ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 273                                               

Cybergothic

De term cybergothic verscheen voor het eerst in Nederland omstreeks 1998. In eerste instantie verwees deze naar gothic-liefhebbers die contact zochten en kregen via internet. De term viel op internet destijds ook al buiten Nederland op. In de jar ...

                                               

Hippie trail

Hippie Trail is de internationale benaming van de reisroute over land van Europa naar India en Nepal in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. De term hippie verwijst naar de vertegenwoordigers van de trendsettende subcultuur in die ...

                                               

Hippiecultuur

Hippiecultuur is een subcultuur onder jongeren in de tweede helft van de jaren zestig. Als jeugdcultuur en tegencultuur is deze subcultuur populair onder tieners en twens. Hippies worden gezien als de "makers" van de flowerpowerbeweging en zijn d ...

                                               

Hipster (moderne subcultuur)

Hipster is een subcultuur die opkwam in de jaren 1990 en in het begin van de 21e eeuw bekender werd en meer in de mainstream terechtkwam. De stroming grijpt terug op de in de jaren 1930 en 1940 bestaande gelijknamige subcultuur rond jazzmuzikante ...

                                               

Lounge (ruimte)

Een lounge is een plek of kamer die is ingericht om tot rust te komen. Relaxed zittende banken of kussens waar je op kunt liggen of zitten en langzame, toegankelijke muziek zorgen voor lichamelijke ontspanning. In een lounge wordt soms alcohol ge ...

                                               

Mainstream (stroming)

Mainstream is een term waarmee men activiteiten aanduidt die voor een grote massa mensen interessant zijn en die ook overduidelijk aanwezig zijn in de maatschappij. Mainstream is het tegenovergestelde van een cultuuruiting die tot nu toe maar een ...

                                               

Nudisme

Nudisme is een leefstijl waarvan de beoefenaar, de nudist, graag ongekleed is en het niet altijd nodig vindt om het lichaam te bedekken. Ook in gezelschap van vreemden achten nudisten dit niet nodig. Naaktheid is voor hen natuurlijk.

                                               

Onderox

Onderox Magazine is een Vlaams tijdschrift dat zich situeert in de categorie lifestyle. Het tijdschrift richt zich op de Antwerpse Kempen, waar het gratis verspreid wordt op meer dan 600 plaatsen in de horeca, culturele centra en bibliotheken en ...

                                               

Parkour

Parkour, ook wel le parkour of PK genoemd, is een in Frankrijk ontstane loopdiscipline, waarin de deelnemers proberen hindernissen te overwinnen op een zo vloeiend en snel mogelijke manier. Parkour kan vrijwel overal worden beoefend, maar dit geb ...

                                               

Riot grrrl

Riot grrrl is een feministische subcultuur die in het begin van de jaren 90 van de 20e eeuw opkwam, tegelijkertijd met grunge. De stroming wordt vaak samengetrokken met de derde feministische golf. De muzikale vorm van de stroming is verwant aan ...

                                               

Scarificatie (huid)

Scarificatie is het opzettelijk vervormen van de menselijke huid met behulp van een scherp voorwerp. Het woord komt van het Engelse scar wat litteken betekent. Bij sommige inheemse volkeren wordt de overmatige littekenvorming bij bepaalde soorten ...

                                               

Straight edge

Straight edge is een levenshouding die vooral populair is onder jongeren uit de muziekgenres punk, hardcore punk, hardcore, metalcore en deathcore. Straight-edgers gebruiken geen alcohol of drugs, roken niet en zijn vaak vegetarier, flexitarier o ...

                                               

Vrekkenkrant

De Vrekkenkrant, vakblad voor de spaarzame kant van Nederland was een tijdschrift dat een eenvoudige en sobere levenswijze wilde promoten op een luchtige, humoristische, niet-moraliserende manier. Al vrij snel werd dit omschreven als consumindere ...

                                               

Wigger

Een wigger is een bijnaam voor een blanke die het gedrag, taalgebruik en de stijl van kleden van stereotypische stedelijke zwarte imiteert. Het fenomeen en het woord komt vooral voor in de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en in de Caraïben. Ook ...

                                               

Portaal: Media

                                               

BDU

Koninklijke Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij is een bedrijf in Barneveld op het gebied van media. De holding BDU bestaat uit de werkmaatschappijen BDUmedia en BDUprint. BDUmedia is uitgever van veel huis-aan-huisbladen die verschijnen in Midde ...

                                               

Bronvermelding in Harvardstijl

De bronvermelding in Harvardstijl is een veelgebruikte methode voor het vermelden van bronnen of citatie in wetenschappelijke publicaties. Deze methode is ontwikkeld door de Harvard-universiteit en geldt als standaard in sommige wetenschappelijke ...

                                               

Communicatie

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug op "iets gemeenschappelijk maken". Deze pagina behandelt de interactie tussen mensen, ...

                                               

Crew

Een crew is een ploeg, groep of team mensen die, vaak op projectbasis, werkzaam zijn met een gemeenschappelijke activiteit, meestal in een gestructureerde of hierarchische organisatie. Een crew is verantwoordelijk voor een bepaald duidelijk afgeb ...

                                               

Dikke staart

Een dikke staart is een staart van een kansverdeling waarin zich een groter deel van de kansmassa of populatie bevindt dan bij de normale verdeling.

                                               

DPG Media

DPG Media is een Belgische mediagroep actief in Belgie, Nederland en Denemarken. DPG Media is in handen van de Belgische familie Van Thillo. Er werken zo’n 6.000 mensen.

                                               

Draaiboek

Een draaiboek is een algemene benaming voor een medium, dat refereert aan een gebeurtenis, script of evenement, waarin tot in detail beschreven staat wat er gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke taken heeft. Ruwweg kunnen ...

                                               

Gepersonaliseerd adverteren

Gepersonaliseerd adverteren is een vorm van adverteren waarbij advertenties worden geplaatst die specifiek gericht zijn op consumenten, gebaseerd op kenmerken gerelateerd aan die consumenten, zoals demografie, koopgewoontes, of waargenomen gedrag ...

                                               

Gonzo (stijl)

Gonzo is een stijl van verslaggeving waarbij de verslaggever onlosmakelijk verbonden is met de handeling die zijn onderwerp is, in tegenstelling tot de vertelstijl waarin hij een passieve toeschouwer is. De gonzo-stijl werd bekend door Hunter S. ...

                                               

Groupie

Een groupie is een zeer trouwe fan van een groep of bekend persoon. Een groupie is vaak een fan van een bekend persoon bij wie hij/zij intimiteit zoekt. Groupies zoeken vaak toenadering tot de persoonlijke levenssfeer van hun idool en volgen deze ...

                                               

Growing Up.

Growing Up. is een televisieprogramma dat wordt uitgezonden door de zender Animal Planet. Afleveringen duren ongeveer een uur per stuk en volgen het opgroeien van telkens een ander jong dier in gevangenschap. De gevolgde dieren zijn ofwel geboren ...

                                               

Hype

Een hype is een verschijnsel dat tijdelijk bovenmatige media-aandacht krijgt en daardoor belangrijker lijkt dan het in werkelijkheid is. Het gevolg van een zichzelf versterkende mechanisme kan zijn dat iets dat zich als een ogenschijnlijk verwaar ...

                                               

Knipseldienst

Een knipseldienst verzorgt de verzameling van artikelen uit diverse printmedia zoals dagbladen, weekbladen en vakbladen over een specifiek onderwerp. Zo is het voor de klant mogelijk op gemakkelijke wijze een overzicht te krijgen van de actuele b ...

                                               

Komkommertijd

Komkommertijd is de benaming voor een bepaalde periode in het jaar, met name in de zomer, waarin er weinig nieuws te melden is omdat politici en veel anderen op vakantie zijn.

                                               

Media and Entertainment International

Het stichtingscongres van de International Secretariat for Arts, Mass Media and Entertainment Trade Unions ISAMMETU vond plaats op 3 en 4 december 1993 naar aanleiding van de fusie van het International Secretariat of Arts, Communications, Media ...

                                               

Media-activisme

Media-activisme bestaat uit activiteiten die nieuws en informatie vanuit het perspectief van de gebruiker of de bevolking geven. Omdat media-activisten de actievoerders op de voet volgen, weten ze wat de actievoerders willen en wat hun motieven z ...

                                               

Media-educatie

Media-educatie leert mensen omgaan met diverse media om de informatie-uitwisseling in de maatschappij te kaderen. Men leert dat verschillende aanbieders, met verschillende doelen inhoud verspreiden, de keuzes die daaraan ten grondslag liggen, dat ...

                                               

Media-ethiek

Media-ethiek is een filosofisch vakgebied waarin morele dilemmas in de journalistiek, voorlichting en reclame worden geanalyseerd. Anders gedefinieerd is media-ethiek een systematische en methodische reflectie op het functioneren van massamedia. ...

                                               

Mediaconglomeraat

Een mediaconglomeraat is een conglomeraat dat meerdere, uitlopende divisies bezit in de internationale internet-, televisie-, film-, uitgeverij- en/of radio-industrie. De term mediagroep wordt ook weleens gebruikt in het dagelijks leven, hoewel e ...

                                               

Mediaconvergentie

Bij mediaconvergentie groeien afzonderlijke mediakanalen, zoals televisie, radio, internet en mobiele telefonie steeds meer naar elkaar toe. Digitalisering van de mediaketen maakt dit mogelijk. Op digitale apparaten is dat goed te zien, maar het ...

                                               

Mediacratie

Het begrip mediacratie of media-democratie is een uitdrukking van het idee dat democratische landen vooral geregeerd worden door diegenen die de macht hebben om via de media de publieke opinie te beïnvloeden. Vaak wordt ook met dit begrip bedoeld ...

                                               

Medialogica

Medialogica is het zich laten richten van deelnemers aan het debat in het publieke domein naar nieuwswaardigheidseisen die door journalisten en programmamakers worden gehanteerd bij de interpretatie en presentatie van de actualiteit. Het mechanis ...

                                               

Mediaonderzoek

Mediaonderzoek is de verzamelnaam van al het onderzoek dat gedaan wordt naar het bereik, consumptie en effecten van media. Voorbeelden zijn het kijk- en luisteronderzoek, STIR-bereiksonderzoek, NOM Printmonitor en -doelgroepmonitor en het bereiks ...

                                               

Mediapluriformiteit

Mediapluriformiteit is de daadwerkelijke inhoudelijke verscheidenheid van de media in een gebied. Daarbij gaat het niet om het aantal media-eenheden, maar om het aantal belichte invalshoeken. In wetenschappelijke termen: het onderling verschillen ...

                                               

Mediatraining

Een mediatraining is een cursus gericht op het verbeteren van iemands optreden in de pers en de media. Hierbij wordt zowel gewerkt aan de inhoud als aan de vorm van de communicatie. De inhoudelijke aspecten hebben betrekking op het beknopt en dui ...

                                               

Micromedia

Micromedia zijn informatiediensten en/of informatieproducten met een specifieke inhoud en voor een specifieke doelgroep. Alhoewel de term media in dit geval eigenlijk niet op zijn plaats is omdat het hier strikt genomen niet om communicatie-kanal ...

                                               

Multimed

De Multimed is een halfjaarlijks onderzoek naar het bereik van de gratis medische pers in Belgie. Het wordt op initiatief van de industrieorganisatie CIB uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbedrijf Intercam. De deelnemende bladen dragen ...

                                               

Rupert Murdoch

Keith Rupert Murdoch is de oprichter, grootste aandeelhouder en CEO van News Corporation, een van s werelds grootste en invloedrijkste media-conglomeraten. Hij is een van de weinige directeuren in de mediawereld die een controlerend belang heeft ...

                                               

Narrowcasting

Narrowcasting, letterlijk "beperkte transmissie", is het internetcommunicatiemodel, gebaseerd op een verspreidingsmechanisme een "gefragmenteerd" gebruik van de inhoud. Anders dan de oudste en bekendste uitzending, waar nieuws wordt uitgezonden z ...

                                               

Neurotically yours

Neurotically Yours is een online flash-tekenfilm, ontworpen door WiLL PreSS over een eekhoorn, genaamd Foamy The Squirrel. Hij is het huisdier van het gothic-meisje Germaine. Foamy is een eekhoorn met een duidelijke opinie, en is niet bang om dit ...

                                               

Open publicatie

Open publicatie is een publicatiemethode van nieuws of informatie via een communicatiemiddel waaraan iedereen kan deelnemen. Vooral op internet wordt hiervan in toenemende mate gebruikgemaakt. Websites die gebruikmaken van open-publicatiesoftware ...

                                               

Opinieleider

Een opinieleider of opiniemaker is iemand die de maatschappelijke meningsvorming beïnvloedt. Dit doet de opinieleider door via de massamedia zijn mening te verspreiden en/of het debat aan te wakkeren over actuele zaken. Een bekende opiniemaker in ...

                                               

Oplage

Een oplage is het aantal exemplaren van bijvoorbeeld een boek, drukwerk, tijdschrift of krant dat voor één publicatiegelegenheid gedrukt wordt. De oplage van kranten en tijdschriften wordt in Nederland geregistreerd, gecontroleerd en gepubliceerd ...

                                               

Pensée unique

Pensée unique of eenheidsdenken is een pejoratieve uitdrukking uit de politiek en media die verwijst naar de idee dat een kwestie, meestal een politiek/maatschappelijk probleem, slechts op één manier kan benaderd worden. Leidende opiniemakers, zo ...

                                               

Performance

Het begrip performance wordt in het theater en de beeldende kunst gebruikt als verzamelnaam voor muzikale, beeldende of uitgesproken fysieke optredens, waarbij taal een ondergeschikte rol speelt en die vaak kort van duur zijn. "Performance art" i ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →