ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 268                                               

Fusion (keuken)

Fusion, ook aangeduid als fusionkeuken, fusion cuisine of vergelijkbare termen, is een aanduiding voor een stijl van koken die elementen van verschillende culinaire stijlen, tradities en kooktechnieken combineert. De onderlinge beïnvloeding kan s ...

                                               

Gang (maaltijd)

Een gang duidt een deel van een diner aan. Zo kan een diner worden opgesplitst in meerdere gangen. Deze gangen worden volgens inzicht van bijvoorbeeld een chef-kok zodanig gerangschikt dat zij uiteindelijk als één gastronomisch geheel een maaltij ...

                                               

Gastronorm

Gastronorm, vaak afgekort tot GN is de in restaurants en cateringbedrijven gebruikte maatindeling van bak- en braadsystemen en opbergsystemen van voornamelijk roestvast staal en voedselveilige kunststof. Gastronorm is in Zwitserland binnen het va ...

                                               

GaultMillau

De Franse journalisten Henri Gault en Christian Millau gaven in 1969 een tijdschrift uit met beoordelingen van restaurants in hun land. Enkele jaren later zetten ze het tijdschrift om in een jaarlijkse gids. In de jaren 70 omarmden ze de Nouvelle ...

                                               

André Gayot

André Gayot is een Frans beoordelaar van restaurants. Samen met zijn vrienden Gault en Millau gaf hij begin jaren zeventig vorm en richting aan de term nouvelle cuisine. In 1981 begon hij met de publicatie van een serie gidsen die bekend werd ond ...

                                               

Gerecht (voedsel)

Een gerecht is een enkelvoudig onderdeel van een diner, of een op zichzelf staande maaltijd. Het is door middel van kookkunst samengesteld uit meerdere ingredienten. Men kan spreken over een voorgerecht, hoofdgerecht, tussengerecht of nagerecht. ...

                                               

Glirarium

Een glirarium is een terracotta pot die wordt gebruikt voor het houden en vetmesten van relmuizen. Deze dieren werden in de Etruskische periode en later in het Romeinse Rijk als een delicatesse beschouwd, en daarom destijds veelvuldig te huize in ...

                                               

Haute cuisine

Haute cuisine is een term uit de Franse keuken, die verwijst naar een meergangendiner van verschillende kleine, vaak exclusieve gerechten. Deze worden traditioneel geserveerd in grotere restaurants en luxere hotels. De term haute cuisine stamt ui ...

                                               

Kookkunst

Kookkunst is de kunst om voedsel te bereiden, waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren van de smaak. Koken is een veelheid aan kooktechnieken. Door kooktechnieken te varieren en ingredienten te combineren, ontstaan diverse gerechten en per lan ...

                                               

Kookwinkel

Een kookwinkel is een vorm van detailhandel gespecialiseerd in de verkoop van artikelen die zijn gerelateerd aan koken en de gastronomie in het algemeen, met name keukengerei. Het assortiment van een kookwinkel bestaat meestal uit pannen, messen, ...

                                               

Middeleeuwse kookkunst

Middeleeuwse kookkunst verwijst naar het voedsel, de eetgewoontes en de kooktechnieken van de verschillende Europese culturen in de middeleeuwen, de periode die ruwweg duurde van 5de tot de 16de eeuw. Gedurende deze periode veranderde de voeding ...

                                               

Moleculaire gastronomie

Moleculaire gastronomie is het toepassen van wetenschap op de bereidingswijze in de keuken. De term is uitgevonden door de Hongaar Nicholas Kurti tijdens een uiteenzetting in 1969, en onder grotere belangstelling gebracht in 1988 door zijn medewe ...

                                               

Nouvelle Cuisine

Nouvelle cuisine is de internationaal gangbare aanduiding voor een stijl van koken die vanaf de jaren zestig in zwang kwam, gekenmerkt door verse en licht bereide ingredienten die op een aantrekkelijke manier gepresenteerd worden. De stijl contra ...

                                               

Oud-Romeinse keuken

In de Oud-Romeinse keuken waren voor de gewone man brood, bonen en linzen het hoofdbestanddeel van de dagelijkse maaltijden. Er bestonden ook eetkramen of thermopolia. De gegoede burgerij at drie maaltijden per dag.

                                               

Restauranthogeschool van Umeå

De Restauranthogeschool van Umeå is een hogeschool van restaurant en culinaire kunsten aan de Universiteit van Umeå in de provincie Västerbottens län in Zweden.

                                               

Verworven smaak

Verworven smaak is een smaak die aanvankelijk meestal als onaangenaam wordt ervaren en pas na enige gewenning gewaardeerd wordt. De term acquired taste wordt ook gebruikt om andere esthetische smaken, zoals voor een bepaald type muziek of kunst, ...

                                               

VTM Koken

De recepten uit de kookprogrammas op VTM en Vitaya, zoals Sofie in de keuken van en Mijn Pop-uprestaurant, worden hierop gebundeld. Daarnaast zijn ook recepten uit oudere programmas zoals De Perfecte Keuken, MasterChef, De keuken van de meester e ...

                                               

Lydia Winkel

Lydia Winkel was een Nederlands historica. Zij is bekend door het standaardoverzicht dat zij heeft geschreven en samengesteld over de Nederlandse ondergrondse pers in de jaren van de Tweede Wereldoorlog.

                                               

Genre

Een genre? is een stroming of categorie in de kunsten of amusementswereld waarin werken ingedeeld worden naar overeenkomstige eigenheid, zoals stijl of inhoud. Structurele elementen die de overhand hebben, of juist uitzonderlijke, afwijkende elem ...

                                               

Historische fictie

Historische fictie is een genre waarbij het verhaal deels gebaseerd wordt op waargebeurde feiten een historische achtergrond, maar waarin ook elementen zijn verzonnen om het verhaal op te leuken. Historische fictie kan voorkomen in verschillende ...

                                               

Misdaadgenre

Het misdaadgenre is een genre van boeken, films of televisieseries waarin de misdaad centraal staat. Dit kan zijn in de vorm van een detective, een thriller, een politieserie of een krimi.

                                               

Sportentertainment

De term sportentertainment is een type spektakel dat ogenschijnlijk lijkt op een sportevenement, maar als enige doel heeft het publiek te vermaken. Het sportieve element van sportentertainment kan varieren en over het algemeen wordt het niet besc ...

                                               

Cultuurgeschiedenis

Cultuurgeschiedenis is de geschiedenis van de levensstijl van een samenleving en houdt zich bezig met onderzoek naar het culturele leven in vroeger tijd. Als academische discipline bestrijkt cultuurgeschiedenis diverse maatschappelijke domeinen z ...

                                               

Etnologische tentoonstelling

Een etnologische tentoonstelling human zoo) is een etnologische expositie waarbij mensen uit een andere cultuur in levende lijve achter een omheining worden tentoongesteld.

                                               

Gevangenschap (dier)

Een dier is in gevangenschap wanneer zijn bewegingsvrijheid door mensen wordt beperkt. De term wordt meestal toegepast op wilde dieren, die onder andere gevangen gehouden ten behoeve van hun bescherming, de wetenschap of tentoonstelling. De term ...

                                               

Teddy boy

Teddy boy, ook wel Ted genoemd, is een subcultuur die zijn oorsprong in Engeland vindt. De kledingstijl van de Teddy boys is geïnspireerd op de kledingstijl van dandys in de edwardiaanse periode. De stijl werd al snel geassocieerd met rock-n-roll ...

                                               

Aubade

Een aubade is een rituele opvoering van een muziek- of zangstuk, die plaatsvindt in de morgen. Voor een Aubade is kenmerkend dat de uitvoering in het openbaar gebeurt, in de openlucht. Het was vroeger een manier van hofmakerij. De ridder die zijn ...

                                               

Capilla Flamenca (hofkapel van het Habsburgs-Bourgondische huis)

De Capilla Flamenca of Vlaamse Kapel was de hofkapel van keizer Karel V en de Spaanse tak van het huis Habsburg. De kapel werd opgericht in 1515 en in 1637 samengevoegd met de Spaanse hofkapel.

                                               

Chapelle royale

De Chapelle royale was een afdeling van het Franse hof, de huishouding van de koningen van Frankrijk tijdens het ancien régime, en belast met de religieuze verplichtingen en ceremonien van het hof.

                                               

Hofkapel

Een hofkapel kan verwijzen naar een kapel in een koninklijke of adellijke residentie, of naar een muziekgezelschap verbonden aan een koninklijke of adellijke hofhouding.

                                               

Hofschilder

Een hofschilder was een kunstschilder die verbonden was aan het hof van een wereldlijke of geestelijke vorst. Als zodanig schilderde hij in opdracht van de vorst staatsieportretten en eventueel andere gewenste schilderijen. Belangrijke vorsten tr ...

                                               

Hoofse liefde

Hoofse liefde kwam uitsluitend voor in de hogere standen en behelsde de bewondering van een edelman of ridder voor een onbereikbare, meestal gehuwde, vrouw. In de meeste gevallen ging het om een platonische relatie. In de bijbehorende dichtkunst ...

                                               

Mecenas

Een mecenas – ook wel patroon genoemd – is een persoon die als beschermheer of -vrouwe van kunstenaars, geleerden of sporters optreedt. De begunstigde artiest, wetenschapper of atleet wordt in dit verband protegé genoemd. De protegé wordt door de ...

                                               

Valkerij

Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken ten behoeve van de jacht. Vooral aan keizerlijke en koninklijke hoven was het een belangrijk en prestigieus tijdverdrijf. Brabanders speelden een aanzienlijke rol in vangs ...

                                               

Filogelos

Filogelos is een verzameling grappen uit de Griekse oudheid. Het om een compilatie van ongeveer 260 grappen, die vermoedelijk in de vierde eeuw voor Christus werd samengesteld. Vermoedelijk bevat de verzameling wel verschillende grappen die al va ...

                                               

Onderbroekenlol

Humor is het vermogen om iets wat als grappig, amusant of geestig wordt ervaren aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen. Humor kan ook een aanduiding zijn van de expressie van iets komisch of grappigs in woord, daad of geschrift ...

                                               

1 aprilgrap

Een 1 aprilgrap is een traditie waarbij mensen elkaar op 1 april voor de gek proberen te houden. In Frankrijk spreekt men van poisson davril Aprilvis. In Engelstalige landen wordt de dag April Fools Day April dwazendag genoemd, en de Russen hebbe ...

                                               

Aangever

Hij geeft de grappen aan, opdat de andere komieken ze kan afmaken door de clou te vertellen. Terwijl zijn comedypartners zich excentriek of lachwekkend gedragen blijft de aangever ernstig. Hij gedraagt zich zoals een normaal iemand zou reageren o ...

                                               

Absurde humor

Absurde of ongerijmde humor is een vorm van humor waarbij nonsensicale en surrealistische elementen worden samengevoegd. Typisch aan absurde humor zijn grappen die alle wetten van de logica of fysica tarten, verwijzingen naar obscure namen, dinge ...

                                               

Amsterdamse humor

Amsterdamse humor is een vorm van humor of grappigheid die voortkomt uit de sterk verbale cultuur in Amsterdam. In het algemeen lijkt te gelden voor grote steden als New York, Londen en Berlijn dat de bewoners verondersteld worden sneller, scherp ...

                                               

Anachronisme

Een anachronisme is iets wat niet helemaal in zijn tijd past. Of, preciezer geformuleerd: een al dan niet gewilde inbreuk op of breuk in de chronologische samenhang van toestanden of gebeurtenissen. Een anachronisme kan bestaan uit het in een onj ...

                                               

Antihumor

Antihumor is een vorm van humor waarin de pointe met opzet niet humoristisch is. Antihumor speelt met de verwachtingen van de luisteraar en is afhankelijk van verrassing, waarna de ironie van de situatie uiteindelijk weer wel humoristisch kan zij ...

                                               

Any key

Wanneer een Engelstalig computerprogramma vraagt any key aan te slaan, wordt daarmee bedoeld: een willekeurige toets op het toetsenbord - maar meestal niet de Control-, Alt-, Shift-, Windows-, Caps lock-, Escape-, Insert-, Delete- of cursortoets. ...

                                               

Apologisch spreekwoord

Een apologisch spreekwoord, ook wel zeispreuk, andermansspreuk of wellerisme genoemd, is een spreekwoord, waarin iemand zijn eigen handelingen becommentarieert, zoals in: "Alle beetjes helpen", zei de mug en ze pieste in zee. Vaak is de zeispreuk ...

                                               

Belgenmop

Een Belgenmop is een mop waarin gespot wordt met Belgen, gewoonlijk door ze als dom, onnozel of schijnheilig af te schilderen. Zulke moppen worden in Nederland en Frankrijk verteld. Veel Belgenmoppen hebben de vorm van een raadsel. Grappen over b ...

                                               

Belletje trekken

Belletje trekken, belletje lellen of belletje leuren is een baldadige practical joke die eruit bestaat bij iemand aan te bellen, zonder de intentie te hebben die persoon te bezoeken of te spreken. Het spel wordt gespeeld door kinderen sinds de ne ...

                                               

Bescheurkalender

De Bescheurkalender is een scheurkalender die tussen 1972 en 1986 gemaakt is door Kees van Kooten en Wim de Bie. Op de voor- en achterkant van elke bladzijde stond een humoristische schets in tekst en/of beeld. In november 1986 verscheen een bloe ...

                                               

Bielefeldcomplot

Het Bielefeldcomplot is een satirische complottheorie, of een onderdeel van een grotere satirische complottheorie waarmee het bestaan van de Duitse stad Bielefeld in twijfel wordt getrokken. Doel van deze theorie is de onfalsificeerbaarheid van c ...

                                               

Blooper

Een blooper is een take tijdens film-, radio-, podium- of televisieopnames en voorstellingen die verknoeid wordt door onvoorziene omstandigheden. Vaak gaat er iets mis doordat een acteur of lid van de entourage een fout maakt of er door onmacht i ...

                                               

Buikspreken

Buikspreken is een vorm van amusement waarbij een persoon zijn of haar stem zo manipuleert, dat het lijkt alsof deze ergens anders vandaan komt dan uit de mond van de persoon. Dit effect wordt bereikt door te spreken met zo min mogelijk zichtbare ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →