ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 277                                               

Pubquiz

Een pubquiz is een quiz die eenmaal per week of maand in een pub of café wordt gehouden. Als een café een dergelijke quiz organiseert, wordt dit vaak op de deur en op de site van het betreffende café vermeld. Via de site en in het café kunnen men ...

                                               

Radioamateur

Een radioamateur of zendamateur, in officiele terminologie radiozendamateur, is een persoon die zich als hobbyist bezighoudt met experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radio- en/of televisiesignalen. Hiervoor beschikken r ...

                                               

Recread

Recread is een Vlaamse beroepsvereniging die in 1964 werd opgericht te Bredene onder de naam Centrale voor Kampeer- en Vakantiebestedingsbedrijven. Vanaf de jaren 70 en 80 groeide de organisatie aanvankelijk verder onder de naam Campingfederatie- ...

                                               

Recreatie Centra Nederland

RCN is in 1952 ontstaan op initiatief van het Instituut voor Kerk en Wereld van de Nederlandse Hervormde Kerk. De stichters hadden het oogmerk een modern recreatiecentrum te stichten speciaal voor de kleine middenstand en geschoolde arbeider en i ...

                                               

Recreatiewoning

                                               

RECRON

RECRON is een Nederlandse brancheorganisatie voor recreatiebedrijven die werd opgericht in 1969. Het hoofdkantoor bevindt zich in Driebergen. Met zon 2.000 aangesloten recreatiebedrijven vertegenwoordigt RECRON circa 85% van de omzet binnen de re ...

                                               

Reddingsbrigade

Een reddingsbrigade bestaat uit een groep mensen met als doel het op non-profitbasis voorkomen en beheersen van ongevallen, vooral in soms afgelegen buitengebieden. Een brigade is meestal gespecialiseerd in het uitvoeren van reddingen in een bepa ...

                                               

Rustpunt

Een Rustpunt is een ontspanningsplaats voor recreanten, veelal ingericht bij bestaande bebouwing, in het noordelijke deel van Nederland. Fietsers en wandelaars kunnen er meestal terecht voor een drankje en om van het toilet gebruik te maken, even ...

                                               

Schoolkamp

Het schoolkamp is in Nederland een buitenschoolse activiteit in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Hierbij verblijven kinderen van een of meer groepen gezamenlijk enkele dagen buiten school in een kampeergelegenheid of -boerderij. Me ...

                                               

Schoolreis

Een schoolreis is een buitenschoolse activiteit van een basisschool of secundair onderwijs en wordt meestal eenmaal per jaar georganiseerd.

                                               

Smirten

Smirten of smirting is een benaming voor de praktijk van het tegelijkertijd roken en flirten in de rookruimte dan wel buiten openbare gelegenheden, zoals horecagelegenheden en kantoorgebouwen waar een rookverbod geldt. De term is een porte-mantea ...

                                               

Snorkelen

Snorkelen is een watersport waarbij men zwemt of drijft in het water met een duikbril en snorkel met het gezicht naar beneden gericht. De snorkelaar haalt adem door de snorkel en kijkt naar het onderwaterleven door een duikbril. Meestal draagt me ...

                                               

Speeltuin

Van oudsher heeft het woord speeltuin of speelhof in Nederland de betekenis van lusthof: doorgaans een combinatie van een siertuin een nutstuin die voor een bredere bovenlaag van de stadsbevolking betaalbaar was dan de veel grotere buitenplaats. ...

                                               

Spirograaf

Een spirograaf is een instrument dat gebruikt wordt om geometrische patronen te tekenen. De spirograaf werd bedacht door Denys Fisher, een Engels ingenieur, en vanaf 1965 verkocht. In 1967 werd de spirograaf verkozen tot speelgoed van het jaar in ...

                                               

Spoorlopen

Spoorlopen is het over of langs een spoorweg lopen of fietsen. Als de spoorweg niet afgesloten is, is dit gevaarlijk. Spoorlopen is in de meeste landen streng verboden. Vaak ligt er een pad langs een spoorlijn voor onderhoud en inspectie. Dat pad ...

                                               

Spotter

Spotters zijn personen die als hobby het observeren van een bepaald type voertuig of een bepaalde diersoort hebben en deze observaties veelal bijhouden in een logboek. In de categorie voertuigen zijn vliegtuigspotters waarschijnlijk het bekendst, ...

                                               

Stadswandeling

Een stadswandeling is een wandeling door een stad. Meestal aan de hand van een papieren routebeschrijving of bewegwijzering, voert het de wandelaar langs bezienswaardigheden. In vele plaatsen zijn ook stadswandelingen mogelijk onder leiding van e ...

                                               

Steppen

Steppen is het rijden op een step, en wordt tegenwoordig ook als sport beoefend. De step of autoped wordt verder gebruikt als middel van vervoer en ontspanning. De Nederlandse Autoped Federatie is in Nederland het landelijk overkoepelende step-or ...

                                               

Stokbrood (gebakken aan een stok)

Het bakken van stokbrood aan een stok wordt voornamelijk recreatief buitenshuis gedaan, boven een kampvuur of soms ook boven een barbecue. Daarbij wordt brooddeeg, doorgaans gistdeeg, om een dunne houten stok gekneed of gewikkeld, en vervolgens a ...

                                               

Strandbal

Een strandbal is een grote opblaasbare bal die gebruikt wordt in diverse recreatieve spelen en activiteiten, oorspronkelijk bedoeld voor op het strand. De strandbal is uitgevonden door Jonathon DeLonge in 1938 in Californie. Door de grootte en he ...

                                               

Strandjutten

Strandjutten of strandvonderij is het zoeken op het strand naar aangespoelde spullen. Vaak zijn het voorwerpen die van een schip overboord zijn geslagen of die afkomstig zijn van een schip dat vergaan is. Gevonden goederen behoren vanouds toe aan ...

                                               

Strandstoel

Een strandstoel is een stoel die speciaal gebruikt wordt om een comfortabele zitplaats te maken op het strand. Tot in de jaren zestig van de 20e eeuw waren strandstoelen vaak zware rieten korfstoelen, die beschutting gaven tegen de felle zon en o ...

                                               

Treinspotten

Een treinspotter is iemand die langs de zijkant van een spoorweg langsrijdende treinen fotografeert of filmt en/of de nummers ervan noteert. De spots worden soms via groepen op internet verspreid.

                                               

Trick-kiten

Trick-kiten is een vorm van vliegeren waarbij trucs worden uitgevoerd. Trick-kiten wordt gedaan met een bestuurbare vlieger - meestal een vlieger met twee lijnen. Door de bouw van de speciale trick-kites zijn ze geschikt om trucs mee te doen. Er ...

                                               

Trimbaan

Een trimbaan, trimparcours of vitaparcours is een rondgaand parcours van meestal enkele kilometers lang waarin op gezette afstanden gymnastiektoestellen te vinden zijn, waarmee men zijn conditie kan trainen. Het is de bedoeling dat de afstand tus ...

                                               

Tuinieren

Tuinieren is het op kleine schaal kweken en telen van planten voor voedsel of pracht. Het gebied waar dit gebeurt, wordt tuin of soms hof genoemd. Het voornaamste verschil met de tuinbouw is dat tuinieren voornamelijk recreatief wordt gedaan. Voo ...

                                               

Recreatiewoning

Een vakantiehuis of recreatiewoning is een huis dat men huurt of koopt om de vakanties door te brengen en bestaat ten minste uit een woonkamer, keuken, slaapkamer, een nattecel met wc en douche of bad een terras om buiten te kunnen vertoeven. Pop ...

                                               

Verblijfstoerisme

Verblijfsrecreatie of verblijfstoerisme is een vorm van recreatie waarbij de recreant voor een bepaalde tijd, maar ten minste een nacht in het recreatiegebied of de toeristische plaats verblijft. Het gebied is daartoe ingericht met faciliteiten a ...

                                               

Verblijfstoerisme

                                               

Vliegeren

Vliegeren is de kunst om een voorwerp van papier of stof aan een draad zo lang mogelijk in de wind te laten vliegen. Een vlieger wordt door de wind omhooggedrukt terwijl het touw verhindert dat de vlieger wegwaait. Zonder touw is vliegeren niet m ...

                                               

Vliegtuigspotten

Vliegtuigspotten is de liefhebberij van het volgen van de bewegingen van vliegtuigen. Die liefhebbers noemt men vliegtuigspotters. Een vaste definitie van vliegtuigspotten is moeilijk te geven. In de spotterswereld bestaan diverse disciplines. So ...

                                               

Vogelen

Vogelen is het bekijken, op naam brengen, en tellen van vogels, het inventariseren van de vogels in gebieden, en het doen van onderzoek naar bijvoorbeeld gedrag en ecologie. De beoefenaars van deze hobby worden wel vogelaars of amateurornithologe ...

                                               

Vogelspotten

Vogelspotten is een individuele vorm van vogelen. Het is een vorm van onderzoek naar vogels. Soms worden de begrippen vogelspotten en vogelen als synoniemen beschouwd, maar gewoonlijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen beide. Vogelaars gebru ...

                                               

Vuurwerk

Vuurwerk is een constructie van materialen als karton, papier, plastic en metaal, met daarin ontplofbare en/of brandbare mengsels van chemische stoffen verwerkt, die bij ontsteking effecten veroorzaken als licht, geluid, rook of beweging. In vuur ...

                                               

Waterfiets

Een waterfiets of trapboot is een vaartuig voor voornamelijk recreatief gebruik. Een inzittende zorgt voor de aandrijving door middel van het trappen op pedalen, net zoals dat op fietsen wordt gedaan. De trapbeweging wordt op zijn beurt mechanisc ...

                                               

Woonwagen

Een woonwagen of foorwagen is een woning op wielen. In het Duits wordt met een Wohnwagen een caravan of een stacaravan bedoeld. Anders dan in Duitsland wordt in Nederlandse taalgebied onder woonwagen meestal het soort woningen op wielen verstaan ...

                                               

Zomerkamp (recreatie)

Zomerkampen zijn ontstaan in de Verenigde Staten rond 1880 als onderdeel van een "terug naar de natuur"-trend. Inmiddels maken jaarlijks in de Verenigde Staten acht miljoen kinderen gebruik van zomerkampen.

                                               

Zonnebaden

Zonnebaden of zonnen is een passieve vrijetijdsactiviteit waarbij men zich naakt of schaarsgekleed blootstelt aan zonnestraling, voornamelijk om de huid te bruinen. Zonnebaden kan ook tot doel hebben te ontspannen en van de warmte te genieten. Me ...

                                               

Zweedse fakkel

Een Zweedse fakkel is een bepaald gedeelte van een boomstam die gelijkmatig en gecontroleerd opbrandt. De lengte varieert van 25 tot 50 cm bij een diameter van 15 tot 25 cm. Doordat de stam verticaal brandt neemt deze vorm weinig ruimte in. De fa ...

                                               

Bos en spiritualiteit

Wereldwijd wordt in allerlei culturen een spirituele of religieuze betekenis toegekend aan specifieke bomen of bossen. Wanneer het om groepen van meerdere bomen of bossen gaat, spreken we van heilige bossen. Deze komen van oudsher in de hele were ...

                                               

Nabi Musa

Nabi Musa, ook wel geschreven als Nebi Musa is een locatie op de Westelijke Jordaanoever in de buurt van Jericho waarvan door moslims geloofd wordt dat het graf van Mozes er zich bevindt. Het is ook de naam van een religieus festival dat gedurend ...

                                               

Ritueel

Rituelen zijn uitingen die in bepaalde omstandigheden herhaald worden. Deze uitingen kunnen bestaan uit enkele elementen maar ook uit een heel scala aan verschillende elementen. De elementen waaruit rituelen kunnen bestaan zijn onder andere houdi ...

                                               

Aarmstokje

Een aarmstokje of aremstokje is een deegfiguur in de vorm van een ruitertje op een vogeltje die door kinderen op een stokje wordt rondgedragen. Het aarmstokje komt als traditie met name voor in Haamstede en Burgh op Schouwen, ter gelegenheid van ...

                                               

Aarti

Aarti is een Hindoeritueel met vuur en zang, dat deel uitmaakt van puja, de verering van een Hindoegod. Brandende diyas worden voor een Godsbeeld rondgedraaid. Aarti heeft veel aspecten. De lampjes verlichten het Godsbeeld, zodat gelovigen een be ...

                                               

Adat

Adat betekent "gewoonte" of "traditie". Het woord is afgeleid van het Arabische woord adah. Adat is de combinatie van sociale leefregels, omgangsnormen en traditionele gebruiken. Voor veel Indonesiers staat het kennen van de adat gelijk aan welop ...

                                               

Ayahuasca

Ayahuasca is de verzamelnaam voor een groep plantenbrouwsels die MAO-remmers bevattende planten combineren met planten die andere alkaloïden bevatten. De naam ayahuasca is afkomstig uit de taal van de Quichua en kan vertaald worden als "slingerpl ...

                                               

Chlauschlöpfen

Chlauschlöpfen is een ritueel uit het district Lenzburg met als doel om Sint Nicolaas te wekken. Met de Chlausgeisseln worden harde knallen veroorzaakt die door het gehele dorp te horen zijn.

                                               

Ganggangsullae

Ganggangsullae is een seizoensgebonden ritueel uit Korea dat in verband staat met de oogst en vruchtbaarheid. Het ritueel is populair in het zuidwestelijke deel van de Republiek Korea en wordt uitgevoerd op de vijftiende dag in de achtste maanmaa ...

                                               

Glossolalie

Glossolalie of glossolalia is een ongebruikelijk spraakgedrag, ook wel klanktaal of tongentaal genoemd. Het woord is afkomstig van het Griekse γλωσσα en λαλειν. De gebruikte woorden zijn voor buitenstaanders onbegrijpelijk en hebben geen overeenk ...

                                               

Gule Wamkulu

Gule Wamkule, ook wel de Grote Dans, is een dansritueel uit Malawi, Mozambique en Zambia. Het dansritueel wordt opgevoerd tijdens begrafenissen en initiaties. Voor het optreden wordt kuchasu gedronken. Gule Wamkule werd in 2005 opgenomen op de Li ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →