ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 271                                               

Lanyrd

Lanyrd is een online catalogus van conferenties die in 2010 werd geïntroduceerd. De website verzamelt tekst-, foto- en videomateriaal van evenementen en deelt deze in naar spreker en sessie. De website werd ontworpen door het koppel Simon Williso ...

                                               

Lentepunt

Het lentepunt is op een geocentrische hemelbol een van de twee snijpunten van de baan van de zon met de hemelevenaar. Het is de oorsprong van zowel het equatoriale coördinatenstelsel als het ecliptische coördinatenstelsel. Tijdens de lente-equino ...

                                               

Losar

Losar is het Tibetaanse Nieuwjaar en de belangrijkste feestdag in Tibet. De viering van Losar bestond al in de voor-boeddhistische tijd in Tibet. Voorbereidende oefeningen met het lezen van teksten en meditatie beginnen gewoonlijk vijf dagen eerd ...

                                               

Lunisolaire kalender

Een lunisolaire kalender is een maankalender waarbij rekening wordt gehouden met de achterstand die wordt opgelopen wanneer een kalenderjaar steeds uit 12 maanmaanden zou bestaan, door regelmatig een dertiende maand in te voegen. De maankalender ...

                                               

Maand

Een maand is een tijdseenheid die oorspronkelijk was gebaseerd op de omlooptijd van de maan. In de huidige gregoriaanse kalender en andere kalendersystemen die op het zonnejaar gebaseerd zijn, is de lengte van de maand zodanig dat er 12 maanden i ...

                                               

Maankalender

Een maankalender of lunarkalender is een kalender die is gebaseerd op de cyclus van de schijngestalten van de maan. Van dergelijke kalenders zijn er in de loop der tijd wereldwijd verschillende gemaakt. Een voorbeeld van een maankalender die vand ...

                                               

Maçonnieke kalender

Een maçonnieke kalender is de tijdrekening die in gebruik is of was bij de vrijmetselarij. De meeste maçonnieke kalenders zijn eenvoudige verschuivingen ten opzichte van de gregoriaanse kalender, en in veel van die tijdrekeningen begint het jaar ...

                                               

NEN 2772

NEN 2772 is de Nederlandse Norm, vastgesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut die de nummering van de weken beschrijft. Deze norm stelt dat de week begint op een maandag. Dit is dus dag nummer 1. De laatste dag van de week, dag nummer 7 ...

                                               

NSB-maandnamen

Vanaf omstreeks 1935 was het in Nederlandse nationaalsocialistische kringen gebruik om specifieke NSB-maandnamen te hanteren. De klassieke benamingen januari, februari, etc. werden niet als oorspronkelijk-Nederlands beschouwd. Op instigatie van F ...

                                               

Octaaf (kalender)

Een octaaf op de kalender is een periode van acht dagen waarmee de viering van een hoogfeest kan worden verlengd. De achtste dag is de octaafdag. In het Westen nam gedurende de Middeleeuwen het vieren van een octaaf bij veel feesten toe. Bij somm ...

                                               

Oude Nederlandse maandnamen

De oude Nederlandse maandnamen worden vandaag de dag nog steeds door sommige mensen gebruikt, soms door taalpuristen of gewoon als synoniem voor de gebruikelijke namen van het gregoriaanse kalenderstelsel. Ook in de literatuur en poezie komt men ...

                                               

Oude Stijl en Nieuwe Stijl

Oude Stijl en Nieuwe Stijl is de historische aanduiding voor de juliaanse, respectievelijk de gregoriaanse kalender. In de Angelsaksische wereld heet dit Old Style en New Style.

                                               

Oudrussische jaartelling

De Oudrussische jaartelling is de jaartelling die gebruikt werd in Rusland tot tsaar Peter de Grote op 1 januari 1700 de juliaanse kalender invoerde. De jaartelling was gebaseerd op de Byzantijnse kalender en begon te tellen vanaf het moment waar ...

                                               

Patafysische kalender

De patafysische kalender is een kalender die is geïnspireerd door Alfred Jarry, de bedenker van de patafysica en de schrijver van Ubu Roi. De eerste versie van de kalender is gepubliceerd in LAlmanach du Père Ubu in 1899. De tweede versie versche ...

                                               

Pirellikalender

De Pirellikalender is een exclusieve kalender die sinds 1964 jaarlijks wordt uitgebracht door de Italiaanse bandenfabrikant Pirelli. De kalender wordt niet verkocht, maar verdeeld door Pirelli aan belangrijke klanten en beroemde mensen. De kalend ...

                                               

Ramadan

Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. In de islam geldt ze als de heilige maand van inkeer, waarin tussen fajr en maghrib door vele gelovigen -voorzover zij daarvan niet vrijgesteld zijn - gevast wordt. Een speciale nacht ...

                                               

Schrikkeldag

29 februari is de schrikkeldag. Deze dag wordt aan bepaalde jaren toegevoegd omdat een tropisch jaar niet precies 365 dagen is, maar 365.2421875 dagen; dus ongeveer 365 een kwart dag. Een jaar, waaraan een schrikkeldag is toegevoegd, wordt aanged ...

                                               

Schrikkeljaar

Een schrikkeljaar is een kalenderjaar met 366 dagen in plaats van 365. Deze extra dag, een schrikkeldag, wordt ingevoerd omdat een kalenderjaar van 365 dagen ongeveer 6 uur korter duurt dan het tropisch jaar. Om te voorkomen dat de seizoenen, die ...

                                               

Schrikkelmaand

Een schrikkelmaand is een maand die in sommige jaren wordt ingevoegd teneinde een kalenderjaar weer in de pas te laten lopen met de natuurlijke seizoenen. De betekenis van de term schrikkelmaand is hierbij dus analoog aan die van de term schrikke ...

                                               

Seleucidische jaartelling

De Seleucidische jaartelling, ook wel Seleucidische era of SE ; Duits: Seleukidische Ära ; Latijn: Anno Graecorum, lett. "jaar van de Grieken") was een tijdrekening die van de 4e eeuw v.Chr. tot ongeveer de 6e eeuw n.Chr. werd gebruikt in een gro ...

                                               

Skirophorion

Skirophorion was in het oude Griekenland de naam van de twaalfde en laatste maand van het Attische jaar, die ongeveer samenviel met de tweede helft van juni en de eerste helft van juli. De naam is afgeleid van de Skíra Σκίρα of Skirophória Σκιροϕ ...

                                               

Slowaakse naamdagenkalender

De Slowaakse naamdagenkalender is een kalender waarop bijna elke dag van het jaar verbonden is met één of meerdere voornamen. Mensen vieren hun naamdag op de datum waarop hun voornaam voorkomt op de naamdagenkalender. In de Slowaakse cultuur is d ...

                                               

Sosigenes

Sosigenes van Alexandrie was een Griekse astronoom uit de oudheid die volgens Plinius de Oudere geraadpleegd werd door Julius Caesar bij het ontwerp van de juliaanse kalender. Er is weinig over hem bekend. Plinius noemt hem in zijn boek Natuurlij ...

                                               

Taschenbuch der Zeitrechnung

De uitgave bestaat uit een inleidend deel dat ingaat op de algemene geschiedenis van de westerse tijdrekening en de verschillende jaarstijlen. Het grootste deel van de uitgave beslaat een alfabetisch deel met de data van bijvoorbeeld de genoemde ...

                                               

Tibetaanse kalender

De Tibetaanse kalender is een astronomische, lunisolaire kalender. Voor de Tibetaanse astronomie was de jaarlijkse berekening van een kalender een van de hoofdtaken. Het Tibetaanse jaar bestaat varierend uit 12 of 13 maanmaanden die om en nabij m ...

                                               

Tropisch jaar

Een tropisch jaar is de gemiddelde tijd tussen twee passages van de Zon door het lentepunt. Tijdens een omloop van de Aarde rond de Zon zal de laatste vanaf Aarde gezien langs een vaste lijn tussen de sterren door bewegen en na elke omloop dit pu ...

                                               

Turkmeense kalender

De Turkmeense kalender is een aanpassing van de kalender in Turkmenistan. Op 10 augustus 2002 nam de Turkmeense overheid een wet aan om de namen van de maanden en de dagen van de week te wijzigen. De namen waren gekozen volgens de Turkmeense nati ...

                                               

Veranderlijke feestdag

Een veranderlijke feestdag, roerende feestdag of variabele feestdag is een feest- of gedenkdag die niet op een vaste datum valt. Feestdagen die niet roerend zijn heten onroerende feestdagen.

                                               

Verhuisdag

In diverse landen kende men eeuwenlang een algemene verhuisdag, ook wel vaste verhuisdag genoemd. Vaak was dat op 1 mei, maar er kwamen ook andere datums voor.

                                               

Verjaardagskalender

Een verjaardagskalender is een kalender waarop verjaardagen of andere feest- of gedenkdagen worden bijgehouden. Op een verjaardagskalender vindt men op een pagina de naam van de maand en in een kolom een aantal genummerde regels dat overeenkomt m ...

                                               

Weeknummer

Het weeknummer is het volgnummer dat een week in een kalenderjaar krijgt. Volgens de internationale standaard ISO 8601 is de eerste week van een jaar die vier of meer dagen van dat kalenderjaar bevat. Omdat maandag als eerste dag van de week word ...

                                               

Weerkundige kalender

Voor de weerkundige kalender wordt, in tegenstelling tot de astronomische kalender, eenvoudig het jaar ingedeeld. Deze kalender is niet afhankelijk van de astronomische omstandigheden, maar er zijn gewoon data vastgesteld aan het begin van de maa ...

                                               

Wereldkalender

De Wereldkalender is een voorstel om de gregoriaanse kalender te hervormen tot een kalender waarbij de dagen van de week ieder jaar opnieuw eenzelfde plaats krijgen.

                                               

Zondagsletter

Voor een bepaald jaar is de zondagsletter de letter waarmee de zondagen van dat jaar worden aangeduid in het schema dat aan de dagen van een gewoon jaar cyclisch de letters A, B, C, D, E, F en G toekent, beginnend met A voor 1 januari. Een schrik ...

                                               

Zonnekalender

Een zonnekalender is een kalender die is gebaseerd op het zonnejaar: de duur van een kalenderjaar is ongeveer een zonnejaar en varieert meestal slechts een dag. De gemiddelde duur van een kalenderjaar is nog veel nauwkeuriger gelijk aan een zonne ...

                                               

Kunst

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Het omvat een breed scala aan menselijke activiteiten, waaronder schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, moderne mediakunst, theater, dans, ...

                                               

Art money

Art money is een non-profit promotiemiddel voor een kunstenaar. Art money bestaat uit stukken met een afmetingen 12 x 18 cm die zijn gemaakt van een stevig materiaal. De makers van art money zijn aangesloten bij de Bank of International Art Money ...

                                               

Artes mechanicae

De artes mechanicae vormen een groep van praktische kunsten, zoals die in de middeleeuwen voorgesteld werden. Het betreft praktische en ambachtelijke bezigheden en stonden met hun praktische karakter tegenover de intellectueel gerichte artes libe ...

                                               

Artists impression

Een artists impression of artistieke impressie is een afbeelding, filmpje of model om een object of situatie af te beelden waarvan geen fotografische afbeelding bestaat, bijvoorbeeld voor toekomstige gebeurtenissen of situaties. Met het werk maak ...

                                               

Artistieke vrijheid

Met artistieke vrijheid wordt bedoeld de vrijheid die een kunstenaar zich kan veroorloven om een kunstwerk naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven. Deze vrijheid betreft de mogelijkheid om af te wijken van het medium waarin hij werkt. de afspr ...

                                               

Authenticiteit (gegevens)

Het begrip authenticiteit is een kwaliteitskenmerk. Het betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van een document, een bericht, een gegeven of een ander object. In de juridische wereld is de authenticiteit van een docu ...

                                               

Bio-kunst

De bio-kunst is een onderdeel van een recente ontwikkeling in de hedendaagse kunst, waarbij kunstenaars werken met organismen of processen van biotechnologie, zoals genetische modificatie. De Engelse benaming "BioArt" is in 1997 gemunt door Eduar ...

                                               

Creatieve sector

De creatieve industrie is een verzamelnaam voor de beroepen en bedrijfstypen gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. Voorbeelden hiervan zijn sectoren als beeldende kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving en ...

                                               

Cultureel ondernemer

Een cultureel ondernemer is een producent van kunst die hiervoor zo veel mogelijk betalend publiek probeert te interesseren en tegelijkertijd streeft naar een sluitende exploitatie van zijn onderneming. Min of meer gelijkluidende termen zijn cult ...

                                               

Duologie

Een duologie is een serie van twee delen die bij elkaar horen. Dit kan zowel bij boeken, films of muziek voorkomen. Een duologie is veel minder gebruikelijk dan een trilogie, waar er dan drie delen bij elkaar horen.

                                               

Edelkitsch

Edelkitsch is kitsch met de pretentie van grote kunst. Zaken die als edelkitsch gezien kunnen worden zijn bijvoorbeeld de Disneylands en vergelijkbare pretparken, de hotels in Las Vegas, verscheidene follys - neostijlen zijn zeer gevoelig voor de ...

                                               

Edwin de Klein

Edwin de Klein merkte tijdens zijn opleiding docent beeldende kunst en vormgeving’ aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten dat zijn interesse vooral uitging naar het kunstenaarschap en het organiseren van projecten en exposities. Hij heeft zijn stu ...

                                               

Eigen beheer

Eigen beheer is het publiceren van een werk door een auteur of artiest zelf zonder tussenkomst van een uitgeverij of platenmaatschappij. Een uitgave uitbrengen is een vorm van zelfstandig ondernemen. De kunstenaar is tegelijk uitgever. Het begrip ...

                                               

Engeltjestin

De term engeltjestin wordt vaak samenvattend gebruikt voor alle sier- en gebruikstin waarop een tinmerk met een engeltje staat. Deze voorwerpen werden meestal gemaakt door het tin te gieten. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen ...

                                               

Europese kunstenaars op Bali

Europese kunstenaars op Bali. Het eiland Bali heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad op kunstenaars uit de gehele wereld. Rond 1920 gingen veel kunstenaars naar Bali om daar te schilderen. Hierbij behoorde een aantal Europese kunstenaars ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →