ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 266                                               

Piñata

Een piñata is een felgekleurde pop, meestal gemaakt van papier-maché, die traditioneel gevuld is met zoetigheden, vruchten en cadeaus. Piñatas komen van oorsprong niet uit Mexico, maar uit China. Piñatas worden gebruikt met kerst en kinderverjaar ...

                                               

Surprise

Een surprise is een verrassend cadeau, dat vaak ook zeer ingenieus en verrassend is verpakt. Surprises komen in diverse vormen voor. Zo kent men naast cadeausurprises zoals bij het Nederlandse sinterklaasfeest ook muzikale surprises onverwachte w ...

                                               

Trakteren

Trakteren is een woord dat doorgaans gebruikt wordt als benaming voor het uitdelen van een lekkernij ter gelegenheid van iets. Vaak is dat ter gelegenheid van een verjaardag of een jubileum. Heel algemeen is het iemand iets overhandigen zonder da ...

                                               

Waardebon

Een waardebon is een bon in de vorm van een stuk bedrukt papier of tegenwoordig ook in de vorm van een chipkaart die een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Op daarvoor aangegeven plekken kan de bon ingeleverd worden tegen bepaalde goederen of dien ...

                                               

Canon (cultuur)

Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. Het idee van een canon is controversieel. Volgens sommigen is de canon van grote meesterwer ...

                                               

Bètacanon

De bètacanon is een lijst van vijftig onderwerpen uit de exacte wetenschappen en techniek waar volgens de auteurs iedere Nederlander iets van af zou moeten weten. De lijst is opgesteld door een commissie van acht prominente Nederlandse hooglerare ...

                                               

Canon van de Bijbel

De canon van de Bijbel is een lijst van boeken die als doctrinaire autoriteit worden beschouwd binnen het christendom. De canon van het protestantse christendom omvat zowel de 39 boeken die binnen het jodendom als canon worden beschouwd - de zoge ...

                                               

Canon van Amsterdam

De Canon van Amsterdam is een lijst van vijftig onderwerpen, vensters geheten, met daarin belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van Amsterdam.

                                               

CLO 15

De CLO 15 is een eenmalige canon van de christelijke literatuur. Deze werd samengesteld door het Christelijk Literair Overleg, een organisatie die romans vanuit een christelijk perspectief wil stimuleren. De canon werd maart 2012 gepresenteerd in ...

                                               

Canon van Friesland

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen met daarin de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. De canon van Friesland is een provinciaal vervolg op de Canon van Nederland in navolging van de Canon van Groningen. ...

                                               

Canon van Gelderland

De Canon van Gelderland is een lijst van vijftig onderwerpen met daarin de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Gelderland. De canon werd in opdracht van Stichting Gelders Erfgoed samengesteld in 2010 door vijfendertig auteurs en ver ...

                                               

Canon van Groningen

De canon van Groningen is een lijst van 40 ijkpunten en 52 boegbeelden die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van stad en provincie Groningen. De canon is een initiatief van het Huis van de Groninger Cultuur, de Cultuurhisto ...

                                               

Canon van de Nederlandse film

De canon van de Nederlandse film bestaat uit een overzicht van belangrijke, gezichtsbepalende Nederlandse films die de veelzijdigheid van de Nederlandse filmgeschiedenis moeten weerspiegelen. De lijst is samengesteld door een commissie onder leid ...

                                               

Tibetaans boeddhistische canon

De Tibetaans boeddhistische canon betreft de canon in het Tibetaans boeddhisme. De vajrayana-tantras geschriften die in het 1e millennium ontstonden werden niet meer in de Sanskriet-canon opgenomen. Daarom is de Tibetaanse canon die dit materiaal ...

                                               

Canon van Zeeland

De Canon van Zeeland is een lijst van vijftig onderwerpen, vensters genoemd, die de belangrijkste ontwikkelingen markeren in de geschiedenis van Zeeland. Deze canon is bedoeld als aanvulling op de eerder verschenen Canon van Nederland, en de bedo ...

                                               

Canon van Zuid-Holland

De Canon van Zuid-Holland is een geschiedschrijving van de Nederlandse provincie Zuid-Holland in vijftig verhalen, samengesteld door het Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Het boek is op 5 juli 2011 ten doop gehouden ...

                                               

Jean Baudrillard

Jean Baudrillard was een Franse socioloog, mediawetenschapper, cultuurcriticus en postmodern filosoof. Al in de jaren zeventig waarschuwde hij voor de uitwassen van de consumptiemaatschappij. Ook voorzag hij dat door de macht van de massamedia en ...

                                               

Volter Kilpi

Volter Adalbert Kilpi was een Finse schrijver. Zijn belangrijkste werk Alastalon salissa wordt vaak beschouwd als de beste Finse roman aller tijden. Semi-officieel kreeg de roman deze titel in de herfst van 1992 in een door de Finse krant Helsing ...

                                               

Siegfried Kracauer

Siegfried Kracauer was een Duitse schrijver, journalist, socioloog, cultuurcriticus en filmtheoreticus.

                                               

Karl Kraus

Karl Kraus, 28 april 1874 – Wenen, 12 juni 1936) was een Oostenrijkse dichter, schrijver en journalist. Tussen 1892 en 1936 gaf hij ongeveer 700 solo-optredens. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Duitstalige satirici van de 20e eeuw ...

                                               

Evgeny Morozov

Evgeny Morozov is een blogger, internetscepticus, publicist en onderzoeker. Hij bestudeert de sociale en politieke gevolgen van nieuwe technologieen zoals sociale media en het internet.

                                               

Desiderio Navarro

Rond het midden van de jaren zestig verschenen zijn eerste artikelen en studies in verschillende Cubaanse en buitenlandse tijdschriften over literatuur, beeldende kunst, esthetica en in de cultuurwetenschappen. Uiteindelijk zijn artikelen van zij ...

                                               

Jordan Peterson

Jordan Bernt Peterson is een Canadees klinisch psycholoog, schrijver, cultuurcriticus en hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Toronto. Eind jaren 2010 verwierf hij bekendheid vanwege zijn conservatieve opvattingen over verschillen ...

                                               

Marc Reynebeau

Marc Reynebeau, 6 mei 1956) is een Belgisch journalist, columnist en historicus. Hij was verbonden aan het weekblad Knack, en vervolgens redacteur Weekendbijlagen bij de krant De Standaard. Naast columns schrijft hij ook boeken en essays.

                                               

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek is een Sloveense socioloog, filosoof, psychoanalyticus, communist en cultuurcriticus. Žižek is bekend vanwege het feit dat hij de theorieen van Jacques Lacan en Hegel gebruikt om de postmoderne populaire cultuur te interpreteren; hij ...

                                               

ALIPH

ALIPH of International alliance for the protection of heritage in conflict areas, in het Frans Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit is een stichting die in 2017 is opgericht om bedreigd erfgoed in con ...

                                               

Ankerplaats (landschap)

Een ankerplaats is in Vlaanderen een beschermd landschappelijk ensemble. Het betreft wat grotere, samenhangende, landelijke gebieden die historisch erfgoed vertegenwoordigen en welke zijn opgenomen in de Landschapsatlas, welke sinds 2001 voor het ...

                                               

Archeologisch Informatiesysteem

Het Archeologisch Informatiesysteem, Archis, is het geautomatiseerde databank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland. De gegevens mogen alleen bekeken worden door men ...

                                               

Begijnhof

Een begijnhof is een verzameling van individuele en/of gemeenschappelijke woningen, huizen en conventen genoemd, van begijnen meestal in de nabijheid van een kapel of kerk en al dan niet omgeven door een muur met een of meerdere toegangspoorten. ...

                                               

Belfort (toren)

Een belfort of hallentoren is een middeleeuwse wachttoren met een stormklok. Meer algemeen wordt met belfort een stedelijke toren in de Zuidelijke Nederlanden aangeduid. Dit type toren werd vaak op of aan een stadhuis of commerciele lakenhal gebo ...

                                               

Digitaal cultureel erfgoed

Digitaal cultureel erfgoed is cultureel erfgoed in digitale vorm. Het kan gaan om gedigitaliseerd cultureel erfgoed en om cultureel erfgoed wat van nature digitaal is zoals digitale film, fotografie, documenten en programmatuur. Deze vorm van dig ...

                                               

Erfgoedfonds

Het Erfgoedfonds is een fonds met filantropische doelstellingen. Het coördineert de actie van de Koning Boudewijnstichting in het kader van het thema Erfgoed, dat in 1987 werd gelanceerd. Het fonds heeft als doel het beschermen, behouden en vrijw ...

                                               

Erfgoedtoerisme

Erfgoedtoerisme is een vorm van toerisme, gericht op het culturele erfgoed van een plaats. Erfgoedtoerisme wordt ook wel gedefinieerd als "het reizen om de plaatsen en activiteiten te ervaren die van oorsprong de verhalen en de mensen uit het ver ...

                                               

Europees erfgoed

Als Europees erfgoed wordt het cultureel erfgoed beschouwd dat van belang is voor de Europese geschiedenis en cultuur. Anno 2018 staan 38 objecten op de lijst.

                                               

Het Firmament

Het Firmament werd erkend als landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten 2012-2016. De landelijke expertisecentra zijn een aparte categorie van organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid binnen ...

                                               

Folklore

Folklore is alles wat een volk creeert of heeft gecreeerd; folklore is de gezamenlijke creatieve activiteit van een etnos, waarin zijn leven, zijn levensbeschouwing, levensgevoel en idealen worden weerspiegeld. Bij folklore gaat het om dingen die ...

                                               

GLAM

GLAM is een acroniem voor "Galleries, Libraries, Archives and Museums", oftewel galeries, bibliotheken, archieven en musea. Onder GLAM worden in principe alle instellingen verstaan die met publiek geld cultureel materiaal en erfgoed verzamelen. D ...

                                               

Heemkunde

Heemkunde, naar het woord heem, is onderzoek naar de eigen leefomgeving. Heemkunde valt onder het immateriele culturele erfgoed en omvat alle wetenschappen op lokaal of regionaal niveau, met als doel heemkennis te vergaren. Het onderzoek kan geri ...

                                               

Historische vereniging (heemkundige kring)

Een heemkundige kring of historische vereniging of historisch genootschap is een organisatie die zich bezighoudt met het vergroten van kennis over de geschiedenis en/of archeologie van de eigen leefomgeving en het bevorderen van belangstelling vo ...

                                               

Industrieel erfgoed

Onder industrieel erfgoed wordt verstaan: de voortbrengselen van de mens ten behoeve van de dagelijkse arbeid, denk aan: fabrieksgebouwen, bruggen, sluizen, molens, boortorens en dergelijke - en in globo alle materiele sporen van de industriele m ...

                                               

Ingapirca

Ingapirca is een dorp in de provincie Cañar, Ecuador, en tevens de naam van de Incaruïnes en archeologische vindplaats daar vlakbij.

                                               

Interpret Europe

Interpret Europe is een internationale organisatie, die onderzoek en uitvoering op het gebied van erfgoedinterpretatie en erfgoededucatie bevordert in Europa. De officiele naam luidt European Association for Heritage Interpretation. De leden zijn ...

                                               

Kanjermonument

Een kanjermonument is een beeldbepalend rijksmonument dat in de ogen van de overheid bijzondere subsidie verdiende. De term is in het jaar 2000 bedacht door staatssecretaris Rick van der Ploeg.

                                               

Kasteel

Een kasteel is een zelfstandig versterkt bouwwerk dat onder middeleeuwse omstandigheden te verdedigen was. De benaming kasteel wordt ook wel gebruikt voor jongere bouwwerken die qua vorm aansluiten bij een kasteel. Het kasteel combineerde oorspro ...

                                               

Kerkgebouw

Een kerkgebouw of kerk ; kyriakon = huis des Heren) is een gebouw waar christenen godsdienstoefeningen houden. Een kerk wordt ook wel bedehuis, gebedshuis, Godshuis of tempel genoemd. Veel kerkgebouwen zijn monumenten en in de meeste westerse ste ...

                                               

Materieel (cultureel) erfgoed

Met de term materieel cultureel erfgoed of materieel erfgoed doelt men op voor de menselijke cultuur en geschiedenis waardevol geachte materiele kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, ...

                                               

Monumentenfonds Aruba

De stichting Monumenten Fonds Aruba heeft als kerntaak het kopen, restaureren, herbestemmen, beheren, verhuren en onderhouden van Arubaanse monumenten met als doel deze voor de toekomst te behouden. Naast het Monumentenbureau Aruba en de Monument ...

                                               

Monumentenschildje

Een monumentenschildje, officieel het Internationaal Kenteken, is een schildje dat is aangebracht op een gebouw ten teken dat het bescherming geniet als monument of als bewaarplaats van roerend cultureel erfgoed.

                                               

Monumentenzorg

Monumentenzorg is de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van onroerende goederen die van algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal ...

                                               

Openbare wasplaats

Hoewel openbare wasplaatsen ook al voor de 18e eeuw bestonden, op verschillende plaatsen in Europa, namen deze in Frankrijk met name na de Franse Revolutie een hoge vlucht. Voor die tijd was veel van nature stromend water, en in het bijzonder de ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →