ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 267                                               

The Blue Shield

The Blue Shield, voorheen het International Committee of the Blue Shield, is een internationale organisatie die in 1996 is opgericht om het cultureel erfgoed wereldwijd te beschermen tegen bedreigingen zoals gewapende conflicten en natuurrampen. ...

                                               

Tiendschuur

Een tiendschuur of tiendenschuur is het gebouw waarin tijdens de middeleeuwen en het ancien régime de belasting van pachters en boeren aan een kasteelheer of een klooster werd opgeslagen. Vaak ging het daarbij om de pachtsom in natura. De pachtso ...

                                               

Titanic (schip, 1912)

De RMS Titanic was het tweede van een drietal luxeschepen uit de Olympic-klasse, die een groot deel van het trans-Atlantisch verkeer moesten verwerken. Het schip was eigendom van de rederij White Star Line, en werd gebouwd in Belfast. In de nacht ...

                                               

Traditie

Een traditie is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek ...

                                               

Vergulden

Vergulden is het bedekken van een voorwerp met een laagje goud. Verscheidene antieke beschavingen beheersten al de kunst van het vergulden. Er bestaan verschillende manieren om een object te voorzien van een goudlaag: Watervergulden van glas. Mix ...

                                               

Volkscultuur

Volkscultuur zijn alle collectieve, al of niet traditionele uitingen van het volksleven, vaak gekend als gebruiken, steeds onder verwijzing naar traditie, verleden en nationale, regionale of lokale identiteiten, onderdeel van het cultureel erfgoe ...

                                               

Watermolen (door water aangedreven molen)

Een watermolen is een molen die het stromen of vallen van water, bijvoorbeeld in een beek of een rivier, door middel van een waterrad omzet in rotatie-energie, die nuttig kan worden gebruikt voor het malen van graan of het persen van olie. De ene ...

                                               

Werelderfgoed

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst ...

                                               

Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments is een jaarlijkse internationaal gehouden fotowedstrijd gedurende de maand september, wereldwijd georganiseerd door leden van de Wikipediagemeenschap. De deelnemers nemen fotos van historische monumenten en erfgoed in hun reg ...

                                               

Etiquette

De etiquette of het decorum is een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen. De kern van de etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving, in alle situaties waarin mense ...

                                               

Alstublieft

Alstublieft is een beleefdheidsfrase bij een overhandiging of verzoek. De gehanteerde afkorting is "a.u.b." maar kan ook met hoofdletters worden geschreven. Alstublieft is afgeleid van de woordgroep "als het u belieft" wat in de loop van de taalg ...

                                               

Belediging

Er zijn twee soorten beledigingen: de bedoelde en onbedoelde belediging ook wel blunder, flater of faux pas genoemd. Zich beledigd voelen is dan ook een subjectieve ervaring, want niet iedereen zal zich even snel aangevallen of vernederd voelen. ...

                                               

Beleefdheid

Beleefdheid is een sociale vaardigheid, die de omgang in de maatschappij vergemakkelijkt. In essentie komt beleefdheid neer op het respect voor iemand tonen door middel van zijn/haar houding en etiquette. Het tegenovergestelde wordt onbeleefdheid ...

                                               

Botermes

Een botermes is een onderdeel van het bestek waarmee boter vanuit de botervloot naar het bord en dus naar de boterham wordt gebracht. Aan het botermes zitten geen tanden. Het mes kan niet snijden, alleen smeren. Per tafel, of liever per botervloo ...

                                               

Boutonnière (mode)

De boutonnière is een enkele bloem, traditioneel gedragen door mannen op het linker revers met het steeltje omlaag. Hij kan worden gezien als de mannelijke tegenhanger van de corsage. De term komt van het Franse woord voor knoopsgat.

                                               

Commissie van in- en uitgeleide

Een commissie van in- en uitgeleide heeft tot taak om belangrijke gasten te verwelkomen, naar hun plaats te begeleiden en bij vertrek uitgeleide te doen. Het gaat hier meestal om een puur ceremoniele taak. In Nederland en Suriname zijn commissies ...

                                               

Condoleance

Condoleance, ook wel condoléance, betekent medeleven, medelijden, deelname of rouwbeklag. Het begrip houdt in het betonen van medeleven na het overlijden van een persoon. Vaak is er voor of na de begrafenis of crematie gelegenheid om de nabestaan ...

                                               

Corsage

Een corsage is een bloemstukje dat ter hoogte van de borst op de kleding wordt gedragen. Het stukje bestaat meestal uit een of twee bloemen en wat groen. Een corsage wordt gedragen ter gelegenheid van een plechtige gebeurtenis.

                                               

Faux pas

Een faux pas is een overtreding van de sociale regels of etiquette door het niet waarnemen van bepaalde signalen, verkeerd interpreteren van de sociale regels en cultuur of niet op de hoogte zijn hiervan. In deze zin is het eigenlijk een soort bl ...

                                               

Fooi

Een fooi is een extra geldbetaling als beloning voor extra kwaliteit voor verkregen diensten boven de verwachte normale kwaliteit. Fooi is niet hetzelfde als loon omdat men er in principe geen recht op heeft. Bovendien krijgt men fooi direct van ...

                                               

Gala (feest)

Een gala of gala-avond is een deftig feest waar men in galakleding verschijnt. Ook de kleding zelf wordt gala genoemd. Een bal in galakostuum heet wel een galabal. Bij een gala is de dresscode White Tie. White Tie houdt in dat de heren in een rok ...

                                               

Genderneutraal taalgebruik

Genderneutraal taalgebruik is taalgebruik waarin geen onderscheid tussen de genders of seksen/geslachten gemaakt wordt. Daarbij worden woorden vermeden die vooringenomen, discriminerend of denigrerend zouden kunnen zijn omdat een bepaald geslacht ...

                                               

Hand geven

Iemand een hand geven is wereldwijd de gebruikelijke manier van begroeting tussen twee mensen. Men biedt hierbij de ander de rechterhand aan en houdt elkaars hand kort vast, waarbij deze ook vaak op en neer geschud wordt. Dit gebruik heeft een ou ...

                                               

Hoe hoort het eigenlijk?

De eerste druk verscheen bij H.J.W. Becht in 1939. Tot en met de 12e druk uit 1957 werd het boek door de schrijfster herzien. De 13e en 14e druk 1966-1979 werden bewerkt door Ina van der Beugel en de 15e tot en met 20e druk 1983-1992 door Maja Kr ...

                                               

Knalbonbon

Een knalbonbon is een kartonnen buisje dat in bont gekleurd papier is verpakt en waarin zich ofwel speelgoed bevindt, ofwel een papiertje met een spreuk of grap erop. Knalbonbons werden in 1847 in Londen uitgevonden door Tom Smith en vormen een t ...

                                               

Nettiquette

Nettiquette is een samenvoeging van de woorden netwerk en etiquette. De nettiquette omvat richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet.

                                               

Oogcontact

Oogcontact is het elkaar aankijken van twee personen tijdens een ontmoeting. Het is een vorm van non-verbale communicatie. Door middel van oogcontact zijn emoties, intenties, zelfverzekerdheid, zwakten en meer informatie, naast de normale communi ...

                                               

Pluralis majestatis

Pluralis majestatis is het gebruik van het meervoud terwijl men naar zichzelf verwijst, dus in plaats van "ik", om de eigen belangrijkheid te benadrukken. Hetzelfde middel wordt ingezet voor het tegenovergestelde doel: de meervoudsvorm die wordt ...

                                               

Proosten

Proosten doet men gewoonlijk bij bevestigen van de heilwens met een heildronk, dat wil zeggen dat men drinkt op iemands welzijn, waaronder de goede gezondheid. Na het uitspreken van de heilwens, wordt in een groter gezelschap het glas geheven ond ...

                                               

RSVP (verzoek)

RSVP is een verzoek onderaan een uitnodiging om te reageren en aan te geven of men al dan niet ingaat op deze uitnodiging. "RSVP" is een kortere schrijfwijze voor Répondez sil vous plaît, oftewel Antwoord alstublieft. De gastheer of -vrouw weet d ...

                                               

Sen no Rikyu

Sen no Rikyu was een belangrijke Japanner uit de Sengoku-periode, die een grote invloed had op de vorming van de Japanse theeceremonie. Hij vormde het theeschenken om tot een kunst met als doel zowel vriend als vijand op een aangename en gemakkel ...

                                               

Service à la française

Service à la française is een wijze van opdienen waarbij alle gerechten tegelijk op tafel worden geplaatst en er geen gangen zijn. In de middeleeuwen was een tafel vol gerechten een blijk van welstand. Er waren geen tafelversieringen zoals pièces ...

                                               

Service à la russe

Het service à la russe is de moderne traditie om gerechten niet allemaal tegelijk op tafel te plaatsen, maar in opeenvolgende gangen te serveren. Het werd rond 1810 populair in Parijs en verving gaandeweg het service à la française. Het wordt de ...

                                               

Sociale vaardigheid

Sociale vaardigheid is de vaardigheid om met anderen om te gaan en te communiceren. Deze vaardigheid wordt aangeleerd door middel van opvoeding en onderwijs.

                                               

Taboe

Een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken. Het schenden van een taboe in een bepaalde cultuur kan leiden tot reputatieschade, sociale uitsluiting of andere vormen van repercussie. Soms kan het ...

                                               

Tafelschikking

Een tafelschikking is de volgorde waarop de gasten van een, meestal formele, bijeenkomst plaatsnemen aan tafel. Men gebruikt ook wel de Franse term placement. Vanaf een gezelschap met zes personen is een tafelschikking wenselijk. Vooral bij een s ...

                                               

Tutoyeren

Tutoyeren is iemand aanspreken met jij, je of jou. Men gebruikt dus géén "u", de beleefdheidsvorm. Het tegenovergestelde wordt wel vousvoyeren genoemd, naar het Franse woord vous. Het Nederlands kent ook de woorden jijen, jouen en jijjouwen, die ...

                                               

Evenement

Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis waarbij een veelheid aan mensen betrokken is. Meestal is die gebeurtenis publiek, maar ze kan ook besloten zijn. Evenementen kunnen varieren van plaatselijke, zoals een boekenmarkt, to ...

                                               

Betoging

Een betoging of demonstratie is een verzameling mensen, die bij elkaar gekomen zijn om iets te bepleiten, in de meeste gevallen om ergens tegen te protesteren. Demonstraties zijn een actiemiddel, waarbij aandacht wordt gevraagd voor een bepaalde ...

                                               

Congres (bijeenkomst)

Een congres is een grootschalige bijeenkomst rond een bepaald thema, waar bijvoorbeeld wetenschappers of leden van een bepaalde organisatie aan deelnemen. Voor wetenschappelijke congressen of congressen in het bedrijfsleven is ook de term symposi ...

                                               

Hackathon

Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Het evenement is meestal gratis omdat het wordt gesponsord door de aanbieders van die casus ...

                                               

Nieuwjaarsduik

De nieuwjaarsduik is een jaarlijks rond de jaarwisseling georganiseerde gezamenlijke sprong in open water. Meestal geschiedt dit op nieuwjaarsdag, soms ook op een andere datum in januari of december, bijvoorbeeld op tweede kerstdag. De uitdaging ...

                                               

Themajaar

Een themajaar is een jaar in het kader van een actueel of aansprekend thema dat door nationale organisaties als de Verenigde Naties of de Europese Unie of de Raad van Europa als zodanig wordt vastgesteld. Soms op voorspraak van of ondersteund doo ...

                                               

WAMPEX

Het woord WAMPEX is een afkorting van W eekend AMP hibious EX pedition. Deze traditie is afkomstig van het Engelse leger waarbij jonge rekruten een weekend lang taken kregen in, op, over, onder en met water.

                                               

Cultuurfilosofie

Cultuurfilosofie is een vakgebied binnen de filosofie. De cultuurfilosofie bestudeert de mens in een door mensen veranderende maatschappij. Hierbij kan een cultuurfilosoof zich richten op verschillende vlakken: Veranderingen binnen het arbeidseth ...

                                               

Culturele wending

De culturele wending is een ontwikkeling in de humane en sociale wetenschappen die teweeg werd gebracht door verschillende ontwikkelingen die door de verschillende disciplines heen liepen. Het meest opvallend was de opkomst van de culturele studi ...

                                               

Oikofobie

Oikofobie is de angst voor de huiselijke omgeving en is in een ruimere zin een onbehagen voor het blijven in een veilige bestaande omgeving. In die zin wordt deze term in geschriften uit de 19e eeuw vaak geassocieerd met het verlangen om van huis ...

                                               

Gastronomie

Gastronomie, ook wel gastrologie genoemd kan twee dingen betekenen: de studie van alles wat te maken heeft met de betrekking tussen voedsel en cultuur. de studie van alles wat met de hogere kookkunst te maken heeft.

                                               

Alliance Gastronomique Néerlandaise

De Alliance Gastronomique is een samenwerkingsverband van restaurants in Nederland en Vlaanderen. Voorheen onder de naam Alliance Gastronomique Néerlandaise. De Alliance werd in 1967 door negentien Nederlandse restaurateurs opgericht om het culin ...

                                               

Bestek (eetgerei)

Het bestek is het eetgerei, de vork, de lepel en het mes dat gebruikt wordt om mee te eten en om de maaltijd op te dienen. In oosterse landen is het gebruikelijk om met stokjes te eten, maar het is in de westerse wereld niet gebruikelijk om eetst ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →