ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 269                                               

Darwin Award

De Darwin Award is een cynische "eer" die wordt gegeven aan mensen die "bijdragen" aan de menselijke evolutie door zichzelf op een spectaculair domme manier te laten verongelukken en dus de mogelijkheid om zichzelf voort te planten verliezen. De ...

                                               

Dreadnought hoax

De Dreadnought hoax was een grap die in 1910 werd georganiseerd door de grappenmaker Horace de Vere Cole, daarin bijgestaan door leden van de Bloomsburygroep als Duncan Grant, Adrian Stephen en zijn zus Virginia Woolf. Kern van de grap was dat ee ...

                                               

Droge humor

Droge humor is een vorm van humor die berust op verrassende geestige uitingen zonder uiterlijk vertoon van emotie. Typische uitingen van droge humor zijn ironische of sarcastische commentaren en gebaren in hachelijke of anders tegenvallende situa ...

                                               

Easter egg

Een easter egg is een grap of een verborgen boodschap die in een computerprogramma, film, website, computerspel, dvd, cd, plaatje, pretparkattractie of boek verwerkt is. Net als echte paaseieren zitten deze snufjes verborgen en moet ernaar gezoch ...

                                               

Epigram

Het woord epigram is van Griekse oorsprong ἐπίγραμμα en betekent letterlijk opschrift. Het werd oorspronkelijk gebruikt in inscripties op monumenten, wijgeschenken, grafstenen, altaren, enz. Omdat het maken van een inscriptie veel werk is en er v ...

                                               

Europanto

Het Europanto, "alle") is een kunsttaal die voor de woordenschat put uit een aantal grote Europese talen, m.n. het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands. Het onderscheidt zich van andere kunsttalen doordat het zijn voorbeelden nie ...

                                               

Footlights

Cambridge University Footlights Dramatic Club of gewoon Footlights is een amateurtheaterclub in Cambridge. Hij werd gesticht in 1883 en wordt geleid door studenten van de Universiteit van Cambridge. De thuisbasis is het ADC Theatre aan Park Stree ...

                                               

Foplijn

Een foplijn is een internetdienst waarmee de bezoekers een persoon uit de omgeving voor de gek houden middels een aparte telefoondienst. Gebruikers kunnen kiezen uit een aantal gesprekssituaties waarna een geautomatiseerd geluidsfragment wordt ge ...

                                               

Grap

Een grap, of een fopje, is een vrolijk verteld verhaal, een speelse handeling met een verrassende wending, zoals een practical joke, of een humoristisch element in een voorstelling, verhaal, film, lied, boek of andere publicatie. Soms is een leug ...

                                               

Hyper Text Coffee Pot Control Protocol

Het Hyper Text Coffee Pot Control Protocol is een netwerkprotocol voor het controleren, monitoren en diagnosticeren van koffiepotten. Het wordt beschreven in RFC 2324. Dit document werd op 1 april 1998 gepubliceerd als onderdeel van een 1 aprilgr ...

                                               

Image macro

In de internetcultuur is een image macro een afbeelding met een tekst, die erboven wordt gezet, om een humoristisch effect te creeren.

                                               

Imitator

Een imitator is een entertainer die bekende personen qua stem of mimiek nadoet, zodat zijn publiek amper verschil hoort. Dit wordt meestal gedaan door komieken, met de bedoeling op het gevoel van herkenning bij het publiek te spelen hen zo aan he ...

                                               

Inside joke

Een inside joke of privé-grap is een grap waarvan de geestigheid alleen kan worden ingezien door hen die deel uitmaken van dezelfde beperkte sociale groep. Deze esoterische vorm van humor is in principe slechts vermakelijk voor mensen die bekend ...

                                               

Intelligent falling

Intelligent falling is een parodie op de intelligent design-beweging. IF is een geparodieerd pseudowetenschappelijke bovennatuurlijke uitleg over de oorzaken van de zwaartekracht. IF stelt dat een vrije val wordt veroorzaakt door "de hand van God ...

                                               

Ironie

Ironie = geveinsde onwetendheid) is een stijlfiguur waarbij dat wat klaarblijkelijk gezegd of getoond wordt, afwijkt van dat wat bedoeld wordt. Zodoende is ironie veelal alleen herkenbaar voor de geoefende of ingewijde verstaander. Ironie ontleen ...

                                               

Joodse humor

Joodse humor is de lange traditie van humor in het jodendom die teruggaat op de Torah en Midrash van het oude Midden-Oosten, maar duidt in het algemeen op de meer recente stroom van woordelijke en vaak anekdotische humor van Asjkenazische Joden m ...

                                               

Karikatuur

Een karikatuur is een humoristische voorstelling van een persoon, een situatie of bijvoorbeeld gedrag, waarbij de meest kenmerkende trekken sterk worden overdreven. Ze kunnen zowel ter amusement of ter belediging zijn bedoeld. Karikaturen worden ...

                                               

Kies (boek)

Kies is een novelle van de Vlaamse cabaretier Wouter Deprez uit 2013, geschreven in opdracht van De Maand van de Spiritualiteit. Het boek werd geïllustreerd door Randall Casaer.

                                               

Kinderpraat

Kinderpraat is een verzamelwoord voor uitspraken van kinderen die aan hen onbekende woorden verklaren met alternatieven. Zulke misvattingen kunnen uitgroeien tot volksetymologie.

                                               

Komedie

Een komedie, ook blijspel genoemd, is een theaterstuk, film, televisieprogramma of boek met het doel het publiek te amuseren en de kijkers aan het lachen te maken. In de tijd van de oude Grieken tot in de renaissance betekende komedie een verhaal ...

                                               

Komische literatuur

Onder komische literatuur vallen alle teksten van een zeker niveau die bedoeld zijn om de lezer te vermaken, van middeleeuwse klucht tot moderne krantencolumn. Ook teksten die niet in de eerste plaats geschreven zijn om te vermaken kunnen zo gees ...

                                               

Lachband

Een lachband is een geluidsopname van lachende mensen die vaak aan komische televisieprogrammas, zoals sitcoms, wordt toegevoegd om de grappen uit die serie te benadrukken. Het geluid is dan steevast te horen op het moment dat er iets gebeurt of ...

                                               

Lachen (gedrag)

Lachen is een reactie van mensen op humor, of een uiting van blijdschap, opluchting of spanning. Het komt tot uiting in een beweging van de mond of het uitstoten van bepaalde geluiden. Er bestaan verschillende vormen van lachen.

                                               

Leedvermaak (humor)

Leedvermaak of Schadenfreude is een verschijnsel waarbij men het leed van een ander als humoristisch ervaart. Het kan hierbij gaan om fysiek leed, waarbij iemand zich naar het gevoel van de ander op min of meer komische wijze bezeert, of om een v ...

                                               

Lijst van Nederlandstalige parodieën op Engelstalige nummers

Onderstaande lijst geeft een overzicht van Nederlandstalige parodieen op Engelstalige hits. De parodieen zijn gesorteerd op titel van het originele nummer.

                                               

Lijst van Nederlandstalige parodieën op Nederlandstalige nummers

Onderstaande lijst geeft een overzicht van Nederlandstalige parodieen op Nederlandstalige hits. Het nummer dat voor de parodie dienstdeed is dikwijls zelf niet origineel; daarmee is hierbij geen rekening gehouden. Indeling: originele titel uitvoe ...

                                               

Lijst van Nederlandstalige parodieën op niet-Engelstalige nummers

Onderstaande lijst geeft een overzicht van Nederlandstalige parodieen op niet-Nederlandstalige noch Engelstalige hits. De parodieen zijn gesorteerd op titel van het originele nummer.

                                               

Lijst van personen die zich doodgelachen hebben

Er is een klein aantal gevallen bekend van mensen die zich doodgelachen hebben. In een deel van de gevallen was het lachen waarschijnlijk een bijverschijnsel, en was de werkelijke doodsoorzaak anders. Behalve de mensen uit deze lijst zijn er ook ...

                                               

Lolcat

Een lolcat is een beeldmacro die bestaat uit een foto van een dier met een humoristisch en idiosyncratisch bijschrift. De naam lolcat is een samentrekking van LOL en cat. Het gebruik van de naam lolcat vond zijn oorsprong op het imageboard 4chan. ...

                                               

Metahumor

Metahumor is een term die gebruikt wordt om humor over humor aan te duiden; het spotten met andere vormen van humor. Een voorbeeld hiervan is: "Er zitten een Nederlander, een Duitser een Belg in een kroeg. Zegt de barman: "Is dit een grap of zo?" ...

                                               

Mop (taal)

Een mop is een kort verhaal dat bedoeld is om de toehoorder te laten lachen. Moppen circuleren bij uitstek in de mondelinge overlevering, en om die reden zijn het ook volksverhalen. Het woord mop voor dit genre volksverhalen bestaat sinds de twee ...

                                               

Nar (persoon)

Een nar of hofnar is de officiele grappenmaker aan het hof van een vorst of bij een rederijkerskamer. Vooral in de Middeleeuwen was de hofnar populair, maar in de loop van de 18e eeuw verdween deze aan de meeste hoven. Een nar was soms iemand die ...

                                               

Nederlandermop

Een Nederlandermop is een door sommige Belgen vertelde mop over Nederlanders. De tegenhanger van de Nederlandermop is de Belgenmop. De meeste komen erop neer dat Nederlanders erg gierig en arrogant zijn. Ook het rijgedrag van Nederlanders in het ...

                                               

NEN 0512

NEN 0512 was een parodie op normalisatie en kwaliteitszorg, in de vorm van een Nederlandse norm getiteld Leidraad voor de viering van het Sint-Nicolaasfeest. De norm was een uitgave van het Nederlands Normalisatie-instituut NEN in december 2002 e ...

                                               

Onderbroekenlol

                                               

Paljas (clown)

Een paljas is een clownsfiguur, oorspronkelijk met stro uit de kleren stekend, een levende vogelverschrikker. Zijn opdracht is om andere clowns te parodieren. De figuur ontwikkelde zich in verschillende landen op verschillende manieren. In Nederl ...

                                               

Poep-en-pieshumor

Poep-en-pieshumor is humor die betrekking heeft op urine, uitwerpselen, braaksel, winderigheid en boeren, kortom lichaamsfuncties die in de meeste culturen met een taboe belast zijn. Het genre is vooral populair bij kinderen, maar vanwege de tabo ...

                                               

Pointe

Een pointe is een onverwachte wending van de plot aan het einde van een verhaal. Een pointe kan voorkomen in een epigram, een limerick, maar ook een mop of een klucht. De kracht van een pointe is het plotselinge besef dat twee zaken die kennelijk ...

                                               

Practical joke

Een practical joke is een plagerige grap die tot doel heeft verwarring, verbijstering, ongemak of schaamte teweeg te brengen bij het slachtoffer met wie de grap wordt uitgehaald. Uiteindelijk wordt het slachtoffer, als die het nog niet door heeft ...

                                               

Pronkzitting

Een pronkzitting, ook wel buutavond genoemd, is een georganiseerd revue-evenement tijdens de carnavalsperiode met zang en dans, maar met name gericht op humoristische bijdragen in het lokale dialect. Op verscheidene plaatsen in Nederland worden d ...

                                               

Pure Pwnage

Pure Pwnage is een komische internetshow waarin de Canadese gamer Jeremy wordt gevolgd. Door allerlei interviews en gebeurtenissen wordt er langzaam meer duidelijk over het leven van Jeremy en zijn vrienden. De scènes spelen voornamelijk in Canad ...

                                               

Roast

Een roast is een cabaretvorm waarbij een persoon op denigrerende wijze ten overstaan van een publiek door cabaretiers wordt beledigd. Het is de bedoeling dat de roastee, dat is de persoon waarop de roast slaat, zich van zijn of haar goede kant la ...

                                               

Rube Goldbergmachine

Een Rube Goldbergmachine, genoemd naar de Amerikaanse cartoonist Rube Goldberg, is een complex apparaat dat een zeer eenvoudige opgave onnodig langzaam, indirect en omstandig uitvoert. Daarbij worden verschillende delen zo opgebouwd, dat ze een k ...

                                               

Running gag

Een running gag is een grap, grappige handeling of grappige gebeurtenis in bijvoorbeeld een film, boek of televisieserie die telkens terugkomt en vaak juist door die herhaling als grappig wordt beschouwd door sommigen. Soms speelt de schrijver ee ...

                                               

Sarcasme

Deze stijlfiguur is scherp en agressief van aard: er ligt altijd een aanval in besloten op een persoon, toestand of uitlating. Weliswaar kan sarcasme daardoor als een vorm van humor worden gezien, maar tegelijkertijd vormt het een aanval. Vele bo ...

                                               

Scatologie in de literatuur

In de literatuur is scatologie de studie van het gebruik van verwijzingen naar afvalstoffen van het lichaam, inbegrepen darmgassen of die delen van het lichaam die betrokken zijn bij het proces van eliminatie van afvalstoffen, en alles daaromheen ...

                                               

Scheurkalender

Een scheurkalender is een kalender waarbij men elke dag een blad afscheurt. Iedere datum heeft een eigen pagina. Op deze manier is het in een oogopslag duidelijk wat voor datum en dag het is. De traditionele scheurkalender heeft een kalenderschil ...

                                               

Schuine mop

Een schuine mop is een mop met een seksueel getinte ondertoon. Deze moppen hebben vaak te maken met taboes. Veel moppen van een ander type bevatten schuine elementen. Sommige schuine moppen zijn seksistisch, al zullen ze niet altijd zo ervaren wo ...

                                               

Slapstick

Een slapstick is een soort komedie waarin lichamelijke acties de hoofdrol spelen en waarbij de grappige situaties snel opvolgend zijn. Klassieke voorbeelden zijn de onvermijdelijke glijpartij over een bananenschil, taarten die in iemands gezicht ...

                                               

The Funniest Joke in the World

The Funniest Joke in the World is een sketch van Monty Python. In deze sketch lachen mensen zich letterlijk dood na het horen van de grappigste grap ter wereld, waarna de grap wordt ingezet als militair wapen.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →