ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137                                               

Moshé Zwarts

Moshé Zwarts was een Nederlands architect en professor bouwmethodiek aan de TU Delft en aan de TU Eindhoven. Zwarts was vooral bekend vanwege zijn ontwerpen voor stadions, tunnels, viaducten, bruggen en abris.

                                               

Lambertus Zwiers

Lambertus Zwiers was een Nederlands tekenaar, kunstschilder, architect, meubelontwerper, boekbandontwerper en ontwerper van behang. Hij was een leerling van zijn vader de architect H. Zwiers en op zijn beurt had hij ook weer een architect Henri T ...

                                               

Henry Zwiers

De Nederlandse architect Henry Zwiers studeerde in Amsterdam en aan de Technische Hogeschool in Delft. Zijn vader Lambertus Zwiers was schilder, architect, meubelontwerper, ontwerper van boekomslagen en behangontwerper. Henri was aanvankelijk ond ...

                                               

Johan Been

Johannes Hendrik Been was tijdens zijn leven een bekend jeugdboekenschrijver en genoot tevens landelijke bekendheid als archivaris van Den Briel.

                                               

Jean François Bijleveld (1837-1905)

Bijleveld was een zoon van de Nijmeegse burgemeester François Pierre Bijleveld en Reiniera Charlotte Rau. Hij studeerde rechten aan Hogeschool van Leiden, waar hij in 1860 afstudeerde. In datzelfde jaar vestigde hij zich als advocaat in Arnhem. I ...

                                               

Willem Johan Jacob Cornelis Bijleveld

Willem Johan Jacob Cornelis Bijleveld was een Nederlands archivaris, bestuurder, genealoog en historicus.

                                               

Bep Bijtelaar

Barendina Maria Bijtelaar was een Nederlands kunstenaar en archivaris. Ze was dochter van tabakshandelaar Cornelis Bijtelaar en Hendrika Willemina Wolff. Zijzelf bleef ongehuwd.

                                               

Jan Boomgaard

Boomgaard studeerde in 1980 af in geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op Strafbedevaarten opgelegd door de Amsterdamse schepenbank. Hij heeft daarna nog verschillende malen gepubliceerd over misdaad en criminaliteit. Ook zijn proefschr ...

                                               

Yvonne Bos-Rops

Rops studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en studeerde daar onder andere bij prof. dr. Adriaan Gerard Jongkees 1909-1999. Daarna studeerde zij archivistiek aan de Rijksarchiefschool. Zij werkte vervolgens als gemeentearchivar ...

                                               

Hans Brokken

Brokken was een zoon van de Nederlands-Hervormde zendingspredikant in Nederlands-Indie en predikant te Rhoon ds. Johannes Cornelis Brokken 1910-1988 en Jannie Cornelia Singeling 1912-1983. Hij studeerde af in geschiedenis aan de Rijksuniversiteit ...

                                               

Dick Buurman

Dirk Jacobus Gerhard Buurman was een Nederlands archivaris en later bestuurder op het gebied van kastelen.

                                               

Marcel Chappin

Marcel Chappin SJ is een Nederlands priester, theoloog en kerkhistoricus. In 1961 trad hij toe tot de Jezuïeten. Hij studeerde geschiedenis en theologie in Amsterdam en Rome. Hij studeerde af aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. Sinds 1981 ...

                                               

Herman Theodoor Colenbrander

Herman Theodoor Colenbrander was een Nederlands historicus. Colenbrander begon zijn historische loopbaan als adjunct-algemeen rijksarchivaris. Hij nam het initiatief tot het oprichten van de Commissie voor de s Rijks Geschiedkundige Publicatien d ...

                                               

Jan Cunen

Jan Cunen was een Nederlands heemkundige en archivaris te Oss in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Hij was de oudste zoon van Gerardus Cunen en Antoinetta van Poppelen, die een bekende manufacturenzaak bezaten. Cunen volgde de lagere en mid ...

                                               

Johan Hendrik van Dale

Van Dale is vooral bekend als naamgever van het Groot woordenboek der Nederlandse taal, beter bekend als de Dikke Van Dale. Zijn ouders zijn Abraham van Dale een peperkoekbakker en Pieternella Johanna du Bois. Zij zijn beide geboren en getrouwd i ...

                                               

Cornelis Dekker (historicus)

Cornelis Dekker was een Nederlands archivaris en historicus. Cornelis Dekker vertrok, nadat hij zijn gymnasium α aan het Christelijk Lyceum in Goes had voltooid en zijn legerdienst had vervuld, naar de Rijksuniversiteit Gent om er geschiedenis va ...

                                               

Gerhard Dumbar (1680-1744)

Gerhard Dumbar was vanaf 1708 secretaris en archivaris van de stad Deventer. Hij gaf verschillende geschiedkundige werken uit, waaronder in 1719 de valse Rijmkroniek van Klaas Kolijn. De bronnenuitgaven van Gerhard Dumbar omvatten meer dan alleen ...

                                               

Anthonie Duyck

Anthonie Duyck of Anthonis Duyck was raadpensionaris van Holland van 1621 tot zijn dood in 1629. Duyck werd geboren in s-Gravenhage en studeerde rechten aan de Universiteit Leiden. In 1589 werd hij openbare aanklager bij de Raad van State. De vol ...

                                               

Isabella Henriette van Eeghen

Mej. dr. I.H. van Eeghen was een telg uit de patriciaatsfamilie Van Eeghen een dochter van bankier Christiaan Pieter van Eeghen 1880-1968 en Henriette Heldring 1883-1984, lid van de familie Heldring. Zij bleef ongehuwd.

                                               

Wopke Eekhoff

Bij zijn benoeming in 1838 was Eekhoff de eerste stadsarchivaris van Nederland. Naast zijn archief hield Eekhoff ook een boekenwinkel een kleine uitgeverij bij. Na een prijs gekregen te hebben voor een werk dat hij op twintigjarige leeftijd schre ...

                                               

Emile van Emstede

Emile Jean Theodore Antoine Marie van Emstede was een Nederlands archivaris, historicus en beeldhouwer.

                                               

Adriaan Justus Enschedé

Adriaan Justus Enschedé was een Nederlandse archivaris, verzamelaar en filantroop, en daarnaast eigenaar van de drukkerij Joh. Enschedé. Adriaan Justus Enschedé I was doctor in de rechten, advocaat, plaatsvervangend kantonrechter, archivaris en b ...

                                               

Jan Willem Enschedé

Jan Willem Enschedé was een Nederlands archivaris en musicoloog. Hij was een telg uit het drukkersgeslacht Enschedé. Hij was zoon van dan advocaat Johannes Enschedé 1811-1878 en diens tweede vrouw Henriette Jacqueline Robertine Mirandolle, een do ...

                                               

Hendrikus Octavius Feith

Hendrikus Octavius Feith was een Nederlands rechtsgeleerde uit het geslacht Feith, die vooral bekend werd om zijn verhandelingen over het beklemrecht. Hij was lange tijd archivaris in Groningen. Hij dient niet te worden verward met zijn zoon Hend ...

                                               

Johan Adriaan Feith

Johan Adriaan Feith was een Nederlandse jurist en historicus. Hij heeft veel gepubliceerd over de geschiedenis van Groningen.

                                               

Wiebe Jannes Formsma

Wiebe Jannes Formsma was een Nederlandse historicus en publicist. Formsma studeerde geschiedenis aan de universiteit in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1930 op De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536. H ...

                                               

Johan Fox

Fox was zoon van Alfred Fox 1878-1958, een Britse mijningenieur, en Henriette Jacoba Elisabeth Helena Borel 1885-1976; hij had nog een zus Annie Fox 1915-1994. Na het behalen van het diploma gymnasium α studeerde hij in 1942 af in geschiedenis te ...

                                               

Hendrik Enno van Gelder (1876-1960)

Van Gelder was een lid van de familie Van Gelder. Hij was een zoon van Jan Gerrit van Gelder 1850-1917, lid der firma H. E. van Gelder tot 1899, stoomhoutzagers en houthandelaren, en Jeannette Agnes Beets 1852-1928, dochter van prof. dr. Nicolaas ...

                                               

Arnoldus Johannes Gevers

Gevers is een lid van de deels adellijke familie Gevers. Hij is een zoon van jhr. dr. ir. Matthijs Gevers 1912-1993, adjunct-directeur van het natuurkundig laboratorium van Koninklijke Philips Electronics N.V., en Domina Maria Vredenbregt 1911-20 ...

                                               

Corien Glaudemans

Glaudemans was tot 1980 werkzaam in het lager en voortgezet onderwijs, onder meer als lerares geschiedenis. Zij bezocht de Rijksarchiefschool in Den Haag. Haar studie voor archivaris combineerde zij met werkzaamheden voor de gemeente Haarlemmerli ...

                                               

Guillaume Groen van Prinsterer

Guillaume Groen van Prinsterer, zoon van de staatsraad Petrus Jacobus Groen van Prinsterer en Adriana Hendrika Caan, was een antirevolutionair Nederlands politicus en historicus. Groen van Prinsterer was kabinetssecretaris 1829-1836, lid van de K ...

                                               

Jozef Habets

Joannes Josephus Habets was een priester, archivaris en archeoloog in Nederlands-Limburg. Habets wordt beschouwd als een van de grondleggers van de Limburgse archeologie­ en geschiedbeoefening.

                                               

Bas Dudok van Heel

Van Heel is een telg uit het in het Nederlands Patriciaat opgenomen geslacht Van Heel een zoon van luitenant-kolonel Abraham Everardus Dudok van Heel 1915-1993 en diens eerste echtgenote Cornelie Henriette Vlaanderen 1914. Hij studeerde geschiede ...

                                               

Hendrik Tjaard Obreen

Hendrik Tjaard Obreen was een Nederlands jurist, historicus en archivaris. Hij werkte als historicus bij de Provinciale Archiefinspectie in Friesland. Voor zijn voor archiefinventarisaties en historische studies kreeg hij in 1970 de Dr. Joast Hal ...

                                               

Bert van t Hoff

Bert van ’t Hoff was een Nederlands archivaris. Hij was telg uit het geslacht Van t Hoff en de zoon van Lambertus van t Hoff, arts, en Albertina Wesselina Hennij. Van t Hoff trouwde op 15 oktober 1929 met Derkdina Harmsen. Uit dit huwelijk werden ...

                                               

Charles Jeurgens

Karel Johannes Pieter Franciscus Maria Jeurgens is een Nederlands historicus, archivaris en hoogleraar Archiefwetenschap.

                                               

Hans Knoester

Knoester was de zoon van Teunis Knoester †1979 en diens tweede echtgenote Petronella Hille †1934. Vanaf de jaren 1960 was hij verbonden aan het gemeentelijk archief van Utrecht, publiceerde hij over de geschiedenis van die stad, was co-auteur van ...

                                               

Anton Koch

Anton Carl Frederik Koch, 25 september 1990) was een Nederlands archivaris, bibliothecaris en historicus. Na het voltooien van het secundair onderwijs in 1942 aan het Sint-Barbaracollege te Gent, waar hij als kind heen verhuisd was, deed hij in d ...

                                               

Chris Konings

Christiaan Konings was een Nederlandse middellange afstandsatleet, die in de eerste helft van de jaren zestig van de 20e eeuw in Nederland een vooraanstaande rol speelde op de 800 m. Zo werd hij viermaal op rij Nederlands kampioen, een prestatie ...

                                               

Gijsbert Johan ter Kuile

Gijsbert Johan ter Kuile was een Nederlands jurist en archivaris. Ter Kuile bezocht de lagere school te Almelo en het gymnasium te Deventer, waarna hij rechten studeerde in Leiden. Daar promoveerde hij op 12 juli 1935 op een proefschrift Inleidin ...

                                               

Gerdina Hendrika Kurtz

Gerdina Hendrika Kurtz, roepnaam Gerda, was een Nederlandse historicus en archivaris. Zij publiceerde onder de naam G.H. Kurtz.

                                               

Georg Rudolph Wolter Kymmell (1818-1887)

Kymmell was een zoon van de ontvanger der registratie en domeinen en vrederechter Jan Abraham Rudolph Kymmell en Anna Vos. Kymmell was genoemd naar zijn grootvader Georg Rudolph Wolther, schulte en maire Dalen en Oosterhesselen. Kymmell was van 1 ...

                                               

Peter Jan Margry

Petrus Johannes Joseph Margry, lid van de familie Margry, is een Nederlands historicus, was van 1987-1993 archiefinspecteur en is sindsdien als etnoloog verbonden aan het Meertens Instituut en aan de Universiteit van Amsterdam.

                                               

Toon Martens van Sevenhoven

Jhr. mr. Anthony Henrik Martens, Huis Velhorst, 8 augustus 1952) was een Nederlands rijksarchivaris en publicist.

                                               

Adriaan Meerkamp van Embden

Mr. Adriaan Meerkamp van Embden was een Nederlands archivaris en burgemeester namens de NSB. Hij publiceerde meerdere werken over de rechtsgeschiedenis rond Leiden en Gouda. Meerkamp van Embden was van 1921 tot 1942 rijksarchivaris van de provinc ...

                                               

Ernst Wilhelm Moes

Moes was een lid van het, van oorsprong Duitse, Nederlands Patriciaatsgeslacht Moes een zoon van August Leopold Moes 1813-1866, koopman in manufacturen, en diens Duitse echtgenote Maria Mathilda Christina Gertrud Breitenstein 1816-1896. Kunstschi ...

                                               

Kees Momma

Kees Momma groeide op als jongste in een gezin van drie kinderen. Momma realiseerde zich, naar eigen zeggen, op zijn negende dat hij een autistische stoornis had toen hij naar een televisieprogramma over het onderwerp keek. Dat werd later na onde ...

                                               

Hermine Moquette

Hermine Christine Hélène Moquette was een van de eerste vrouwelijke archivarissen van Nederland. Ze werkte ruim dertig jaar bij het Rotterdamse Gemeentearchief.

                                               

Samuel Muller Fz.

Samuel Muller Fz. was een Nederlands archivaris, geschiedschrijver en museumdirecteur. Muller verrichtte organisatorisch en wetenschappelijk belangrijk werk voor het archiefwezen in Nederland.

                                               

Frederik Ouwerling

Frederik Ouwerling werd in 1883 geboren als zoon van veldwachter Arie Ouwerling en diens echtgenote Frederika Maria Broekmeijer. Hij had twee oudere zussen en vijf oudere broers, onder wie Hendrik Ouwerling. Ouwerling trouwde op 6 april 1921 te U ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →