ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278                                               

Kukeri

De rituelen worden uitgevoerd in een kostuum dat meestal het gehele lichaam beslaat. Ook worden gedecoreerde houten dierenmaskers soms met twee gezichten en grote bellen aan de riem gedragen. Rond nieuwjaar en voor vastentijd lopen en dansen de k ...

                                               

Labuhan (ritueel)

Labuhan is het feest van de koningin van de Zuidzee. Het is een ritueel op het strand bij Parangtritis, waarbij de dienaren van de sultan van Yogyakarta en de juru kunci een offer brengen aan Ratu Kidul. Drie dagen duren de voorbereidingen, wiero ...

                                               

Mak Yong

Mak Yong is een oude theatervorm van de gemeenschappen in Maleisie. Het is vocale en instrumentale muziek met gebaren en uitgewerkte kostuums. In specifieke dorpen van Kelantan in het noordwesten van het land, waar deze traditie haar oorsprong he ...

                                               

Makishi-maskerade

De Makishi-maskerade is een festival van de Luvale, Chokwe, Luchazi en Mbunda in Zambia, het wordt gehouden aan het einde van de kumukanda. Akishi betekent gestorven familieleden, maar ook maskerdrager.

                                               

Meiboom

Het planten van een meiboom is een oud gebruik dat nog altijd voorkomt in grote delen van Europa. Het ritueel van het planten van de meiboom in Nederland vindt nog plaats in sommige gemeenten en gaat vaak gepaard met feestelijkheden en uitingen v ...

                                               

Meishi

Iemand wordt verwacht een meishi aan te bieden wanneer men een nieuwe zakenrelatie ontmoet. Meishi worden bewaard in een leren hoesje. Dit zodat ze niet warm of versleten raken, want dat wordt beschouwd als een teken van minachting of onachtzaamh ...

                                               

Mirre

Mirre is een gomhars, net als olibanum. Het wordt gewonnen uit verschillende soorten van het plantengeslacht Commiphora, voornamelijk de Commiphora africana. De ruwe hars wordt bewerkt door middel van stoomdestillatie: het eindresultaat is een di ...

                                               

Nachtvrijen

Nachtvrijen, kweesten of venstervrijen is een manier van kennismaken tussen een meisje en jongen voordat zij een mogelijk huwelijk aangaan. Het kwam vooral voor in Staphorst en Rouveen - waar het tot de jaren 40 van de 20e eeuw gedaan werd - en o ...

                                               

Neptunusritueel

Het Neptunusritueel is het wereldwijd voorkomende gebruik van zeelieden dat wordt uitgevoerd wanneer een bemanningslid of een passagier voor de eerste maal de evenaar oversteekt. Er zijn verschillende vormen van dit ritueel, voorkomende varianten ...

                                               

Nestinarstvo

Nestinarstvo is een vuurdansritueel, het is de climax van het jaarlijkse ritueel op de feestdagen van Sint Constantijn en Helena. Nestinarstvo wordt nog uitgevoerd in Bulgari in Bulgarije, maar kwam eerder in vele plaatsen voor. Tijdens Panagyr k ...

                                               

Ontgroening (scouting)

Een ontgroening of doop bij scouting houdt meestal in dat kinderen die voor de eerste keer mee zijn op zomerkamp een reeks opdrachten uit moeten voeren. Wat er bij een ontgroening gebeurt wordt vaak strikt geheim gehouden. Veel groepen houden tra ...

                                               

Ontgroening (studenten)

Een ontgroening of doop is een overgangsritueel of rite de passage. Het is een beproeving die potentiele nieuwe leden van een organisatie of vereniging tijdens hun verplichte introductietijd moeten doorstaan, voordat ze officieel kunnen worden in ...

                                               

Orale traditie

Orale traditie, mondelinge traditie of mondelinge overlevering is het mondeling doorgeven van verhalen van de ene op de andere generatie. Op deze manier kan in een gemeenschap waarin men niet over schrift beschikt en in een gemeenschap waarin vee ...

                                               

Overluiden

Overluiden is een traditie waarbij kerkklokken worden geluid ter boodschap dat een persoon is overleden. Afhankelijk van de regio zijn er verschillen in de uitvoering. Zo zijn er in enkele gebieden afspraken omtrent de tijden van overluiden, waar ...

                                               

Palmpasenstok

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt. Het wordt vooral in Nederland en de Antwerpse Kempen gemaakt in kerken en op katholieke en christelijke basisscholen. Aan het einde van de kerkdien ...

                                               

Polterabend

Polterabend is de term voor een gewoonte in Duitsland, die op een avond voor een bruiloft wordt gehouden. De gasten brengen aardewerk mee en breken dit, zodat dit geluk brengt voor het aankomende bruidspaar. Men gelooft dan ook in het gezegde "Sc ...

                                               

Ponsen en angen

Ponsen en angen of ponsen en nieten was een bepaald gebruik dat plaatsvond op 14 en 21 januari. Het gebruik is bekend vanuit de middeleeuwen en het vond plaats op de feestdagen van Sint Pontiaan 14 januari en Sint Agnes 21 januari. In de stad Utr ...

                                               

Praatstok

De praatstok werd gebruikt door bepaalde indianenstammen in Noord-Amerika bij vergaderingen van stamoudsten. Het was gebruikelijk om de stamoudste die de staf vasthield uit beleefdheid niet te onderbreken. Vervolgens werd de staf doorgegeven aan ...

                                               

Prosternatie

Prosternatie is een handeling die zowel in godsdienstige rituelen als in wereldlijke ceremonies voor kan komen. Vaak is de prosternatie een teken van onderwerping aan de godheid of aan een heerser, zoals de koutou ter begroeting van de Chinese ke ...

                                               

Puja

Puja is een ritueel waarmee hindoes een godheid vereren. Puja is een persoonlijke handeling waarbij de gelovige zonder tussenkomst van derden zijn of haar devotie voor een godheid toont. Het ritueel kan zowel in een tempel als voor een klein huis ...

                                               

Pyebaek

Pyebaek is een gebruik op Koreaanse bruiloften, dat vroeger meestal een paar dagen na de officiele trouwceremonie werd gehouden met alleen familieleden van de bruidegom. Tegenwoordig vindt het ritueel echter vaak direct na de trouwceremonie plaat ...

                                               

Regendans

Een regendans is een rituele ceremoniele dans uitgevoerd om regen mee op te roepen en zo de oogst te beschermen. De dans is bedoeld om de regengod gunstig te stemmen. Regendansen bestaan in verschillende culturen zoals in het oude Egypte, bij de ...

                                               

Ridderslag

Een ridderslag of accolade is het verlenen door een heer van de ridderlijke waardigheid door middel van het leggen van diens zwaard op beide schouders van een persoon. Het woord accolade verwijst hierbij ook naar de omhelzing die iemand die de ri ...

                                               

Rituaal (vrijmetselarij)

Een rituaal is in de vrijmetselarij de schriftelijke vastlegging van een ritueel dat in een vrijmetselaarswerkplaats, de rituele ruimte in een logegebouw, kan worden uitgevoerd. Vrijmetselaars gebruiken het woord "rituaal" als verwijzing naar een ...

                                               

Russ (Noorwegen)

Russ of Russfeiring is in Noorwegen de benaming voor de feesten waarmee leerlingen uitbundig afscheid nemen van hun middelbareschooltijd, in Noorwegen de Videregående skole. De traditie van deze feesten is ontstaan in 1905 in Kristiania. Het begr ...

                                               

Sanké mon

Sanké mon is een collectief visritueel van de San in Mali. Het vindt elke tweede donderdag van de zevende maanmaand plaats om de stichting van het dorp te herdenken. Het ritueel begint met het offer van een haan, geit en offers voor de watergeest ...

                                               

Slametan

De Slametan is een van de belangrijkste Javaanse kejawenrituelen. Hij bestaat uit een religieus feestmaal waarvoor alle mensen in de buurt worden uitgenodigd. Slamatan is een gemeenschappelijk ceremonieel rituele feestmaaltijd volgens Javaanse ge ...

                                               

Sleutelproef

De sleutelproef of draaiproef is in het volksgeloof een proef die gedaan werd om te achterhalen wie een heks was, of om te kijken of iemand nog leefde. Voor de heksenproef neemt men hierbij een kruissleutel een sleutel met een kruis uitgesneden i ...

                                               

Sparagmos

Sparagmos betekent het offeren van een levend dier of levende persoon tijdens een religieus ritueel door het lichaam uiteen te rijten, in het bijzonder ter verering van de Griekse god Dionysos. Na afloop werden de lichaamsdelen vaak opgegeten, ee ...

                                               

Spinning (spinnewiel)

Een spinning was een bijeenkomst, vaak in de winter gehouden, waar door meisjes en vrouwen werd gesponnen. Deze spinningen boden een goede gelegenheid om verhalen, liederen en allerlei andere wetenswaardigheden te laten horen. Met de bijgelovige ...

                                               

Steniging van de Duivel

De Steniging van de Duivel of Steniging van de Djamarat is een ritueel tijdens de jaarlijkse hadj naar de stad Mekka in Saoedi-Arabie. Pelgrims gooien steentjes naar drie zuilen genaamd Djamarat in de stad Mina, ten oosten van Mekka. Na de hadj v ...

                                               

Studentendoop

De studentendoop, is een overgangsritueel dat deel uitmaakt van de folklore binnen bepaalde studentenverenigingen. Hierbij moeten nieuwkomers van de vereniging, schachten genaamd, traditioneel opdrachten uitvoeren en beproevingen doorstaan om als ...

                                               

Temazcal

Een Temazcal is een zweetruimte van de inheemse bevolking van Meso-Amerika. Het woord Temazcal komt uit het Nahuatl en betekent" huis van hitte”. In het oude Meso-Amerika werd het gebruikt als genezende ritueel om na lichamelijke inspanning - bij ...

                                               

Twaalf druiven

Twaalf druiven is een Spaanse traditie op oudejaarsavond. Bij elke klokslag om middernacht, op 31 december, wordt een druif gegeten. Volgens de traditie zou dit de Spanjaarden het volgende jaar geluk brengen. Een bekende plaats waar dit ritueel w ...

                                               

Uitgevonden traditie

Uitgevonden tradities zijn nationale symbolen en rituelen die worden voorgesteld als oude tradities. Door te verwijzen naar een ver verleden wordt een nationale identiteit geschapen die de nationale eenheid bevordert of het bestaan van bepaalde i ...

                                               

Vimbuza

Vimbuza is een genezingsdans van de Tumbuka in het noorden van Malawi. Het is een belangrijke manifestatie van de ngoma, een genezingstraditie van de Bantoevolken in Afrika. Ngoma blijft een fundamenteel onderdeel van het gezondheidssysteem, alho ...

                                               

Voorouderverering

Voorouderverering is een systeem van rituelen en aanroeping van overleden verwanten. Voorouderverering is gebaseerd op de overtuiging dat de geesten van de doden in de natuurlijke wereld blijven bestaan en de bevoegdheid hebben om het lot van het ...

                                               

Votiefgave

Een votiefgave, ook wel votiefoffer, offergift of anathema genaamd, is een voorwerp dat in het verleden werd achtergelaten om goden gunstig te stemmen. Votiefgaven komen ook voor in de vorm van votiefstenen.

                                               

Votiefschip

Gewoonlijk worden votiefschepen aan een kerkgebouw geschonken door zeelieden en scheepsbouwers. De meeste votiefschepen zijn te vinden in kerken in Scandinavie en daar vooral in Denemarken waar vrijwel elke kerk een votiefschip bevat, maar ook in ...

                                               

Vreugdevuur

Een vreugdevuur is een groots door mensen opgebouwd en gecontroleerd vuur om iets te vieren. Na bijvoorbeeld vastentijd, oorlogstijd of bij de afsluiting van het jaar is het soms gebruikelijk om een groot vreugdevuur aan te steken. In zon vuur wo ...

                                               

Vruchtbaarheidsrite

Een vruchtbaarheidsrite is een ritueel dat uitgevoerd wordt om de vruchtbaarheid van het land of die van de vrouw of het vee te verbeteren of af te smeken. Vruchtbaarheidsriten behoren tot de vroegste uitingen van het geloof in hogere machten, di ...

                                               

Vuurlopen

Vuurlopen is een ritueel waarbij mensen op blote voeten over gloeiend houtskool lopen. Hierbij treedt geen of heel weinig verbranding van de voetzool op. Een verklaring is dat houtskool een slechte geleider van warmte is. Bij een korte contacttij ...

                                               

Wegen van het hart

Het wegen van het hart was in de Egyptische mythologie de benaming voor de ceremonie waarvan werd gedacht dat een overledene die direct na zijn overlijden moest afleggen in de Hal van de Twee Waarheden. In het midden van de hal stond een grote we ...

                                               

Wicker man

Een wicker man is een groot rijshouten mensfiguur dat volgens Julius Caesar door Keltische druïden zou zijn gebruikt voor mensenoffers. Er bestaat verder geen bewijs voor Caesars bewering men gaat er tegenwoordig veelal van uit dat het propagandi ...

                                               

Wintiprei

Een wintiprei is een rituele dansavond ter gelegenheid van de goden, de wintis. Tijdens een dergelijke dans raken de dansers in trance en nemen de geesten bezit van hun lichaam. Deze ceremonie is onderdeel van winti, een animistische religie die ...

                                               

Yosemite Firefall

De Yosemite Firefall was een ritueel dat van 1872 tot 1968 s zomers plaatsvond in Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californie. Men liet hete, gloeiende of brandende kolen zon 900 meter naar beneden vallen, vanaf Glacier Point tot in ...

                                               

Zelfverbranding

Zelfverbranding is het verschijnsel dat een persoon zichzelf in brand steekt, vaak als vorm van protest, als zelfmoordpoging, of uit martelaarschap. Het verschijnsel is in bepaalde culturen reeds eeuwenlang een traditie. Vandaag de dag wordt het ...

                                               

Zoenoffer

Een zoenoffer is een ritueel, waarbij mensen zich verzoenen met een bovennatuurlijke kracht, voortkomend uit het besef dat de mens iets goed te maken heeft voor wat hij eet en drinkt, voor de dieren die hij doodt, de veranderingen die hij aanbren ...

                                               

Zoorholt

Zoorholt is een stuk oud hout dat werd aangekleed met oude lompen en vervolgens door de dorpsjeugd naar een meisje werd gebracht wier voormalige vriend ging trouwen. Dit gebruik kwam voor in Drenthe in de negentiende eeuw. Aangenomen werd dat de ...

                                               

Zweethut

Een zweethut is een tent of hut waarin gezweet wordt door een of meerdere personen wanneer in de tent hete stenen liggen en de tent of hut is afgesloten, een werkingsprincipe waarop ook de sauna is gebaseerd. Een zweethutceremonie is een ritueel ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →