ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157                                               

Van den Bergh (Joods geslacht)

De familie Van den Bergh is een Nederlandse familie die tal van handelslieden, industrielen en politici heeft voortgebracht een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van het Unilever-concern. De familiegeschiedenis vangt aan met Zadok van ...

                                               

Van Beuge

Het geslacht Van Beuge komt bewijsbaar uit de Belgische stad Brussel waar leden van het geslacht in de vijftiende en in de zestiende eeuw de naam Van Beugem, met variaties in de spelling, droegen. Die naam ontleenden ze aan het dorp en de heerlij ...

                                               

Bichon

Bichon is een Nederlands geslacht, waarvan leden vanaf 1815 behoorden tot de Nederlandse adel en welke adellijke tak in 1888 uitstierf, de niet-adellijke in 2003.

                                               

Bicker (geslacht)

De familie Bicker was een invloedrijk regentengeslacht uit de 16e en 17e eeuw in Amsterdam. De familie Bicker heeft samen met het verzwagerde geslacht De Graeff een halve eeuw het bestuur over de stad Amsterdam en indirect het gewest Holland in h ...

                                               

Blaeu (familie)

De familie Blaeu is een Amsterdamse familie van cartografen, drukkers en uitgevers. De cartografenfamilie begon met Willem Jansz Blaeu 1571-1638, die rond 1595 bij Tycho Brahe zich bekwaamde in het maken van nautische instrumenten en globes, waar ...

                                               

Bloemaert

Bloemaert was de naam van een Nederlandse familie van kunstenaars in de zestiende en zeventiende eeuw. De stamvader van de familie Bloemaert is Cornelis Bloemaert I ca. 1540-1593. Hij was architect, beeldhouwer en leraar en hij gaf les aan onder ...

                                               

Boellaard (geslacht)

De bewezen stamreeks begint met Jan Cornelissen Boellers, geboren omstreeks 1562. Zijn achterkleinzoon Pieter Evertsz Boellaard werd schepen en burgemeester van stad en baronie van Asperen en was de eerste bestuurder in dit geslacht. De familie w ...

                                               

Boesses (geslacht)

Boesses was een geslacht dat enkele militairen een burgemeester voortbracht en eind 19de eeuw uitstierf. De stamvader van de familie valt te herleiden tot Gerbrand Boesses, die leefde aan het begin van de 17de eeuw. Het geslacht Boesses werd eind ...

                                               

Van Bohemen

Stamvader Philip wordt omstreeks 1430 geboren. Zijn kleinzoon Sijmen Jan Philipsz. ca. 1500 - ca. 1560 bezit een grote boerderij in de West-Looserdijckerpolder nu Uithofspolder. Deze polder behoort sinds 1923 niet meer bij Monster, maar bij Den H ...

                                               

Boogaard

Boogaard is een geslacht oorspronkelijk afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, dat enkele bestuurders en juristen voortbracht. Het geslacht Boogaard werd eind 19de eeuw opgenomen in het Stam- en Wapenboek van A.A. Vorsterman van Oijen.

                                               

Bouricius (familie)

Bouricius is een Nederlands geslacht dat onder andere raadsheren en grietmannen voortbracht en niet verward moet worden met het Deventer patriciersgeslacht Bouricius. Het Friese geslacht is voor zover bekend uitgestorven.

                                               

Brandts Buys

Brandts Buys of Brandts Buijs is een Nederlandse familie bestaande uit voornamelijk musici. De familienaam is ontstaan via een buitenechtelijke zoon van Cornelis Buijs Corneliszoon bij zijn minnares Alijda Brandts. Nadat hij dertien jaar later we ...

                                               

De Brauw

De Brauw is een Nederlands geslacht, dat politici en militairen voortgebracht heeft. Stamvader van het geslacht is de te Londerzeel geboren rentmeester Jan de Brauw 1466-1535. Diens kleinzoon Johan de Brauw 1559-1619 week eerst naar Staats-Vlaand ...

                                               

Buma (geslacht)

De oudst bekende voorvader, Binse Feddes, woonde rond de wisseling van de 16e naar de 17e eeuw met zijn gezin in Deersum. De naam Buma dankt de familie aan Jouck Goris Buma, die in 1646 trouwde met Binse Feddes kleinzoon Wijbe Feddes. Jouck Buma ...

                                               

Calkoen

Calkoen is een Amsterdamse regentenfamilie uit de 17e en 18e eeuw. De Calkoens waren allen lakenververs of kooplieden, zowel op de Levant als op Oost-Indie, maar oefenden ook bestuurlijke functies uit. Ze bleven tot ongeveer 1765 in lakenstoffen ...

                                               

Ten Cate (geslacht)

De stamreeks begint met Hendrik Gerritsz ten Cate die vanaf 1584 vermeld wordt en koopman was te Borne, en later te Oldenzaal. Zijn zoon vestigde zich in Almelo. De achterkleinzoon van de stamvader, Hendrik Gerritsz ten Cate (-

                                               

Cazemier

Cazemier is de naam van een Nederlands geslacht, met verschillende vertakkingen, dat oorspronkelijk uit Noord-Nederland stamt. De geslachtsnaam kan in principe op zestien verschillende manieren worden geschreven, namelijk als C|KAS|ZI|EMI|IER. Vr ...

                                               

De Coningh

De stamreeks begint met Jacob Hendriksz. de Coningh die in 1647 en 1650 wordt vermeld als meester-metselaar te Ameide. Vanaf de 18e eeuw bekleedden leden bestuursfuncties in Holland. In de 20e eeuw leverde het geslacht kunstenaars en toneelspeler ...

                                               

Da Costa

Da Costa is een van oorsprong Portugese-Joodse familie. In de loop der generaties vestigden familieleden zich in Argentinie, Brazilie,Suriname jodensavanne,Italie, Portugal, Spanje en Nederland. De Nederlandse familie Da Costa stamt af van Uriel ...

                                               

Covens en Mortier

Het huis Covens & Mortier, de grootste cartografische uitgeverij uit de 18de eeuw werd opgericht door Johannes Covens I en Cornelis Mortier, op de Vijgendam te Amsterdam. De samenwerking was ontstaan na de dood van Pieter Mortier 1661-1711, zoon ...

                                               

Coymans (familie)

Coymans is een uitgestorven Vlaams/Nederlands geslacht, opererend vanuit Antwerpen, Middelburg, Hamburg, Amsterdam, Haarlem, en Cadiz. Coymans kan verwijzen naar: Balthasar Coymans 1618-1690, schepen in Haarlem, eigenaar Landgoed Duin en Kruidber ...

                                               

Cremers (geslacht)

Stamvader van het geslacht is Goswinus Cremers dit in de 16e eeuw in Deventer woonde. Na de alteratie bleef de familie haar katholieke geloof trouw. Door huwelijken komt de familie eind 17de eeuw terecht in Groningen, waar verschillende telgen vo ...

                                               

Crommelin

De stamvader van het tegenwoordige geslacht is Armand Pierrezn. Crommelinck, linnenfabrikant te Kortrijk, vanaf 1499 te Saint-Quentin Aisne Picardie, overleden te Ingelmunster bij Kortrijk omstreeks 1590. Hij was getrouwd met Susanne de Wale Joos ...

                                               

Cruts

Cruts is een geslacht oorspronkelijk afkomstig uit Maastricht dat enkele bestuurders en kanunniken voortbracht. Het geslacht Cruts werd eind 19de eeuw opgenomen in het Stam- en Wapenboek van A.A. Vorsterman van Oijen.

                                               

Van Dam van Isselt

De stamreeks begint met Willem Iansz., leenman van de abdij van Sint-Paulus te Utrecht, die in 1413 met zijn vrouw wordt vermeld. Hun zoon Peter was van 1459 tot 1482 enkele malen schepen van Amersfoort; hij trouwde omstreeks 1450 met William van ...

                                               

De Kempenaer

De Kempenaer is een bekende Nederlandse familie. De stamvader is Jan de Kempenere, vermeld te Brussel 1422-1466. Guilliam de Kempenaer uit Brussel, koopman in specerijen, werd in 1581 poorter van Amsterdam. Een tak van de familie heet Van Andring ...

                                               

De Ranitz

De Ranitz is een Nederlandse familie waarvan enkele leden tussen 1888 en 1935 in de Nederlandse adel werden verheven. De stamreeks begint bij Johann Sigmundt Ranisius, ook wel Ranisch ged. Pirna, 17 juni 1645 - Elten bij Emmerik, circa 1724). Hij ...

                                               

De Schepper (geslacht)

De Schepper is een geslacht van Vlaamse oorsprong, dat zich in de 16e eeuw in Nederland vestigde en dat in 1939 werd opgenomen in het Nederlands Patriciaat.

                                               

Delano (familie)

De familie Delano is een prominente Amerikaanse familie van zakenmensen en politici. De stamboom gaat terug naar Philippe de la Noye, ook geschreven als Philip Delano 1602-1681, die aan het begin van de jaren 1620 aankwam in Plymouth in Massachus ...

                                               

Donker Curtius

Donker Curtius is een Nederlands patriciersgeslacht. Boudewijn Donker werd 10 april 1746 in de hervormde kerk te Helmond gedoopt als zoon van Hendrik Donker, drossaard van Mierlo en Stiphout, en Boudewina Curtius. Ter onderscheiding van een halfb ...

                                               

Drijber (familie)

Drijber is een Nederlandse familie. Als stamvader geldt de zeventiende-eeuwse Jan van Drijberde, die wordt vermeld in de haardstedenregisters van het Drentse Lhee. Vermoedelijk liggen de wortels van de familie in, of in de omgeving van, Drijber. ...

                                               

Dyserinck (geslacht)

Dyserinck is de naam van een Nederlands geslacht dat in 1911 werd opgenomen in het Nederlands Patriciaat. Een lid van het geslacht werd opgenomen in de Belgische adel.

                                               

Van Eck

De stamreeks van de in de Nederlandse adel opgenomen familietak begint met Dirk van Eck Dirksz. die in Maurik vermeld wordt in 1504. Zijn achterkleinzoon Diederik Dirck van Eck † 1631 was burgemeester en schepen van Arnhem en lid van de riddersch ...

                                               

Egter

De stamreeks begint met Hector Fournier die zich met zijn vrouw, vermoedelijk beiden afkomstig uit Frankrijk, voor 1666 in Rotterdam vestigde. Zijn kleinzoon Pieter Pierre Egter 1692-1755 werd in 1721 poorter van Dordrecht. Zijn zoon Frederik Wil ...

                                               

Van Ewijck

De stamreeks begint met Jan Joostensz. van Ewijck die rentmeester was van het Utrechtse Convent van Witte vrouwen en in 1634 overleed. Vele van zijn nakomelingen waren bestuurders van de stad of de provincie Utrecht. Het geslacht werd in 1913 opg ...

                                               

Eyck (geslacht)

De stamreeks begint met Maurits Jacobsz. Eyck, geboren Delft 22 Febr. 1643, commandeur en equipagemeester te Batavia, kapitein der mariniers, overleden Batavia 5, begraven ald. Portugeesch kerkhof 7 Mei 1699. In 1910 werd het opgenomen in het gen ...

                                               

Fabius (geslacht)

Het geslacht Fabius is een Nederlandse familie die vanaf de achttiende eeuw veel bestuurders, medici en militairen voortbracht. In 1930 werd het opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederlands Patriciaat ; heropname daarin volgde in 1976 en ...

                                               

Fromanteel

De eerste uurwerkmaker van de familie was Ahasuerus Fromanteel 1607-1693. In 1625 vestigde Ahasuerus zich in Londen. In 1631 trouwde Ahasuerus met Maria de Bruijne. Uit dit huwelijk komen drie zoons voort die allen in hun vaders voetsporen traden ...

                                               

Van Galen (familie)

De Familie van Galen is afkomstig uit Gahlen, een plaats aan de Lippe, tegenwoordig een Ortsteil van de gemeente Schermbeck, aan de noordrand van het Ruhrgebied in Duitsland. Het wapen van de familie kenmerkt zich door drie wolfsangels. Ditzelfde ...

                                               

Geelvinck (familie)

Geelvinck was een Nederlandse familie, die zich een plaats wist te verwerven tussen de regentenfamilies met het leveren van burgemeesters van Amsterdam, bewindhebbers van de VOC en WIC, en directeuren van de Societeit van Suriname. De laatste led ...

                                               

Gelderman

De familie Gelderman is in Twente, met name rondom Oldenzaal, van oudsher zeer bekend door de textiel-fabriek H.P. Gelderman & Zonen aldaar. De familie maakte fortuin tijdens de hoogtijdagen van de textielindustrie vanaf het midden van de 19e eeuw.

                                               

Geleijnssen (familienaam)

Geleijnssen is een familienaam met dragers verspreid over de Lage Landen. De grootste takken van de familie bevindt zich in Belgie in het Hageland en in Nederland in Zeeland. Veel voorkomende varianten zijn Geleynse, Geleijnse en Geleijns.

                                               

Gildemeester (Utrecht)

De stamreeks begint met Johannes Gildemeester, messenmaker, die in 1680 burger te Utrecht werd. Zijn kleinzoon Daniel 1714-1793 was Nederlands consul-generaal te Lissabon. Diens zoon, Hendrik 1759-1823, was politicus en trouwde met Sibertina Fred ...

                                               

Gradussen

Gradus Gradussen vestigde zich in 1830 te Winssen, de woonplaats van zijn echtgenote, Petronella van Welie. In 1831 werd hun zoon Willem geboren en in 1839 hun zoon Henricus Hend. Gradus begon als timmerman, ontwierp kerkmeubilair en ontwikkelde ...

                                               

Grasso (familie)

Grasso is een Nederlandse familie van smeden en industrielen die het bedrijf Grasso heeft opgericht. Dit bedrijf bevindt zich anno 2019 in s-Hertogenbosch. Het bedrijf is groot geworden met de ontwikkeling en vervaardiging van machines voor de bo ...

                                               

Grevelink

De stamreeks begint met de 17e-eeuwse Groninger scheepstimmerman Jurjen Aaldriks en Trijntje Willems. Hun zoon Willem Grevijlink werd verlaatsmeester en later vervener in het Drentse Oostermoer. Het Grevelingskanaal werd vernoemd naar Willems zoo ...

                                               

Grothe

Grothe is een van oorsprong Duitse familie waarvan leden zich begin 17e eeuw in Nederland vestigden.

                                               

Hegeman

Het geslacht Hegeman is een van oorsprong uit Gelderland afkomstige familie en in de zestiende en zeventiende eeuw een Elburgs regentengeslacht. Jacob Hegeman 1520-1571 geldt als stamvader van de hedendaagse naamdragers. Hij was burgemeester en s ...

                                               

Heinsius (patriciaatsgeslacht)

De stamreeks begint met Olivier Heinsius die met zijn vrouw, vermoedelijk beiden afkomstig uit Vlaanderen, in de Vlaamse stad Ieper de volgende stamvader Johannes Heinsius voortbrachten. Het hugenotengeslacht vluchtte naar Colchester in het Engel ...

                                               

Heldewier

Heldewier is een geslacht waarvan leden sinds 1835 tot de Nederlandse adel behoorden en welke adellijke tak in 1907 uitstierf. Leden van het protestantse geslacht vervulden in de zeventiende en achttiende eeuw vooraanstaande bestuursfuncties in d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →