ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261                                               

Fryske Akademy

De Fryske Akademy is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut met betrekking tot de provincie Friesland en haar bevolking, taal en cultuur in de breedste zin. De Fryske Akademy is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ...

                                               

Groot Technologisch Instituut

In Nederland heeft een aantal kennisinstellingen de status van Groot Technologisch Instituut, te weten: GeoDelft GD Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR Maritime Research Institute Netherlands MARIN Deltares, waarin de volgende ...

                                               

Hechtingsinstituut

Het Hechtingsinstituut is een onderdeel van de Technische Universiteit Delft. Het instituut is gespecialiseerd in lijm- en hechtingstechniek.

                                               

Helen Dowling Instituut

Het Helen Dowling Instituut is een Nederlandse ggz-instelling die psychologische zorg biedt bij kanker. Deze stichting is gevestigd te Bilthoven en Arnhem. Het instituut zet zich in om mensen met kanker en hun naasten te helpen de ziekte emotione ...

                                               

Hubrecht Instituut

Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen dat onderzoek doet op het gebied van de ontwikkelingsbiologie in het algemeen en stamcellen in het bijzonder. Het Hubrecht Instituut wordt ...

                                               

Huizinga Instituut

Het Huizinga Instituut is een landelijke onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis. Het Huizinga Instituut is vernoemd naar de Nederlandse historicus Johan Huizinga. De onderzoeksschool is in februari 1995 formeel ingesteld, en verzorgt de opleid ...

                                               

Institute for Gender Studies

Het Institute for Gender Studies is een interdisciplinair instituut voor gender-, vrouwen- en seksualiteitsstudies, opgericht in 1985 en verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Anno 2013 is Willy Jansen, gewoon hoogleraar vrouwenstudi ...

                                               

Institute for Risk Assessment Sciences

Het Institute for Risk Assessment Sciences is een interfacultair onderzoeksinstituut tussen de faculteiten diergeneeskunde, farmacie en biologie van de Universiteit Utrecht.

                                               

Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal verzamelt en beschrijft de Nederlandse taal- en woordenschat van 6de eeuw tot het heden. Daartoe horen ook alle nieuwe woorden van de Nederlandse taal.

                                               

Instituut voor Godsdiensthistorische Beelddocumentatie

Het Instituut voor Godsdiensthistorische Beelddocumentatie maakt deel uit van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een documentair en research-ondersteunend instituut dat de iconografie van de godsdienst, in het bijzonder van de godsdiensten va ...

                                               

Instituut voor Kernfysisch Onderzoek

Het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek, bekend onder de afkorting IKO, was een wetenschappelijk instituut voor nucleair onderzoek in Nederland. Het IKO werd opgericht in 1946, was gevestigd in Amsterdam en is opgegaan in het NIKHEF. Het was de ...

                                               

Instituut voor Perceptie Onderzoek

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek was een Nederlands onderzoekscentrum op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven.

                                               

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek

Het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek was een Nederlands instituut waarbinnen onderzoek werd verricht aan ziekten en aandoeningen van planten. Het instituut is in 1949 ontstaan om het Nederlands onderzoek op dit gebied te bundelen en ...

                                               

Instituut voor Rationele Suikerproductie

Het Instituut voor Rationele Suikerproductie is het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland. Het instituut is gevestigd in een voormalig suikermagazijn in Bergen op Zoom.

                                               

Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen

Het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen was een Nederlands onderzoeksinstituut verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het instituut werd naar een idee van de in Nijmegen werkende prof. dr. Edward Leemans opgericht op 31 decem ...

                                               

Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw

Het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw was een in Wageningen gevestigd instituut verbonden aan de Landbouwhogeschool Wageningen, thans Wageningen University & Research. Het instituut stond in Wageningen-Hoog aan de Keijenbe ...

                                               

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is een onderzoeksinstelling in Amsterdam op het terrein van de sociale geschiedenis. Het verzamelt collecties over werk en arbeidsverhoudingen. Het onderzoekt de geschiedenis daarvan wereldwijd.

                                               

International Institute of Social Studies

Het International Institute of Social Studies, ISS in Den Haag is een toonaangevend instituut voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in Den Haag. Onderwijs en onderzoek zijn gericht op de ontwikkelingslanden en ontwikkelingssamenwerki ...

                                               

Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland

Het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland is een Nederlands medisch onderzoeksinstituut. Het ICIN is in 1972 opgericht door Dirk Durrer, toen een van Nederlands voornaamste cardiologen, als samenwerkingsverband van de cardiologieafd ...

                                               

Intravacc

Intravacc is een Nederlands overheidsinsteling voor translationeel onderzoek op het gebied van vaccins. Intravacc ontwikkelt nieuwe en verbeterde vaccins en alternatieve toedieningsvormen. Intravacc is gevestigd op het Utrecht Science Park/Biltho ...

                                               

Ithaka Science Center

Het Ithaka Science Center was een wetenschappelijk centrum en museum in de vorm van een stichting met educatieve doeleinden in het Venlose stadsdeel Tegelen in de provincie Limburg, en had haar onderkomen in het raadhuis van de voormalig zelfstan ...

                                               

Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke non profit onderzoeksinstelling, die in 2004 is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. De organisatie heeft kantoren in Delft, Cambridge, Boedapest, in Australie ...

                                               

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Kennisplatform Integratie & Samenleving is opgericht in januari 2015 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het platform is een samenwerkingsverband van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Binnen het kennisplatfo ...

                                               

Kernfysisch Versneller Instituut

Het Kernfysisch Versneller Instituut is een onderzoekscentrum voor subatomaire fysica en atoomfysica in de Nederlandse gemeente Groningen, op het Zernikecomplex ten noorden van de stad. Het KVI heeft de beschikking over een supergeleidend cyclotr ...

                                               

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen is een Nederlands multidisciplinair kennisinstituut voor internationale, economische en interculturele samenwerking, waarbij de ontwikkeling van praktisch toepasbare kennis vooropstaat. Er wordt samengewerk ...

                                               

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde is een onderzoeksinstituut in de Nederlandse stad Leiden. Het bevordert en voert wetenschappelijk onderzoek uit over Zuidoost-Azie, over het Zuidzeegebied en het Caraïbisch gebied en richt ...

                                               

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut is een wetenschappelijk instituut van de Nederlandse overheid, gespecialiseerd in weerkunde, klimaatwetenschap en seismologie. Het verzorgt onder andere dagelijkse weersverwachtingen en waarschuw ...

                                               

Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde

Het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde is het wiskundig instituut verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Het instituut bestaat sinds 1997 en is gevestigd op het Science Park in Amsterdam, tegenover de Faculteit der Natuurwetenschappe ...

                                               

LabCo

Eurofins LabCo is een onafhankelijk laboratorium in Barendrecht dat fysisch/chemische analyses uitvoert op, onder meer, diervoedergrondstoffen, plantaardige olien en vetten, levensmiddelen, granen, melasses, groente/fruit en water.

                                               

Laboratorium voor Grondmechanica

Het Laboratorium voor Grondmechanica was tussen 1934 en 2008 het Nederlands wetenschappelijk instituut op het gebied van grondmechanica, geo-engineering en geo-ecologie, verbonden aan de Technische Universiteit in Delft. Het stond vanaf 1986 beke ...

                                               

Laka (onderzoekscentrum)

Het Laka is een documentatie- en onderzoekscentrum over kernenergie en het verzet ertegen. Deze omschrijving dateert van 1990. Het Laka werd opgericht als LAKA op 10 februari 1988. Het documentatiecentrum over kernenergie bestaat al wat langer en ...

                                               

Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut is een organisatie met een antroposofische achtergrond voor advies en onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Het in 1976 opgerichte instituut is vernoemd naar de anatoom Lo ...

                                               

Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën

Onder de naam Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Kolonien, maar naar de stichter Melchior Treub later beter bekend als de Treub Maatschappij, werd op 14 mei 1890 in Amsterdam een vereniging opgericht die ...

                                               

Maritiem Research Instituut Nederland

MARIN, het Maritiem Research Instituut Nederland, is een van de grootste instituten ter wereld voor onderzoek naar hydrodynamica en maritieme technologie door middel van simulaties, modeltesten, ware-groottemetingen en training. MARIN richt zich ...

                                               

Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek is een instituut voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van taal, gevestigd in Nijmegen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het onderzoek van het Max Planck Instituut richt zich op versch ...

                                               

Mulier Instituut

Het Mulier Instituut is een sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut in Nederland. Het hoofddoel is de bevordering van de sociaalwetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Het instituut is verno ...

                                               

Nationaal Centrum Alternatieven voor dierproeven

Het Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor dierproeven was een Nederlands onderzoeksinstituut dat de toepassing van alternatieven voor dierproeven stimuleerde en informatie hierover uitwisselde. De organisatie was een samenwerkingsverband tu ...

                                               

Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis is een kennis- en onderzoekscentrum over het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse samenleving.

                                               

Naturalis Biodiversity Center

Naturalis Biodiversity Center is een onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in de Zuid-Hollandse stad Leiden. Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis is ontstaan uit een fusie tussen het Zoölogisch Museum Amsterdam, het Natio ...

                                               

Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut, voorheen het Gerechtelijk Laboratorium, is een overheidsinstantie die forensisch onderzoek doet. Tot 2004 was het gevestigd in Rijswijk. In dat jaar betrok de organisatie een nieuw onderkomen in de wijk Ypenbu ...

                                               

Nederlands Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut is een onderzoeksinstituut in Amsterdam onder de paraplu van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het verricht fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neuroweten ...

                                               

Nederlands Instituut voor Ecologie

Het Nederlands Instituut voor Ecologie doet onderzoek naar de ecologie van zoetwater en land. Het NIOO is een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en heeft meer dan 200 mensen in dienst. D ...

                                               

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten

Het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten is een instituut voor de wetenschappelijke bestudering van het oude Nabije Oosten en Egypte. Het is een zelfstandige stichting, opgericht in 1939. Het NINO is gevestigd in Leiden, op het universitei ...

                                               

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg

Het Nivel onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid. Daarnaast doet het instituut internationaal onderzoek naar de gezondhei ...

                                               

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut is een onderzoeksinstituut op het gebied van de demografie en sociale wetenschappen gevestigd in Den Haag. Het instituut is in 1970 opgericht en valt sinds 2003 onder de Koninklijke Nederlan ...

                                               

Nederlands Kanker Instituut

Het Nederlands Kanker Instituut, NKI, te Amsterdam is opgericht in 1913 door onder meer de chirurg Jacob Rotgans. Het NKI vormt met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis één organisatie. Vroeger werd deze organisatie het NKI-AVL genoemd. In 2013 i ...

                                               

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum is het centrale instituut voor luchtvaart- en ruimtevaartonderzoek in Nederland. Sinds 1937 is het NLL een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, die technologische ondersteuning verschaft a ...

                                               

Nederlands Vaccin Instituut

Het Nederlands Vaccin Instituut was een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het instituut werd op 1 januari 2003 opgericht en bestond uit de voormalige Sector Vaccins van het RIVM en de Stichting ter bevordering v ...

                                               

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. De missie van TNO is mensen en kennis verbinden om innovaties te creeren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzij ...

                                               

Netherlands Institute for Advanced Study

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences is een onderzoeksinstituut in Amsterdam op het gebied van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het doel van dit instituut is het stimuleren en promote ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →