ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 309                                               

Eeuwigheidszondag

Het is voor veel lutherse, protestantse en gereformeerde kerken een speciale zondag. Vaak gedenkt men tijdens de kerkdienst op deze zondag de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Toch bepaalt eeuwigheidszondag niet al ...

                                               

Elegie (literair werk)

Het begrip elegie heeft een betekenisontwikkeling ondergaan van" kort gedicht” via" meditatief, melancholisch gedicht” tot" klaagzang”. Deze ontwikkeling is niet volstrekt chronologisch. De klaagzangen zijn al ten minste vanaf de middeleeuwen bek ...

                                               

Elektrocutie

Elektrocutie is een schadelijke elektrische stroomdoorgang door het menselijk of dierlijk lichaam met de dood tot gevolg. Een schadelijke elektrische stroomdoorgang zonder dodelijke afloop heet elektrisering. Het woord elektrocutie is een samentr ...

                                               

Euthanasie

Euthanasie = "goede" en θάνατος = "dood"), goede dood, milde dood of genadedood, verwijst naar handelingen die het sterven zonder veel lijden van een andere persoon bevorderen. Volgens Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal van 2015 b ...

                                               

Funeraire kunst

Funeraire kunst heeft betrekking op alle uitingen van kunst en symboliek die aangebracht zijn op grafmonumenten en begraafplaatsen. Dit kunnen beeldhouwwerken of objecten zijn, maar over het algemeen worden hiermee symbolen bedoeld. Voorbeelden v ...

                                               

Genadeslag

De term genadeslag, genadeklap, genadestoot of coup de grâce wordt gebruikt voor het doden van een levend wezen, om het uit zijn lijden te verlossen als er weinig tot geen hoop is op genezing. Het wordt ook wel figuurlijk gebruikt om de laatste v ...

                                               

Halfstok

Een vlag die halfstok wordt gehangen is een vlag die niet aan de top van de vlaggenmast, maar slechts tot ongeveer de helft of 2/3 van de hoogte wordt gehesen en daar uitgehangen. Dit is een teken van rouw. Symbolisch hangt de onzichtbare vlag de ...

                                               

Hersendood

Onder hersendood wordt verstaan het volledig en onherstelbaar verlies van de functies van de hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde merg. De persoon kan niet meer zelfstandig ademhalen en het lichaam kan de bloeddruk en lichaamstemper ...

                                               

In memoriam (tekst)

In memoriam is een bespiegelende tekst in gedrukte of gesproken vorm die na iemands overlijden vaak met enige melancholie gedenkwaardige aspecten van zijn of haar leven aanhaalt. Vaak wordt als aanhef van de tekst letterlijk "In memoriam" gebruik ...

                                               

Intra-uteriene vruchtdood

Onder intra-uteriene vruchtdood of sterfte ante partum wordt het overlijden verstaan van de foetus in utero vanaf de 16e zwangerschapsweek en vóór het op gang komen van de bevalling. Internationaal worden verschillende ondergrenzen van de zwanger ...

                                               

Kadaver

Een kadaver, karkas of kreng is een dood lichaam, in het bijzonder het dode lichaam van een dier. Bij een mens spreekt men meestal van lijk of stoffelijk overschot. De term "stoffelijk overschot" is algemener dan "lijk" omdat deze bijvoorbeeld oo ...

                                               

Karoshi

Karōshi heeft betrekking op het plotseling overlijden van werkenden. Doodsoorzaak is meestal een hartaanval of beroerte.

                                               

Kerkhof (kerk)

Een kerkhof is vanuit een historisch perspectief de benaming voor de ruimte rondom een christelijke kerk. Het gebied is veelal doorheen de eeuwen gebruikt als geconsecreerde begraafplaats. De gewijde grond kon gehuurd of gekocht worden om lichame ...

                                               

Klinisch dood

Van klinisch dood spreekt men als iemand geen waarneembare tekenen van leven vertoont: met name geen hartslag, geen ademhaling, en geen bewustzijn. Iemand zonder hartslag verliest binnen enkele seconden het bewustzijn, en zal binnen 4 tot 6 minut ...

                                               

Koelkastverstikking

Een koelkastverstikking is een manier van doodgaan waarbij iemand - meestal een kind - in een koelkast of vergelijkbaar object opgesloten raakt, en doordat de koelkast luchtdicht afgesloten is, de persoon doodgaat aan zuurstoftekort. Dit was met ...

                                               

Kranslegging

Een kranslegging is een plechtige gebeurtenis, waarbij rouwkransen gelegd worden bij een graf of gedenkplaats. Na het verrichten van de kranslegging, doet de kranslegger een vaak paar passen achteruit en brengt hij een groet. Militairen doen dat ...

                                               

KrioRus

KrioRus is een Russisch bedrijf dat overleden mensen invriest en het eerste cryonisch bedrijf buiten de Verenigde Staten. Cryonisme is het idee dat men overleden mensen invriest met als doel ze te reanimeren in de toekomst als de wetenschap en te ...

                                               

La Catrina

La Calavera de la Catrina is een in 1913 door de Mexicaanse illustrator José Guadalupe Posada gemaakte zinken ets. Tegenwoordig is dit werk een symbool voor de Dag van de Doden op 1 en 2 november. Van origine is de ets een satire op vrouwen uit d ...

                                               

Laatste woorden

Bij de term laatste woorden gaat het vaak om de laatste woorden die gesproken worden door een persoon voordat hij of zij sterft, in het bijzonder als de persoon in kwestie weet dat hij gaat sterven, bijvoorbeeld omdat hij geexecuteerd of geeuthan ...

                                               

Letaliteit

Onder letaliteit wordt verstaan de "mate van dodelijkheid" van een fenomeen voor degenen die eraan worden blootgesteld. Dit is een statistische grootheid, want er zijn grote verschillen tussen mensen t.g.v. verschillen in leeftijd, geslacht, lich ...

                                               

Leven na de dood (begrip)

Het leven na de dood is een religieus, spiritueel en metafysisch begrip, waarbij er sprake van is dat het aan het lichaam gebonden bewustzijn van een mens niet eindigt bij het sterven, maar in een of andere vorm na het sterven voortgezet wordt. I ...

                                               

Libera me

Líbera me is een Rooms Katholiek responsorium dat gezongen wordt in het Dodenofficie en bij de Absoute, a dienst van Gebed voor de doden dat gezegd wordt naast de doodskist direct na de Requiem en voor de begrafenis. De tekst van Libera me vraagt ...

                                               

Lijkschennis

Lijkschennis is het aantasten van de integriteit van een dood mensenlichaam. In sommige landen is het een specifiek misdrijf, in andere – waaronder Belgie en Nederland – wordt de eerbied voor lijken via andere wegen afgedwongen. Wat een aantastin ...

                                               

Lijkschouw

Een lijkschouw of lijkschouwing is letterlijk het schouwen van een lijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitwendige en inwendige lijkschouw. De inwendige lijkschouw wordt ook wel autopsie, sectie of obductie genoemd. Als een lijk - bijvo ...

                                               

Lijkstijfheid

Lijkstijfheid of rigor mortis is het verstijven van het lichaam na het overlijden. Na het overlijden begint het lichaam koud te worden. Vanaf zon twee tot zes uur na overlijden beginnen de spieren te verstijven, waarschijnlijk doordat de actine- ...

                                               

Lijkzak

Een lijkzak is een zak bestemd voor transport en opslag van lijken. De zak is gemaakt van een niet-poreus materiaal dat bestand is tegen verschillende chemische stoffen die vrijkomen bij de ontbinding van een menselijk lichaam. Lijkzakken worden ...

                                               

Lijst van dodelijke ongevallen in de Formule 1

Dit is een lijst van dodelijke ongevallen in de Formule 1 met daarin alle coureurs die overleden tijdens of na een ongeval in een Formule 1-auto. Dit zijn zowel ongevallen die tijdens een raceweekend hebben plaatsgevonden als ongevallen tijdens t ...

                                               

Lijst van dodelijke ongevallen in het wereldkampioenschap wegrace

Dit is een lijst van dodelijke ongevallen in het wereldkampioenschap wegrace met daarin alle coureurs die overleden tijdens of na een ongeval in een race in het wereldkampioenschap wegrace. Gestorven marshals en andere overleden medewerkers zijn ...

                                               

Lijst van mensen die op hun verjaardag overleden

Dit is een lijst van mensen die op hun verjaardag overleden. Theoretisch zou de kans dat iemand op zijn verjaardag overlijdt net zo hoog moeten zijn, als op iedere andere dag van het jaar, dus 1 op 365.2425. Wetenschappelijk onderzoek wijst er ec ...

                                               

Lijst van personen begraven op het Cimetière du Père-Lachaise

Robert Amadou 1924-2006, Frans martinist erudiet, mysticus en esotericus Karel Appel 1921-2006, Nederlands schilder Frank Alamo 1941-2012, Frans zanger Jean-Joseph Ansiaux 1764-1840, Frans kunstschilder Marie dAgoult 1805-1876, Frans auteur ook b ...

                                               

Lijst van zelfdodingen

Dit is een lijst van beroemde personen die zelf een einde aan hun leven maakten. Het jaartal waarin de zelfdoding plaatsvond, staat tussen haakjes.

                                               

Livor mortis

Livor mortis betreft bij overledenen de donkerpaarse verkleuring op de laagst gelegen plekken van het lichaam. De verkleuring treedt ongeveer een tot twee uur na het overlijden op en is na acht tot tien uur compleet. Livor Mortis wordt veroorzaak ...

                                               

Luchtbegrafenis

Luchtbegrafenis, ook wel hemelbegrafenis, is een type lijkbezorging die in Azie en Noord-Amerika voorkomt. Hierbij wordt de overledene aan dieren, met name vogels als gieren, gegeven. Letterlijk is het woord begrafenis dus onjuist. Excarnatie kwa ...

                                               

Magere Hein

Magere Hein is een personificatie van de dood. Hij wordt vaak afgebeeld als een gedaante die gehuld is in een donker gewaad, een kap over het hoofd heeft een zeis bij zich draagt. De zichtbare lichaamsdelen van Magere Hein laten zien dat hij een ...

                                               

Mondopeningsceremonie

Het ritueel hield een symbolische animatie in van een standbeeld of een mummie door het op een magische wijze openen van diens mond zodat het kon ademen en spreken. Er is bewijs gevonden van dit ritueel van het Oude Rijk tot de Romeinse periode. ...

                                               

Moord en doodslag

Moord en doodslag is de titel van de lijst met slachtoffers van moord en doodslag die de redactie van Elsevier Weekblad na twee incidentele verhalen sinds 1999 jaarlijks publiceert. De lijst is gebaseerd op onderzoek van redacteuren en medewerker ...

                                               

Nationaal Overledenenregister

Het Nationaal Overledenenregister is een Nederlands bestand waarin persoonsgegevens van overleden personen zijn opgenomen. Dit register heeft als doel te voorkomen dat geadresseerd reclamedrukwerk naar overleden personen wordt gestuurd. Het regis ...

                                               

Necrologie

Een necrologie is een levensbeschrijving van een overleden persoon, zoals deze vlak na zijn dood verschijnt in een tijdschrift of dagblad. Het schrijven van een necrologie of overlijdensbericht vergt tijd, vooral als het om een publiek persoon ga ...

                                               

Necrologium

Een necrologium of dodenboek is een handschrift waarin de doden in een religieuze gemeenschap, van een kapittel van een collegiale kerk of van een begijnhof, worden genoteerd om hen te herdenken op de verjaardag van hun sterfdag. Met handschrift ...

                                               

Necromantie

Necromantie, heeft betrekking op een methode van voorspelling waarbij getracht wordt te communiceren met de doden. De gelatiniseerde vorm van het Griekse woord werd verbasterd tot nigromantia, wat connotaties opriep met zwart en de zwarte kunst i ...

                                               

Niet-doding

Niet-doding verwijst naar de afwezigheid van het doden, van het bedreigen om te doden en van condities die het doden in de menselijke samenleving in de hand kunnen werken. Al wordt de term in de academische wereld meestal gebruikt voor het doden ...

                                               

Non fui non sum, non curo

Non fui, fui, non sum, non curo is een Latijnse spreuk die geregeld op Romeinse grafstenen werd aangebracht. De Nederlandse vertaling van dit epicuristisch epitaaf luidt: "ik was niet, ik was, ik ben niet, het kan mij niet schelen." Het grafschri ...

                                               

Obituarium

Een obituarium of jaargetijdenboek is een handschrift waarin een lijst werd bijgehouden van de doden die moesten herdacht worden door een religieuze gemeenschap, een kapittel van een collegiale kerk of een parochie. Het is een gangbare praktijk o ...

                                               

Ondood

Ondood is een fictieve toestand waarin een mens of ander wezen terechtkomt als hij/het is gestorven, maar teruggehaald is uit de dood. Iemand of iets terughalen uit de dood geschiedt door toverkunst of bepaalde chemische en andere procedés. Toven ...

                                               

Onsterfelijkheid

Onsterfelijkheid duidt eeuwig leven aan, zonder dood of sterven, een oneindig bestaan. Sommige organismen hebben biologische onsterfelijkheid. Menselijke onsterfelijkheid kan letterlijk en figuurlijk worden opgevat. In figuurlijke zin betekent he ...

                                               

Onvergankelijkheid

Onvergankelijkheid is een begrip dat in de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe kerken wordt gebruikt wanneer een menselijk lichaam na overlijden jarenlang uitzonderlijk goed bewaard blijft, en dit niet verklaard kan worden door externe ...

                                               

Overlaying

Overlaying of overlying is het smoren van een baby door in de slaap over het kind te rollen, meestal door een ouder of min. De term wordt vooral gebruikt om kinderdoding te beschrijven die gemaskeerd werd als per ongeluk gebeurd. Deels zal het ec ...

                                               

Overlijdensakte

Een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte is een schriftelijk bewijs van het overlijden van een persoon en de inschrijving hiervan bij de burgerlijke stand. Een uittreksel of afschrift van een overlijdensakte kan nodig zijn voor het ope ...

                                               

Oversterfte

Oversterfte is een tijdelijke stijging van het sterftecijfer in een bepaalde populatie. Het is meestal toe te schrijven aan omgevingsverschijnselen zoals hittegolven, koude periodes, epidemieen en pandemieen, vooral grieppandemieen, hongersnood o ...

                                               

Palliatief verpleegkundige

Een palliatief verpleegkundige is een verpleegkundige die palliatieve zorg verleent aan patienten die, door ouderdom of doordat ze uitbehandeld zijn voor een levensbedreigende ziekte, in de laatste levensfase verkeren. Hierbij ligt de nadruk uitd ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →