Reusel.

                                               

Achterste Hermalen

Achterste Hermalen is een buurtschap in de gemeente Meierijstad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt twee kilometer ten zuidwesten van Schijndel, iets ten zuiden van Hermalen.

                                               

Achterste Rith

Achterste Rith is een buurtschap in de gemeente Breda in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt ten zuidwesten van de stad Breda, tussen de buurtschap Vuchtschoot en het dorp Effen.

                                               

Achterste Stroom

Achterste Stroom is de benaming voor de benedenloop van de Reusel tussen Moergestel en Oisterwijk, waar zij samen met de Voorste Stroom de Esschestroom of Run vormt.

                                               

Achterveld (Barneveld)

Het Barneveldse Achterveld is het oostelijk buitengebied van de plaats Achterveld, dat niet in de gemeente Leusden en de provincie Utrecht ligt. Het telt 140 inwoners. Er zijn twee gemeentelijke monumenten, een schaapskooi een boerderij.

                                               

Akker (Roosendaal)

Akker is een buurtschap in de gemeente Roosendaal in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De buurtschap omvat enkele boerderijen en ligt een kilometer ten zuiden van het dorp Wouw. De buurtschap ligt aan de Akkerstraat, van Wouw naar het zuide ...

                                               

Alvershool

Alvershool is een buurtschap in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt tussen de dorpen Gerwen en Nuenen, iets ten oosten van de buurtschap Langlaar.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →