ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 310                                               

Plastinatie

Plastinatie is een conserveringstechniek voor biologisch materiaal die buitengewone preparaten oplevert met zeer natuurlijke vormen en kleuren een praktisch onbeperkte houdbaarheid. De methode is in 1977 uitgevonden door Gunther von Hagens, een D ...

                                               

Plotse hartdood

Plotse hartdood is een plotselinge, onverwachte dood veroorzaakt door verlies van hartfunctie. Plotselinge hartdood is de grootste doodsoorzaak in de Verenigde Staten en veroorzaakt jaarlijks ongeveer 325.000 sterfgevallen onder volwassenen in de ...

                                               

Postmortale fotografie

Met de uitvinding van de fotografie, beginnend met de daguerreotypie in 1839, kwam voor een grote groep mensen het maken van een afbeelding als herinnering aan een overledene binnen bereik. Het dure portretschilderen, dat daarvoor gebruikelijk wa ...

                                               

Postume executie

Een postume executie is een veroordeling en uitvoering van het vonnis, terwijl de aangeklaagde al overleden is. Het gaat vooral om het doelbewust vernederen van de overledene door onder andere verminking van het lichaam en het tentoonstellen van ...

                                               

Postuum

Postuum betekent "na de dood", "na iemands dood". Het woord wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het werk van een schrijver dat na diens overlijden wordt gepubliceerd of voor de eer die iemand na zijn dood wordt bewezen. Postuum gaat terug op het Lat ...

                                               

Reddingsdood

Reddingsdood is het verschijnsel, dat slachtoffers van een ongeluk kort na de redding onverwacht overlijden. Dit treedt in het bijzonder op bij hypothermie of als het slachtoffer ingeklemd was. Als bij hypothermie de bloedsomloop ongecontroleerd ...

                                               

Schedelhuis

Een schedelhuis of knekelhuis is een plaats waar de overblijfselen van overledenen worden bewaard. Het schedelhuis komt voor in Karo en wordt gebruikt door de Batak. Lichamen werden vaak jarenlang opgenomen in een dodenhuis buiten de nederzetting ...

                                               

Schijndodenhuis

De schijndodenhuisjes dienden om zich "te vergewissen van een stelligen dood". De doden werden hier gedurende in ieder geval 36 uur opgebaard, alvorens zij begraven werden. Eind 18e eeuw ontstond er door verscheidene publicaties een fascinatie vo ...

                                               

Schijndood (bewusteloosheid)

Schijndood is een staat van bewusteloosheid waarbij onvoldoende en onwaarneembare ademhaling en bloedsomloop is. Daardoor lijkt het alsof de dood is ingetreden. Het lichaam vertoont een blauwe kleur. Ook: het ontbreken van spontane ademhaling bij ...

                                               

Schuimlever

Een schuimlever is de lever van een rund, die door gasvorming na de dood van het dier schuimig is geworden. De oorzaak daarvoor zijn Clostridium-bacterien, die zijn niet-pathogeen. Sporen daarvan zijn bij het grazen opgenomen, maar ontluiken pas ...

                                               

Sepulcrum

Sepulcrum is een uit het Latijn afkomstige aanduiding voor een christelijke begraafplaats, een begrafenis of een grafteken. Ook worden er wel de inscripties op een grafsteen mee aangeduid. In de voorchristelijke tijd werd het begrip gebruikt ter ...

                                               

Spontane menselijke zelfontbranding

Spontane zelfontbranding wordt verondersteld op te treden in het menselijke lichaam. Er zijn gevallen bekend dat mensen geheel of gedeeltelijk zijn opgebrand, het menselijke lichaam diende als brandstof. Sommigen speculeren dat het lichaam sponta ...

                                               

Sterfte

Sterfte is het geheel der sterfgevallen, maar wordt ook gebruikt voor individuele sterfgevallen. Sterven is de overgang naar de dood en vergankelijkheid. Een sterftecijfer in de demografie geeft aan hoeveel sterfgevallen per jaar in een stad of s ...

                                               

Surinaamse doodsrituelen

In de Afro-Surinaamse traditie betekent de dood niet dat iemand voorgoed verdwenen is; men gelooft dat de ziel na het overlijden in een andere vorm eeuwig voortleeft. Om de overgang van het aardse leven naar het hiernamaals goed te laten verlopen ...

                                               

Terminaal

Terminaal betekent feitelijk in de laatste fase en wordt voornamelijk gebruikt in de gezondheidszorg voor patienten die spoedig aan een ongeneeslijke aandoening gaan overlijden. Sommige terminale patienten kiezen om deze laatste fase door te bren ...

                                               

Testament (akte)

Een testament is een hoogstpersoonlijk, niet openbaar document waarin iemand schriftelijk vastlegt, of door een notaris laat vastleggen, wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap moet gebeuren in afwijking van de algemene wettelijke bep ...

                                               

Thanatopraxie

Thanatopraxie is een methode om een lichaam tijdelijk te conserveren, zonder dat daarvoor koeling nodig is. Het is bedoeld om het ontbindingsproces af te remmen en het lichaam toonbaar en reukloos te houden vanaf het moment van overlijden tot aan ...

                                               

Tussenstaat van het stervensproces

In de teksten van het Tibetaans boeddhisme verstaat men onder de Tussenstaat van het Stervensproces, het moment van sterven en het ontbinden van het grondstoffelijk lichaam. De tijd tussen het moment waarop het stervensproces inzet tot het moment ...

                                               

Tzompantli

Een tzompantli was in Meso-Amerika een rek waarop de schedels van mensenoffers publiekelijk tentoongesteld werden. Het woord tzompantli komt uit het Nahuatl en betekent zoiets als schedelmuur.

                                               

Ventilatordood

Ventilatordood is een dood die veroorzaakt zou worden door te slapen in een afgesloten ruimte met een werkende ventilator. Hoewel er geen bewezen gevallen bekend zijn, blijft het een veel geloofde stadssage in Zuid-Korea.

                                               

Verdrinking

Bij verdrinking sterft een mens of dier aan zuurstofgebrek door contact met een vloeistof. Men spreekt van verdrinking wanneer dit gebeurt door een overvloed aan vloeistof in de longen, of bij verstikking door onderdompeling. Verdrinking is al mo ...

                                               

Vergankelijkheidssymbool

Een vergankelijkheidssymbool is een symbool dat de eindigheid van het leven verbeeldt. Sommige benadrukken juist ook het leven na de dood, de Opstanding, reïncarnatie of de terugkeer van nieuw leven. Vergankelijkheidssymbolen worden vaak aangetro ...

                                               

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariele akte waarin een notaris erfrechtelijke feiten vermeldt naar aanleiding van het overlijden van iemand. In deze verklaring wordt onder meer opgenomen dat een testament is gemaakt, wie de erfgenamen zijn ...

                                               

Verklaring van overlijden

Een verklaring van overlijden is een verklaring die wordt afgegeven door een arts, en waarmee deze verklaart dat een bepaalde persoon is overleden.

                                               

Verrotting

Verrotting is het uiteenvallen van dode organismen of dood organisch materiaal. Verrotting is biologische afbraak in het beginstadium, direct na de dood of het afsterven. verrotting is zintuiglijk waarneembaar, visueel en/of met het reukorgaan.

                                               

Versmachting

Versmachting is een begrip dat met name in de context van forensische geneeskunde wordt gebruikt bij het mechanisch belemmeren van de inademing. Dit wordt veroorzaakt door uitwendige druk op de borstkas. Bij de ademhaling is het nodig dat de bors ...

                                               

Versterving (dood)

Versterving is overlijden als gevolg van het niet innemen of toegediend krijgen van vocht en voedsel, zonder dat sprake is van een calamiteit waarbij geen vocht en/of voedsel aanwezig is, bijvoorbeeld in een woestijn of grot. Versterving moet nie ...

                                               

Verstikking

Verstikking is de belemmering van het lichaam in zijn ademhalingsfunctie/gaswisseling: de uitwisseling van de gassen zuurstof en koolstofdioxide tussen het lichaam en de omgeving. In de geneeskunde spreekt men van asfyxie, wat vanuit het Grieks: ...

                                               

Wiegendood

Wiegendood is een algemene term voor kindersterfte in de wieg. Het is geen oorzaak van overlijden, maar een benaming voor gevallen waarbij de doodsoorzaak van een baby, ook na uitgebreid onderzoek, niet aangetoond kan worden. De Nederlandse Veren ...

                                               

Wilsverklaring

Wilsverklaring of verklaring van de wil is een begrip uit de rechtswetenschap waarmee het kenbaar maken van de wil van een persoon voor de buitenwereld, wordt aangeduid. In Nederland wordt het begrip vaak gebruikt in de gezondheidszorg voor de we ...

                                               

Zeemansgraf

Een zeemansgraf betekent dat een overledene op volle zee overboord gezet wordt. Het lichaam wordt in zee geschoven, soms nadat het in een doek is genaaid en verzwaard met kogels of zand. De procedure kan gepaard gaan met een ritueel zoals ook op ...

                                               

Zielenslaap

Zielenslaap, ook wel christelijk mortalisme, is een leer van het christendom dat de doden niet naar de hemel gaan maar in het stof slapen, tot de dag des oordeels en de opstanding van de doden. Het geloof in zielenslaap wordt gevolgd in enkele re ...

                                               

Abolitionisme (slavernij)

Abolitionisme is het streven naar afschaffing van de slavernij. In de 18e eeuw ontstonden bewegingen die ijverden voor de afschaffing van de slavernij, zoals de Société des amis des Noirs in Frankrijk. In de 19e eeuw volgden onder meer de Anti-Sl ...

                                               

Androcentrisme

Androcentrisme of viricentrisme is een sociale houding, zienswijze en handelwijze die normaal de man centraal stelt als sociale maatstaf. Androcentrisme kan dus als een maatschappelijke fixatie op de man of het mannelijke worden gezien. In een an ...

                                               

Ann Walker of Lightcliffe

Ann Walker of Lightcliffe was een Engelse landeigenaresse uit West Riding in Yorkshire, Verenigd Koninkrijk. Samen met haar geliefde Anne Lister vormde zij het eerste vrouwenstel waarvan bekend is dat zij in 1834 een huwelijksceremonie hielden, w ...

                                               

Arbeidersbeweging

Een arbeidersbeweging is een brede volksbeweging, geworteld in de arbeidersklasse, waarvan aangenomen wordt dat zij de noden/belangen/wensen van de arbeiders in het algemeen vertegenwoordigt. Arbeidersbewegingen nemen een belangrijke plaats in al ...

                                               

Arktos

Arktos was een links, feministisch vrouwendispuut binnen de Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging, dat opgericht werd in 1917 en in 2010 werd opgeheven. Arktos staat ook wel bekend als het pottendispuut, maar dit dispuut met een rebelse re ...

                                               

Lucretia Jacoba Baart

Lucretia Jacoba Baart was feministisch schrijver, vertaler en richtte mede de SDAP-afdeling van Bergen op.

                                               

Nora Stanton Blatch Barney

Nora Stanton Blatch Barney, 30 september 1883 – Greenwich, 18 januari 1971) was een Amerikaans civiel ingenieur, architect en suffragette.

                                               

Marianne Bertrand

Marianne Bertrand is een Belgisch econoom. Momenteel is zij als Chris P. Dialynas -hoogleraar economie verbonden aan de Booth School of Business van de Universiteit van Chicago. Bertrand behoort tot de vooraanstaande onderzoekers op het gebied va ...

                                               

Black Queer & Trans Resistance Netherlands

Black Queer & Trans Resistance Netherlands is een gemeenschap en politieke actiegroep in Nederland, die zich richt op de bestrijding van racisme, transfobie en homofobie door middel van marsen, intergenerationele ontmoetingen en archiefwerk. BQTR ...

                                               

Bloomer (kleding)

Een bloomer is een poffige lange broek voor vrouwen. De broek kwam voor het eerst op in de jaren 1850 als een alternatief voor de belemmerende victoriaanse hoepelrokken en was enigszins geïnspireerd door oosterse harembroeken. Hij werd in die per ...

                                               

J. Max Bond Jr.

J. Max Bond Jr., 17 juli 1935 - Manhattan, 18 februari 2009) was een Afro-Amerikaans architect. Bond studeerde architectuur aan de Harvard-universiteit. Hij werkte in Frankrijk met André Wogenscky, leerling en later medewerkend architect van Le C ...

                                               

Burgerrechten

Burgerrechten zijn rechten die door nationale en internationale overheden gegarandeerd behoren te worden, en die de burgers van een bepaald land of gebied zekere garanties verschaffen. Voorbeelden zijn het recht op privacy, demonstratie een eerli ...

                                               

Emancipatieproclamatie

De Emancipatieproclamatie was een Executive Order die president Abraham Lincoln in 1862 afkondigde en die de slaven in rebellerende zuidelijke staten en gebieden "voor altijd vrij" verklaarde. De oorlog was een strijd om het behoud van de Unie na ...

                                               

Évolué

Évolué is een Franse benaming die tijdens het koloniale tijdperk werd gegeven aan de inheemse Afrikaanse of Aziatische bevolking die zich had geeuropeaniseerd in een proces van culturele assimilatie. Door contact met Europeanen raakten in de kolo ...

                                               

Millicent Fawcett

Millicent Garrett Fawcett, 5 augustus 1929) was een Engelse feministe, politiek activiste en schrijfster. Ze is vooral bekend vanwege haar strijd voor het vrouwenkiesrecht. In 1897 werd ze voorzitster van de meer gematigde National Union of Women ...

                                               

Femme de la rue

Femme de la rue is een 25 minuten durende Belgische documentaire uit 2012, gemaakt door Sofie Peeters. Sofie Peeters, de maker van deze documentaire, was een student aan het RITCS. Voor haar studies was zij naar Brussel verhuisd, waar zij op een ...

                                               

Elizabeth Garrett Anderson

Elizabeth Garrett Anderson, 9 juni 1836 - Aldeburgh, 17 december 1917) was een Engelse arts en vrouwenrechtenactiviste.

                                               

Gelijke beloning

Door het gemiddeld uurloon van de mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking uit te rekenen, kan het beloningsverschil tussen beide groepen worden aangegeven. Een ongecorrigeerd beloningsverschil bestaat uit het verschil tussen het gemiddelde uur ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →