ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 117                                               

Koos Spee

Jacobus Spee is een voormalig landelijk verkeersofficier van justitie in Nederland. Hij was ook raadsadviseur van het college van procureurs-generaal.

                                               

Antonius Speekenbrink

Antonius Bernardus Speekenbrink was een Nederlands econoom, rijksambtenaar, diplomaat en van 1957 tot 1961 gouverneur van de Nederlandse Antillen. Hij was de laatste Europese Nederlander benoemd in deze functie.

                                               

Dirk Spierenburg

Dirk Pieter Spierenburg was een Nederlands ambtenaar en diplomaat. Spierenburg was van 1952 tot 1958 lid van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en fungeerde daarna tot 1963 als vice-president. Van 1963 tot 1971 was ...

                                               

Liesbeth Spies

Jantje Wilhelmina Elisabeth Spies is een Nederlands bestuurder en politica van het CDA. Sinds 15 december 2014 is zij burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn.

                                               

Fred Spijkers

Fred Spijkers is een Nederlands maatschappelijk werker en klokkenluider. Spijkers werkte vanaf juli 1984 als bedrijfsmaatschappelijk werker voor de afdeling personeelszaken van de Koninklijke Marine van het ministerie van Defensie. Omdat hij als ...

                                               

Derk Spitzen

Derk Gerard Willem Spitzen was een Nederlands politicus en top-ambtenaar. Derk Spitzen, zoon van de Groninger dichter en schrijver Geert Spitzen Geert Teis Pzn. en Jantina Elsina Brouwer, doorliep een lange ambtelijke loopbaan, onder meer bij Bin ...

                                               

Laurette Spoelman

Laurette P.M. Spoelman is een projectleider bij het ministerie van Justitie en voormalig sociaal-democratisch Tweede Kamerlid. Spoelman was na een opleiding grafische vormgeving voorzitter van de CNV Jongeren en van 1995 t/m 1998 directeur van he ...

                                               

Christiaan Frederik Staargaard

Christiaan Frederik Staargaard was een Nederlands ambtenaar en bestuurder en collaborateur in de Tweede Wereldoorlog. Staargaard was een zoon van een ambtenaar van het Binnenlandse Bestuur in Nederlands-Indie, volgde een studie indologie aan de R ...

                                               

Kees Staf

Cornelis Staf was een CHU-minister op de twee defensie-departementen in de jaren vijftig. Hij was eerder president-directeur van de Heidemij en topambtenaar op het ministerie van Landbouw. In 1951 werd hij voor de CHU minister van Oorlog en van M ...

                                               

Dato Steenhuis

Dato Willem Steenhuis was van 1992 tot 2006 lid van het College van procureurs-generaal van Nederland. Hij was tevens voorzitter van het Centraal Justitieel Incassobureau.

                                               

Tjisse Stelpstra

Tjisse Stelpstra is een Nederlandse ambtenaar, politicus en bestuurder. Hij is lid van de ChristenUnie. Sinds 29 april 2015 is hij lid van de Gedeputeerde Staten van Drenthe.

                                               

Edward Stigter

E.P. Stigter is een Nederlandse ambtenaar en politicus van GroenLinks. Sinds 17 juni 2019 is hij lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

                                               

Anthony Stokvis

Antony Marinus Hendrik Johan Stokvis was een Nederlands ambtenaar en genealoog. Anthony Stokvis was referendaris en later administrateur bij het ministerie van Kolonien. Hij begon toen hij 19 jaar was met het verzamelen van genealogieen van voorn ...

                                               

Saskia Stuiveling

Saskia Jenne Stuiveling was een Nederlands politica en bestuurder. Ze was staatssecretaris in het kabinet-Van Agt II. In 1999 werd ze benoemd tot de eerste vrouwelijke president van de Algemene Rekenkamer, waarvan ze sinds 1984 lid was.

                                               

Emile Claude Sweerts de Landas Wyborgh

Emile Claude baron Sweerts de Landas Wyborgh was een Nederlands burgemeester en commissaris van de Koningin.

                                               

Oncko van Swinderen van Rensuma

Onko van Swinderen van Rensuma was een Nederlands politicus en voorzitter van de Tweede Kamer in 1839-1840. Hij stond bekend als regeringsgezinde conservatief. Jhr. mr. van Swinderen van Rensuma was een Groningse edelman, wiens grootvader en vade ...

                                               

Christiaan Bonifacius van der Tak (1814-1878)

Christiaan Bonifacius van der Tak was van augustus 1861 tot zijn overlijden op 8 augustus 1878 Directeur der Gemeentewerken in Rotterdam.

                                               

Joost Taverne

Joost Taverne is een Nederlands oud-politicus. Hij was, met een korte onderbreking, van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

                                               

Adnan Tekin

Tekin is sinds 2011 in de provinciale politiek van Noord-Holland actief, hij werd toen verkozen tot de Provinciale Staten. In de Provinciale Statenverkiezingen 2019 is hij lijsttrekker voor zijn partij. Sinds 2016 werd hij gedeputeerde in Noord-H ...

                                               

Jan Willem Cornelis Tellegen (1859-1921)

Na het ineenstorten van negen in aanbouw zijnde panden in de Jan Pieter Heijestraat en twee panden in de Wilhelminastraat in de Kinkerbuurt te Amsterdam bij een storm in januari 1899 werd besloten om een dienst Bouwtoezicht in te voeren tegen de ...

                                               

Marie Anne Tellegen

Marie Anne Tellegen was een Nederlandse feministe, verzetsstrijdster en directeur van het Kabinet der Koningin.

                                               

Ockje Tellegen

Ockje Caroline Tellegen is een Nederlands politica namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Tellegen zit sinds 20 september 2012 in de Tweede Kamer. Zij is sinds 31 oktober 2017 fractiesecretaris en eerste ondervoorzitter van de Tweede ...

                                               

Thijmen Telvoren

Thijmen Telvoren, ook wel gespeld als Thyman, Tymen of Timannus Telvooren was een Nederlands regent uit de Gouden Eeuw. Als stadssecretaris van Hasselt heeft Telvoren zich onder andere hardgemaakt voor de volledige erkenning van zijn geboorteplaa ...

                                               

Wubbo Tempel

W.J. Tempel is een Nederlands politicus, nu wethouder. Hij was van 1 september 2014 tot 14 september 2015 waarnemend burgemeester van Hellevoetsluis. Sinds 2 juli 2020 is hij wethouder in Krimpen aan den IJssel.

                                               

George van Tets van Goudriaan

Jhr. mr. George Catharinus Willem van Tets, heer van Oud- en Nieuw Goudriaan was directeur van het Kabinet der Koningin.

                                               

Jenny Thunnissen

Jenny Thunnissen is een Nederlands ambtenaar. Zij was directeur-generaal bij de Belastingdienst en vervolgens tot 2015 inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Jenn ...

                                               

Jan Tideman

Jan Tideman, pseudoniem Conviva, was een Nederlands conservator, ambtenaar, redacteur en bibliothecaris. Tideman doorliep vanaf 1834 de Latijnse school in Utrecht en studeerde van 1838 tot 1845 aan de Universiteit, eveneens in Utrecht. In 1844 we ...

                                               

Jan Tillema

Jan Albert Cornelis Tillema was directeur van Gemeentewerken Rotterdam tussen 1946 en 1969, in de periode van de wederopbouw van Rotterdam en de grootste groei van de Rotterdamse haven. De Tillemakade in de Rotterdamse Rijnhaven is naar hem vernoemd.

                                               

Jan Tinbergen

Jan Tinbergen was een Nederlandse econoom en natuurkundige. Hij was in 1969 de eerste die de prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie kreeg uitgereikt. Hij was een van de grondleggers van de econometrie.

                                               

Herman Tjeenk Willink

Herman Diederik Tjeenk Willink is een Nederlands voormalig politicus voor de Partij van de Arbeid en oud-topambtenaar. Van 1991 tot 1997 was hij voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Van 1997 tot 2012 was hij vicepresident van de Ra ...

                                               

Ayhan Tonça

Tonca kwam in 1970 als kind in een gastarbeidergezin naar Nederland. In 1993 studeerde hij af in Oosterse Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was vervolgens van 1994 tot 2003 opbouwwerker in Nijmegen en Apeldoorn. Ondertussen ...

                                               

Carlo Trojan

Carlo Giovanni Trojan is een voormalige Nederlandse en Europese ambtenaar. Trojan was de zoon van een Italiaanse vader een Nederlandse moeder, Agta Meijer die in november 1944 op 36-jarige leeftijd te Florence overleed. Na het overlijden van zijn ...

                                               

Jan Truijen

Petrus Johannes Truijen was een Nederlands politicus. Hij was een dorpsburgemeester uit de Limburgse Peel, die van 1894 tot 1901 katholiek afgevaardigde voor het kiesdistrict Weert in de Tweede Kamer was. Hij behoorde in de Kamer tot de groep van ...

                                               

Jan Groen Tukker

Jan Groen Tukker was landbouwkundig ingenieur en de eerste voorzitter van het Productschap voor Pluimvee en Eieren. Als directeur van de Nederlandse Centrale voor Pluimvee en Eieren en als regeringscommissaris was hij in de crisisjaren nauw betro ...

                                               

Joost Váhl

Joost Váhl is een gepensioneerd Nederlands stedebouwkundige. Hij werkte in Delft, Gouda en Culemborg. Váhl zocht vanaf einde jaren zestig naar mogelijkheden om de invloed van het toenemende gemotoriseerd verkeer op de kwaliteit van de openbare ru ...

                                               

Gerrit Valk

Valk werd in 1955 in Gorinchem geboren. Na de havo studeerde hij aan de pedagogische academie voor het basisonderwijs en aan de Rijksarchiefschool. Tevens volgde hij de mo-lerarenopleiding geschiedenis. Vervolgens studeerde hij geschiedenis aan d ...

                                               

Chris van Veen

Christiaan van Veen was een Nederlands politicus en werkgeversvoorzitter. Van Veen was een CHU-bewindsman met grote werkkracht, die van vele markten thuis was. Na het behalen van zijn mulo-diploma begon hij zijn loopbaan op de secretarie van Oude ...

                                               

Hendrik Veeneman

Hendrikus Antonius Johannes Veeneman is een Nederlands oorlogsslachtoffer uit Son. Op 31 december 1943, na de gijzeling van burgemeester Schoepp door de Duitse bezetter, werd toenmalig gemeentesecretaris Veeneman benoemd tot waarnemend burgemeest ...

                                               

Sophie in t Veld

Sophie Helena in t Veld is een Nederlands politica. Sinds 20 juli 2004 is ze delegatieleider van D66 in het Europees Parlement. Ze was lijsttrekker bij de verkiezingen van 2004, 2009, 2014 en 2019.

                                               

Joris in t Veld

Joris in t Veld was een Nederlands veelzijdig sociaaldemocratisch politicus, hoogleraar te Leiden, lid van de Raad van State, bestuurder een van de grondleggers van bestuurswetenschappen in Nederland. In 1937 volgde hij Kornelis ter Laan op als b ...

                                               

Stientje van Veldhoven

Stientje van Veldhoven-van der Meer is een Nederlandse politica van Democraten 66. Ze is staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III sinds oktober 2017, met uitzondering van een kortstondig ministerschap tussen nove ...

                                               

Jan in t Velt

Jan in t Velt was een Nederlandse politicus. In 1824 werd hij schout van de gemeente Huisduinen en Helder, dit ambt werd in 1825 veranderd in burgemeester. Hij was tevens opperstrandvonder. Tijdens zijn burgemeesterschap verdween Huisduinen uit d ...

                                               

Wim van Velzen (1943)

Wilhelmus Wim Gijsbertus van Velzen is een Nederlands voormalig politicus namens het CDA. Van Velzen studeerde onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en begon zijn maatschappelijke loopbaan in die stad als leraar Nederlands en maa ...

                                               

Leen Verbeek

Leendert Verbeek is een Nederlands politicus. Hij is lid van de PvdA. Sinds 1 november 2008 is hij commissaris van de Koningin resp. Koning in de provincie Flevoland.

                                               

Norbert Verbraak

Norbertus Martinus Verbraak is een Nederlandse ambtenaar en hogeschoolbestuurder. Na het afronden van de universitaire studie Culturele antropologie te Leiden in 1974, heeft hij functies vervuld bij de Centrale voor hogere functionarissen bij ove ...

                                               

Rita Verdonk

Maria Cornelia Frederika Verdonk is een Nederlands voormalig politica. Na de verkiezingen op 22 november 2006 maakte ze namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD deel uit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij was lid van het fr ...

                                               

Hans Verheijen (politicus)

Joannes Theodorus Clemens Maria Verheijen is een Nederlandse ambtenaar, bestuurder en politicus van het CDA. Sinds 16 maart 2020 is hij burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen.

                                               

Gerard Veringa

Gerard Heinrich Veringa was een Nederlands politicus. Veringa was een voorman van de KVP. Hij was minister van Onderwijs in het kabinet-De Jong en in 1971 lijsttrekker van zijn partij. Als criminoloog was hij topambtenaar van het gevangeniswezen ...

                                               

Pieter verLoren van Themaat

Pieter verLoren van Themaat was een Nederlands jurist, die zich specialiseerde in het Europees en het economisch recht. Hij was onder meer hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie.

                                               

Hermanus Eliza Verschoor

Hermanus Eliza Verschoor was een Nederlandse landbouwer, liberaal politicus en bestuurder. Verschoor was afkomstig uit een familie die al sinds de 17e eeuw belangrijke posities bekleedde in Sleeuwijk. Hij studeerde een aantal jaren theologie aan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →