ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 149                                               

Ger Zwertbroek

Gerrit Jan Zwertbroek was een Nederlands journalist en medeoprichter van de VARA. Ger Zwertbroek, zoon van de schipper en scheepstimmerman Anthonie Zwertbroek en Antje Nel, zocht al op jeugdige leeftijd aansluiting bij de arbeidersbeweging in Ned ...

                                               

Scherprechters in s Hertogenbosch

De scherprechters of beulen behoorden in s-Hertogenbosch, zoals in de meeste steden met stadsrechten een eigen bestuur, tot de door de stad aangestelde ambtenaren, binnen het gerechtelijk apparaat.

                                               

Dirk Jansen

Laarzenmaker Derk of Dirk Jansen kwam uit een bekende Duits-Nederlandse vilders- en scherprechtersfamilie. Hij was de zoon van Gerhard Wilhelm Joseph Willem Jansen 1765-1807, vilder en landbouwer, en diens tweede vrouw Willemina Wijntjen Hendriks ...

                                               

Joannes Jansen (beul)

Joannes Jansen – Groningen, 8 maart 1852) was een Nederlands beul. Hij was de laatste scherprechter van Groningen. Voordat Joannes in 1821 aangesteld werd als scherprechter in Groningen, was hij vanaf 1811 assistent-scherprechter te Amsterdam. Oo ...

                                               

Hans Pruijm

Hans Pruijm was een Nederlandse scherprechter. Hij was onder andere scherprechter van Utrecht van 1604 tot 1621. Hans Pruijm werd geboren in Meisenheim Hertogdom Palts-Zweibrücken ca. 1560-1565, en was achtereenvolgens werkzaam als scherprechter ...

                                               

Scherprechters in Maastricht

De scherprechter of beul behoorde in Maastricht, zoals in de meeste steden met stadsrechten een eigen bestuur, tot de door de stad aangestelde ambtenaren, binnen het gerechtelijk apparaat.

                                               

Anna Catharina Snijder

Al haar rechtstreekse voorouders waren vanaf 1558 scherprechter, meer bepaald in Kampen van 1687 tot 1791. Ze was een dochter van Hans Jurijen Snijder en van Sophia Charlotte Diepenbrock. Hij was scherprechter in Kampen van 1720 tot aan zijn dood ...

                                               

Cornelis van Arendonk

Cornelis van Arendonk was een Leidse orientalist en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

                                               

Arnoldus Arlenius

Arnoldus Arlenius Peraxylus, geboren als Arnoldus van Eyndhouts, was een renaissancehumanist, -filosoof en -dichter. Hij studeerde bij Macropedius en vertrok omstreeks 1525 naar Parijs, waarna hij nimmer in Brabant terugkeerde. Hij studeerde verv ...

                                               

Ernst Braches

Braches is een zoon van onderwijzer en inspecteur zendingsonderwijs in Nederlands-Indie Gottfried Daniel Ernst Braches 1903-1943 en ambtenaarsdochter Zeni Jansz 1911-1943; zij werden terechtgesteld onder de Japanse bezetting in Banjarmasin terwij ...

                                               

Hajo Brugmans

Brugmans promoveerde te Groningen in 1892. Hij was onderbibliothecaris aan de Koninklijke Bibliotheek van 1897-1903. Op 25 november 1903 werd hij benoemd tot hoogleraar in de algemene geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ging met e ...

                                               

Leendert Brummel

Leendert Brummel was een Nederlands bibliothecaris. Brummel promoveerde in 1925 in Leiden in de Letteren op het proefschrift Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven. Hij was bibliothecaris van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ...

                                               

Hendrik de Buck

De Buck werd in 1893 in Oostkapelle geboren als zoon van de predikant Pieter de Buck en Johanna Catharina Agatha Vermaas. Na het behalen van het diploma aan het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden, waar hij ook actief was in de Leeuwarder Gymnasias ...

                                               

Petrus Burmannus Senior

Pieter Burman of Petrus Burmannus, ook aangeduid als Pieter Burman I was een Nederlandse classicus, niet te verwarren met zijn gelijknamige neef, de jurist en eveneens taalkundige Pieter Burman Junior, die voor het onderscheid de toevoeging Secun ...

                                               

Willem Byvanck

Geertrudus Cornelis Willem Byvanck, was een Nederlandse bibliothecaris en schrijver. Als schrijver publiceerde hij onder de naam W.G.C. Byvanck.

                                               

Marinus Frederik Andries Gerardus Campbell

Dr. Marinus Fredrik Andries Gerardus Campbell was bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek en daarmee hoofdbestuurder van Museum Meermanno-Westreenianum.

                                               

Kees van Doorne

Kees van Doorne was een Nederlands bibliothecaris, Surinamist en dichter. Notariszoon Kees van Doorne volgde een bibliothecarisopleiding en werkte van 1967 tot 1988 in de Piersonkamer van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, de afdeling waa ...

                                               

Janus Dousa

Janus Dousa, bijgenaamd Pater, ook wel Douza; gelatiniseerde naam van Jan van der Does, telg uit het adellijke geslacht Van der Does, was heer van Noordwijk en Kattendijke, bevelhebber tijdens het Beleg van Leiden, humanist, dichter, filoloog, be ...

                                               

Arnold Drakenborch

Oratio panegyrica in natalem saecularem academiae Trajectinae. Utrecht 1736 Breves positiones quibus historia Foederati Belgii illustrantur. Utrecht 1737 Dissertatio de praefectis urbis Utrecht 1704; Neudruck Frankfurt 1752 met een levensbeschrij ...

                                               

Wim van Drimmelen

Wim van Drimmelen was tussen 1991 en 2008 algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Na zijn studie Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam behaalde hij het doctoraal examen en in 1976 promoveerde hij tot doctor in de ...

                                               

Jan Rudolf van Eerde

Van Eerde werd in 1774 geboren als zoon van ds. Egbertus van Eerde en Margaretha Tideman. Hij groeide op in de stad Groningen en studeerde rechten aan de hogeschool aldaar. In 1795 promoveerde hij op stellingen tot doctor in de beide rechten. Op ...

                                               

Charles Sulpice Flament

Charles Sulpice Flament was een Franse priester, van 1798 tot 1811 custos en van 1811 tot 1835 bibliothecaris van de Nationale Bibliotheek. Flament was geestelijke en ontvluchtte in 1794 Frankrijk omdat hij de eed aan de constitutie niet af wilde ...

                                               

Jacob Geel

Jacobus Geel was een Nederlandse literator, filoloog en bibliothecaris. Geel is vooral bekend geworden door zijn boek Gesprek op den Drachenfels uit 1835, waarin hij in een tweegesprek de standpunten van het classicisme en de opkomende romantiek ...

                                               

Johann Friedrich Gronovius

Johann Friedrich of Joannes Fredericus Gronovius was een Duits-Nederlands classicus. Hij was hoogleraar aan de Universiteit Leiden en bibliothecaris van de universiteit.

                                               

Johan Remmet de Groot

Johan Remmet de Groot was een Nederlandse bibliothecaris. Hij studeerde in 1941 af als meester in de rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1950 tot 1958 was hij als wetenschappelijk ambtenaar verbonden aan het Rijksinstituut voor Oorlogs ...

                                               

Daniël Grosheide

Grosheide was een zoon van prof. dr. Frederik Willem Grosheide 1881-1972, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit, en Alexandrine Ottoline Willemine Danielle Schut 1885-1950. Hij was een broer van de wiskundige prof. dr. G.H.A. Grosheide 1 ...

                                               

Anton Gerard van Hamel (keltoloog)

Anton Gerard van Hamel was een Nederlands wetenschapper, die vooral bekend is geworden vanwege zijn bijdragen aan het onderzoek naar Keltisch en Germaanse talen. Zijn bijdragen richtten zich met name op literatuur, linguïstiek, filologie en mytho ...

                                               

Daniël Heinsius

Daniel Heinsius was een humanistische geleerde. Hij genoot internationaal grote faam als uitgever van klassieke teksten, literair theoreticus en dichter. Hij was bijna zijn gehele leven verbonden aan de Universiteit Leiden, onder meer als bibliot ...

                                               

Lotte Hellinga

Lotte Hellinga-Querido is een boekhistoricus gespecialiseerd in de vroege boekdrukkunst. Ze is een kenner van het werk van William Caxton.

                                               

Johannes Willem Holtrop

Johannes Willem Holtrop was een Nederlands bibliograaf, bibliothecaris, uitgever en directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Johannes Willem Holtrop werd geboren in Amsterdam als zoon van Jan Steven van Esveldt Holtrop en Catharina Brouwer. Hij ...

                                               

Willem Huberts

Na te Doetinchem de bètarichting van het gymnasium te hebben doorlopen studeerde hij Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn hoofdvak betrof de literatuur uit het interbellum, zijn bijvakken de 20e-eeuwse Franse ...

                                               

Lily Knibbeler

Elisabeth Jennifer Brigida Knibbeler is een Nederlandse historica, die sinds 2015 algemeen directeur is van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

                                               

Ina Kok

Kok studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in 1978 met de doctoraalscriptie over Houtsneden bij Gerard Leeu. Al in 1976 had ze daar aan het Instituut voor Neerlandistiek een transliteratie van Die historie van Buevijne van Austoen wt Enge ...

                                               

Friedrich Kossmann

Friedrich Karl Heinrich Kossmann was een Nederlands letterkundige en bibliothecaris. Kossmann was de zoon van Hedwig Kliver en professor Ernst Ferdinand Kossmann. Hij bezocht het Gymnasium Haganum in Den Haag, waar zijn vader leraar Duits was. Da ...

                                               

Hans Krol

Van 1970 tot 1972 was Krol hoofd studieafdeling van de openbare bibliotheek in Tilburg. Tevens docent bibliografie aan de Bibliotheek- en Documentatieacademie in Tilburg. Hierop vervolgde hij tot vroegpensionering in 2003 zijn carrière als direct ...

                                               

Wil Laseur

Wilhelmina Agnes Laseur was bibliothecaresse van het Museum Meermanno en schrijfster van de geschiedenis ervan.

                                               

Antonius van der Linde

Antonius van der Linde was een Nederlandse historicus, bibliothecaris en theoloog. Hij geldt als de eerste wetenschappelijke onderzoeker van de geschiedenis van het schaakspel.

                                               

Theodoor Peter Loosjes

Loosjes was een telg uit het boekhandelaars- en uitgeversgeslacht Loosjes een zoon van gemeenteambtenaar mr. Peter Loosjes 1877-1964 en Fenna Constante van Zeggelen 1866-1963. In 1926 slaagde hij voor het gymnasiumdiploma in zijn geboortestad. Hi ...

                                               

Arie Jacobus de Mare

De Mare was de zoon van een conducteur bij de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij die overleed toen hij nog geen tien jaar oud was. Zijn moeder kreeg weliswaar pensioen maar het was te weinig om hem te kunnen laten studeren. Vanaf 1881, hij wa ...

                                               

Paulus Merula

Paulus Merula was een Hollands jurist, classicus, historicus en geograaf. Merula groeide op in Dordrecht. Vanaf 1592 was hij eerst buitengewoon, vanaf 1593 gewoon hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. In 1597 werd hij bibliothec ...

                                               

Philipp Christiaan Molhuysen

Philipp Molhuysen doorliep het gymnasium in Deventer en ging daarna in 1891 in Leiden klassieke talen studeren. Hij promoveerde op Homerus met de dissertatie De tribus Homeri Odysseae codicibus 1896. Hij is drie keer getrouwd geweest: met Johanna ...

                                               

Leonardus Offerhaus

Offerhaus werd in 1699 in het Duitse Hamm geboren als zoon van Christiaan Gerhard Offerhaus 1672-1758 en Margareta Heshuysen 1662-1740. In 1708 werd zijn vader hoogleraar theologie aan het Athenaeum Illustre te Deventer. Voor zijn wetenschappelij ...

                                               

Willem Pluygers (bibliothecaris)

Willem George Pluygers was een Nederlandse bibliothecaris, docent en hoogleraar in Leiden. Willem Pluygers studeerde tussen 1827 en 1836 aan de Leidse universiteit letteren en theologie. In 1836 promoveerde hij op een proefschrift over Demades. T ...

                                               

Willem van Ravesteyn

Willem van Ravesteyn was een Nederlands socialistisch, later tot 1926 communistisch politicus en schrijver en lid van de Tweede Kamer. Trouwde op 8 september 1910 met Johanna Wismeijer, met wie hij een zoon kreeg. Was bevriend met David Wijnkoop ...

                                               

Kees Reedijk

Cornelis Reedijk was een Nederlands bibliothecaris. Reedijk promoveerde in 1956 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift The poems of Desiderius Erasmus dat als standaardwerk beschouwd wordt bij de studie van de geschriften van Erasmus ...

                                               

David van Royen (1699-1764)

David van Royen was een Nederlandse jurist en bestuurder. Hij was de vader van de medicus en botanicus David van Royen. Van Royen, lid van de familie Van Roijen, was de zoon van Jan Davidsz. van Royen en Cornelia van Groenendijck. Van Royen stude ...

                                               

David Ruhnken

David Ruhnken, gelatiniseerd Ruhnkenius, was een Duits-Nederlands classicus en filoloog. In de jaren 1761-1798 was hij hoogleraar geschiedenis en welsprekendheid aan de Universiteit Leiden en van 1774 tot 1798 tevens bibliothecaris van de univers ...

                                               

Bas Savenije

Joannes Stephanus Maria Savenije was van juni 2009 tot en met december 2014 algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Na zijn studie filosofie bekleedde hij diverse functies aan de Universiteit Utrecht, en was ten slotte dire ...

                                               

Victorine van Schaick

Victorine Florentine Henriette Eugenie van Schaick was een Nederlandse bibliothecaresse. De Victorine van Schaickprijs is naar haar genoemd.

                                               

Annie M.G. Schmidt

Anna Maria Geertruida Schmidt was een Nederlands dichteres en schrijfster van verzen, liedjes, boeken, toneelstukken, musicals en radio- en televisiedrama. Annie M.G. Schmidt werd in Nederland en Vlaanderen vooral beroemd met kinderboeken als Plu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →