ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 307                                               

Ronselen

Ronselen is het, meestal onvrijwillig, rekruteren van mensen. Ronselarij wordt onder meer toegepast om een tekort aan soldaten of zeelui "op te lossen", met name in tijden van conflicten en oorlog. Een in geromantiseerde literatuur veel beschreve ...

                                               

Russisch-Oekraïens gasconflict 2006

Het Russisch-Oekraïens gasconflict was een conflict tussen Rusland en Oekraïne over de leveringsprijs van aardgas door het Russische staatsbedrijf Gazprom aan het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Naftogaz verzorgt het vervoer van meer dan 80% v ...

                                               

Salamitactiek

De term salamitactiek is een metafoor waarmee een onderhandelingsmethode wordt aangeduid. De methode bestaat uit het opdelen van het onderhandelingsproces met als doel met de andere partij tot overeenstemming te komen over meerdere kleine onderde ...

                                               

Schikking

Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak. Een schikking is vaak goedkoper en duurt ook minder lang. Bijkomend voordeel is dat het rechtssysteem wordt ontlast. Een schikking wordt, vooral in Belgie, ook w ...

                                               

Straatnaamcontroverse

Met betrekking tot straatnaamcontroverses bestaat er een spectrum van opvattingen, varierend van radicale verandering tot volkomen behoud van de situatie. Deze kunnen ruwweg worden onderverdeeld in de volgende houdingen, die in de praktijk kunnen ...

                                               

Studentenprotesten in Chili in 2011

De studentenprotesten in 2011 in Chili zijn een reeks van studentenprotesten die nog aan de gang zijn in meerdere plaatsen in Chili. De betogers eisen een hervorming van het onderwijs, meer staatssteun voor het secundair onderwijs en de aanpak va ...

                                               

TCR-affaire

De TCR-affaire was een politieke affaire in Nederland die draaide om het bedrijf Tank Cleaning Amsterdam en Rotterdam. Dit afvalverwerkingsbedrijf overtrad in de jaren 80 en 90 jarenlang de milieuwetgeving. De gedragingen van het bedrijf en zijn ...

                                               

Tegenstander

Een tegenstander of opponent is iemand met een tegengestelde doelstelling, een persoon met wie men strijd levert of verwacht te gaan leveren. Het antoniem medestander is van toepassing op lotgenoten die de eigen doelstelling delen en bijgevolg de ...

                                               

Terugkoppeling

Terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst van een bewerking wordt teruggevoerd aan de invoer. Er wordt van terugkoppeling of feedback gesproken wanneer gegevens na verwerking opnieuw worden aangeboden ter vergelijking of verwer ...

                                               

Transactionele analyse

Transactionele analyse of TA is een pseudowetenschappelijke therapie, persoonlijkheidstheorie, een communicatiemodel een psychotherapeutische behandelmethode. TA zou mensen inzicht bieden in hun gedrag door het aanbieden van concepten en methoden ...

                                               

Transnistrisch conflict

Het Transnistrisch conflict is een geopolitiek conflict tussen Republiek Moldavie en Transnistrie. Het gaat om de arrondissementen Camenca, Girgoriopol, Dubăsari, Rîbnița, Slobozia, de stad Tiraspol en aan de Moldavische kant van de Dnjestr de st ...

                                               

Tuckmans stadia van groepsvorming

Tuckmans stadia van groepsvorming, ook bekend onder de noemer Forming – Storming – Norming – Performing is een psychologisch model uit de groepsdynamica dat ontwikkeld is door de Amerikaanse sociaal psycholoog Bruce Tuckman. Hij publiceerde hier ...

                                               

Turks-Koerdisch conflict vanaf 2015

Tussen de Koerdische PKK en Turkije brak op 24 juli 2015 een nieuw gewapend conflict uit, na enkele jaren van vredesonderhandelingen tussen beide partijen. Rechtstreekse aanleiding vormde een reeks van incidenten die in gang werd gezet door de bo ...

                                               

Verzoening

Verzoening is dat de vriendschap in een relatie hersteld wordt, nadat er een breuk is opgetreden. Deze relatie kan zijn tussen twee of meer personen of tussen andere rechtspersonen, zoals landen; in het laatste geval gaat het vaak gepaard met een ...

                                               

Vete

Een vete is een langer durende verhouding van vijandschap tussen twee families, clans, groeperingen of tussen individuen, die veroorzaakt is door een bepaald onrecht dat de ene partij de andere heeft aangedaan. Een vete strekt zich vaak over meer ...

                                               

Vooronderhandelingen

Vooronderhandelingen zijn alle daden die erop gericht zijn om partijen die vijandig tegenover elkaar staan te bewegen om met elkaar echte onderhandelingen te beginnen. Vooronderhandelingen beginnen als een partij bij grote onderlinge verschillen ...

                                               

Vuurgevecht

Een vuurgevecht is een duel met vuurwapens tussen twee groepen of personen. Vuurgevechten vinden vaak plaats tussen de politie of militairen enerzijds en criminelen anderzijds, maar het kan evengoed tussen twee misdaadbendes zijn, bijvoorbeeld. O ...

                                               

Wit-Russisch-Russisch gasconflict 2004

Het Wit-Russisch-Russisch gasconflict was een conflict tussen Wit-Rusland en Rusland in 2004. Het conflict liep uit op een contract in december 2005 dat het Russische staatsbedrijf Gazprom het eigendomsrecht gaf over de gasleiding Jamal-Europa.

                                               

Zwartepietendebat

Het zwartepietendebat of de zwartepietendiscussie is een maatschappelijk debat over Zwarte Piet in Nederland en in mindere mate in Vlaanderen en Wallonie, dat aanvankelijk meer media-aandacht kreeg en urgenter werd jaarlijks in de periode voorafg ...

                                               

Criminaliteit

Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is gesteld. Wat als criminaliteit wordt beschouwd, kan dus verschillen van maatschappij tot maatschappij, al naargelang van de h ...

                                               

Amok

Het woord amok Indonesisch/Maleisisch: amuk is de Maleise naam van de moorddadige aanvallen waar Maleisiers soms onder lijden. Het maleise mengamuk betekent amok maken. De term amok wordt in het algemeen ook gebruikt voor anderen die zonder provo ...

                                               

Antihomoseksueel geweld

Antihomoseksueel geweld is het fysiek mishandelen of verbaal bedreigen van homoseksuelen. Ook wordt wel de term antihomogeweld gebruikt, maar die is minder correct, aangezien het slachtoffer niet altijd homoseksueel hoeft te zijn. In de omgangsta ...

                                               

Balletje-balletje

Balletje-balletje is een goocheltruc waarmee voorbijgangers worden opgelicht. Vroeger was het in Nederland bekend als dopjesspel. Voor het spel gebruikt men drie bekers of doppen, enkele balletjes een tafel of vergelijkbaar speeloppervlak. De opl ...

                                               

Bloedgeld

Bloedgeld is geld of een vorm van compensatie die betaald wordt door een dader of zijn gezin aan de familie van het slachtoffer. Deze compensatie aan de familie van het slachtoffer heeft als doel wraak te voorkomen en als beschermingsmiddel voor ...

                                               

Compositiefoto

Een compositiefoto of compositietekening, in Vlaanderen ook wel robotfoto, is een op basis van beschrijvingen door getuigen gemaakte afbeelding van een onbekend persoon. Compositiefotos worden meestal door de politie bij het publiek onder de aand ...

                                               

Confrontational homicide

Confrontational homicide is de Engelse term die, los van een strafrechtelijke kwalificatie, gebezigd wordt in de criminologie voor een gewelddadige confrontatie met dodelijke afloop voor een of meerdere betrokkenen, die dit zelf noch gewild noch ...

                                               

Criminalisering

Criminalisering is in de criminologie "het proces waardoor bepaalde gedragingen strafbaar worden, en de daders misdadigers, of minstens overtreders". Handelingen die voordien legaal waren, kunnen strafbaar gesteld worden door wetgeving of rechter ...

                                               

Criminaliteits Anticipatie Systeem

Criminaliteits Anticipatie Systeem, ook aangeduid met de Engelse term Crime Anticipation System, is een datamining systeem ontwikkeld om criminaliteitspatronen in kaart te brengen. Het beschikt over geavanceerde plannings- en voorspellingsmethode ...

                                               

Criminologie

Criminologie is een gedragswetenschap die als studie-object het crimineel gedrag heeft, en de maatschappelijke reactie hierop. Criminologie wordt in Belgie gedoceerd aan de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit van Gent, Universiteit van Leuve ...

                                               

Dedovsjtsjina

Dedovsjtsj i na is een Russisch begrip dat de mishandeling van jonge rekruten door ouderen in het Russische leger aanduidt. In feite komt het neer op een zeer harde variant van ontgroening.

                                               

Dodenvluchten

Het uitvoeren van dodenvluchten was een vorm van gedwongen verdwijning die werd toegepast tijdens de Argentijnse dictatuur. De slachtoffers werden gedrogeerd en vanuit een vliegtuig of helikopter in de Río de la Plata of de Atlantische Oceaan gew ...

                                               

Eetpiraterij

Een eetpiraat, in Belgie ook wel een tafelschuimer genoemd, is iemand die in een restaurant gaat eten terwijl hij weet dat hij de rekening niet kan of wil betalen. Eetpiraterij is een vorm van flessentrekkerij, te vergelijken met tanken en wegrij ...

                                               

Erfaanvallen in Zuid-Afrika

Erfaanvallen in Zuid-Afrika - in het Afrikaans Plaasmoorde - zijn aanvallen en berovingen van Zuid-Afrikaanse boeren - veelal blanken - met soms een dodelijke afloop. De boerengemeenschap heeft hier vooral sinds het einde van de apartheid mee te ...

                                               

Etnisch profileren

Etnisch profileren is volgens de definitie van de Nederlandse politie en Amnesty International het gebruik maken van criteria als huidskleur, nationaliteit, etniciteit, taal of geloof bij opsporing of handhaving, terwijl dat niet objectief te rec ...

                                               

Exodus Nederland

Exodus Nederland is een Nederlandse nazorgorganisatie, die vanuit een christelijke inspiratie hulp en begeleiding aanbiedt aan mensen die na een gevangenisstraf weer terug zijn in de samenleving of binnenkort vrij zullen komen en aan een nieuwe t ...

                                               

Graffiti

Graffiti is een verzamelnaam voor afbeeldingen of teksten die op straat of op een andere min of meer openbare plaats met verf of verfstift zijn aangebracht.

                                               

Happy slapping

Happy slapping is een eufemisme voor het verschijnsel dat een willekeurige persoon door een groepje, meestal jongeren, in elkaar wordt geslagen hetgeen op een videocamera, meestal een mobiele telefooncamera, wordt vastgelegd. De beelden worden ve ...

                                               

Illegalisme

Illegalisme is een anarchistische filosofie die rond 1900 in Frankrijk, Italie, Belgie en Zwitserland is ontstaan, als stroming binnen het individualistisch anarchisme. Binnen het illegalisme wordt misdaad als levensvoorziening gedoogd.

                                               

Katvanger

Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder van een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitiele autoriteiten te houden. De katvanger hoeft meestal ...

                                               

Misdaadpreventie

Onder misdaadpreventie worden alle maatregelen samengevat, die het voorkomen van misdaad ten goede komen. In de laatste jaren is er een model ontstaan, die het tijdpunt beschrijft, waarop preventiemaatregelen met betrekking tot een misdrijf zoude ...

                                               

Mobiel banditisme

Mobiel banditisme is een verzamelnaam van verschillende vormen van criminaliteit zoals diefstal, zakkenrollerij, woning- voertuig- of bedrijfsinbraak, fraude en metaaldiefstallen, waarbij de dadergroepen op steeds wisselende locaties, en meestal ...

                                               

Multisysteemtherapie

Multisysteemtherapie is een therapieprogramma om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Multisysteemtherapie moet criminele jongeren op het goede spoor krijgen zonder dat ze naar een inrichting gaan. Dit is een behandeling voor jonge delinquenten die ...

                                               

Numbeo

Numbeo is een crowdsourced, wereldwijde database met genoteerde consumentenprijzen, vermeende misdaadcijfers, de kwaliteit van de gezondheidszorg, en andere statistieken. Numbeo stelt gebruikers in staat informatie over de kosten van levensonderh ...

                                               

Opzettelijke hiv-besmetting

Men spreekt van opzettelijke hiv-besmetting wanneer de overdracht van hiv bewust plaatsvindt of het gevolg is van verwijtbaar handelen. In veel landen is dit een misdrijf. In landen waar wetgeving zich niet specifiek richt op het wederrechtelijke ...

                                               

Panopticum (architectuur)

Het panopticum of panopticon, een latinisering van het Griekse πανόπτης, panoptēs, is een architectonisch principe, in 1791 beschreven door de Engelse liberale filosoof Jeremy Bentham. Het panopticon maakt het mogelijk groepen te controleren, te ...

                                               

Piramidespel

Een piramidespel is een spel waarbij deelnemers een inleg doen en tevens proberen anderen over te halen om mee te doen, waarna de inleg van de nieuwkomers als prijzengeld uitbetaald wordt aan bestaande deelnemers. Uitbetalingen zijn afhankelijk v ...

                                               

Racket (misdaad)

Een racket is een dienst die op frauduleuze wijze wordt aangeboden om een probleem op te lossen dat eigenlijk niet bestaat, een dienst die niet in werking zal worden gezet, of een dienst die niet zou bestaan als het racket niet zou bestaan. Een b ...

                                               

Reconstructie (onderzoek)

Een reconstructie is het opnieuw laten plaatsvinden, in de verbeelding of in een gespeelde werkelijkheid, van een samenvallende reeks handelingen of voorvallen uit het verleden, om daardoor de ware toedracht of de ontbrekende schakels te ontdekke ...

                                               

Sms-phishing

Sms-phishing of -smishing is een vorm van cybercriminaliteit. Een cybercrimineel probeert persoonlijke informatie te verkrijgen van iemand, door middel van een sms-tekstbericht met misleidende informatie te sturen naar een slachtoffer. De cybercr ...

                                               

Social engineering (informatica)

Social engineering is een techniek waarbij een computerkraker een aanval op computersystemen tracht te ondernemen door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, te kraken. Computerkrakers maken hierbij gebruik van menselijke ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →