ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 262                                               

Netherlands Proteomics Centre

Het Netherlands Proteomics Centre is een Nederlands expertisecentrum op het gebied van proteomica. Het onderzoek richt zich op het proteoom, het geheel van eiwitten dat een organisme gedurende zijn leven maakt en die de biologische functie van ce ...

                                               

Nijmegen Centre for Border Research

Het Nijmegen Centre for Border Research is een in Nijmegen aan de Radboud Universiteit gevestigde onderzoeksinstelling die lopend onderzoek uitvoert naar grenzen, identiteiten en grensoverschrijdende interactie. De sociale constructie van de gren ...

                                               

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een Nederlands instituut voor de bestudering van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden. Het instituut werd bij het grote publiek vooral bekend do ...

                                               

NIZO food research

NIZO food research is de huidige naam van het oorspronkelijke Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek. Dit instituut werd als stichting opgericht door de Nederlandse zuivelcoöperaties in 1948. Aangezien de vele overwegend kleine Nederlandse coö ...

                                               

NLR Air Transport Safety Institute

Het NLR Air Transport Safety Institute is een research- en consultancyorganisatie die onderdeel uitmaakt van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. NLR-ATSI is een van de grotere instituten in Europa die zich bezighouden met veiligheid in d ...

                                               

Nuclear Research and consultancy Group

De Nuclear Research & consultancy Group is een Nederlands bedrijf dat nucleair onderzoek doet voor nationale en internationale overheid en bedrijven. Het is de belangrijkste producent van radio-isotopen voor medisch gebruik in Europa. Het gebruik ...

                                               

Office de Recherches et dEssais

Het ORE is een orgaan van de Union Internationale des Chemins de fer, dat op 13 maart 1950 zijn activiteiten startte. Het had als doel technisch onderzoek op het gebied van spoorwegen internationaal te coördineren en zo doublures te vermijden.

                                               

Onderzoekscentrum Jeugd en Media

Het Onderzoekscentrum Jeugd en Media of Center for Research on Children, Adolescents and the Media is een internationaal onderzoekscentrum van de Universiteit van Amsterdam. Het Onderzoekscentrum is onderdeel van de Amsterdam School of Communicat ...

                                               

Pelagia (schip, 1991)

Aan boord van dit schip vindt allerhande typen wetenschappelijk onderzoek plaats. Bijvoorbeeld bodemonderzoek naar koralen of onderzoek naar de gestelheid van plankton in het water. Hiervoor is aan boord uitrusting geplaatst zoals een aantal vast ...

                                               

Qumran Instituut

Het instituut werd in 1961 opgericht door de hoogleraar Adam Simon van der Woude. Het is het enige expertisecentrum in Nederland dat zich enkel bezighoudt met de bestudering van het vroege Jodendom en de Dode Zeerollen. Internationaal coördineert ...

                                               

Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut is een organisatie die zich bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving en die politiek, beleid en samenleving daarover informeert. Het instituut is ondergebracht bij de Koninklijk ...

                                               

Rembrandt Research Project

Het Rembrandt Research Project was een onderzoek naar de schilderijen van de 17e-eeuwse Nederlandse kunstenaar Rembrandt van Rijn. Het onderzoek vond oorspronkelijk plaats in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ...

                                               

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid een gezond en veilig leefmilieu. De kerntaken van het RIVM, die zowel in nationale als internat ...

                                               

Rijnhuizen (FOM)

Het voormalige FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein was een van de natuurkundige onderzoeksinstituten van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. Het instituut werd meestal FOM-Rijnhuizen of simpelweg Rijnhuizen ...

                                               

RIKILT

Het RIKILT was een Nederlands instituut voor voedselveiligheid. Het maakt deel uit van Wageningen University & Research. In 2019 ging het op in de nieuwe organisatie Wageningen Food Safety Research.

                                               

Rob Giel Onderzoekcentrum

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband tussen Lentis, stichting GGZ Friesland, stichting GGZ Drenthe, Dimence, Mediant en het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit samenwerkingsver ...

                                               

Roosevelt Institute for American Studies

Het Roosevelt Institute for American Studies is een onderzoeksinstituut, "graduate" school, conferentiecentrum en bibliotheek gespecialiseerd in contemporaine Amerikaanse geschiedenis en trans-Atlantische betrekkingen, gevestigd in het Zeeuws Arc ...

                                               

Shell Technology Centre Amsterdam

Shell Technology Centre Amsterdam is een van de drie grootste onderzoekscentra van Shell. De andere twee onderzoekscentra zijn gevestigd in Bangalore en Houston. Het gebouw bevindt zich in Amsterdam-Noord in de wijk Overhoeks, aan het IJ. Het geb ...

                                               

Snow Safety Center

Het Snow Safety Center is een Nederlands kenniscentrum op het gebied van lawines en veiligheid buiten de skipiste. Het is een non-profitorganisatie die stoelt op veel vrijwilligerswerk. Het Center is met hulp van de Nederlandse Ski Vereniging opg ...

                                               

Stichting Bouwresearch

Stichting Bouwresearch, SBR en later SBRCURnet is een voormalig Nederlands kennisinstituut op het gebied van de bouw en gebouwinstallaties gevestigd in Rotterdam en later in Delft.

                                               

Stichting Fiom

De Stichting Fiom kortweg Fiom genoemd is een Nederlandse stichting die gespecialiseerd is op ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom is sinds 2013 bezig de omslag maken van hulpverleningsorganisatie, die ook kennis ontwikkelt, naar ke ...

                                               

Stichting HIV Monitoring

De Stichting HIV Monitoring is een Nederlandse stichting die de verzameling en analyse van gegevens van hiv-geïnfecteerde patienten coördineert. De stichting doet dit sinds 1 januari 2002. De monitoring van met hiv geïnfecteerde patienten is een ...

                                               

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen is een kritisch, onafhankelijk kenniscentrum, zonder winstoogmerk, gericht op multinationals. SOMO onderzoekt sinds 1973 op eigen initiatief multinationals en de gevolgen van hun activiteiten op me ...

                                               

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is een onafhankelijk Nederlands wetenschappelijk onderzoekinstituut op het gebied van de verkeersveiligheid. De kennis van SWOV bestrijkt alle onderwerpen op het gebied van de verkeersvei ...

                                               

SWOCC

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciele Communicatie is een onderzoeksinstituut dat in 1995 is opgericht door Giep Franzen. Jaarlijks werkt de SWOCC ongeveer vier wetenschappelijke onderzoeken uit op het gebied van merken en communicatie ...

                                               

T.M.C. Asser Instituut

Het T.M.C. Asser Instituut, kortweg Asser Instituut, is opgericht in 1965. Het is een professioneel inter-universitair kennis- en onderzoekscentrum, gespecialiseerd in internationaal privaat- en publiekrecht, Europees recht en internationale hand ...

                                               

Technologisch Topinstituut

In Nederland heeft een aantal onderzoeksinstituten de status van Techologisch Topinstituut. Een TTI is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. De eerste hiervan werden in 1997 in het leven geroepen met als do ...

                                               

The Hague Forum for Judicial Expertise

The Hague Forum for Judicial Expertise is in 2004 in het leven geroepen door de Hague Academic Coalition in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak om rechters uit het buitenland de mogelijkheid te bieden om meer kennis op te doen van het in ...

                                               

Tibet Support Groep

De Tibet Support Groep Nederland is een Nederlandse niet-gouvernementele organisatie, die is opgericht in 1989 om het Tibetaanse volk te steunen. De stichting valt onder de overkoepelende Tibet Support Group en is lid van de International Tibet S ...

                                               

Transnational Institute

Het Transnational Institute is een internationale denktank voor progressieve politiek. Het instituut vestigde zich in 1974 in Amsterdam en dient als netwerk voor wetenschappers en activisten. Oorspronkelijk werd het instituut opgericht als de int ...

                                               

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut is in 1996 ontstaan uit een fusie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezo ...

                                               

UNESCO-IHE

IHE Delft Institute of Water Education, eerder bekend als UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft is het kennis- en opleidingscentrum voor water van UNESCO. Het instituut richt zich op de overdracht van kennis en ervaring via postgradua ...

                                               

Van Vollenhoven Instituut

Het Van Vollenhoven Instituut is een Nederlandse wetenschappelijke instelling die zich bezighoudt met onderwijs en onderzoek van recht, bestuur en samenleving, vanuit zowel juridisch als sociaalwetenschappelijk perspectief. Het instituut is onder ...

                                               

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut is een Nederlands Instituut voor onderzoek, advies en innovatie op maatschappelijk terrein. Het instituut is genoemd naar de sociologe Hilda Verwey-Jonker als een blijk van waardering voor haar werkzaamheden ten behoev ...

                                               

VSL (metrologie)

VSL is het nationale metrologisch instituut van Nederland. VSL is een privaat bedrijf met een publieke taak en is gevestigd in Delft, in de provincie Zuid-Holland. Het bedrijf is op basis van artikel 3 van de Metrologiewet bij Ministerieel Beslui ...

                                               

Wageningen Environmental Research

Wageningen Environmental Research is een Nederlands onderzoeksinstituut voor de groene leefomgeving en onderdeel van Wageningen University & Research te Wageningen. Het instituut doet onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de gro ...

                                               

Wageningen Food Safety Research

Wageningen Food Safety Research is een Nederlands instituut voor onderzoek in verband met de veiligheid van voedsel. Het is onderdeel van Wageningen University & Research, een universiteit en onderzoeksorganisatie te Wageningen.

                                               

Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research is een onderzoeksinstituut van Wageningen University & Research dat zich toelegt op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. Wageningen Marine Research is in 2006 ontstaan door de samenvoeging van het Rijks ...

                                               

Waterloopkundig Laboratorium

Het Waterloopkundig Laboratorium was tussen 1927 en 2008 een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van hydraulica en waterbouwkunde in Delft. In de latere periode stond het instituut bekend als WL | Delft Hydraulics. I ...

                                               

Waterloopkundig Laboratorium De Voorst

Het Waterloopkundig Laboratorium De Voorst was een nevenvestiging in de Noordoostpolder van het Waterloopkundig Laboratorium. Van 1952 tot 1995 werden in de buitenlucht en later in hallen met 35 grote schaalmodellen van zeearmen en havens, zoals ...

                                               

Westerdijk Fungal Biodiversity Institute

Het Westerdijk Institute bestaat grofweg uit twee delen: Collectiebeheer en Onderzoek. Sinds de oprichting heeft het instituut een van s werelds grootste collecties levende schimmels, gisten en bacterien opgebouwd. Onderzoekers verrichten taxonom ...

                                               

Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten

Het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten was een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Instituut ging op 1 september 1997 van start als fusie van zes instellingen, te weten het Nederlan ...

                                               

ZonMw

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw, is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld zorgevaluatie. Ze beheert circa 90 subsidieprogrammas op de gebiede ...

                                               

Airbus Defence and Space Netherlands

Airbus Defence and Space Netherlands is een Nederlands ruimtevaartbedrijf dat zich richt op de productie van zonnepanelen en apparatuur voor de ruimtevaart. Het is in 1995 voortgekomen uit een verzelfstandigde afdeling van de Nederlandse vliegtui ...

                                               

Astronomische Nederlandse Satelliet

De eerste aanzienlijke ruimtevaartbijdrage van Nederland werd in de jaren zeventig van de twintigste eeuw gerealiseerd met het ontwerp, de bouw en de lancering van de Astronomische Nederlandse Satelliet, de ANS. Deze droeg bij aan de uv- en röntg ...

                                               

BeppoSax

BeppoSax was een Italiaans-Nederlandse satelliet voor röntgensterrenkunde, die na lancering op 30 april 1996 functioneerde tot 30 april 2002. BeppoSAX was de eerste satelliet die sterrenkundige objecten over een breed spectrum van 0.1 tot 300 keV ...

                                               

Brik-II (satelliet)

De Brik-II is een CubeSat-nanosatelliet en de eerste militaire satelliet van Nederland. Brik-II zal de Koninklijke Luchtmacht na lancering gaan voorzien van inlichtingen betreffende navigatie, communicatie en aardobservatie. De ontwikkeling van d ...

                                               

European Space Research and Technology Centre

Het European Space Research and Technology Centre is het technische en administratieve "hart" van de Europese Ruimtevaartorganisatie. ESTEC bevindt zich in de Nederlandse gemeente Noordwijk, hoewel het enkele kilometers van het dorp af ligt, maar ...

                                               

Netherlands Space Office

Het Netherlands Space Office is de Nederlandse ruimtevaartorganisatie. Het NSO werd op 30 september 2009 opgericht, als opvolger van het voormalige Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart. Het NSO is een samenwerking van he ...

                                               

Space 86

Space 86 was een grote ruimtevaartmanifestatie in de Jaarbeurs in de Nederlandse stad Utrecht in 1986. De drijvende kracht achter deze manifestatie was de wetenschapspopularisator en tv-persoonlijkheid Chriet Titulaer. De manifestatie in de Margr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →