ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 308                                               

Dagelijks leven

Het dagelijks leven is het patroon van gebruikelijke handelingen en bezigheden die in een bepaalde periode door de meeste mensen als voor de hand liggend beschouwd worden, gebeurtenissen of daden die geen bijzonder karakter hebben en volgens een ...

                                               

Algemene dagelijkse levensverrichtingen

Algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Het begrip wordt vooral in de zorg gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. Iemand die heel weinig ADL-verrichtingen ...

                                               

Buren (personen)

Buren is de verzamelnaam voor de personen die dicht bij iemand wonen, meestal in het huis er direct naast. Als het om een man gaat, spreekt men over de buurman, bij een vrouw heeft men het over de buurvrouw. De buurvrouw wordt, vooral als men er ...

                                               

Corvee

Het corvee is ploegendienst. In een samenleving kunnen alledaagse karweitjes zoals afwassen en boodschappen doen door verschillende mensen gedaan worden door onderling afspraken te maken hoe de te verrichten arbeid het beste, het meest rechtvaard ...

                                               

Financiële planning

Financiele planning is een totaalbeeld van iemands persoonlijke of een gezamenlijke financiele situatie, bijvoorbeeld die van een huishouden. Hoewel er altijd veel onzekerheden blijven probeert een financieel plan een zo goed en volledig mogelijk ...

                                               

Gezelligheid

Gezelligheid geeft een bepaalde aangename omstandigheid of gevoel weer, een vorm van knusheid, vriendelijkheid, huiselijkheid, vertrouwdheid, kneuterigheid enzovoort. Meestal heeft gezelligheid te maken met anderen samen te zijn. Het kan ergens g ...

                                               

Grootte

De grootte is een begrip dat een afmeting aanduidt. Het begrip geeft aan hoe een bepaalde zaak, eventueel een abstract iets, zich verhoudt tot andere van dezelfde soort. Het geeft slechts één eigenschap aan, soms zijn er echter meer. Als de snelh ...

                                               

Hebbeding

Een hebbeding, is een vernieuwend en slim ontworpen artikel, vaak binnen de consumentenelektronica. De gebruikte technologie of het ontwerp is vaak zo vernuftig en vernieuwend in de ogen van de geïnteresseerde of wordt als zodanig gepresenteerd d ...

                                               

Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen

Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen of HDL zijn de handelingen noodzakelijk voor het voeren van het huishouden. Het begrip wordt vooral in de zorg gebruikt om aan te geven in hoeverre iemand zelfstandig het huishouden kan voeren. Mensen ...

                                               

Huisvlijt

Met huisvlijt worden praktische en/of decoratieve werken aangeduid, die zijn gemaakt door mensen die geen scholing daarin hadden maar, vaak voor eigen gebruik, voorwerpen voor alledaags gebruik vervaardigden of beschilderden. Voorbeelden van huis ...

                                               

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld of inschrijvingsgeld is het bedrag dat moet worden betaald om te mogen deelnemen aan, of om lid te worden van: een vereniging of club. een competitie, zoals een sportwedstrijd dan soms ook startgeld genoemd, een wandelzoektocht of k ...

                                               

Kaasplank

Een kaasplank of kaasplankje kan meerdere zaken betekenen: een schotel waarop verschillende kazen zijn geschikt. In de traditionele Franse keuken "plat de fromages" is het een afsluiter van een uitgebreide maaltijd, geserveerd voor het zoete dess ...

                                               

Leisteenolie

Leisteenolie is een olie die gebruikt wordt om de porien van natuursteen af te sluiten om aanslag te voorkomen en de steensoort een glimmend uiterlijk te geven. De olie wordt ook gebruikt om de kleur van de steen meer naar voren te laten komen. W ...

                                               

Lifehack

De term lifehack verwijst naar onconventioneel gebruik van ICT en andere simpele hulpmiddelen die mensen helpen om te gaan met overvloed aan informatie.

                                               

Misverstand

                                               

Object (ding)

Een object is een materieel iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. Een object kan zowel onroerend goed, met name gebouwen en kunstwerken, als roerend goed betreffen, bijvoorbeeld meubilair, autos. Soms wordt een object vervaardigd ui ...

                                               

Openbaar toilet

Een openbaar toilet is een toilet dat bestemd is voor algemeen gebruik en dat zich bevindt in de openbare ruimte of op een locatie met veel passanten, zoals in trein- of benzinestations, of op een evenemententerrein. Het gebruik van een openbaar ...

                                               

Punt (voorwerp)

Een punt is een meestal scherpe, prikkende spits of een spits toelopende hoek aan het einde van een voorwerp. Bij sommige voorwerpen is het van belang dat ze een punt hebben, zoals een spijker, vork, riek of injectienaald die eigenlijk uit louter ...

                                               

Stressbal

De stressbal is een balvormig en zacht voorwerp. Het is bedoeld om in te knijpen en mee te spelen, waardoor de stress afneemt. De balletjes zijn over het algemeen ca. 5 à 7 cm in diameter, zodat ze goed in de hand passen. Men kan bijvoorbeeld fli ...

                                               

Studieplanning

Een studieplanning is een overzicht al of niet met een tijdsplanning gemaakt door een leerling of student om bepaalde leerstof beter te begrijpen. Het wordt vooral gebruikt in het onderwijs voor huiswerk. Leerlingen op een basisschool leren tegen ...

                                               

Takenlijst

Een takenlijst is een opsomming van taken die men wil uitvoeren. Het maken van een takenlijst geeft de opsteller een beter overzicht over zijn taken en voorkomt dat taken worden vergeten. Een takenlijst kan zowel persoonlijk als door een groep wo ...

                                               

Thuis (woning)

Thuis is de benaming voor de plek waar iemand woont. Thuis is de plek waar men zich vaak veilig en op zijn gemak voelt. In een uitdrukking als "zich thuisvoelen heeft het dan ook een positieve connotatie. Het woord is een samentrekking van te en ...

                                               

Misverstand

Een vergissing is een abusievelijk onware uitspraak of onbedoeld verkeerde handeling. Een vergissing is een cognitieve fout: het denkproces leidt niet tot het juiste resultaat.

                                               

Gevonden voorwerp

Gevonden voorwerpen is een verzamelterm voor zaken die het eigendom of persoonlijk bezit van iemand anders zijn en na verlies door anderen zijn teruggevonden. Het begrip wordt vaak gebruikt voor een afdeling of dienst waar zulke voorwerpen worden ...

                                               

Windjack

Een windjack of windbreaker is een korte jas vervaardigd van winddichte stof, die speciaal bedoeld is om de wind buiten te houden. Sommige windjacks zijn voorzien van een mesh, een speciaal laagje textiel - vaak met gaatjes erin - dat ventilatie ...

                                               

Windscherm

Met een windscherm wordt een opstand bedoeld, die de wind min of meer tegenhoudt. Hierdoor ontstaat aan een kant een luwte. Het kan heel simpel gemaakt zijn van geweven materiaal doek, gespannen tussen staanders. Deze staanders kunnen bestaan uit ...

                                               

Dood

De dood is een onomkeerbare toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit en geen stofwisseling of andere actieve levensfuncties meer heeft.

                                               

Sterven

Sterven is het proces dat rechtstreeks voorafgaat aan de dood en is daarmee de laatste fase van het leven. Sterven is in algemene zin een proces dat aanduidt dat de levensfuncties van een levend wezen wegvallen tot het stadium van de dood is bereikt.

                                               

Aas (kadaver)

Aaseters spelen een belangrijke rol in het afbreken van dierlijke resten in het milieu. Samen met alle andere organismen die dode organische materialen eten en de organische stoffen weer terug in de kringloop brengen, behoren de aaseters tot de r ...

                                               

Acute hartdood

Acute of plotse hartdood is het plotse verlies van bloedcirculatie ten gevolge van het verlies van de pompfunctie van het hart met de dood als gevolg. Problemen met het hart zouden verantwoordelijk zijn voor tot 85% van de plotse sterfgevallen bi ...

                                               

Adipocire

Adipocire of lijkenwas, is een substantie die ontstaat door verzeping uit vetweefsel van een overledene. De vorming van adipocire is een natuurlijk proces dat onder bepaalde omstandigheden optreedt, waarbij het lichaam geheel of gedeeltelijk beho ...

                                               

Aktion T4

Aktion T4 was de naam die na de oorlog werd gebruikt voor nazi-Duitslands eugenetische programma op basis van "genadedoding" en verplichte sterilisatie. Het programma werd in oktober 1939 gestart op bevel van Adolf Hitler. Het bureau dat dit Sond ...

                                               

Alcor Life Extension Foundation

De Alcor Life Extension Foundation is een nonprofit bedrijf in Scottsdale, Arizona, dat onderzoek verricht naar en pleit voor cryonisme. Cryonisme is het bewaren van mensen in vloeibare stikstof na hun wettelijke dood, in de hoop om hen te kunnen ...

                                               

Allerheiligen

Allerheiligen is een christelijk feest ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Het is een jaarlijkse feestdag, die door Rooms-katholieken en anglicanen op 1 november gevierd wordt. In de Rooms-Katholieke Kerk is het een hoogfeest. In d ...

                                               

Ars moriendi

De ars moriendi, Latijn voor "de kunst van het sterven", is een religieus streven dat in het christendom van de middeleeuwen belangrijk was. De katholieken bidden ". en behoed ons voor een plotselinge dood" opdat zij een waardig sterfbed zullen k ...

                                               

Autopsie

Autopsie, ook wel inwendige lijkschouw, lijkopening, sectie of obductie, is het inwendig onderzoeken van het lichaam van een overleden persoon om onder andere de doodsoorzaak en overige ziekteprocessen te onderzoeken en/of vast te stellen. De wet ...

                                               

Avondwake

Een avondwake is het gedenken van een overledene de avond voor diens begrafenis of crematie. In de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk is het gebruikelijk om de avond voorafgaand aan de uitvaart een zogeheten avondwake te houden waarbij gebeden ...

                                               

Balseming

Balseming is het vertragen of verhinderen van het vergaan van lijken door het gebruik van conserveringsmiddelen, balsem genoemd. Dit kan worden toegepast om het lichaam langer toonbaar te houden ten behoeve van een uitvaartceremonie; of indien de ...

                                               

Begraafplaats

Een begraafplaats is een besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen met as van gecremeerde lichamen begraven. Een begraafplaats wordt ook wel een kerkhof genoemd, omdat een begraafpla ...

                                               

Begrafenis met militaire eer

Een begrafenis met militaire eer is een teraardebestelling waarbij een ceremoniele rol wordt gespeeld door de krijgsmacht. Ieder land heeft zijn eigen tradities en eigen voorschriften.

                                               

Bermmonument

Een bermmonument is een gedenkteken langs de weg voor een ter plekke omgekomen verkeersslachtoffer. Een wegkruis is een bijzondere vorm van bermmonument. Bermmonumenten zijn het initiatief van nabestaanden en vrienden van het slachtoffer. Vaak wo ...

                                               

Bijna-doodervaring

Er zijn mensen die met tegenzin en teleurstelling in het "oude" lichaam ontwaken, daarna verder moeten leven met een "terugverlangen naar." en zich gevangen voelen in de realiteit van het heden. Het gevoel deze ervaringen niet met anderen te kunn ...

                                               

Blikseminslag bij mensen

Een blikseminslag is een gebeurtenis die ongeveer een op de twee miljoen mensen per jaar persoonlijk treft. Een aanzienlijk deel van de getroffenen overleeft dit natuurgeweld. Er zijn twee belangrijke mechanismen die tot letsel leiden: hartritmes ...

                                               

Body farm

Een body farm is een onderzoeksinstelling waar het menselijke ontbindingsproces wordt onderzocht. De bekendste is de Anthropological Research Facility, behorend tot de Universiteit van Tennessee, in Knoxville. Het instituut werd in 1981 opgericht ...

                                               

Burgerlijke dood

De burgerlijke dood was een straf waarbij men door de overheid als dood werd beschouwd. Men was niet langer een rechtssubject en werd rechtsonbekwaam. Juridisch gezien bestond de persoon niet meer en werd zijn natuurlijke persoonlijkheid ontnomen ...

                                               

Columbarium

Een columbarium is een urnenmuur. Indien een stoffelijk overschot niet wordt begraven maar gecremeerd, zijn er diverse bestemmingsmogelijkheden voor de as. In de nabijheid van een crematorium bevindt zich doorgaans een strooiveld voor de verstroo ...

                                               

Cryonisme

Cryonisme is een procedure waarbij mensen die klinisch dood zijn, worden "ingevroren". Meestal wordt daarbij het hele lichaam bewaard, maar soms worden ook alleen de hersenen bewaard. Het te bewaren weefsel wordt zo behandeld dat het in principe ...

                                               

Dag van de Doden

De Dag van de Doden is een Mexicaanse feest- en herdenkingsdag. Deze traditie vindt elk jaar plaats op 1 en 2 november, dus op Allerheiligen en Allerzielen. In mindere mate wordt de Dag van de Doden ook in de rest van Latijns-Amerika, de Verenigd ...

                                               

De koning is dood, lang leve de koning!

"De koning is dood, lang leve de koning!" is een zin die traditiegetrouw na de proclamatie volgt van de troonsbestijging van een nieuwe monarch in diverse landen, zoals het Verenigd Koninkrijk.

                                               

Dies irae

Dies irae zijn de beroemde eerste woorden van de sequentia uit de Latijnse mis der overledenen van de buitengewone vorm van de rooms-katholieke eredienst, waarmee ook meestal naar de gehele sequentia wordt verwezen. In de gewone vorm van de rooms ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →