ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296                                               

Grijze nacht

Een grijze nacht of schemeringsnacht is een nacht waarin het niet volledig donker wordt, doordat de zon niet verder dan 18° onder de horizon wegzakt. Het blijft dan dus de hele nacht door enigszins schemeren. Dit is met name goed te zien wanneer ...

                                               

GZK-limiet

De limiet is in 1966 opgesteld door Kenneth Greisen, Georgiy Zatsepin en Vadim Kuzmin. Een jaar na de ontdekking van de kosmische achtergrondstraling voorspelden ze dat kosmische straling met een energie groter dan 6×10 19 eV reageert met de foto ...

                                               

Halffluxdiameter

De halffluxdiameter of HFD is een definitie die in de astronomie wordt gebruikt om de grootte van een ster in een astronomische opname te bepalen. Sterren worden niet afgebeeld als een punt, maar volgens een tweedimensionale gaussverdeling. De HF ...

                                               

Halo (astronomie)

Een halo in de astronomie is de min of meer bolvormige ruimte die een sterrenstelsel omsluit waarbinnen de zwaartekracht van het melkwegstelsel nog invloed uitoefent. De halo is geconcentreerd in de richting van het centrum en wordt naar buiten s ...

                                               

Handschrift 724

Hs. 724 is een 15e-eeuwse manuscript met twee delen. Het eerste deel is een collegedictaat genaamd Quaestiones de physico auditu sive philosophia naturali. Het tweede deel zijn kopieen van Nova theoria planetarum en Tractatus de sphaera, geschrev ...

                                               

Hartmann-Shacksensor

De Hartmann-Shacksensor bestaat uit een tweedimensionaal array van lensjes met allemaal dezelfde brandpuntsafstand, een optische 2D-detector. Elk van de lensjes genereert in het brandvlak een beeld dat ten opzichte van de referentiepositie versch ...

                                               

Heliopauze

De heliopauze wordt door velen beschouwd als de uiterste grens van het zonnestelsel. De heliopauze is een gebied waar de kracht van de zonnewind zo sterk is afgenomen dat ze wordt opgeheven door de stroming van deeltjes die het interstellair medi ...

                                               

Heliosfeer

De heliosfeer is het gebied waarin de zonnewind de overheersende stroom van deeltjes is. De zonnewind bestaat uit geïoniseerde deeltjes afkomstig van de corona van de zon. Deze kunnen in de magnetosfeer van de aarde magnetische stormen doen ontst ...

                                               

Hemelbol

De hemelbol of hemelsfeer is een denkbeeldige roterende bol met een onmeetbaar grote straal die concentrisch is met de Aarde en tegen de achtergrond waarvan de hemellichamen worden waargenomen. Iedere kijkrichting correspondeert met een punt op d ...

                                               

Hemelgewelf

De hemel wordt overdag ervaren als een gewelf, een afgeplatte koepel; het einde ervan lijkt bij de horizon namelijk veel verder verwijderd dan in het zenith, het hoogste punt. De verklaringen hiervoor zijn van psychologische aard. De hemel ziet e ...

                                               

Hemelpool

De hemelpool is het punt aan de hemel, waar de rotatieas van de aarde bij verlenging de hemelbol snijdt. Er is een noordelijke een zuidelijke hemelpool. Omdat de polen in het verlengde van de rotatieas van de aarde staan lijken s nachts alle ster ...

                                               

Himmelspolizey

Himmelspolizey is de benaming voor een groep van 24 astronomen die tussen 1800 en 1815 op zoek gingen naar een nog onontdekte planeet die zich volgens de wet van Titius-Bode op een afstand van 2.8 astronomische eenheden van de zon moest bevinden. ...

                                               

Wet van Hubble-Lemaître

De wet van Hubble-Lemaître is een wet, of zo men wil vuistregel, in de sterrenkunde, die stelt dat sterrenstelsels zich van elkaar verwijderen met een snelheid die evenredig is met hun onderlinge afstand. Eenvoudiger gezegd: hoe verder de sterren ...

                                               

Hubble Extreme Deep Field

Het Hubble Extreme Deep Field is een opname van een klein deel van de hemel in het sterrenbeeld Oven gemaakt door de Hubble Space Telescope. Deze opname is de diepste die ooit van een stukje hemel gemaakt is. De afbeelding is samengesteld over ee ...

                                               

Hubble Ultra-Deep Field

Het Hubble Ultra-Deep Field is een opname van een klein deel van de hemel in het sterrenbeeld Oven gemaakt door de Hubble Space Telescope. Het centrum van het veld bevindt zich bij rechte klimming 3 h 32 m 39.0 s en declinatie −27° 47 29.1″. Deze ...

                                               

Huihui Lifa

De Huihui Lifa was een verzameling astronomische tabellen die gedurende de Ming-dynastie vanaf het eind van de 12e eeuw tot het begin van de 18e eeuw in China werden uitgegeven. De tabellen waren gebaseerd op een Chinese vertaling van een Zij. De ...

                                               

Infraroodastronomie

Infraroodastronomie is het onderdeel van de sterrenkunde en astrofysica die zich bezighoudt met objecten die zichtbaar zijn in infrarood straling met golflengten langer dan 700 nm maar korter dan 350 µm. Zichtbaar licht ligt tussen golflengten 40 ...

                                               

Infraroodexces

Een infraroodexces is in de astronomie een onverwacht sterke hoeveelheid infraroodstraling van een hemellichaam. Deze infraroodstraling is sterker dan verwacht wordt op basis van de thermische straling bij kortere golflengtes. In de afbeelding is ...

                                               

Inslagwinter

Een inslagwinter is een periode van langdurig koud weer door de inslag van een grote planetoïde of komeet op het oppervlak van de Aarde. Inslagen van uitstervingsgrootte gebeuren ongeveer elke 100 miljoen jaar op de Aarde. Als een planetoïde insl ...

                                               

Interferometrie

Zo is vervorming van een object te meten door een hologram van het object te maken, waarna dat hologram op dezelfde plaats wordt geprojecteerd als waar het – nu vervormde – object zich bevindt. Het object en het licht komend van het hologram zull ...

                                               

Intergalactisch stof

Intergalactisch stof is kosmische stof dat zich tussen sterrenstelsels bevindt. Het bestaan ervan werd voor het eerst in 1949 vermoed, maar het stof werd pas in 1960 voor het eerst overtuigend aangetoond met behulp van infraroodastronomie. De ver ...

                                               

Internationaal Jaar van de Sterrenkunde

Het Internationaal Jaar van de Sterrenkunde was een 1 jaar durende viering van de astronomie, die plaatsvond in 2009. De viering viel samen met het 400-jarig jubileum van de oudste gedocumenteerde astronomische observaties die Galileo Galilei dee ...

                                               

International Astronomical Youth Camp

Het International Astronomical Youth Camp is een jaarlijks zomerkamp voor jongeren met een interesse voor wetenschap in het algemeen en astronomie in het bijzonder. Opgericht in 1969, heeft het IAYC plaatsgevonden in meer dan 30 verschillende pla ...

                                               

Interplanetaire materie

Interplanetaire materie is het materiaal dat het zonnestelsel vult, en waarin de grotere hemellichamen van een planetenstelsel zoals de planeten en kometen zich voortbewegen. De interplanetaire materie bestaat onder andere uit gas- en stofdeeltje ...

                                               

Interstellair medium

Interstellair medium is de term die gebruikt wordt om alle materie en energie, die zich tussen de sterren in een sterrenstelsel bevindt, aan te duiden. Voor materie en straling buiten sterrenstelsels wordt de term intergalactisch medium gebruikt. ...

                                               

James Craig Watson Medal

De James Craig Watson Medal is een onderscheiding van de Amerikaanse Nationale Academie van Wetenschappen voor wetenschappelijke prestaties op het gebied van sterrenkunde. De prijs wordt betaald uit de erfenis van de astronoom James Craig Watson. ...

                                               

Jet (astronomie)

Een kosmische jet is in de astronomie een gerichte, gebundelde stroom gas. Jets ontstaan wanneer in een hemellichaam gas zich door accretie verzamelt in het centrale object via een roterende accretieschijf. Slechts een deel van het gas in de schi ...

                                               

Jong stellair object

Een jong stellair object is een ster in een vroege fase van zijn evolutie. YSOs bestaan uit twee groepen: protosterren en voor-hoofdreeks sterren pre-main seqence stars. Soms worden ze onderverdeeld naar massa - massieve YSO, lagere massa YSO, en ...

                                               

Kelvin-Helmholtzmechanisme

Het Kelvin-Helmholtzmechanisme is een astronomisch effect dat optreedt als het oppervlak van een ster of planeet afkoelt. Door deze afkoeling, daalt de druk en raakt het hemellichaam gecomprimeerd om die drukverlaging te compenseren. Door de comp ...

                                               

Kesslersyndroom

Het Kesslersyndroom is het scenario waarbij de dichtheid van objecten in een lage aardebaan hoog genoeg is dat botsingen tussen objecten een kettingreactie kunnen veroorzaken waarbij elke botsing ruimteschroot produceert dat de kans op verdere bo ...

                                               

Kleur-magnitude-diagram

Een kleur-magnitude-diagram wordt door sterrenkundigen gebruikt om de eigenschappen van een groep van waargenomen sterren te classificeren. In het diagram wordt de absolute helderheid van iedere ster uitgezet tegen de kleurindex. De absolute held ...

                                               

Kleurindex

In de astronomie is een kleurindex het verschil tussen twee kleurmagnitudes. Dit zijn getallen die op een logaritmische schaal de helderheid van een ster bij bepaalde gestandaardiseerde golflengtes aangeven. Omdat een dergelijk verschil eenduidig ...

                                               

Zuurstof-fluorcyclus

De koolstof-stikstofcyclus is een van de twee fusiereacties in sterren waarbij waterstof in helium wordt omgezet. Deze reactie is de belangrijkste vorm van energieproductie in sterren met een temperatuur in de kern van meer dan 18 miljoen kelvin. ...

                                               

Kosmisch stof

Kosmische stof bestaat uit deeltjes die varieren van een paar moleculen tot 0.1 mm in grootte. De stofdeeltjes kunnen van verschillende bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld planetoïden of stofwolken rond sterren. De kosmische deeltjes worden onde ...

                                               

Kosmische achtergrondstraling

De kosmische achtergrondstraling is de warmtestraling die is uitgezonden kort na de oerknal. Volgens de gangbare kosmologische theorie was het vroege heelal extreem heet. Terwijl het uitdijde, koelde het heelal af. Na zon 380.000 jaar was het hee ...

                                               

Kosmische straling

Kosmische straling of hoogtestraling is een verzamelnaam voor deeltjes met een hoge energie die zich tussen alle hemellichamen in het heelal bevinden, in het zogenaamde interstellair medium. Kosmische straling bereikt ook de aarde, de aardatmosfe ...

                                               

Lichtdruk (natuurkunde)

Lichtdruk is de specifieke stralingsdruk die door lichtgolven op gasmoleculen of stofdeeltjes wordt uitgeoefend. Deze druk ontstaat doordat bij de absorptie van fotonen energie wordt overgedragen. Het verschijnsel dat de staart van een komeet van ...

                                               

Lichtjaar

Een lichtjaar, symbool lj, is een lengtemaat die wordt gebruikt in de astronomie en kosmologie. Een lichtjaar is de afstand die licht in vacuüm aflegt in een periode van één jaar volgens de juliaanse kalender. Een lichtjaar is dus geen eenheid va ...

                                               

Lichtkracht

In de astronomie wordt onder de lichtkracht van een ster verstaan het totaal uitgezonden vermogen in de vorm van elektromagnetische straling. De lichtkracht is afhankelijk van de effectieve temperatuur van de ster en zn omvang. De lichtkracht wor ...

                                               

Lichtkromme

De lichtkromme van een hemellichaam is een diagram waarin de helderheid uitgezet is tegen de tijd. De helderheid wordt hierbij gemeten op een bepaalde golflengte. Aan de hand van hun lichtkrommen samen met andere informatie worden vele soorten he ...

                                               

Lichtminuut

Een lichtminuut is een lengtemaat. Het is de afstand die licht gedurende 1 minuut aflegt in een vacuüm. Een lichtminuut is gelijk aan 17.987.547.480 m. Dit is de exacte waarde daar de meter met de lichtseconde gedefinieerd wordt. De gemiddelde af ...

                                               

Lichtseconde

Een lichtseconde is een lengtemaat die gedefinieerd is als de afstand die een lichtstraal aflegt in vacuüm in één seconde: 299 792 458 meter. Een lichtminuut is gedefinieerd als 60 lichtseconden. Een lichtuur is 60 lichtminuten, ofwel 3600 lichts ...

                                               

Lockman Hole

Het Lockman Hole is een gebied in de Melkweg waar de hoeveelheid interstellaire materie langs de gezichtslijn, vooral neutraal waterstof en stof, een minimum vertoont. Het gebied ligt in het sterrenbeeld Grote Beer en beslaat ongeveer 15 vierkant ...

                                               

Lokale bel

De Lokale bel is een holte in de Orionarm van het Melkwegstelsel. Het zonnestelsel bevindt zich sinds vijf tot tien miljoen jaar in deze holte. Het is een van de zogenaamde superbellen, die bestaan uit hete, vrijwel lege ruimte. De lokale bel, "o ...

                                               

Lyman alpha blob

Een Lyman Alpha Blob bestaat uit grote klonten gas en sterren die gevonden worden in het licht van de Lyman-alpha-spectraallijn uit het waterstofspectrum op 121.6 nanometer. Het fenomeen is vernoemd naar Theodore Lyman, de ontdekker van de Lymanr ...

                                               

Maansverduistering

Een maansverduistering doet zich voor wanneer de Zon, de aarde en de Maan op één lijn staan, oftewel als Zon en Maan in oppositie staan. Normaal weerkaatst de maan het licht van de zon naar de aarde, maar tijdens een maansverduistering staat de a ...

                                               

Magnetosfeer

Een magnetosfeer is het gebied rond een hemellichaam binnen de invloedssfeer van het magnetisch veld veroorzaakt door het hemellichaam zelf. De Aarde is, net als de planeten Mercurius, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, omgeven door een magne ...

                                               

Maser (astronomie)

Een astrofysische maser is een bron van gestimuleerde emissie van een bepaalde spectraallijn in het microgolfbereik van het elektromagnetisch spectrum. Maseremissie wordt gevonden in moleculaire wolken, kometen, planetaire atmosferen, steratmosfe ...

                                               

Massa-lichtkrachtrelatie

De massa-lichtkrachtrelatie is een vergelijking uit de astrofysica die een verband geeft tussen de massa van een hoofdreeksster en haar lichtkracht. De relatie is gebaseerd op waarnemingen maar kan ook theoretisch worden verklaard.

                                               

Metaal (astronomie)

De term metaal wordt in de astronomie in een ruimere zin gebruikt dan in de chemie, of in het dagelijkse taalgebruik: men bedoelt hiermee alle andere elementen dan waterstof en helium. Het metaalgehalte of Z is de fractie van de massa van een ste ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →