ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 272                                               

Geurkunst

Geurkunst is een kunstvorm dat geur als een medium gebruikt. Olfactieve kunst is volgens sommige wetenschappers opgekomen rond 1980 als officiele kunstvorm. Maar al in 1857 wijdde de chemicus en parfumeur Septimus Piesse een boek aan parfum als k ...

                                               

Glitch

De oorspronkelijke betekenis van de Engelse term glitch houdt zoveel in als: de onverwachte output die het gevolg is van een kortdurende elektronische of softwarematige storing.

                                               

Goereesestraat

De Goereesestraat is een straat in Rotterdam-Charlois in de wijk Carnisse. De straat is door B&W van Rotterdam op 23 december 1938 genoemd naar het eiland Goeree. Hij ligt in het verlengde van de Mijnsherenlaan, aan de andere kant van de Plei ...

                                               

Heptalogie

Heptalogie is de term voor een reeks van zeven creatieve werken, meestal boeken, die eenzelfde verhaallijn vertellen. Een recent voorbeeld is de Harry Potter-serie.

                                               

Hexalogie

Aardzeecyclus van Ursula Le Guin The Long Journey van Johannes Vilhelm Jensen, boekenreeks Dune van Frank Herbert Aus dem bürgerlichen Heldenleben van Carl Sternheim Fortunes of War van Olivia Manning, boekenreeks Der Biberpelz and Der roter van ...

                                               

Inspiratiebron

Een inspiratiebron is een object, mens of gebeurtenis waaruit een kunstenaar inspiratie weet te putten. Bij de oude Grieken werd de inspiratiebron beschouwd als goddelijk van aard, gesymboliseerd door de Muzen. Vaak wordt een inspiratiebron gezie ...

                                               

Internetkunst

Deze kunstvorm kenmerkt zich vooral door interactiviteit. Afbeeldingen, teksten, bewegingen en geluiden die door kunstenaars bijeen zijn gebracht, kunnen door de beschouwer worden aangestuurd waardoor deze hun eigen mediamontages creeren. Interne ...

                                               

Kitsch

Kitsch is de veelal laatdunkend bedoelde benaming voor artistieke werken die worden gekenmerkt door sentimentaliteit, sensatiezucht of gladheid. Kitsch wordt dikwijls vereenzelvigd met smakeloos, lelijk of slecht.

                                               

Kunstbedrijf

De term kunstbedrijf wordt in de praktijk vaak gebruikt voor: of de benaming van een kunstgalerie. de typering van het bedrijf van een kunstenaar In de theorie wordt dit begrip wel gebruikt: voor een onderneming in de creatieve industrie, de cult ...

                                               

Kunstenaarskolonie

Een kunstenaarskolonie is een gesloten gemeenschap van kunstenaars, die zich terug hebben getrokken uit de maatschappij om zich aan de kunst te wijden. De meeste kunstenaarskolonies bleven maar korte tijd bestaan. De kunstenaars waren meestal sch ...

                                               

Kunstmecenas

                                               

Kunstvandalisme

Onder kunstvandalisme verstaat men het moedwillig vernielen of beschadigen van kunstwerken. Kunstvandalisme openbaar zich in vele vormen. Het kan voorkomen dat kunstwerken aan de openbare weg worden vernield of beklad, omdat ze bewoners uit de bu ...

                                               

Linien

Linien was een Deense kunstenaarsgroep en de naam van een tijdschrift. Linien is opgericht door de Deense kunstenaars Ejler Bille en Vilhelm Bjerke Petersen. Enkele leden die tot de groep behoorden waren: Carl-Henning Pedersen, Henry Heerup, Asge ...

                                               

Lumière (tijdschrift en vereniging)

Lumière is de naam van een Antwerpse vereniging en het gelijknamig tijdschrift voor de bevordering van de eigentijdse kunststromingen. Lumière werd op initiatief van Roger Avermaete opgericht door Jos Albert, Roger Avermaete, Ferdinand Buyle, Bob ...

                                               

Maestro (kunst)

Maestro of Maestra is het Italiaanse woord voor meester of leraar. Als aanspreekvorm getuigt het woord van groot respect. De benaming wordt internationaal gebruikt in de wereld van klassieke muziek voor een virtuoos, dirigent of componist. Ook in ...

                                               

Mediakunst

Mediakunst is een verzamelnaam voor kunstvormen die op een uitgesproken manier gebruikmaken van nieuwe media en technologie. Het is een breed en divers veld met vele niches en stromingen dat voornamelijk ontstaan is met de komst van de elektronis ...

                                               

Meesterwerk

Een meesterwerk, ook wel meesterstuk genoemd, is een benaming voor een kunstwerk dat volgens kunstbeschouwers voldoet aan bepaalde eisen; een van de belangrijkste criteria is de stijlzuiverheid. Binnen een kunstcollectie worden de belangrijkste m ...

                                               

Mimesis

Mimesis. Een nabootsing wordt niet alleen bepaald door gelijkenis: serieproducten of eeneiige tweelingen zijn geen nabootsingen van elkaar. Er moet ook een verschil zijn: de nabootsing moet voor enkele zintuigen gelijken op het origineel, maar ni ...

                                               

Monstrans van het Sacrament van Niervaert

De monstrans van het Sacrament van Niervaert behoort tot een groep Bredase monstransen die zeldzaam homogeen van uitvoering is. Het kunstwerk bevindt zich in de collectie van het Stedelijk Museum Breda.

                                               

Multimedia

De term multimedia wordt op verschillende manieren gebruikt. De term multimedia wordt ook vaak gebruikt als verzamelnaam voor visuele en auditieve opslag, weergave en transmissie van informatie, zoals foto, film, bandopname, televisie en internet ...

                                               

Nieuwe Beelding

Nieuwe beelding of neoplasticisme is een kunsttheorie, die omstreeks 1917 ontstond rondom het tijdschrift De Stijl. De belangrijkste vertegenwoordigers van de nieuwe beelding zijn de kunstenaars Theo van Doesburg en Piet Mondriaan. Zij stelden zi ...

                                               

Oeuvre

Het oeuvre van een kunstenaar is het geheel van al het werk dat hij gedurende zijn leven of loopbaan heeft voortgebracht. Het Franse woord oeuvre betekent "werk", in dit geval in de zin van "de verzameling van werken". Niet bij iedere schrijver, ...

                                               

One Minutes

One Minutes zijn korte filmpjes van exact zestig seconden, vanuit een artistiek uitgangspunt, die verzameld en gepubliceerd worden door de Nederlandse stichting The One Minutes Foundation. De filmpjes komen van over de hele wereld en zijn vaak ge ...

                                               

Opdracht (eerbewijs)

In de kunstwereld is een opdracht het maken of opdragen van een kunstwerk aan een persoon, plaats of voorwerp, als dank, erkenning, of eerbetoon. De begunstigde kan een opdrachtgever, dirigent, première-uitvoerder of een muziekensemble zijn. Ook ...

                                               

Overzichtstentoonstelling

Een overzichtstentoonstelling of retrospectief dan wel retrospectieve is in het algemeen een grote tentoonstelling van bijvoorbeeld een kunstenaar, veelal op gevorderde leeftijd of overleden, waarvan een overzicht wordt gegeven van zijn oeuvre en ...

                                               

Physionotrace

Physionotrace is een in 1785 uitgevonden procedé waarbij een gezicht wordt afgetast met een stift die verbonden was aan een tekenstift die de contouren van het gezicht op een stuk papier overbracht. Hierdoor is het mogelijk om portretten van pers ...

                                               

Pietra dura

Pietra dura ook wel pietre dure is een techniek waarbij een steen wordt ingelegd met steenfragmenten van andere steensoorten en met verschillende kleuren. Deze bewerking levert zeer duurzame en kleurechte versieringen op. Het effect lijkt op de m ...

                                               

Portfolio

Een portfolio, van het Latijnse portare en folium, is in het algemeen een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een persoon of organisatie.

                                               

Presse-papier

Een presse-papier is een voorwerp dat op een bureau op papieren geplaatst kan worden, om te voorkomen dat ze wegwaaien. Het woord komt uit het Frans en wordt ook zo uitgesproken. In het Frans wordt in het enkelvoud en meervoud presse-papiers gesc ...

                                               

SECONDroom

Het Vlaamse kunstplatform SECONDroom heeft haar oorsprong in een privaat woonhuis in Brussel. In 2006 startte Christophe Floré 1972, artdirector en kunstenaar met het organiseren van een wekelijks toonmoment voor kunstenaars. Voor dit doel stelde ...

                                               

Stichting Hobbyrock

De Stichting Hobbyrock is een stichting met als doel zich te uiten in zo veel mogelijk mediavormen. Deze uitingen kenmerken zich door een redelijke mate van de Do-It-Yourself mentaliteit.

                                               

Stock (kunst)

Stock is de uit het Engels afkomstige benaming voor een voorraad. Het woord wordt met name gebruikt in de kunsthandel de galerieen en is daar de aanduiding voor de kunst die de galerie in voorraad heeft, maar die niet wordt tentoongesteld. Galeri ...

                                               

Subtekst

Subtekst is de impliciete betekenis van een geschreven of gesproken tekst: datgene wat niet wordt uitgesproken, maar uit de tekst kan worden opgemaakt. Daarnaast wordt het woord subtekst ook in andere betekenissen gebruikt; zie met name onderaan ...

                                               

Tijdelijke halte: Post CS

Station Tijdelijk halte: Post CS was een kunstproject van de Nederlandse kunstenaar Maze de Boer, voorstellende een metrostation, gelegen onder het gebouw voormalige TPG Post gebouw dat nu Post CS heet. Er stopten hier geen metros, maar die illus ...

                                               

Ulla Olsson

Ulla Karolina Olsson, 11 december 1956) is een Zweedse concertorganist, arrangeur en regisseur en is bekend in Scandinavie. Zij heeft een voorkeur voor optreden in gothic kleding, geïnspireerd door de Victoriaanse tijd, en theatrale muziekvideo’s ...

                                               

Unicaat

Sinds de industriele revolutie het mogelijk maakte goederen in serie of zelfs in massaproductie te vervaardigen, is het eenmalig handwerk in de minderheid gedrongen. Juist door de eenmaligheid, en door de bewerkelijkheid die deze eenmaligheid met ...

                                               

Volkskunst

Volkskunst is kunst met een utilitair en esthetisch karakter die binnen een bepaalde volkse traditie is ontstaan. Het is kunst door gewone mensen, bedoeld voor een kleinere groep en zonder grote artistieke pretenties. Naast de grote kunststroming ...

                                               

Vrijheid van kunst

Vrijheid van kunst of kunstvrijheid is een grondrecht in bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In Nederland en Belgie is dit recht niet expliciet in de grondwet opgenomen. Vrijheid van kunst moet niet verward worden met artistieke vr ...

                                               

Lifestyle (marketing)

De marketingterm lifestyle is ontleend aan het Engels. In het Engels betekent het simpelweg de kenmerkende manier van leven van een individu, groep of cultuur. In die neutrale betekenis vertaalt men het in het Nederlands doorgaans met levensstijl ...

                                               

Ascese

Ascese is het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen. Ascese kan gepaard gaan met meditatie om de geest stil te maken maar ook met lichamelijke zel ...

                                               

Manolo Blahnik

Manolo Blahnik, geboren als Manuel Blahnik Rodríguez, is een Spaanse ontwerper en oprichter van het gelijknamige haute couture schoenenmerk.

                                               

Bourgondisch (levenshouding)

Bourgondisch wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord om aan te geven dat er genoten wordt van het leven. Deze term is afgeleid van de hertogen van Bourgondie, een zijtak van het Franse koningshuis van Valois, die omstreeks 1400 in het Noordooste ...

                                               

Breezercultuur

De breezercultuur is een term die aan het begin van de 21ste eeuw gebruikt wordt in de context van excessen rond de Nederlandse jeugdcultuur in het uitgaansleven. Wanneer er over de breezercultuur wordt gesproken, is dit vrijwel altijd in relatie ...

                                               

Breezertaal

Breezertaal is een mengeling van spreek- en schrijftaal die in Nederland wordt gebruikt door jongeren op het internet. Het wordt beschouwd als een randverschijnsel van de zogenaamde breezercultuur, en dankt hier dan ook zijn naam aan. Deze Breeze ...

                                               

Builderen

Builderen is een term uit de klimsport die specifiek het beklimmen van gebouwen aanduidt. Dit kunnen gebouwen, kunstwerken of andere objecten zijn. Builderen is een combinatie van het Engelse woord building gebouw en de klimterm boulderen. Het is ...

                                               

Bushcraft

Bushcraft is oorspronkelijk een term die gebruikt werd voor met name een scala aan overlevingstechnieken in een bepaalde wildernis. In bredere zin wordt de term inmiddels gebruikt voor het leven in, van en met de natuur, met tevens respect voor d ...

                                               

Chav

Chav, Chavette) is een scheldwoord afkomstig uit het VK en wordt sinds ongeveer 2005 gebruikt door en voor Britse jongeren. Een chav is een vaak laag geschoolde, agressieve jongere afkomstig uit een lagere sociale klasse. Chavs zijn herkenbaar aa ...

                                               

Corpse-paint

Corpse-painting is het "verven" van je lichaam, het wordt vaak gebruikt in de blackmetalscene. Dit doen vele bands om hun muziek kracht bij te zetten of om een bepaalde kenmerkende stijl uit te dragen. Dit gaat dan vaak gepaard met het dragen van ...

                                               

Dumpster diving

Dumpster diving of Skipping zijn Engelse benamingen voor het rondsnuffelen in vuilnis – vaak gevonden in vuilnisbakken dan wel vuilniscontainers – op zoek naar bruikbare zaken die door anderen zijn weggegooid. In Nederland wordt iemand die zich h ...

                                               

Eenvoudig leven

Eenvoudig leven of simpel leven omvat een aantal vrijwillige praktijken om een levenswijze te vereenvoudigen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het verminderen van de hoeveelheid spullen die men heeft, zelfvoorzienend worden, of ascese. Het co ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →