ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 295                                               

Robert Williams (syndicalist)

Tevens was hij van 1920 tot 1925 voorzitter van de International Transport Workers Federation ITF. Hij volgde in deze hoedanigheid de Duitser Hermann Jochade op, zelf werd hij opgevolgd door zijn landgenoot Charlie Cramp.

                                               

Xu Xiangqian

                                               

Yazdagird II

Yazdagird II was een sjah van de Sassaniden, een dynastie die van de 3e eeuw tot 651 over het gebied dat nu Iran is heerste. Yazdagird II was de zeventiende sjah van de Sassaniden, zijn voorganger was Bahram V en zijn opvolger Hormazd III. Yazdag ...

                                               

Yeshe Rinchen

Yeshe Rinchen was een Tibetaans geestelijke uit de sakyatraditie van het Tibetaans boeddhisme. Hij was de vierde keizerlijk leermeester dishi van 1286 tot 1291 voor Yuankeizer Koeblai Khan. Deze titel werd voor het eerst werd toegekend aan leraar ...

                                               

Johan Zápolya

Johan Zápolya of Szapolyai János was de eerste vorst van Transsylvanie met aanspraak op de titel koning van Hongarije tussen 1526 en 1540. Hoewel hij het hele koninkrijk Hongarije claimde, regeerde hij de facto enkel over Oost-Hongarije. Hij stam ...

                                               

Zeeslag bij Duinkerke

De Zeeslag bij Duinkerke vond plaats op 18 februari 1639. Tijdens het gevecht op zee versloeg Maarten Harpertszoon Tromp, die op het vlaggenschip Aemilia een vloot van 11 schepen aanvoerde, een twee keer zo grote vloot van Duinkerker kapers. De v ...

                                               

Zhengde

Zhengde was de 10e keizer van de Chinese Mingdynastie tussen 1505 en 1521. Geboren als Zhu Houzhao was hij de oudste zoon van keizer Hongzhi.

                                               

Zhou Muwang

Zhou Muwang was van 976 tot 922 v.Chr. koning van de Chinese Westelijke Zhou-dynastie. Dit was een periode van grote voorspoed voor de Zhou-dynastie. Hij reisde tot in de verste uithoeken van zijn rijk om zijn machtsambities te kunnen verwezenlijken.

                                               

Zhu (gewichtseenheid)

De Zhu was een gewichtseenheid die werd gebruikt tijdens de Chinese Han-dynastie en had een gewicht van 100 gierstkorrels. 24 Zhu maakten een liang en 16 liang maakten een jin.

                                               

Albert Zoller

Albert Zoller was een Frans verbindingsofficier bij het 7th US Army. Na de Tweede Wereldoorlog interviewde hij Christa Schroeder, de voormalige secretaresse van Adolf Hitler, tijdens haar gevangenschap. He was adjudant van de chef of the Franse m ...

                                               

Zosenerdam

Zosenerdam was een dorp ten noorden van Amsterdam en lag aan het IJ ten zuiden van het huidige Nieuwendam. Het dorp bestond al in middeleeuwen maar werd in 1350 bij een stormvloed verzwolgen waarbij een dijk doorbrak. Landinwaarts werd een nieuwe ...

                                               

Żydowska Organizacja Bojowa

Żydowska Organizacja Bojowa of ŻOB was een Joodse verzetsgroep die is gesticht in het getto van de Poolse hoofdstad Warschau in 1942-43. Zij werkte samen met Żydowski Związek Wojskowy in de Opstand in het getto van Warschau.

                                               

Żydowski Związek Wojskowy

Żydowski Związek Wojskowy of ŻZW was een joodse verzetsgroep in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De groep werkte samen met Żydowska Organizacja Bojowa in de Opstand in het getto van Warschau.

                                               

Astronomie

Astronomie of sterrenkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de observatie en de studie van alle fenomenen buiten de atmosfeer van de Aarde. Het woord astronomie komt van het Griekse woord αστρονομία, een samenstelling van ἄστρον en νόμος: ...

                                               

Astronomie van A tot Z

Aarde - Aardas - Absorptie - Afstandsmodulus - Albedo Alpha Centauri - Amateurastronomie - Amplitude - Andromeda - Anti-materie - Apex - Aphelium - Apogeum - Apollo - Archeoastronomie - Asteroïde; zie Planetoïde - Astrofysica - Astrolabium - Astr ...

                                               

Fotometrie (astronomie)

In de astronomie is fotometrie een techniek waarmee de flux wordt gemeten, oftewel de intensiteit van de elektromagnetische straling van een hemellichaam. Het woord is opgemaakt uit het Oudgriekse "foto" wat licht betekent, en "metrie" voor meten ...

                                               

Portaal: Astronomie

Astronomie of sterrenkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de observatie en verklaring van alle voorwerpen en gebeurtenissen buiten de atmosfeer van de aarde. Deelgebieden: astrobiologie astrochemie astrofysica gamma-astronomie kosmologi ...

                                               

21cm-lijn

De 21 cm-lijn van waterstof is een emissielijn waarvan de golflengte in het radiogebied ligt. De emissielijn ontstaat wanneer de spin van het elektron van een waterstofatoom spontaan omklapt. Bij dit proces komt een kleine hoeveelheid energie vri ...

                                               

2MASS

De Two Micron All Sky Survey is een astronomische survey van de gehele hemel in het nabij-infrarood bij golflengten van 1.25 micron, 1.65 micron, en 2.17 micron. 2MASS is een samenwerkingsproject van de University of Massachusetts UMASS en van he ...

                                               

Abell-catalogus

De Abell-catalogus is een catalogus van 4073 clusters van sterrenstelsels. De catalogus is een revisie van de door de Amerikaanse astronoom George Ogden Abell samengestelde Northern Survey uit 1958, die slechts 2712 clusters telde. In 1989 werden ...

                                               

Aberratie (astronomie)

De aberratie van het licht is een afwijking van de richting waarin een lichtbron wordt waargenomen ten opzichte van de richting waarin de bron zich werkelijk bevindt. Deze afwijking treedt op wanneer de waarnemer zich beweegt ten opzichte van de ...

                                               

Absolute helderheid

De absolute helderheid of absolute magnitude van een hemellichaam is een maat voor de werkelijke lichtkracht ervan. De absolute helderheid is de helderheid die een hemellichaam zou hebben als het zich op de overeengekomen afstand van exact 10 par ...

                                               

Absorptielijn

Een absorptielijn is een spectraallijn waarin een voorwerp of chemische stof opvallend licht of andere elektromagnetische straling absorbeert, en niet reflecteert of doorlaat.

                                               

Afstandsmodulus

De afstandsmodulus is een manier om afstanden uit te drukken, die veel gebruikt wordt in de astronomie om afstanden uit te drukken tot sterrenstelsels en clusters van sterrenstelsels.

                                               

Amateurastronomie

Amateurastronomie is een onderdeel van de astronomie dat door amateurs wordt beoefend. Hoewel de meeste amateurastronomen hun hobby uitvoeren voor hun plezier en om hun persoonlijke kennis uit te breiden is astronomie tevens een van de weinige ta ...

                                               

Apertuursynthese

Apertuursynthese is een vorm van interferometrie die signalen van verschillende telescopen combineert en daarmee beelden genereert met hetzelfde scheidend vermogen als één denkbeeldige telescoop waarvan de diameter gelijk is aan die van de hele v ...

                                               

Archeoastronomie

Archeoastronomie is de studie van antieke of traditionele astronomieen in hun culturele context en steunend op archeologische en antropologische bewijzen. De antropologische studie van astronomische gebruiken in contemporaine samenlevingen wordt ...

                                               

Astrochemie

De astrochemie is een vakgebied dat onderzoek verricht naar de abundantie van elementen, de chemische reacties die optreden in het universum en de daaruit gevormde verbindingen en ionen. Het vormt een overlappingsgebied van de scheikunde en astro ...

                                               

Astrodeeltjesfysica

Astrodeeltjesfysica is een relatief nieuw vakgebied binnen de natuur- en sterrenkunde waarin deeltjesfysica, astrofysica en kosmologie gecombineerd worden. Typische onderwerpen die binnen de astrodeeltjesfysica bestudeerd worden zijn bijvoorbeeld ...

                                               

Astrofotografie

Astrofotografie is een specialisme binnen de fotografie dat zich richt op het nemen van fotos van objecten aan de nachtelijke hemel, zoals planeten, sterren en zogenaamde deepskyobjecten. In West-Europa zijn er veel amateurs die zich bezighouden ...

                                               

Astrofotometer

De astrofotometer is een historisch meetinstrument om de helderheid van een hemellichaam te bepalen. Het toestel werd in 1865 ontwikkeld door de Duitse astronoom Johann Karl Friedrich Zöllner. De astrofotometer is in staat om de schijnbare magnit ...

                                               

Astrometrie

De astrometrie is een deelgebied van de astronomie en behandelt de posities van sterren en andere hemellichamen, hun afstanden en bewegingen. Het is een van de oudste deelgebieden van de wetenschap, de opvolger van de meer kwalitatieve niet-kwant ...

                                               

Astronomer Royal

Astronomer Royal is een Britse eretitel die wordt toegekend aan een belangrijk Brits astronoom. De oorspronkelijke functie werd in 1675 ingesteld door Karel II van Engeland. Tot en met 1971 was de Astronomer Royal ook directeur van het Koninklijk ...

                                               

Portaal: Astronomie/Nieuwe artikelen astronomie

R Doradus - Lijst van astronomische tijdschriften - C/2020 F3 - Parkes Observatory - Sterkern - Catherine Cesarsky - Serena Viti - Rudy Wijnands - Rens Waters - Marijke Haverkorn - Harm Habing - Harry van der Laan - Sterrenbotsing - Andrea Ghez - ...

                                               

Astronomische afstandsmeting

Astronomische afstandsmeting gebeurt op indirecte wijze, omdat de afstanden zo groot zijn. Afhankelijk van de afstand tot de aarde worden er verschillende meetmethodes gebruikt.

                                               

Astronomische plaatsbepaling

Astronomische plaatsbepaling is de plaatsaanduiding waar een object zich bevindt. Er is veel verwarring over de namen, maar dit is een lijst waardoor het wat duidelijker wordt van groot naar klein: Interplanetair tussen planeten, binnen een plane ...

                                               

Astronomische spectroscopie

Astronomische spectroscopie is het onderzoek in de astronomie dat gebruik maakt van de techniek spectroscopie. Dit zijn metingen aan het elektromagnetisch spectrum van elektromagnetische straling, inclusief zichtbaar licht. In de astronomische sp ...

                                               

Atacama Large Millimeter Array

De Atacama Large Millimeter/submillimeter Array in Chili is het grootste astronomische project ter wereld. Het is een revolutionaire astronomische interferometer, met een totaal van 66 radioschotels varierend van 7 tot 12 meter in diameter. Deze ...

                                               

Atmosfeer (astronomie)

De atmosfeer is in de astronomie het totaal van de omhullende gassen die zich om een vast hemellichaam bevinden. De atmosfeer van de aarde wordt ook wel aardatmosfeer of dampkring genoemd. Ook alle andere planeten in het zonnestelsel hebben een a ...

                                               

Balmerreeks

De Balmerreeks of Balmer-lijnen zijn spectraallijnen van atomair waterstof, met golflengten die grotendeels in het visuele gebied van het elektromagnetisch spectrum liggen. Ze kunnen optreden zowel als emissielijn of als absorptielijn. Ze ontstaa ...

                                               

Becvar

De namen van een aantal sterren hebben de verwijzing in Becvar. Met Becvar wordt hier bedoeld de gezaghebbende sterrenatlas Atlas Coeli Skalnate Pleso die in 1948 gepubliceerd is door de Tsjechische astronoom Antonín Becvár als oprichter van het ...

                                               

Beperkt drielichamenprobleem

Het beperkt drielichamenprobleem, een onderwerp gesitueerd in de hemelmechanica, is een vereenvoudiging van het algemeen drielichamenprobleem dat beschrijft hoe drie massas in drie dimensies bewegen onder invloed van hun onderlinge gravitatie. Bi ...

                                               

BlackGEM

BlackGEM bestaat uit een aantal optische telescopen op de sterrenwacht van La Silla in Chili. De telescopen zijn speciaal ontworpen om te speuren naar de optische tegenhangers van zwaartekrachtgolfbronnen die gedetecteerd worden met Virgo en LIGO ...

                                               

Bolometrische correctie

De bolometrische correctie van een ster is een correctie die wordt toegepast op de absolute visuele magnitude om de bolometrische magnitude te bepalen, die rekening houdt met de bolometrische lichtkracht, en niet alleen met de lichtkracht in het ...

                                               

Buitenaards

Buitenaards of extraterrestrisch is een woord dat gebruikt wordt om alle materie die niet van de Aarde afkomstig is te omschrijven. Het kan zowel verwijzen naar materie die zich buiten de Aarde bevindt, als naar materie die van buiten op Aarde is ...

                                               

Cassiopeia-test

De Cassiopeia-test is een test die op het Noordelijk Halfrond door amateurastronomen kan worden gebruikt om op een waarnemingslocatie de mate van lichtverontreiniging te bepalen en daarmee de kwaliteit van de waarnemingsomstandigheden uit te druk ...

                                               

Centre de données astronomiques de Strasbourg

Het Centre de données astronomiques de Strasbourg is een datacentrum in Straatsburg, Frankrijk, dat astronomische informatie verzamelt en verspreidt via het internet. Het werd opgericht in 1972 onder de naam Centre de Données Stellaires. Diensten ...

                                               

Chandrasekhar-limiet

De Chandrasekhar-limiet is de massagrens die bepaalt of een instortende ster een witte dwerg wordt of een exotischer object zoals een zwart gat. De Chandrasekhar-limiet is vernoemd naar haar ontdekker Subramanyan Chandrasekhar. Sterren waarvan de ...

                                               

Chromosfeer

De chromosfeer is een laag in de atmosfeer van de zon boven de fotosfeer en onder de corona. De chromosfeer van de zon strekt zich uit van ongeveer 300 of 500 km tot ongeveer 2000 km boven het zonsoppervlak. Verrassend is dat in de chromosfeer de ...

                                               

Cluster (astronomie)

Een cluster is een groep van sterrenstelsels die door de onderlinge zwaartekracht bij elkaar wordt gehouden. Een cluster kan enkele tientallen tot wel 1000 sterrenstelsels bevatten. In de Abell-catalogus werden 4073 clusters opgenomen. De voorgan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →