ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 280                                               

Burgemeesterssjerp

De burgemeesterssjerp is een sjerp die de burgemeester van een gemeente draagt tot versiering of als waardigheidsteken. De sjerp wordt vooral gedragen bij plechtigheden. Landen die de burgemeesterssjerp kennen, zijn onder meer Belgie, Frankrijk e ...

                                               

Caduceus

De kerykeion of caduceus is een staf die een koerier of onderhandelaar ongehinderde doorgang moest verlenen in het oude Griekenland.

                                               

Chevron (onderscheidingsteken)

Binnen de heraldiek wordt de chevron ook aangeduid als keper en vormt het een herautstuk, een eenvoudige meetkundige figuur op een wapenschild. Er bestaan vele vormen, die ook gecombineerd kunnen worden met andere stukken.

                                               

Cijfer

Een cijfer is een enkelvoudig symbool waarmee een telbaar aantal wordt aangeduid. De westerse cijfers van het tientallig stelsel zijn: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ze worden Arabische cijfers genoemd, maar komen oorspronkelijk uit India uit het Brahmisch ...

                                               

Copyrightteken

Het copyrightteken © of auteursrechtteken is een symbool waarmee wordt aangegeven dat een werk auteursrechtelijk is beschermd. Het copyrightteken moet op werk dat voor 1 maart 1989 tot stand gekomen is in de Verenigde Staten verplicht op drukwerk ...

                                               

Darwinvis

De Darwinvis is een Ichthus-teken met geevolueerde benen en voeten, doorgaans met het woord Darwin erin geschreven. Het symbool is een parodie op de christelijke Ichthus. De Darwinvis symboliseert de evolutieleer van Charles Darwin als tegenwicht ...

                                               

Diakritisch teken

Met diakritische tekens kunnen verschillende aspecten van de uitspraak worden aangegeven: een geheel andere klank dan bij dezelfde letter zonder het diakritische teken zoals bij de umlaut in het Duits; het apart uitspreken van de letter. de lengt ...

                                               

Donderkeil

Een donderkeil is een symbolische afbeelding van donder en bliksem. Donderkeilen zijn attributen van goden en komen ook in de heraldiek voor. Het gaat in de Europese traditie om een bundel bij elkaar gehouden of samengebonden bliksemschichten. De ...

                                               

Doodshoofd (symbool)

Het doodshoofd is een wereldwijd gebruikt symbool om de dood te symboliseren, onverschrokkenheid of gevaar aan te duiden of vrees in te boezemen. Vaak wordt dit symbool tevens voorzien van gekruiste beenderen. Een oud woord voor doodskop is bekke ...

                                               

Drukkersmerk

Het drukkersmerk is een huismerk, monogram of vignet als kenmerk, dat drukkers en uitgevers in een boek afdrukken om aan te geven wie het boek vervaardigd heeft. Het was oorspronkelijk bij het impressum achterin te vinden, maar met de ontwikkelin ...

                                               

Dubbelepunt

Opsomming Het betreft de drie in de trommelholte van het oor aanwezige beentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Omschrijving of toelichting Ondertussen stonden de ontwikkelingen niet stil: nieuwe procesinnovaties, werkloosheid een oplo ...

                                               

EG-erkenningsnummer

Het EG-erkenningsnummer is een code die is aangebracht op levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Het is een verplichting van de Europese Unie in het kader van voedselveiligheid. De code geeft aan bij welk bedrijf het product is geproduceerd en d ...

                                               

Esculaap

De esculaap of aesculaap is een oud Grieks symbool geassocieerd met de Griekse halfgod Asclepius, astrologie en met medicijnen en genezing. Deze halfgod kreeg les in de geneeskunde van de centaur Cheiron. De esculaap bestaat uit een slang die zic ...

                                               

Etruskische cijfers

Etruskische cijfers waren in gebruik bij de Etrusken. Het systeem was een aanpassing van de Attische cijfers en vormde de inspiratiebron voor de latere Romeinse cijfers. *) tekens bij benadering weergegeven omdat zij niet in de standaard tekenset ...

                                               

Europese gevaarsymbolen

De Europese Unie hanteert een aantal gevaarsymbolen met de daarbij behorende categorie voor de aanduiding van het gevaar van bepaalde stoffen. Vanaf 2008 werd dit systeem gefaseerd vervangen door het wereldwijde GHS-systeem voor het classificeren ...

                                               

Fallussymbool

Een fallussymbool is een object in de vorm van een erecte menselijke penis, dat symbool staat voor mannelijke kracht, vruchtbaarheid, of sommige culturele associaties met fallus. Het woord fallus is afgeleid van het Latijnse phallus en Oudgriekse ...

                                               

Fasces

De fasces zijn een oud Romeins symbool van het gezag van de hogere magistraten, in de vorm van een roedenbundel met bijl.

                                               

Favicon

Een favicon, urlicon of pagina-icoon, is een pictogram dat geassocieerd is met een website. Een webdesigner kan zon icoon maken en veel grafische webbrowsers laten deze zien, zoals recente versies van Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Ko ...

                                               

Fleuron (heraldiek)

Fleurons zijn bladeren op rangkronen. Waarschijnlijk zijn deze bladeren van oorsprong gestileerde aardbeibladeren. Het aantal fleurons op een rangkroon is vastgelegd en verschilt voor de verschillende kronen.

                                               

Gallische helm

Een Gallische helm is een ronde helm zoals deze door de Galliers, de Kelten die onder andere het gebied van het hedendaagse Frankrijk bewoonden, droegen. Een oud type, gezien als basistype, is de Casque de Negau uit de vierde eeuw voor onze jaart ...

                                               

Gammadium

Een gammadium is een "leeg" Grieks kruis in de heraldiek of een Grieks ornament in de vorm van vier Griekse letters gamma. Het ornament wordt elders ook fylfot of gammadoe genoemd. Het woord gammadion wordt vaak gebruikt om een geborduurd motief ...

                                               

Gevaarsteken

Een gevaarsteken is een auditief of visueel signaal dat op gevaar duidt. Voorbeelden van gevaarstekens zijn: ADR gevarenklassen en labels Ander verkeersbord uit: Nederlandse serie J, Belgische serie A of een andere Europese variant Luchtalarm Mar ...

                                               

Gevaarsymbool

Gevaarsymbolen zijn herkenbare en duidelijke symbolen ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties. Het gebruik van gevaarsymbolen wordt vaak bij wet of door internationale afspraken geregeld en geregisseerd door n ...

                                               

Goedkeuringskrul

De goedkeuringskrul, krul of krulletje is een symbool dat gebruikt wordt om aan te geven dat iets goedgekeurd of gezien is, zoals op schoolwerk, maar ook daarbuiten. De krul kwam waarschijnlijk op in Nederland in de 19 e eeuw. Vermoedelijk ontsto ...

                                               

Guillemet

De guillemet is een aanhalingsteken dat voornamelijk in Romaanse talen, zoals het Frans, maar ook in het Noors en in het Russisch, gebruikt wordt en dat in vorm verschilt van de enkele of dubbele aanhalingstekens die in het Nederlands gebruikelij ...

                                               

Hamer en sikkel

De gekruiste hamer en sikkel zijn het bekendste symbool van het communisme. Het symboliseert de eenheid van arbeiders en boeren in de strijd tegen het kapitalisme en grootgrondbezit. In 1917 verschenen de hamer en sikkel voor het eerst op het emb ...

                                               

Handtekening

Een handtekening is een met de hand geschreven krabbel op een brief of document, waarmee de plaatser aangeeft dat de inhoud juist is of dat hij daarmee akkoord gaat. Een verkorte handtekening heet paraaf. In sommige gevallen wordt daarmee volstaa ...

                                               

Hebreeuwse cijfers

Het systeem van Hebreeuwse cijfers is een quasi-decimaal alfabetisch getalsysteem dat gebruikmaakt van de letters van het Hebreeuws alfabet. Dit systeem kent geen symbool voor nul, en de letterwaarde van de individuele letters worden opgeteld. El ...

                                               

Helmteken

Rond 1066 waren de helmen van de ridders van boven ovaal en werd het gezicht alleen beschermd door een neusstuk. De helm werd niet versierd en op het Tapijt van Bayeux zijn de geharnaste ridders dan ook alleen aan de vorm van hun helm en schild t ...

                                               

Hexagram (symbool)

Een hexagram is een zespuntige sterveelhoek, bestaande uit twee in elkaar geschoven driehoeken. Het bekendste voorbeeld van een hexagram is het Salomonszegel of Davidsschild. In het gebruik hiervan in de vlag van Israel heet deze de davidster.

                                               

Hoefijzer

Een hoefijzer is een metalen bescherming voor de hoeven van een hoefdier. Het is een vlak stuk ijzer met gaten, waar een hoefsmid spijkers doorheen slaat, om het ijzer onder de hoef te bevestigen. Dit werk heet beslaan. De vorm van een hoefijzer ...

                                               

Hoorn des overvloeds

De Cornucopia en copia) heet in het Nederlands de Hoorn des overvloeds. Dit legendarische voorwerp, dat overvloed schonk, stamt oorspronkelijk uit de Griekse mythologie. Volgens de mythe is de Cornucopia de hoorn van de geit Amalthea, die Zeus zo ...

                                               

Insigne

Een insigne: embleem, symbool) is een symbool of bewijs om macht, status, of een overheids- of juridische positie aan te tonen. Insignes worden vooral gebruikt als embleem voor een specifieke autoriteit. Insignes worden ook gebruikt bij scouting, ...

                                               

Insignes bij scouting

Bij scouting gebruikt men insignes om te laten zien dat je bepaalde vaardigheden beheerst. Een insigne op zich heeft geen waarde, maar de geleerde vaardigheden zijn uiteraard wel nuttig. Bij de scouts/verkenners in Nederland kende men tot 2010 de ...

                                               

Internationaal Toegankelijkheidssymbool

Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool, in het Nederlands ook bekend onder de naam rolstoelsymbool, is een logo dat wordt gebruikt om aan te geven dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen me ...

                                               

Interrobang

De interrobang is een combinatie van een vraagteken een uitroepteken. Het teken is bedoeld om een uitroepende vraag aan te geven.

                                               

Irminsul

De Irminsul was een belangrijk heiligdom voor de Saksen van de achtste eeuw n.Chr. met vermoedelijk grote symbolische betekenis. Het wordt genoemd en summier omschreven in de Annales regni Francorum, de Translatio St. Alexandri van Rudolf van Ful ...

                                               

Isotype

Isotype is een systeem van pictogrammen dat ontworpen is door de Oostenrijkse econoom en socioloog Otto Neurath. Hij ontwikkelde het systeem in de jaren twintig voor informatieoverdracht aan jonge kinderen onder het motto een beeld zegt meer dan ...

                                               

Jaardicht

Een jaardicht of chronogram bestaat uit één of meer versregels, of een korte spreuk, waarin de letters M, D, C, L, X, U, V, W, I en Y als Romeinse cijfers beschouwd, bij samentelling een bepaald jaartal voorstellen.

                                               

Jodenster

De Jodenster was een kenteken dat Joden in Duitsland en bezet gebied moesten dragen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verplichting gold voor Joden boven de leeftijd van zes jaar in bijna het gehele door de nazis bezette Europa, met uitzondering ...

                                               

Jokerteken

Het jokerteken is, in de wereld van zoekprogrammas op computers, een operator waarmee men zoekoperaties flexibel kan definieren. Het wordt ook wel wildcard genoemd. De twee bekendste operators zijn de * en het?.

                                               

Kapperspaal

Een kapperspaal, barbierspaal of barbiersstok is een type uithangbord dat kappers en barbiers gebruiken om hun kapperszaak kenbaar te maken aan het publiek. Het traditionele symbool, dat is terug te voeren tot de middeleeuwen, is een staf of paal ...

                                               

Klavertjevier

Een klavertjevier, klavertje vier of klavervier is een mutant bij de witte klaver met bladeren die uit vier deelblaadjes bestaan. Vooral door de betrekkelijke zeldzaamheid, maar ook door de vorm, die doet denken aan een kruis, wordt het vinden of ...

                                               

Kokarde

Een kokarde is een meestal rond insigne, vaak gedragen op een hoed of muts, dat een bepaald land, gebied of organisatie of een bepaalde rang of functie symboliseert. De rood-wit-blauwe kokarde stond symbool voor de Franse Revolutie en was de oors ...

                                               

Kubieke steen

De kubieke steen is de ultieme bewerkte ruwe steen. In de maçonnieke of vrijmetselaarssymboliek staat de steen voor de mens. De mens die aan zichzelf werkt, bewerkt de ruwe steen tot een kubieke steen. De kubieke steen is voor veel vrijmetselaars ...

                                               

Lachebekje

Een lachebekje is de benaming voor iemand die gauw en veel lacht. Daarnaast was het voor de opkomst van het internet en de bijbehorende Engelse termen de gangbare Nederlandse vertaling voor het woord "smiley". Een van de meest als "lachebekje" be ...

                                               

Lauwerkrans

Een lauwerkrans is een cirkelvormige krans gemaakt van in elkaar hakende takken en bladeren van de aromatische laurier, die het hele jaar zijn groene kleur houdt. In de Griekse mythologie wordt Apollo weergegeven met een lauwerkrans op zijn hoofd ...

                                               

Lazaruskruis

Het uit witte doodsbeenderen samengestelde lazaruskruis is een insigne van de oude Orde van Sint Mauritius en Sint Lazarus.Het kruis wordt door de Orde van Sint Lazarus niet gebruikt. Deze orde gebruikt een kruis van Malta met groene armen.

                                               

Lgbt-symbolen

Lgbt-symbolen worden door lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders gebruikt om zich individueel of gezamenlijk te identificeren. Ze staan symbool voor eenheid, trots, gedeelde normen en waarden en de bereidheid elkaar te steu ...

                                               

Logotype

Een logotype of woordmerk is een combinatie van letters op een ongewone manier gebruikt als logo. Bij een logotype wordt er bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een speciaal lettertype, het in of door elkaar schrijven van de letters, et cetera. Soms o ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →