ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285                                               

Geschiedenis van escargot

De slak heeft sinds het begin van de menselijke geschiedenis een vitale rol gespeeld als voedsel en als medicijn. Het heeft vanwege zijn bijzondere eigenschappen in de loop van de tijd een bescheiden doch onuitwisselijke plaats verworven in vele ...

                                               

Geschiedenis van internationale betrekkingen

De geschiedenis van internationale betrekkingen gebaseerd op soevereine staten en andere soorten zijn vaak herleid tot de Vrede van Westfalen van 1648, een mijlpaal in de ontwikkeling van het systeem van het moderne statenstelsel. In tegenstellin ...

                                               

Oorkondeleer

De oorkondeleer of diplomatiek is een hulpwetenschap van de geschiedschrijving die het ontstaan, de vorm en geschiedenis van oorkonden onderzoekt. Vooral het onderzoek naar de echtheid van oorkonden en het onderkennen van eventuele vervalsingen l ...

                                               

Psychohistorie

Psychohistorie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de studie van de psychologische motieven achter historische gebeurtenissen. Het doel is om de inzichten van psychotherapie te combineren met de onderzoeksmethodologie van de sociale wetensch ...

                                               

Geschiedenis van het Latijnse schrift

De geschiedenis van het Latijnse schrift is de geschiedenis van het schrift dat in het antieke Rome ontstond, dat in de loop van de middeleeuwen in allerlei varianten gebruikt werd en dat door de humanisten in de vormen werd gegoten die nog steed ...

                                               

Theatergeschiedenis

Theatergeschiedenis is de beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van theater. Dit artikel behandelt voornamelijk de geschiedenis van het theater van "Het westen" en dan speciaal Europa.

                                               

Transnationale geschiedenis

Transnationale geschiedenis is een tak van de geschiedwetenschap die zich bezighoudt met hoe ontwikkelingen binnen de geschiedenis van één land zijn gevormd door de ontwikkelingen buiten dit land. In meer enge zin houdt transnationale geschiedeni ...

                                               

Wereldgeschiedenis

Wereldgeschiedenis of globale geschiedenis is de studie naar het ontstaan, de groei en de veranderingen van samenlevingen en beschavingen in de geschiedenis van de wereld. Hierbij worden patronen met elkaar vergeleken en de effecten van de onderl ...

                                               

Zwaarden, paarden en ziektekiemen

Zwaarden, paarden en ziektekiemen is een boek van Jared Diamond dat in 1997 werd uitgegeven. Het is een non-fictie boek dat diverse wetenschappelijke vakgebieden in zich verenigt. De auteur is zowel evolutiebioloog, fysioloog als hoogleraar in de ...

                                               

Lijst van decennia

Dit artikel geeft een lijst van decennia volgens de christelijke jaartelling, vanaf de 15e eeuw vóór tot en met de 21e eeuw ná Christus. Zou de jaartelling bij het jaar 1 begonnen zijn, dan vormden de jaren 1 tot en met 10 het eerste decennium. V ...

                                               

Lijst van eeuwen

                                               

Medieval worlds

Medieval worlds. comparative & interdisciplinary studies is een dubbelblind peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift voor de medievistiek. Het wordt twee keer per jaar gepubliceerd in open access door de Austrian Academy of Sciences Press in op ...

                                               

Beda Venerabilis paascyclus

In AD 616 breidde een anonymus Dionysius Exiguus’ Paastabel uit tot een paastabel voor de jaren 532 tot en met 721, die omstreeks het jaar 650 werd aanvaard door de kerk van Rome. De Engelse monnik en historicus Beda Venerabilis publiceerde in AD ...

                                               

Bijbelse chronologie

De Bijbelse chronologie is het plaatsen van de relatieve chronologie van de in de Hebreeuwse Bijbel – het Oude Testament – en het Nieuwe Testament beschreven gebeurtenissen waar mogelijk in de absolute chronologie, de christelijke jaartelling. To ...

                                               

Biochron

Een biochron is de tijdsduur die nodig was om een bepaalde biozone te vormen. Biochrons worden meestal benoemd naar het fossiel of het taxon van de biozone.

                                               

Biologische klok

Een biologische klok is een aangeboren mechanisme bij organismen waarbij allerlei lichamelijke functies met een bepaalde periodiciteit plaatsvinden. Er zijn onder andere: circadiane ritmes die ongeveer 24 uur in beslag nemen, zoals het slaap-waak ...

                                               

Chronologie van de Chinese oudheid

De Chronologie van de Chinese oudheid biedt een overzicht van verschillende chronologische systemen die worden gehanteerd in de Chinese geschiedenis van voor 771 v. Chr. Er bestaat geen eenduidigheid over de chronologie van de oudste Chinese gesc ...

                                               

Chronologie van het Nabije Oosten

De chronologie van het Nabije Oosten is een poging tot datering van de gebeurtenissen, heersers en dynastieen uit het oude Nabije Oosten. Belangrijk hiervoor zijn de koningslijsten aan de hand waarvan ondanks kleine verschillen een relatieve chro ...

                                               

Computus paschalis

De computus of computus paschalis is de wetenschap van de berekening van de datum van Pasen en daarmee ook die van enkele andere christelijke feestdagen, zoals Hemelvaartsdag en Pinksteren.

                                               

Dendrochronologie

Dendrochronologie of jaarringonderzoek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen.

                                               

Dionysius Exiguus

Dionysius Exiguus was een Scytische monnik en computist. Hij was afkomstig uit een landstreek in of nabij het deltagebied van de Donau en vestigde zich omstreeks het jaar 500 in Rome. Zijn grote historische betekenis is tweeerlei: uit deze zeer n ...

                                               

Dionysius Exiguus paastabel

Dionysius Exiguus Paastabel is de paastabel die omstreeks het jaar 520 door Dionysius Exiguus werd geconstrueerd. Hij verkreeg zijn paastabel door gebruik te maken van een paastabel die werd toegeschreven aan patriarch Kyrillos van Alexandrie. Di ...

                                               

Millennium

Een millennium, van Latijn mille, duizend en annus, jaar, is een aaneengesloten periode van duizend jaar. In een meer specifieke betekenis is een millennium een van de perioden van duizend jaren waarin de jaartelling de tijd regelmatig indeelt. H ...

                                               

Minoïsche chronologie

De Minoïsche chronologie is een poging tot datering van de gebeurtenissen, heersers en dynastieen uit de Minoïsche beschaving. De eerste chronologie werd opgesteld door archeoloog Evans. Zijn onderbouwingen worden tegenwoordig niet meer aangehang ...

                                               

Paasvollemaan

Paasvollemaan is de eerste volle maan na de voorjaarsequinox. Deze is belangrijk voor het bepalen van de paasdatum. Pasen valt op de eerste zondag na de paasvollemaan. In de loop van de derde eeuw kwamen paastabellen in gebruik, tabellen waarmee ...

                                               

Tijdbalk

Een tijdbalk of een tijdlijn is een visuele weergave van een chronologische opvolging van gebeurtenissen of perioden. Het schema heeft de vorm van een balk en bezit tijdsaanduidingen met een inschrift of een bijschrift. De tijdbalk heeft een duid ...

                                               

Crisis (situatie)

Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt. Het woord crisis heeft in de dagelijkse spraak een negatieve lading. Van oorsprong is de term echter neutraal. Etymologisch komt het voort uit ...

                                               

Capitulatie (verdrag)

Een capitulatie is een verdrag waarin een soevereine staat afstand doet van jurisdictie binnen zijn grenzen over de onderdanen van een andere staat. Een capitulatie kan zowel een verdrag zijn dat is afgesloten tussen gelijkwaardige partners, als ...

                                               

Iqta

Een iqta was in de Middeleeuwen in de islamitische wereld een contract waarbij een sultan het recht belasting op te halen in een bepaald gebied afstond aan een lokale machthebber, een muqti. Daarvoor in de plaats kreeg de lokale machthebber de ve ...

                                               

Muqti

Een muqti was in de Middeleeuwen in de islamitische wereld een lokale machthebber, die van een sultan of andere heerser een iqta gekregen had, het recht om in een bepaald gebied belasting te innen. In ruil zorgde de muqti voor het lokale bestuur, ...

                                               

Geschiedenisdidactiek

Geschiedenisdidactiek is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de vorming, ontwikkeling en ontsluiting van het historisch besef. Het is geen subdiscipline van de algemene didactiek, maar een zelfstandig discipline, met banden n ...

                                               

Geschiedenisonderwijs (Nederland)

In het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs wordt het geschiedenisonderwijs vanaf het begin van de 21e eeuw cyclisch gedoceerd, zodat alle onderwerpen vaker aan bod komen en telkens meer verdiept worden. Bij geschiedenisonderwijs op de basi ...

                                               

Geschiedenisonderwijs (Vlaanderen)

Geschiedenisonderwijs neemt in Vlaanderen zowel in het basis als in het secundair onderwijs een belangrijke plaats in het onderwijsgebeuren in.

                                               

Historisch besef

Onder historisch besef wordt doorgaans verstaan het vermogen om zich rekenschap te geven van de historische achtergronden van het eigen denken en handelen en dat van anderen.

                                               

Historisch revisionisme

Voor wie vasthoudt aan de vertrouwde geschiedschrijving kan herziening ervan weerstand oproepen. Dit speelt in sterke mate bij conservatieve groepen die strikt vasthouden aan hun vertrouwde beeld, zoals bij politieke of religieuze onderwerpen. Ni ...

                                               

Mondelinge geschiedenis

Mondelinge geschiedenis of oral history is een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen door middel ...

                                               

Van Nul tot Nu

Van Nul tot Nu is een reeks stripverhalen waarin de geschiedenis van Nederland centraal staat. De eerste vier delen behandelen de historische feiten min of meer chronologisch, terwijl het vijfde deel op basis van afzonderlijke themas werkt. De st ...

                                               

Whig-geschiedenis

Whig-geschiedenis is een manier van geschiedschrijving waarbij het verleden wordt opgevat als een onvermijdelijke ontwikkeling die leidt tot vooruitgang, naar meer vrijheid en verlichting. Het hoogtepunt van deze ontwikkeling is de vorming van st ...

                                               

World History Encyclopedia

World History Encyclopedia is een engelstalige internetencyclopedie en educatief bedrijf zonder winstoogmerk, gevestigd in Engeland. Het werd in 2009 is opgericht als Ancient History Encyclopedia door Jan van der Crabben. De organisatie publiceer ...

                                               

Lijst van aanslagen in Egypte

Onderstaand overzicht is een kleine selectie uit de hoeveelheid aanslagen en overige geweldsdaden die in Egypte sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.

                                               

Lijst van aanslagen in Israël

Onderstaand overzicht is een selectie uit de grote hoeveelheid aanslagen en overige geweldsdaden die in Israel sinds 1948 hebben plaatsgevonden. Alleen aanslagen waarbij drie of meer doden vielen zijn meegenomen. Aanslagen in de bezette gebieden ...

                                               

Lijst van aanslagen in Libanon

Onderstaand overzicht is een kleine selectie uit de grote hoeveelheid aanslagen en overige geweldsdaden die in Libanon sinds 1975 hebben plaatsgevonden.

                                               

Lijst van aanslagen in Tunesië

Onderstaand overzicht is een selectie uit de hoeveelheid aanslagen en overige geweldsdaden die in Tunesie sinds het begin van de 21ste eeuw hebben plaatsgevonden.

                                               

Lijst van militaire allianties

1982 - Regionaal Veiligheidssysteem 1941 - De geallieerden tegen nazi-Duitsland 22 mei 1939 - Het Staalpact 1908 - Triple Entente 1951 - ANZUS 14 mei 1955 - Warschaupact 4 april 1949 - NAVO

                                               

Lijst van antieke bouwwerken in Athene

Dit is een lijst van antieke bouwwerken in Athene. De in de lijst opgenomen bouwwerken dateren van de 6e eeuw v.Chr. tot het einde van de Romeinse tijd. Een aantal bouwwerken is goed bewaard, van sommige zijn slechts schaarse resten over en ander ...

                                               

Lijst van antieke bouwwerken in Rome

Dit is een lijst van bouwwerken uit de oudheid in Rome, ingedeeld naar type gebouw. De lijst bevat de meest bekende gebouwen uit de periode die van het Romeinse Koninkrijk circa 8e eeuw v.Chr. tot de late keizertijd in de 5e eeuw n.Chr. loopt. In ...

                                               

Lijst van archeologische opgravingen op en rondom het Vrijthof

Deze lijst geeft een overzicht van de belangrijkste archeologische opgravingen op en rondom het Vrijthof in de Nederlandse stad Maastricht. De opgravingsresultaten zijn nog maar ten dele bestudeerd en gepubliceerd, maar behoren nu al tot de voorn ...

                                               

Lijst van archeologische opgravingen uit de Bronstijd in China

Dit is een lijst met uit de Bronstijd stammende archeologische opgravingen en gevonden culturen in China. Yueshi Shandong en Noord-Jiangsu Sanxingdui Majiayao-cultuur Xijiadian, Noord-Hebei en Liaoning Wanjiaba Autonome Yi Prefectuur Chuxiong, vi ...

                                               

Lijst van archonten van Athene

Na 683 v.Chr. werd het ambt beperkt tot één jaar. De archonten werd gekozen uit het midden van de Areopagus. De jaartelling werd gebaseerd op de naam van een van deze archonten: de archon eponymos "naamgevende archont".

                                               

Lijst van belangrijke werken: oude geschiedenis

Deze lijst tracht een overzicht te geven van belangrijke werken voor de geschiedenis van de oudheid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de historische bronnen en de secundaire literatuur. Het Siegel is vermeld indien bekend.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →