ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17                                               

Maatschappijleer

Maatschappijleer is een vak dat op Nederlandse middelbare scholen wordt gegeven sinds de invoering van de Mammoetwet. In 1972 kwamen de eerste klassen in de bovenbouw van havo en vwo ermee in aanraking. Het vak wordt ook gegeven op het vmbo. In h ...

                                               

Meldpunt

Een meldpunt kan zijn: een fysiek meldpunt een online meldpunt een telefonische meldpunt een meldpunt waar men terecht kan voor een melding waarvan de melder verwacht, dat het enig nut heeft

                                               

Modernisering

Het begrip modernisering verwijst in eerste instantie naar het geheel van samenhangende maatschappelijke veranderingen die vanaf de industriele revolutie hebben plaatsgevonden. De economische groei in deze periode leidde tot urbanisatie, industri ...

                                               

Multifunctionele accommodatie

Een multifunctionele accommodatie is een samenwerkingsverband waarbij verschillende maatschappelijke organisaties vanuit een centrale locatie hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden. In veel gevallen zijn de organisaties gehuisvest in ...

                                               

Multikul

Multikul is een spottende term die in Nederland en Vlaanderen wordt gegeven door critici van de multiculturele samenleving om aan te geven dat zon samenleving flauwekul zou zijn. Gerefereerd wordt aan de, in de ogen van tegenstanders van zon same ...

                                               

Naming and shaming

Naming and shaming is het publiekelijk aan de kaak stellen van bepaalde als onbevredigend ervaren situaties. De betrokken persoon of instantie wordt bekendgemaakt door dan wel publicatie dan wel vermelding op een lijst, terwijl deze vermelding of ...

                                               

Normatieve groep

Een normatieve groep is een groep mensen die normen en waarden bepalen in de samenleving of binnen een organisatie, die belangrijk is voor het functioneren van de organisatie of het land. Hieronder vallen vakbonden, lokale geschreven pers, nation ...

                                               

Obstakel

Een obstakel is in het algemeen iets wat de voortgang van iets anders belemmert. Het kan doelbewust gebouwd zijn, of een onbedoeld neveneffect zijn. Doelbewuste obstakels kunnen bijvoorbeeld zijn een muur, hek, heg, sloot of paal of meerdere pale ...

                                               

Ontlezing

Ontlezing is het minder lezen van boeken, kranten en tijdschriften door de bevolking in het algemeen. Dit verschijnsel doet zich voor door de opkomst van nieuwe, elektronische media. Sinds 1900 zijn de leesvaardigheid mede als gevolg van geslaagd ...

                                               

Openbare ruimte

Openbare ruimte of publieke ruimte is de ruimte of plaats die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht, maar ook v ...

                                               

Participatie

Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars en cipere. Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon of ee ...

                                               

Participatieladder

Een participatieladder is een hierarchie van participatievormen gerangschikt naar de mate waarin participatie binnen een maatschappij mogelijk is. Met een participatieladder is de mate van invloed die actieve burgers kunnen uitoefenen te toetsen. ...

                                               

Pastorale samenleving

Een pastorale samenleving is een samenleving waar de meerderheid van de bevolking bestaat uit nomaden die rondtrekken met hun vee. Deze maatschappij ontwikkelde zich naast de agrarische samenleving uit jagerssamenlevingen. Pastorale samenlevingen ...

                                               

Patronage

Patronage is de sociaal ongelijke betrekking waarbij de hogergeplaatste of patroon gunsten verleent aan een lagergeplaatste of client in ruil voor eerbetoon, trouw of diensten. Deze relatie kan verlopen via een tussenpersoon of makelaar. Iemand k ...

                                               

Populariteit

Populariteit is geliefd zijn bij veel mensen. Het woord komt via het Frans van het Latijnse woord popularis, dat zoveel betekent als gemeenschappelijk of geliefd. Populariteitscijfers zijn een belangrijk onderdeel van veel persoonlijke waardesyst ...

                                               

Pretend-student

Een pretend-student is iemand die, vaak onder druk, de schijn ophoudt dat hij studeert, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Er is nog weinig bekend over exacte aantallen, maar in Nederland zijn al een aantal gevallen bekend. Vaak raak ...

                                               

Publieke verantwoording

Publieke verantwoording is een vorm van verantwoording die specifiek betrekking heeft op de publieke sector. Publieke verantwoording dient als zodanig te worden onderscheiden van publieke verantwoordelijkheden, waarbij het gaat om een inhoudelijk ...

                                               

Rendez-vous (ontmoeting)

Bij een rendez-vous van twee of meer personen spreken die af elkaar op een bepaalde plaats een bepaald tijdstip te ontmoeten. In het Frans denkt men aan een samenkomst op een bepaald adres, vaak tussen minnaars. In het Engels en Nederlands is teg ...

                                               

Reünie (bijeenkomst)

Een reünie is een bijeenkomst van mensen die in het verleden vaker samen zijn geweest en toen een groep vormden, maar nadien uit elkaar zijn gegaan. Redenen om een reünie te houden kunnen varieren, maar vaak spelen nostalgie of een speciale gebeu ...

                                               

Richting

Richting is de informatie over de relatieve ligging van een plaats ten opzichte van een andere, zonder de afstand te specificeren. Richtingsaanduidingen komen in twee soorten: relatief en absoluut. Een relatieve richting is een richting in relati ...

                                               

Schandaal

Een schandaal is een beschuldiging of verdachtmaking die de reputatie van bijvoorbeeld een instituut, bedrijf of individueel persoon beschadigt. Het gaat vaak om ongepast, amoreel of crimineel gedrag dat erg veel openbare aandacht te verwerken kr ...

                                               

Sjibbolet

Een sjibbolet is een uitspraak die eenduidig aangeeft of de spreker al dan niet tot een bepaalde groep behoort. Vaak bevat een sjibbolet klanken of klankreeksen die dusdanig specifiek voor een bepaalde taal zijn, dat een niet-moedertaalspreker ni ...

                                               

Sociale onderneming

Een sociale onderneming is een onderneming met een maatschappelijke missie. In Nederland is daar geen wettelijk vastgelegde rechtsvorm voor. Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdien ...

                                               

Stedelijke samenleving

Een stedelijke samenleving is een samenleving waarin steden voorkomen. Tot de industriele revolutie was de stedelijke samenleving meestal onderdeel van de grotere agrarische samenleving waaruit deze voortkwam.

                                               

Stigma (schandvlek)

Een stigma is een brandmerk dat aan een bepaald persoon, groep personen of zaak wordt gekoppeld. Een stigma kan ook een negatief vooroordeel zijn dat leeft onder een bevolkingsgroep. In het Nederlands kent men het afgeleide werkwoord stigmatisere ...

                                               

Transitie

Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties, natuur, milieu, of verandering van aspect ...

                                               

Verantwoording

Verantwoording is een begrip dat in zijn algemeenheid verwijst naar het uitleggen of verklaren van iets tegenover derden, waarbij specifiek gedacht moet worden aan een door degene die verantwoordt verrichte prestatie of handeling. Men spreekt in ...

                                               

Vergeving (algemeen)

Vergeving is volgens de algemene opvatting het iemand niet meer kwalijk nemen van een ernstige daad. Deze daad overtreft het gewone en is iets waarvoor sorry zeggen niet afdoende is. Vergeven wordt gedaan door diegene die geestelijke of materiele ...

                                               

Vermissing

Een vermissing is het verontrustend onvindbaar zijn van meestal een persoon, of anders een zaak. Bij personen die vermist zijn wordt ook wel van een vermist persoon gesproken. In Nederland worden jaarlijks tussen de 16.000 en de 20.000 mensen als ...

                                               

Verzuring (samenleving)

Het begrip verzuring van de samenleving is een term die in Belgie is ontstaan, waar men in Nederland eerder van verkilling zou spreken. Sommigen vinden dat de mensen tegenwoordig met name in Nederland en Belgie minder rekening met elkaar houden e ...

                                               

Vitale infrastructuur

Bepaalde processen zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Deze processen vormen de Nederlandse vitale infrastruct ...

                                               

Vrijheid (sociologie)

Vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. In maatschappelijke zin behelst het de mogelijkheid van groepen en individuen om deel te nemen aan het maatschappelijke, economische en politieke verkeer. In de moderne tijd is het een va ...

                                               

VSN Wiki

VSN Wiki is een wiki die medio maart 2021 in het leven geroepen werd op voorstel van de partij Vrij en Sociaal Nederland. De wiki wil autonoom zijn een volledig zelfstandig platform gaan faciliteren voor overleg tussen overheid en burger. Een den ...

                                               

Wachtlijst

Een wachtlijst is een lijst waarop personen worden geregistreerd die op deelname, behandeling of inschrijving wachten. Doorgaans worden mensen dan onderaan de wachtlijst toegevoegd, meestal met vermelding van tijdstip van eerste inschrijving. Wan ...

                                               

Wikipediagemeenschap

Met Wikipediagemeenschap wordt gedoeld op de losvaste groep van bijdragers aan de online encyclopedie Wikipedia, de mensen die inhoud en software creeren en zorg dragen voor opschonen en beheer van het naslagwerk met gebruikmaking van wiki samenw ...

                                               

Xenofilie

Xenofilie is een vorm van menselijk gedrag waarbij de voorkeur van iemand uitgaat naar alles wat vreemd is, het welgezind zijn jegens vreemdelingen of buitenlanders. Het woord komt van het Grieks: xenos dat vertaald wordt met vreemd of vreemdelin ...

                                               

Zienswijze

                                               

Natuur (wildernis)

                                               

Natuurlijk

Natuurlijk of natuurlijke is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar de natuur. Het kan betrekking hebben op zowel de essentie van iets als de onaangeraakte wereld. Natuurlijk kan verwijzen naar iets dat vrij is van "menselijke ingrepen of be ...

                                               

Natuur en milieu van A tot Z

Verwante overzichten zijn: Plantkunde van A tot Z Vegetatiekunde van A tot Z Natuurkunde van A tot Z Biologie van A tot Z Lijst van particuliere natuur- en milieuorganisaties in Nederland Biogeografie van A tot Z Ecologie van A tot Z

                                               

Natuurlijke variatie

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, bioom, geografisch gebied of de gehele planeet. Biodiversiteit omvat de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de v ...

                                               

Biomonitoring

Biomonitoring is het systematisch verzamelen van gegevens van biotische componenten van ecosystemen in een tijdreeks. In dit systeem worden bepaalde soorten gebruikt als indicatoren. Indicatorsoorten dienen gevoelig te zijn voor veranderingen in ...

                                               

Fysisch milieu

                                               

Natuurvisie

Een natuurbeeld of natuurvisie is het referentiekader dat bepaalt hoe iemand tegen natuur aankijkt. Dergelijke referentiekaders worden mede vormgegeven door de cultuur waarbinnen mensen opgroeien. Natuuropvattingen binnen de islam zijn anders dan ...

                                               

Natuuresthetiek

Natuuresthetiek als studie heeft zich in de westerse traditie ontwikkeld als een deel van de ethiek. In 1735 werd de term esthetica geïntroduceerd, maar al eerder bestonden opvattingen over schoonheid en kunst, ook in relatie met natuur. Tegenwoo ...

                                               

Natuurlandschap

                                               

Fysisch milieu

Een natuurlijke omgeving of fysisch milieu is een niet al te zeer door mensen beroerd deel van de omgeving. Tegenover de natuurlijke omgeving staat de gebouwde omgeving. Er kunnen de volgende elementen onder worden verstaan: Natuur of wildernis i ...

                                               

Natuurlijke variatie

                                               

Natuurschoon

Natuurschoon is de term die natuurbeschermers en anderen in Nederland in het begin van de 20e gebruikten om waardevolle natuur aan te duiden. Een eeuw later worden andere termen gebruikt zoals landschappelijke waarde of biodiversiteit. Het was ze ...

                                               

Natuurvisie

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →