ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 301                                               

Directoraat-generaal

De Europese Commissie heeft verschillende uitvoerende directoraten-generaal DGs waaronder het Directoraat-Generaal Mededinging. Deze maken deel uit van het administratief apparaat van de Commissie.

                                               

Districtscollege

Het bestuur van een stadsdistrict in Belgie wordt uitgeoefend door het districtscollege, voor 2007 districtsbureau genoemd. De voorzitter, ondervoorzitters en overige leden van dit bureau worden uit en door de districtsraad gekozen. Een lid van d ...

                                               

Dode brievenbus

Een dode brievenbus is een methode van heimelijke gegevensuitwisseling die zijn toepassing kent in de spionage. Meestal betreft het een bepaalde verborgen ruimte, zoals een vuilnisbak of een ruimte achter een losse steen, waarin de spion zijn inf ...

                                               

Doenvermogen

Doenvermogen is het vermogen van mensen om normen na te leven of gewenst gedrag te laten zien. Het moet worden onderscheiden van het cognitieve vermogen. Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met de titel "Weten is no ...

                                               

Doorluchtige Hoogheid

Zijne/Hare Doorluchtige Hoogheid is een predicaat dat gedragen wordt door adellijke personen afkomstig uit het regerend geslacht van een vorstendom, niet zijnde een koninkrijk. In Belgie is de titel in gebruik voor de adellijke prinselijke en her ...

                                               

Doorzettingsvermogen

Het doorzettingsvermogen staat voor het vermogen van een persoon om een bepaald doel te bereiken. De doelen die hij of zij zichzelf stelt, wil hij of zij per se realiseren, ondanks tegenslagen. De doorzetter maakt keuzes, en laat zich niet door t ...

                                               

Dragon Fire

Dragon Fire is een stalen achtbaan in het Canadese attractiepark Canadas Wonderland. De achtbaan werd geopend in 1981 en is tot op heden operationeel.

                                               

Dragon Mountain

Dragon Mountain is een stalen achtbaan in het Canadese attractiepark Marineland Canada. De achtbaan werd geopend in 1983 en is tot op heden operationeel.

                                               

Dragon Wagon

                                               

Jan Drion

Jan Drion was een Nederlands jurist en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was tot zijn plotselinge dood in 1964 een van de vormgevers van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Jan Drion was zoon van politicus Frans Drion, broer van rechtsge ...

                                               

Nozizwe Dube

Nozizwe Dube is een Belgisch-Zimbabwaanse feministe en schrijft voor MO*. Ze was voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad en werd verkozen door de Schwarzkopfstichting tot Europeaan van het jaar 2017. In 1995 werd Nozizwe Dube geboren in Zimbabwe. Haa ...

                                               

Duiktoerisme

Duiktoerisme is een vorm van toerisme waarbij het duiken centraal staat. Er zijn vele duikgebieden waar speciale duikreizen naartoe gaan. Dit gebeurt zowel particulier als via duikverenigingen. Ook gebeurt dit gecombineerd met een strandvakantie. ...

                                               

Eastern Daylight Time

Eastern Daylight Time of EDT is de term voor zomertijd in de volgende gebieden: delen van oostelijk Australie ook AEDT, UTC+11 uur. oostkust van Noord-Amerika, gelijk aan Eastern Standard Time plus 1 uur, ofwel UTC−4;

                                               

Ecma International

Ecma International is een internationale, private standaardenorganisatie voor informatie- en communicatiesystemen. Voor 1994 heette de organisatie European Computer Manufacturers Association, maar het internationale karakter van de organisatie is ...

                                               

École des technologies numériques appliquées

De École des technologies numériques appliquées is een in 2005 opgerichte Grande école in Ivry-sur-Seine. De school is bekend om zijn opleidingen in de informatica. ETNA is lid van IONIS Education Group, net als EPITA en EPITECH.

                                               

Edinburgh National Society for Womens Suffrage

De Edinburgh Ladies Emancipation Society was aan het begin van de negentiende eeuw de leidende vrouwenrechtenorganisatie in Edinburgh. Hier kwam een einde aan toen Eliza Wigham en Jane Wigham met een aantal vriendinnen de Edinburghse tak van de N ...

                                               

Eerste dag van de zomer

De eerste dag van de zomer is een officiele feestdag die elke lente in IJsland wordt gehouden om de komst van de zomer te vieren. Opmerkelijk daarbij is dat koud weer op deze dag geen uitzondering is; soms sneeuwt het zelfs. De dag valt tradition ...

                                               

Eerste en enige instantie

Eerste en enige instantie of in eerste en laatste aanleg betekent dat een rechter zich voor de eerste keer buigt over een zaak zonder de mogelijkheid om een beroep in te stellen tegen deze beslissing. De wet bepaalt telkens wanneer er in eerste e ...

                                               

Eipic

Eipic is een restaurant in Belfast, Noord-Ierland. Het restaurant heeft sinds 2016 een Michelinster. Chef-kok van "Eipic" is Alex Green. Hij nam eind september 2017 de leiding over van Danni Barry. Eigenaar van het restaurant is Michael Deanes, d ...

                                               

Emanuele Nicosia

Emanuele Nicosia is een auto-ontwerper uit Italie. Hij werkte vele jaren voor Pininfarina, waar hij de Jaguar XJS ontwierp in 1979. Ook werkte hij daar aan de Ferrari 288 GTO en de Ferrari Testarossa. Later werkte hij aan het uiterlijk van de Lam ...

                                               

Encyclopedie van Noord-Brabant

De Encyclopedie van Noord-Brabant is een Nederlandstalige encyclopedie in vier delen over de provincie Noord-Brabant, uitgegeven in 1985 door Market Books bv uit Baarn, onder eindredactie van Anton van Oirschot. Het idee voor een Encyclopedie van ...

                                               

Stig Engström

Stig Folke Wilhelm Engström, ook bekend als de Skandiaman, was een Zweedse grafisch ontwerper die ervan wordt verdacht op 28 februari 1986 een aanslag met een vuurwapen te hebben gepleegd op de toenmalige premier van Zweden Olof Palme, die daarbi ...

                                               

Enquête (civiel recht)

Enquête is de term die gebruikt wordt in het burgerlijk procesrecht voor het horen van getuigen. In een tussenvonnis wordt aan een van beide partijen een bewijsopdracht gegeven, als die partij voor dat bewijs getuigen wil laten horen dan vindt er ...

                                               

Entomofobie

Wild om zich heen slaan om de insecten te verjagen. Verstijven van schrik bij het zien van insecten. Paniekaanvallen wanneer insecten in de directe omgeving aanwezig zijn.

                                               

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers is een wijngebied in Frankrijk tussen de twee rivieren Dordogne en Garonne. De naam Entre-Deux-Mers betekent letterlijk tussen twee zeeen, wat waarschijnlijk voorkomt uit het feit dat de eb- en vloedbewegingen van de Atlantische O ...

                                               

Epinions

Epinions.com is een consumentenwebsite die productbeoordelingen verzamelt. Epinions startte in 1999 en werd in 2003 overgenomen door Shopping.com. Op haar beurt is deze laatste in 2005 overgenomen door eBay. Op de website kunnen consumenten recen ...

                                               

Eremedaille van Oezbekistan

De Suhrat of Eremedaille is een onderscheiding van de Republiek Oezbekistan. De aan een vijfhoekig lint gedragen medaille stelt het wapen van Oezbekistan in de traditie van de socialistische heraldiek voor. Voor een opkomende zon zijn een trein, ...

                                               

Escouade

Een escouade was de kleinste eenheid binnen een leger. Het bestond veelal uit 8-12 soldaten onder leiding van een korporaal. Twee of meer escouades vormden samen een sectie.

                                               

Essay (filatelie)

In de filatelie is een essay een proefdruk van een postzegelontwerp, dat uiteindelijk echter niet is geaccordeerd en dus niet tot uitgifte is gekomen. Er is verschil met een niet-uitgegeven postzegel.

                                               

Estela de Carlotto

Enriqueta Estela Barnes de Carlotto is de stichter en voorzitter van de Argentijnse rechtenorganisatie Grootmoeders van de Plaza de Mayo. In 2003 kreeg ze de Mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties. Ze was 83 jaar toen in 2014 haar verdwenen k ...

                                               

État-major

État-major is een term voor de staf van een opperofficier in het leger. Ook de gezamenlijke officieren van een schip, uitgezonderd de gezagvoerder, kunnen zo worden aangeduid. De overige manschappen worden in lijn hiermee betiteld als minderen.

                                               

Eulogie

Een eulogie is een lofrede of lofdicht uitgesproken bij een speciale gelegenheid zoals een verjaardag. Het begrip eulogie moet niet verward worden met het begrip elegie: een elegie wordt namelijk geschreven als eerbetoon aan een overleden persoon.

                                               

Eurocypria Airlines

Eurocypria Airlines was een Cypriotische luchtvaartmaatschappij met thuisbasis in Larnaca. Naast geregelde en ongeregelde chartervluchten naar Europa voerde de maatschappij ook enkele lijndiensten uit.

                                               

European Counter Terrorism Center

Het European Counter Terrorism Center is het Europees overlegorganisatie voor data-uitwisseling over terrorisme en terrorismebestrijding. De organisatie is een onderdeel van Europol en heeft als doel het centraliseren van informatie over terroris ...

                                               

European Digital Rights

EDRi of European Digital Rights is een organisatie die opkomt voor de digitale rechten van de inwoners van Europa. Bits of Freedom was in 2001 initiatiefnemer van de organisatie. Een aantal voorbeelden waarin EDRi kritisch kijkt naar burgerrechte ...

                                               

European Down Syndrome Association

European Down Syndroom Association is een koepelorganisatie voor nationale organisaties die de belangen behartigen van mensen met downsyndroom. EDSA is de initiator van de Wereld Down Syndroom Dag, 21 maart van elk jaar. In 2005 is deze dag voorg ...

                                               

Evenementenbureau

Een evenementenbureau of evenementenorganisatiebureau is een bedrijf dat zich bezighoudt met het organiseren van evenementen. Wanneer het organiseren van een evenement veel beslag legt op mensen of een organisatie of wanneer er geen expertise is ...

                                               

Exit Deutschland

Exit Deutschland is een door de voormalige Berlijnse neonazi Ingo Hasselbach en de voormalige rechercheur Bernd Wagner in 2000 opgericht initiatief om neonazis te ondersteunen bij het verlaten van de beweging. Het initiatief begeleidt en resocial ...

                                               

Experimenteel paradigma

Met een experimenteel paradigma wordt een experimentele onderzoeksmethode bedoeld die over het algemeen binnen een theoretisch kader is ontwikkeld en in de praktijk wordt gebracht met als doel zo veel mogelijk gegevens met betrekking tot één bepa ...

                                               

Extraneus

Een extraneus is iemand die aan een universiteit of hogeschool examens kan afleggen maar geen hoorcolleges of vakoefening mag volgen of begeleiding ontvangt. Het collegegeld ligt daardoor bij veel instellingen lager dan voor een voltijd student, ...

                                               

Federaal Strafhof

Het Zwitserse Federale Strafhof is de rechtbank van eerste aanleg in zaken die onder het federale strafrecht vallen. Het is opgericht in 2002 en zetelt in de stad Bellinzona in Ticino.

                                               

Feldwebel

Feldwebel is een onderofficiersrang in het Duitse leger, vergelijkbaar met de Nederlandse sergeant der 1e klasse. Het woord stamt af van de woorden Waibel, dat gerechtsdienaar betekent, en Feld, dat hier betrekking heeft op de oorlog. In Zwitserl ...

                                               

Lucy Ferry

Lucy Ferry, geboren Lucy Helmore, was een Brits model en society-figuur. Ze was getrouwd met Roxy Music-zanger Bryan Ferry. Ze was de inspiratie voor het Roxy Music-album Horoscope toen de productie van dat album stokte. Ferry staat afgebeeld op ...

                                               

Filatelistisch frankeren

Bij correspondentie met een mede-filatelist wordt vaak filatelistische frankering gebruikt. Dat wil zeggen dat je voor de frankering van een poststuk postzegels gebruikt waar die ander iets aan heeft. Dus liever geen zegels van langlopende series ...

                                               

Florida International University

Florida International University is een Amerikaanse universiteit in Miami opgericht in 1965. De universiteit heeft behalve in Miami ook een campus in North Miami en in Tianjin en Genua.

                                               

Forsthaus

Forsthaus is een Duits woord dat in het Nederlands boswachtershuis betekent. In de Duitstalige landen en gebieden bestaan verschillende Forsthäuser. Behalve voor de boswachtershuizen zelf wordt het begrip Forsthaus soms ook gebruikt voor plaatsen ...

                                               

Frottage (seksuele handeling)

                                               

Frustratie

Frustratie is de emotionele toestand van iemand die belemmerd wordt zijn verwachtingen, behoeften of doel te verwezenlijken. De oorzaak kan liggen in invloeden van buitenaf. bijvoorbeeld overmacht, en zich uiten door bepaalde karaktereigenschappe ...

                                               

FutureLearn

FutureLearn is een Engels bedrijf dat meer dan 522 opleidingen aanbiedt volgens het principe van Massive open online course, oftewel MOOC. Het bedrijf werkt samen met meer dan 143 universiteiten en onderwijsorganisaties in verschillende landen. P ...

                                               

Galjoen (Hellendoorn)

Het Galjoen is een schommelschip in het Nederlandse attractiepark Avonturenpark Hellendoorn. De attractie is in 1995 geopend en is gebouwd door Zamperla Rides. Iedereen mag in de attractie, maar als je kleiner bent dan 120 cm moet er een begeleid ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →