ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27                                               

Fort Dieze

Fort Dieze was een fort dat een belangrijke functie had tijdens het Beleg van s-Hertogenbosch. Fort Dieze lag ten oosten van de rivier de Dieze, ten zuiden van het gehucht Dieskant op een kleine landtong. Het doel van dit fort was het bewaken van ...

                                               

Fort Dirks Admiraal

Fort Dirks Admiraal is een voormalig fort met drie bastions in Den Helder. Het fort werd door de Fransen in de jaren 1812-1813 gebouwd onder de naam l’Ecluse. Het fort kreeg op 28 juli 1814 de naam Dirksen Admiraal, genoemd naar Cornelis Dirkszoo ...

                                               

Fort aan de Drecht

Het fort model B kwam gereed in 1911 en maakt onderdeel uit van de Vuurlinie tussen Fort bij Kudelstaart en Fort bij Uithoorn. Fort aan de Drecht ligt voor de liniedijk om bestaande bebouwing buiten de vuurlijn van de forten te houden en om inund ...

                                               

Fort bij Edam

Het Fort bij Edam is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het fort is gelegen ten noorden van de Edammersluis in de Polder Zeevang bij Edam. Het fort maakt deel uit van het Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, dat tussen ongeveer 1880 ...

                                               

Fort Elden

Fort Elden was een onderdeel van de IJssellinie en vernoemd naar het naburige dorp Elden. Halverwege de 19e-eeuw werden de eerste plannen opgesteld voor een fort dat bij een onverhoopte aanval uit het oosten steun zou kunnen geven aan terugtrekke ...

                                               

Fort Ellewoutsdijk

Fort Ellewoutsdijk is een verdedigingswerk uit 1839. Sinds 1981 is het eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. In 1830, na de afscheiding van Belgie, begon Nederland met de bouw van kustforten aan beide oevers van de Westerschelde, om controle ...

                                               

Elvenschans

De Elvenschans, ook aangeduid als Fort Navagne, was een schans of koninklijk fort in Moelingen in de huidige gemeente Voeren in Belgie. De schans had een strategische positie aan de Maas. Ze diende in de 17e eeuw als Spaanse uitvalsbasis voor de ...

                                               

Fort Erfprins

Fort Erfprins is een negentiende-eeuws fort ten westen van de Nederlandse stad Den Helder. Met een oppervlakte van 49 ha. is Erfprins het grootste fort van Nederland. Het fort is in juni 1973 aangewezen als rijksmonument.

                                               

Fort Everdingen

Fort Everdingen is een fort dat gelegen is op de grens tussen de Nederlandse gemeenten Vijfheerenlanden en Culemborg. Het is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vormt samen met Fort Honswijk het Lek-acces. Het fort is vernoemd naa ...

                                               

Fort Frederik Hendrik (Nederland)

Het Fort Frederik Hendrik is een versterking ten westen van Breskens die is aangelegd door Napoleon in 1809 en toen het Fort Impérial werd genoemd. Hij liet ook het kleinere fort Napoléon aanleggen dat 2 km verder naar het westen is gelegen. Deze ...

                                               

Fort De Gagel

Fort De Gagel is een fort in Utrecht. Het fort werd tussen 1819 en 1821 aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort bestaat uit verschillende rijksmonumenten.

                                               

Fort bij Giessen

Het Fort bij Giessen is een fort, dat onderdeel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dat gelegen is nabij de plaats Giessen. Het fort werd gebouwd van 1878-1881 en diende om een aanval op Woudrichem te voorkomen. De bouw was moeilijk: d ...

                                               

Fort Ginkel

Fort Ginkel was een veelhoekige versterking ten noorden van de vestingstad Venlo. Het fort had de vorm van een open plein met daar omheen diverse bastions. Om het fort liep een brede beek met daarachter een dikke ommuring. Hierachter lagen versch ...

                                               

Grote schans (Zutphen)

De Grote Schans of Schans voor Zutphen was oorspronkelijk een schans, die vrij snel na aanleg, verbouwd werd tot een fort met een permanente bezetting van soldaten. Het lag aan de linkeroever van de IJssel ten westen van de vestingstad Zutphen in ...

                                               

Fort aan den Ham

Het Fort aan den Ham is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen aan de spoorlijn van Uitgeest naar Krommenie. De aarden wallen, het eerste onderdeel van dit verdedigingswerk, dateren uit 1896, het fort zelf werd in 1903 opgeleverd.

                                               

Fort Harssens

Al tegen het einde van de 18de eeuw werden plannen gemaakt een fort te bouwen ter verdediging van de haven van Den Helder. Diverse plannen werden voorgesteld, in 1803 onder de naam Risban en in 1813 onder de naam Waterfort. In 1833 deed luitenant ...

                                               

Fort Hedikhuizen

Fort Hedikhuizen bij het plaatsje Hedikhuizen in de gemeente Heusden, werd in 1862 gebouwd. Het vormde een onderdeel van de Zuider Waterlinie en werd gebruikt om de inundatiesluis te beschermen. De sluis maakte het mogelijk op een gecontroleerde ...

                                               

Fort de Hel

Fort de Hel is een fort dat op enkele honderden meter ten noordwesten van Helwijk gelegen is. Het maakte deel uit van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak.

                                               

Fort het Hemeltje

Het Fort het Hemeltje is een Nederlands fort tussen Utrecht en Houten. Het is het laatst gebouwde en meest moderne fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is genoemd naar een boerderij annex herberg die hier vroeger stond. Het fort werd ...

                                               

Fort Henricus

Fort Henricus was een fort aangelegd in 1626 ter verdediging van de haven van Steenbergen. Het fort is conform een ontwerp van David van Orliens gebouwd, deels in de Graaf Hendrikpolder en deels in de schorren en slikken die later zijn bedijkt al ...

                                               

Fort bij Herwijnen

Fort bij de Nieuwe Steeg, ook wel Fort bij Herwijnen bij Herwijnen is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het werd gebouwd in 1878 aan de oostkant van Fort Asperen, ten zuiden van rivier de Linge. Het fort moest een stuk niet te inunder ...

                                               

Fort bij Hinderdam

Het Fort bij Hinderdam is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen op de grens van Utrecht en Noord-Holland, in de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren, op een eilandje midden in de Vecht. Ten noorden ligt Weesp. Ten noordoosten, aan ...

                                               

Fort aan den Hoek van Holland

Het Fort aan den Hoek van Holland, ook Fort 1881 genoemd, is een voormalig pantserfort in Hoek van Holland. Het fort, gelegen aan de Nieuwe Waterweg, diende om de vaarweg in oorlogstijd te beschermen tegen een vijandelijke vloot en het strand teg ...

                                               

Fort Honswijk

Fort Honswijk, oorspronkelijk Fort Willem II geheten, is een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ligt op het Eiland van Schalkwijk bij de buurtschap Honswijk in Tull en t Waal aan de noordoever van de Lek.

                                               

Fort Hoofddijk

Het Fort Hoofddijk is in 1877 – 1879 ten oosten van Utrecht gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als gevolg van de vooruitgang in geschut en explosieven was de fortenkring die in de jaren 20 van de 19e eeuw rond Utrecht was g ...

                                               

Fort bij Hoofddorp

Het Fort bij Hoofddorp is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in een knik van de Geniedijk Haarlemmermeer, ten westen van de Hoofdvaart. Oorspronkelijk lag het ten zuiden van Hoofddorp, tegenwoordig er middenin.

                                               

Fort bij IJmuiden

Het Fort bij IJmuiden, beter bekend onder de naam Forteiland is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in de monding van het Noordzeekanaal bij IJmuiden. Het lag oorspronkelijk aan de noordzijde van het kanaal, maar door de verbre ...

                                               

Fort Isabella (s-Hertogenbosch)

Fort Isabella is een vestingwerk ten behoeve van de verdediging van de stad s-Hertogenbosch, gelegen aan de noordkant van de huidige gemeente Vught. De naam van het fort is afkomstig van aartshertogin Isabella, hertogin van Brabant en dochter van ...

                                               

Fort aan de Jisperweg

Het is een model C fort waarvan er slechts twee zijn gebouwd. Voor het fort ligt een breed inundatiegebied en uit kostenoverwegingen heeft dit fort slechts een kanon in een hefkoepel gekregen. Deze koepel lag aan de frontzijde en was via de poter ...

                                               

Fort Jutphaas

Het verdedigingswerk verrees ten oosten van de Vaartsche Rijn omstreeks 1820, een periode waarin de Franse bezetting net was beeindigd en besloten was op diverse plaatsen de Hollandse Waterlinie te versterken. Er lagen twee gebastioneerde schanse ...

                                               

Fort Keulen

Aan de oostzijde van de vestingstad Venlo, bij de Keulse poort, werd aan het eind van de 17e eeuw het Keulse Bastion gebouwd, met daarvoor de uit 1740 daterende Lunette Avancée. Deze 110 meter brede lunette werd later Fort Keulen genoemd. Het for ...

                                               

Kijk in de Pot

Kijk in de Pot is de naam van een stadspark en voormalig militair terrein in Bergen op Zoom. Het bevindt zich ten zuidwesten van de binnenstad. Het gebied meet 20 ha.

                                               

Fort Kijkduin

Het fort is gebouwd in opdracht van Napoleon Bonaparte die Huisduinen bezocht in 1811. Hij zag grote waarde in de strategische ligging van Den Helder en wilde er een belangrijke marinehaven van maken. Het moest "het Gibraltar van het noorden" wor ...

                                               

Fort Kijkuit

Fort Kijkuit is een vestingwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het diende ter afsluiting van de weg tussen Loosdrecht en Vreeland met het ernaast gelegen Hilversums Kanaal. Het fort werd gebouwd in 1844 en aangepast in 1880. In 1935 is een k ...

                                               

Fort aan de Klop

Fort aan de Klop is een verdedigingswerk aan de rivier de Vecht in Utrecht. Het fort werd aangelegd in 1819. De functie van het fort bestond onder andere uit de bescherming van de stad Utrecht. Het was tevens onderdeel van de Nieuwe Hollandse Wat ...

                                               

Knodsenburg

Knodsenburg is een voormalig fort aan de noordoever van de Waal bij Lent en Nijmegen. De schans speelde een belangrijke rol tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

                                               

Fort bij Krommeniedijk

Het Fort bij Krommeniedijk is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het ligt aan de oostgrens van de gemeente Uitgeest, vlak bij de buurtschap Krommeniedijk, in de provincie Noord-Holland. Het is eigendom van Landschap Noord-Holland.

                                               

Fort Kruipin

Fort Kruipin ook wel Fort de Kruipin genoemd, was een Fort aan de noordzijde van de huidige Oude Rijn te Woerden. Aan de zuidzijde stond op dezelfde hoogte Fort Oranje. De forten zijn gebouwd in 1747/1748 en waren onderdeel van de Eerste Hollands ...

                                               

Fort bij Kudelstaart

Het Fort bij Kudelstaart is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het fort is gelegen nabij Kudelstaart in Noord-Holland, vlak bij de buurtschap Vrouwentroost.

                                               

Fort bij Kwadijk

Het Fort bij Kwadijk, oorspronkelijk Batterij in de Polder Zeevang, ter plaatse bekend als het onvoltooide fort, is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam in de polder en gemeente Edam-Volendam in de provincie Noord-Holland. Het is gelegen a ...

                                               

Fort bij De Kwakel

Het Fort bij De Kwakel is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in het dorp De Kwakel. Het is een van de vier forten van de linie Kudelstaart - Uithoorn. Naar het westen toe ligt Fort bij Kudelstaart, terwijl meer naar het oosten ...

                                               

Fort Leopold (Venlo)

Lange tijd heeft op de westelijke Maasoever het door de Spanjaarden gebouwde Fort Sint-Michiel gelegen. Het lag echter te ver van de Maas, waardoor het eenvoudig door de vijand in te nemen was. In de achttiende eeuw werd daarom een palissade tuss ...

                                               

Fort bij de Liebrug

Het Fort bij de Liebrug ligt aan de Binnen-Liede bij Haarlemmerliede, direct ten noorden van de spoorlijn Amsterdam – Haarlem. Het fort maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam.

                                               

Fort aan de Liede

Het Fort aan de Liede ligt aan de Liede en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder direct ten zuiden van de spoorlijn Amsterdam – Haarlem. Het fort maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam.

                                               

Fort Lingsfort

Fort Lingsfort is een voormalig dubbelfort aan de Fossa Eugeniana in de buurtschap Lingsfort bij Arcen in de gemeente Venlo in Noord-Limburg. Het ligt vlak bij de Duitse grens, aan de noordkant van de Lingsforterweg.

                                               

Fort bij Marken-Binnen

Het Fort bij Marken-Binnen ligt aan de Markervaart bij Markenbinnen in de polder Starnmeer en is onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

                                               

Fort Maurits

Fort Maurits was een fort dat een onderdeel van de Linie van de Eendracht vormde; het bevond zich even ten zuidwesten van het dorp Nieuw-Vossemeer. Als noodoplossing voor de verdediging van Zeeland, vooral Tholen, werden rond 1588 de polders ten ...

                                               

Mauritsfort

Mauritsfort is een buurtschap in de gemeente Terneuzen, ten zuiden van Hoek, in de Nederlandse provincie Zeeland. Deze buurtschap, in de regio Zeeuws-Vlaanderen, is genoemd naar een fort, het Mauritsfort. In de buurtschap ligt een valput, niet te ...

                                               

Fort aan de Middenweg

In 1885 was het fort als verdedigbaar aardwerk al gereed. Het werd pas bijna 30 jaar later, in 1914, als een van de laatste van de Stelling opgeleverd. De belangrijkste taak was de verdediging van het acces gevormd door de Middenweg en de Zuiderw ...

                                               

Fort Moermont

Fort Moermont was een 17e-eeuws fort dat onderdeel was van de West-Brabantse waterlinie, de aaneengeschakelde reeks van forten, loopgraven en inundatiegebieden tussen Bergen op Zoom en Steenbergen.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →