ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 311                                               

Inclusie

Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse ...

                                               

Internationaal Jaar van de Vrouw

De Verenigde Naties riep het jaar 1975 uit tot het Internationaal Jaar van de Vrouw. Een paar jaar later stelde de VN 8 maart in als Internationale Vrouwendag. Ook werd het decennium 1976-1985 uitgeroepen tot het decennium van de vrouw. Het eerst ...

                                               

Emancipatie van de Joden

De emancipatie van de Joden is de langzaam verlopen gelijkstelling of emancipatie van de Joden aan de andere burgers of onderdanen. In het christelijke Europa werden de Joden vanwege hun afkomst en godsdienst eeuwenlang als vreemdelingen gezien. ...

                                               

Martin Luther King

Martin Luther King, oorspronkelijk Michael King, Jr., 15 januari 1929 – Memphis, 4 april 1968), was een Amerikaanse baptistendominee, politiek leider een van de prominentste leden van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. King werd beroemd i ...

                                               

Gail Laughlin

Abbie "Gail" Hill Laughlin was een Amerikaanse advocaat, suffragette, een expert voor de industriele commissie van de Verenigde Staten een lid van de senaat van Maine. Ze was de eerste vrouw die rechten beoefende in Maine. Ze was de nationale vic ...

                                               

Anne Lister

Anne Lister 22 september 1840) was een Engelse landeigenaresse, onderneemster, dagboekschrijfster, bergbeklimster en reizigster afkomstig uit West Yorkshire. Gedurende haar hele leven hield ze dagboeken bij die verslag doen van de details van haa ...

                                               

Loonkloof

Een veel voorkomende en veel besproken loonkloof is die tussen mannen en vrouwen. In 2015 was in de Europese Unie het gemiddeld uurloon van een vrouw ruim 16 procent lager dan dat van een man. Bij de berekening van de loonkloof worden verschillen ...

                                               

Mad Pride

Mad Pride is een beweging van clienten en ex-clienten van de geestelijke gezondheidszorg en hun bondgenoten. Mad Pride activisten zien waanzin en gekte als een positieve identiteit en proberen termen als "gek" in het Nederlands en "nutter", "Mad" ...

                                               

Mannenbeweging

Hier gaat het onder andere om de groep rond het tijdschrift Wildeman. Zij baseren zich o.a. op de ideeen van Robert Bly. Ze proberen de mannelijkheid te herontdekken en nemen daarmee vaak afstand van het gelijkheidsdenken dat mannen en vrouwen in ...

                                               

Constance Markievicz

Constance Georgine Markievicz was een Iers politicus, revolutionair, pamflettist, nationalist, suffragette en socialist, afkomstig uit de Brits-Ierse landadel. In de volksmond werd ze Countess Markievicz genoemd of soms The Rebel Countess. Als la ...

                                               

Martha-organisatie

De Martha-organisatie is een Finse tweetalige ideele maatschappelijke organisatie die zich voornamelijk richt op de ontwikkeling van vrouwen.

                                               

Masculinisme

Masculinisme is een beweging die streeft naar opheffing van achterstelling van mannen en versterking van de positie van mannen. In die zin is het de mannelijke tegenhanger van het veel bekendere feminisme. De term kent ook enkele meer afkeurende, ...

                                               

Gais Meinsma-Greydanus

Geiske "Gais" Meinsma-Greydanus was de medeoprichter en eerste voorzitter van de officiele Friese dameskaatsvereniging bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond.

                                               

My Stealthy Freedom

My Stealthy Freedom is een online sociale beweging gestart door journalist Masih Alinejad op 3 mei 2014. De beweging begon op een facebookpagina waar Iraanse vrouwen fotos van zichzelf zonder hidjab plaatsten. Het dragen van hijdab is voor vrouwe ...

                                               

Negentiende amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten

Amendement XIX van de Grondwet van de Verenigde Staten werd kort na de Eerste Wereldoorlog ingevoerd. De clausule, die op 26 augustus 1920 officieel werd afgekondigd, handelt over het algemeen kiesrecht en staat ook vrouwen toe om te gaan stemmen ...

                                               

Noorse Vereniging voor de rechten van de vrouw

De Noorse Vereniging voor de Rechten van de Vrouw is een feministische organisatie die strijdt voor de emancipatie van vrouwen en gendergelijkheid. NKF is een democratische, nationale ledenorganisatie met lokale vestigingen in Bergen, Oslo, Dramm ...

                                               

Objectificatie

Volgens de filosoof Martha Nussbaum heeft de objectificatie van een mens of een dier een of meer van de volgende kenmerken: ontkenning van de subjectiviteit - gevoelens, ervaringen en de algemene ontwikkeling van persoon of dier negeren. inertie ...

                                               

Christabel Pankhurst

Christabel was de dochter van dr. Richard Marsden Pankhurst en Emmeline Pankhurst, leden van de Independent Labour Party en beiden fanatieke voorvechters voor vrouwenrechten. Samen met haar zus Sylvia en haar moeder zette ze zich vanaf 1906 volle ...

                                               

Emmeline Pankhurst

Emmeline Pankhurst, 14 juli 1858 - Londen, 14 juni 1928) was een van de oprichters van de Britse suffragettebeweging. Haar naam is meer dan enige andere verbonden met de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Groot-Brittannie, met name omdat ze een ...

                                               

Sylvia Pankhurst

Sylvia was de dochter van dr. Richard Marsden Pankhurst en Emmeline Pankhurst, leden van de Independent Labour Party en beiden fanatieke voorvechters voor vrouwenrechten. Samen met haar zus Christabel en haar moeder zette ze zich vanaf 1906 volle ...

                                               

Socialistisch feminisme

Het socialistisch feminisme is een stroming binnen het feminisme die is ontstaan gedurende de laatste vier decennia van de twintigste eeuw. Dit artikel beschrijft vooral de Nederlandse situatie.

                                               

Stop Enslaving Saudi Women

Stop Enslaving Saudi Women ook bekend als Together To End Male Guardianship of End Male Guardianship is een socialmediacampagne die rond juni 2016 is begonnen. Deze socialmediacampagne is begonnen door vrouwen in Saoedi-Arabie die een eind willen ...

                                               

Suffragette

Suffragette is een Engelse term die staat voor iemand die strijdt voor de vrouwenrechten, met name voor het vrouwenkiesrecht. De officiele naam van deze organisatie was de Sociale en Politieke Vrouwenunie, deze werd opgericht in 1903.

                                               

Vaderbeweging

De geschiedenis van vaders en van de vaderbeweging is slecht beschreven. Het is bekend dat ergens, vanaf de eind jaren zestig, mannen protesteerden tegen hun achterstelling als vader. Met name ging het dan om het recht op omgang met hun kinderen. ...

                                               

Verbond van Afrikaanse Lesbiennes

Het Verbond van Afrikaanse Lesbiennes is een in 2003 opgerichte non-profitorganisatie die opkomt voor de rechten van lesbiennes, bisekuele vrouwen en transgenders in Afrika. De organisatie bestaat uit meer dan 30 verschillende verenigingen uit 19 ...

                                               

Vrouw ben je

Vrouw ben je was een tentoonstelling in het Tropenmuseum van 6 maart tot 12 mei 1975. De tentoonstelling, die de sociale positie van de vrouw tot onderwerp had, was geheel in overeenstemming met de koers die het Tropenmuseum vanaf het begin van d ...

                                               

Vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke genitale verminking of female genital cutting genoemd) is een verzamelterm voor verschillende culturele tradities waarbij delen van de vulva weggesneden, bewerkt of dichtgemaakt worden. Genitale verminking bij minderjarigen is een aan ...

                                               

Vrouwenemancipatie

In Europa, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland begon de strijd voor emancipatie van vrouwen in het fin de siècle rond 1900, die bekroond werd met successen als het actief en passief stemrecht voor vrouwen de eerste feministische golf. Een tweede ...

                                               

Vrouwenquotum

Een vrouwenquotum is een minimumaantal van door vrouwen te bekleden topfuncties in bedrijven, in de politiek, of bijvoorbeeld van vrouwelijke artiesten in musea.

                                               

Johanna Westerman

Johanna Westerman was een Nederlandse onderwijzeres en politica. Zij werd in 1921 het tweede vrouwelijke lid van de Tweede Kamer. Westerman was de dochter van een boekhandelaar die in 1872 overleed. De latere bankier Willem Westerman was een oude ...

                                               

Andrew Young

Andrew Jackson Young is een Amerikaanse politicus, diplomaat en pastor. Young was burgemeester van Atlanta, Amerikaans ambassadeur voor de Verenigde Naties en hij zat in het Congres voor Georgias 5e congresdistrict. Ook was hij secretaris en vrie ...

                                               

Filosofie

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsge ...

                                               

Portaal: Filosofie

                                               

Algemeen Nederlandsch Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie

Het Algemeen Nederlandsch Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie was een Nederlands wetenschappelijk tijdschrift over filosofie en psychologie dat van 1933 tot 1969 bestond en werd uitgegeven door de Algemene Nederlandse Vereniging voor Wij ...

                                               

Dataïsme

Dataïsme is een begrip uit de filosofie dat veronderstelt dat alles in het universum in data en algoritmen is te vangen. De term werd in 2013 gemunt door journalist David Brooks, in een artikel in The New York Times. Hij stelde dat big data het e ...

                                               

Filosofie-Tijdschrift

Filosofie-Tijdschrift is een tweemaandelijks Nederlands-Vlaams tijdschrift dat "filosofie op frisse en serieuze wijze toegankelijk wil maken voor een breder publiek". Filosofie-Tijdschrift werd in 1991 opgericht door Harry Willemsen en Cor Schave ...

                                               

Idee (filosofie)

Een idee is een mentale representatieve afbeelding van een bepaald object. Ideeen kunnen ook abstracte begrippen zijn die geen mentale afbeelding voorstellen. Veel filosofen beschouwen het krijgen van ideeen als een basis voor ontologie of zijnsl ...

                                               

Philosophicum Lech

Het Philosophicum Lech is een filosofisch symposium in Lech am Arlberg in Vorarlberg. Het is opgericht ter bevordering van de filosofische, culturele en sociaalwetenschappelijke reflectie, discussie en ontmoeting. Het symposium wordt door Der Spi ...

                                               

Probatio diabolica

Probatio diabolica is een situatie waarin het voor een partij in een geschil onmogelijk is een bewijs te leveren. Wanneer de oplossing van een kwestie van een partij het leveren van een onmogelijk bewijs lijkt te vereisen, behoort de bewijslast t ...

                                               

Samkhya karika

De leer werd oorspronkelijk door Kapila aan Ásuri onderwezen, die het leerde aan Panchasikha, waarna het uiteindelijk via verschillende generaties van leerlingen Iswara Krishna bereikte, die de Kárikás opschreef. De Káriká refereert aan de Sánkhy ...

                                               

Sissa (mythische brahmaan)

Sissa ibn Dahir is een mythisch personage uit India, bekend om de uitvinding van Chaturanga, de Indische voorloper van het schaakspel, en het graankorrelvraagstuk dat hij de koning voorgelegd zou hebben toen deze hem voor die uitvinding wilde bel ...

                                               

Theologie van het Lichaam

De Theologie van het Lichaam is een serie van 129 catecheses gegeven door Paus Johannes Paulus II tijdens zijn audienties op woensdag op het Sint Pietersplein en in de Paul VI Audience Hall van 5 september 1979 en 28 november 1984. Deze analyse v ...

                                               

Identificatie (recht)

Identificatie in juridische zin is het vaststellen van de identiteit van een persoon, of ook wel het tonen van een geaccepteerd persoonsbewijs waaruit de bevoegde instantie de identiteit van een persoon kan vaststellen. Voor het identificeren is ...

                                               

Authenticatie

Authenticatie is het proces waarbij iemand nagaat of een gebruiker, een andere computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Bij de authenticatie wordt gecontroleerd of een opgegeven bewijs van identiteit overeenkomt met echthe ...

                                               

Biologisch paspoort

Het biologisch paspoort is een document met een overzicht van de samenstelling van het bloed van de houder zonder dat deze middelen gebruikt heeft. Het biologisch paspoort is ingesteld in de wielersport na enkele gevallen van doping waarvan bewee ...

                                               

Brandmerk

Een brandmerk is een middel om een zaak te identificeren door middel van een niet zonder kenbare sporen verwijderbaar merkteken. Het oorspronkelijke gebruik van brandmerken is bij vee. Met behulp van een brandijzer wordt een teken op de huid van ...

                                               

Camping Card International

De Camping Card International is een internationaal erkende identiteitskaart voor kampeerders en wordt uitgegeven door organisaties die aangesloten zijn bij een van de drie internationale verenigingen van kamperen, wandelen en autoclubs, namelijk ...

                                               

Carte Orange

Carte orange is de term die in de volksmond wordt gebruikt voor een abonnement op het openbaar vervoer rond Parijs. Hoewel de kaart inmiddels is opgevolgd door de Passe Navigo is de naam gebleven. De oorspronkelijke Carte Orange bestond uit twee ...

                                               

Diplomatiek paspoort

Een diplomatiek paspoort is een paspoort dat in de eerste plaats bedoeld is voor personeel van diplomatieke missies in het buitenland, dat diplomatieke onschendbaarheid geniet op grond van het Verdrag van Wenen. Er zijn meer mensen die met diplom ...

                                               

Geboorteakte

Een geboorteakte, akte van geboorte of geboortebewijs is een akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van de aangifte van de geboorte van een kind.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →