ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115                                               

Jan Neisingh

Jan Neisingh was een Nederlands architect. Vanaf 1920 was Neisingh werkzaam bij de gemeentewerken van Leiden. Neisingh werkt daar eerst als bouwkundig hoofdambtenaar, later werd hij Architect van Gemeentewerken. Hij heeft het voormalige Bureau va ...

                                               

Frits de Nerée tot Babberich

Marie Frederik Frans Antoon de Nerée tot Babberich was een Nederlands topambtenaar, provinciaal politicus en publicist.

                                               

Felipe Enrique Neri

Felipe Enrique Neri, geboren Philip Hendrik Nering Bögel, bijnaam Baron de Bastrop, was een Nederlands zakenman en landeigenaar in Texas.

                                               

Justus Adrianus Henricus Netscher

Netscher was lid van de in het Nederlands Patriciaat gepubliceerde familie Netscher, nazaat van kunstschilder Caspar Netscher 1639-1684 een zoon van staatsraad mr. Johannes Theodorus Netscher 1786-1864 en Petronella Jacoba Matthijssen 1790-1868. ...

                                               

Atzo Nicolaï

Atzo Nicolaï was een Nederlands politicus en bestuurder. Hij was staatssecretaris voor Europese Zaken van 2002 tot 2006 en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 2006 tot 2007. Van 2011 tot 2019 was hij president van Ko ...

                                               

Jan Nijsingh (1618-1670)

Nijsingh was een zoon van de schulte van Westerbork Luitge Nijsingh en Berentyn Altingh. Hij studeerde vanaf 1637 rechten aan de universiteit van Groningen. Na zijn afstuderen vestigde hij zich als advocaat in Drenthe. Hij trouwde met Roelofje Al ...

                                               

Saskia Noorman-den Uyl

Saskia Elisabeth Agatha Noorman-den Uyl is een Nederlands politicus. Namens de Partij van de Arbeid was ze van 1994 tot 2006 lid van de Tweede Kamer.

                                               

Laurens op ten Noort

Jhr. mr. Laurens Pieter Dignus Op ten Noort was een Nederlandse NSBer. Op ten Noort, lid van de familie Op ten Noort, werd geboren als zoon van bierbrouwer jhr. Godfried Carel Op ten Noort en Maria Aletta Johanna Bock. Laurens Op ten Noort was ev ...

                                               

Hans Nord

Hans Robert Nord was een Nederlands liberaal politicus en verzetsstrijder. Nord was lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

                                               

Bram van Ojik

Abraham van Ojik is een Nederlandse politicus van GroenLinks. Van 8 oktober 2012 tot en met 12 mei 2015 was hij fractievoorzitter voor die partij in de Tweede Kamer. Van 21 april 1993 tot en met 17 mei 1994, van 20 september 2012 tot en met 19 me ...

                                               

Coen Oort

Coenraad Jan Oort was een Nederlands econoom, topambtenaar en bestuurder. Hij was van 1971 tot 1977 thesaurier-generaal op het ministerie van Financien. Voor die periode was hij hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht. Zijn vader was de b ...

                                               

Cornelis Daniël van Oosten

Cornelis Daniel van Oosten was een Nederlands politicus van de ARP. Hij werd geboren als zoon van Adriaan Jacobus van Oosten 1886-1973 en Harmina Rosa van Noppen 1886-1967. In 1921 verhuisde het gezin van Gelderland naar Goes omdat vader daar ben ...

                                               

Nicolaas Oosterbaan (ambtenaar)

Nicolaas Oosterbaan een Nederlands journalist en als nationaalsocialistisch ambtenaar enige tijd Directeur voor het Perswezen.

                                               

Jan Wouter van Oosterzee

Jan Wouter van Oosterzee was een Nederlands rijksambtenaar. Jan Wouter van Oosterzee was lid van de familie Van Oosterzee die is opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederlands Patriciaat; zoon van Mattheus Henrik van Oosterzee 1792-1856, ad ...

                                               

Hendrik Jan Oosting

Hendrik Jan Oosting was een Nederlandse burgemeester. Oosting was een zoon van bestuurder Jan Haak Oosting en Catharina Evers. Hij was getrouwd met Maria Hofstede 1790-1869, dochter van gouverneur Petrus Hofstede. Oosting was vanaf 1804 ambtenaar ...

                                               

Marten Oosting

Marten Oosting is een Nederlands voormalig hoogleraar, Nationale Ombudsman en lid van de Raad van State. Van 1 oktober 1987 tot 1 oktober 1999 fungeerde hij als de Nationale Ombudsman. Voorts is Oosting diverse malen voorzitter van onderzoekscomm ...

                                               

Ivo Opstelten

Ivo Willem Opstelten is een voormalig Nederlands politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Hij was gedurende decennia burgemeester en tussen 2010 en 2015 minister van Veiligheid en Justitie.

                                               

Cynthia Ortega-Martijn

Cynthia Apolonia Ortega-Martijn, 9 februari 1956) is een Nederlandse ex-ambtenaar, zelfstandig adviseur en politica voor de ChristenUnie.

                                               

Will Marie Otto

Dr. ir. Will Marie Otto, roepnaam Will, was van 1963 tot 1976 directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de overheidsdienst die Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland in cultuur moest brengen en inrichten. Otto combineerde zijn f ...

                                               

Willem Jacob Oudendijk

Oudendijk werd geboren in het gezin Oudendijk-Witsenborg. Zijn vader was wijnhandelaar. In Amsterdam doorliep hij de middelbare school, en studeerde van 1892 tot 1894 aan de Rijksuniversiteit Leiden rechten. In 1894 werd hij tot de consulaire die ...

                                               

Peter den Oudsten

Peter den Oudsten begon zijn loopbaan in 1975 als ambtenaar bij de gemeente Enschede op de afdeling voorlichting en in 1979 als plaatsvervangend hoofd op deze afdeling. In 1984 trad hij aan als hoofd in- en externe betrekkingen bij het Provinciaa ...

                                               

Gerrit Paape

Gerrit Paape was een Nederlandse plateelschilder, dichter, journalist, romanschrijver, rechter, columnist en aan het einde van zijn carrière ambtenaar op het ministerie van Nationale Opvoeding.

                                               

Rudolf Willem Jacob van Pabst (1775-1841)

Jhr. Rudolf Willem Jacob van Pabst, vrijheer van Wolfswaard, De Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek, heer van Bingerden en Hoencoop was een Nederlands ambtenaar en staatsraad. Hij was de eerste griffier van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden n ...

                                               

Rudolf Willem Jacob van Pabst (1826-1912)

Van Pabst was een lid van de familie Van Pabst een zoon van staatsraad jhr. Rudolf Willem Jacob van Pabst 1775-1841 en Jeannette Antoinette Henriette van Diest 1784-1876. Hij bleef ongehuwd. Van Pabst werd geboren als jonkheer en werd commies van ...

                                               

Adolph Warner Carel Wilhem van Pallandt

Adolph Warner Carel Wilhem des H.R.Rijksbaron van Pallandt, heer van Keppel, Voorst, Barlham en Walfort was burgemeester van Doesburg, drost van de heerlijkheid Bredevoort en landdrost van het landdrostambt van Zutphen. Op 30 september 1758 werd ...

                                               

Frits Palm

Frits Palm was een Nederlands econoom, ambtenaar en politicus namens de Lijst Pim Fortuyn. Palm studeerde economie aan de Erasmus Universiteit en werkte daarna onder andere bij het Centraal Planbureau en het Economisch Instituut in Rotterdam. Hij ...

                                               

Willem Paschen

Willem Paschen, was een richter en laatste drost van de heerlijkheid Bredevoort die internationale bekendheid heeft verworven vanwege zijn betrokkenheid in verband met de executie van de Freule van Dorth in 1799.

                                               

Marco Pastors

Marcus Gerhardus Theodorus Pastors is een Nederlands topambtenaar. Van 2002 tot 2005 was hij wethouder van de gemeente Rotterdam. Tevens was Pastors de oprichter en leider van de landelijke partij EénNL.

                                               

Connie Patijn

Constantijn Leopold Patijn was een Nederlands politicus. Hij was namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voorafgaand aan zijn politieke loopbaan was hij ambtenaar op diverse ministeries en vanaf 1955 kamerheer ...

                                               

Schelto Patijn

Schelto Patijn was een Nederlands politicus. Hij was burgemeester van Amsterdam en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de Partij van de Arbeid.

                                               

George Pauli

Pauli was marine-officier en kapitein ter zee-vlieger. Daarna werd hij in 1961 adjudant van prins Bernhard tot 1965 en vervolgens adjudant in buitengewone dienst van de koningin en later intendant van de koninklijke paleizen. Als intendant van de ...

                                               

Adriaan Pelt

Adrianus Pelt was een Nederlands journalist, ambtenaar en diplomaat. Als verslaggever voor het dagblad De Telegraaf verbleef hij tijdens de Eerste Wereldoorlog in Londen en Parijs. Daar studeerde hij ook diplomatie aan de École libre des sciences ...

                                               

Mariko Peters

Mariko Peters, 22 april 1969) is een Nederlandse oud-politica van GroenLinks. Voor deze politieke partij zat zij van 30 november 2006 tot en met 20 september 2012 in de Tweede Kamer. Sinds 2013 werkt zij weer voor het ministerie van Buitenlandse ...

                                               

Gerrit Jan Pijman

Gerrit Jan Pijman was een Nederlands militair en politicus ten tijde van de Bataafse Republiek. Pijman was een patriottisch gezinde officier die in 1787 commandant van Zwolle werd, maar na de Pruisische inval naar het buitenland uitweek. Hij keer ...

                                               

Carel Polak

Carel Hendrik Frederik Polak was een Nederlands politicus. Namens de VVD was hij minister van Justitie in het kabinet-De Jong. Polak stamde uit een familie van juristen. Zijn vader Moritz Polak was raadsheer in de Hoge Raad en zijn broers Nico en ...

                                               

Fred Polak

Fred Lodewijk Polak was een Nederlands ambtenaar, hoogleraar, bestuurder en politicus voor de PvdA en DS70. Hij is een van de aartsvaders van de futurologie in Nederland.

                                               

Jim Polak

Jimmy Maurice Polak was een Nederlands hoogleraar rechts- en staatswetenschappen. Polak studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden waar hij in 1953 ook promoveerde. Hij werkte als kandidaat-notaris en griffier bij de rechtbank vo ...

                                               

Willem Polman Kruseman

Polman Kruseman werd geboren in Middelburg als jongste zoon van Hendrik Polman Kruseman 1812–1880 en Suzanna Veen 1813–1892. Na de lagere school ging hij naar het gymnasium, waar hij in 1868 summa cum laude eindexamen deed. Hij ging vervolgens na ...

                                               

Elisabeth Post

Elisabeth Post is een Nederlands politica en bestuurder. Sinds 2019 is zij voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Post is lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

                                               

Joop Post

Johannes Post is een Nederlandse zakenman en oud-politicus. Namens het Christen-Democratisch Appèl was hij in 2007 lid van het Europees Parlement.

                                               

Arjan Postma

Arjan Postma is een Nederlandse boswachter, televisiepersoonlijkheid en schrijver van natuurboeken. Van zijn hand verschenen Buiten!, Buiten met je hond, Buiten gebeurt het en Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen.

                                               

Jan de Pous

Jan Willem de Pous was een Nederlands politicus van de Christelijk-Historische Unie. De Pous was minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Hij werd na een lectorschap aan de VU op relatief jeugdige leef ...

                                               

Jan Hendrik Jacob Quarles van Ufford

Jan Hendrik Jacob Quarles van Ufford was een Nederlandse jonkheer en politicus. Quarles van Ufford was een vrij-antirevolutionair Tweede Kamerlid en later staatsraad, die na een korte tijd advocaat te zijn geweest vooral actief was als burgemeest ...

                                               

Johan Willem Quarles van Ufford

Johan Willem Quarles van Ufford was een jurist en bestuurder en werd vooral bekend als commissaris van de Koningin van Zeeland.

                                               

Johannes Wilhelmus Quint

Johannes Wilhelmus Quint was een Nederlands politicus van de KVP. Hij werd geboren als zoon van Johannes Nicolaas Quint 1880-1960 en Nicolasina Sloth *1885. Zijn vader was brievengaarder en later kantoorhouder der posterijen. Zelf volgde hij na d ...

                                               

Rutger van Randwijck

Rutger Jules Cornelis graaf van Randwijck is een gepensioneerde Nederlandse ambtenaar. werkte het grootste deel van zijn werkzame leven in dienst van de Nederlandse justitie, het laatst als procureur-generaal. Hij kwam nadrukkelijk in het nieuws ...

                                               

Henk Rang

Hendrik Johan Rang is een Nederlands voormalig politicus namens D66. Rang was als chemicus werkzaam bij DSM. In 1970 werd hij lid van de Provinciale Staten van Limburg nadat een van de verkozenen van zijn partij de zetel niet aanvaarde. In 1971 l ...

                                               

Godefridus Raupp

Godefridus Raymundus Cornelis Maria Raupp was een Nederlandse burgemeester. Van 1907 tot 1915 was hij burgervader van Tilburg. Raupp werd geboren als zoon van dokter Frederic August Alexander Raupp 1814-1878 en Anna Geertruida van Es 1830-1916. H ...

                                               

Ton Raven

A.C.M. Raven is een Nederlandse ambtenaar, bestuurder en politicus. Sinds 19 januari 2021 is hij namens de Onafhankelijke SenaatsFractie lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

                                               

Bernard Hendrik Huibert Ravenswaay

Bernard Hendrik Huibert Ravenswaay was een ambtenaar in Nederlands-Indie die vooral bekend is geworden als resident van Madioen op Java. Daarnaast was hij actief bij de Indische Bond en actief in de suikerhandel.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →