ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320                                               

Vredesbos

Een vredesbos is een aanplanting in het kader van het project "vredesbossen". Het project van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen heeft de steun van de Vlaamse overheid, omdat het de link wil leggen tussen natuur, vrede en klimaat, en kadert in ...

                                               

VROM-IOD

De VROM-IOD was de bijzondere opsporingsdienst van het Ministerie van VROM in Nederland en maakte deel uit van de VROM-inspectie en was ingesteld in 2007. Deze dienst hield zich bezig met de grotere en complexere opsporingsonderzoeken op het gebi ...

                                               

Waakvlam

Een waakvlam is een continu brandend klein vlammetje dat vaak wordt toegepast in gastoestellen zoals een geiser, gaskachel, gasfornuis of cv-ketel. De waakvlam heeft een tweeledige taak: deze zorgt dat het uit de brander stromende gas wordt ontst ...

                                               

Hydrologische cyclus

De waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarbij water door het systeem Aarde circuleert. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze da ...

                                               

Waterschaarste

Waterschaarste is het tekort aan voldoende schoon water. De vraag naar water overstijgt de aanbodcapaciteit van het natuurlijke systeem of de toegang ertoe. Dit is een probleem waar een derde van de mensheid mee te maken heeft een van de bepalend ...

                                               

Watervervuiling

In de zee verdunt vervuiling zich relatief snel, maar kan met name op drukke scheepvaartroutes het milieu verstoren. Een voorbeeld is de purperslak Nucella lapillus, die wordt gebruikt als ecologische indicatorsoort en is daarmee een graadmeter v ...

                                               

Watervoetafdruk

De watervoetafdruk van een persoon, gemeenschap of bedrijf is de totale hoeveelheid zoet water die gebruikt is om alle goederen en diensten te produceren die door deze persoon of gemeenschap worden geconsumeerd, of die door het bedrijf worden gep ...

                                               

Wecycle

Wecycle is de Nederlandse non-profitorganisatie die de inzameling en recycling organiseert van elektronisch afval. De stichting werkt in opdracht van elektronicaproducenten en -importeurs die de wettelijke verantwoordelijkheid hebben om afgedankt ...

                                               

Wereldmilieudag

Wereldmilieudag wordt sinds 1974 jaarlijks door de Verenigde Naties georganiseerd. De inzet is om overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu. Deze speciale dag moet het bewustzijn hierover verbeteren. Er is voor 5 juni gekozen omda ...

                                               

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij is een Nederlandse wet, die op 8 mei 2002 in werking is getreden. De Wav regelt onder andere de vestiging en uitbreiding van veehouderijen nabij kwetsbare natuurgebieden. De Wav is voorafgegaan door een reeks andere ...

                                               

Wildernisgebied

Onder wildernisgebied verstaat men een gebied dat de naam wildernis verdient omdat het niet of nauwelijks door mensen zou zijn en worden beïnvloed. Tegenwoordig worden dergelijke gebieden in de westerse wereld als waardevol beschouwd. In andere t ...

                                               

World Information Service on Energy

WISE, het World Information Service on Energy is een antikernenergieorganisatie die is opgericht in 1978 als informatie- en netwerkcentrum voor burgers en organisaties die zich zorgen maken over kernenergie, radioactief afval en straling. WISE vo ...

                                               

WWF (bestandsindeling)

WWF is een bestandsindeling voor documenten gebaseerd op de PDF-standaard. Ze is ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds en is ontworpen om moeilijk af te drukken te zijn. Hiermee zou het een milieu- en natuurvriendelijker bestandstype zijn omdat ...

                                               

Yanacocha

Yanacocha is een goudmijn in het Peruaanse departement Cajamarca, niet ver van de stad Cajamarca. Het is de grootste goudmijn van het gehele Amerikaanse continent, en de op een na grootste en meest winstgevende ter wereld. De 251 km 2 dagbouwmijn ...

                                               

Zeeafval

Zeeafval is door mensen gemaakt afval dat per ongeluk of expres in zee belandt. Dit afval kan soms nog jaren in zee blijven drijven en zich in grote hoeveelheden ophopen op plekken waar zeestromingen bij elkaar komen. Een voorbeeld hiervan is de ...

                                               

Zure regen

Zure regen, zure neerslag of zure depositie ontstaat wanneer zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische stoffen oplossen in de regenwolken. Stikstofoxiden is een verzamelnaam voor stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Ammoniak ...

                                               

Zwavelemissiecontrolegebieden

Zwavelemissiecontrolegebieden, of emissiecontrolegebieden zijn zeegebieden waar strengere controles zijn ingesteld om luchtemissies door schepen te minimaliseren. De S uit de afkorting SECA staat voor het Engelse Sulphur, wat zwavel betekent. De ...

                                               

Nieuws

Nieuws omvat alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken. Het gaat doorgaans over een recent feit, een actualiteit, waar collectieve belangstelling voor bestaat. Nieuws kan echter ook betrek ...

                                               

Achtergrond

Tegenwoordig blijft deze betekenis licht veranderd bewaard in het onroerend goed-jargon van ambtenaren, notarissen en makelaars: het duidt dan percelen achter bebouwing aan die zelf kadastraal onbebouwd zijn. Op dit moment is er maar één gemeente ...

                                               

Actualiteitenrubriek

Een actualiteitenrubriek of duidingsprogramma is een radio- of televisieprogramma dat aandacht besteedt aan actualiteiten en achtergronden bij het nieuws. Vaak gebeurt dit in de vorm van korte reportages of documentaires en interviews. Doorgaans ...

                                               

Agenda-settingtheorie

De agenda-settingtheorie beschrijft de mogelijkheid van de media om de onderwerpen op de agenda van de bevolking te bepalen. Agenda-setting is ook een sociale wetenschap en probeert dus ook voorspellingen te maken. Dat is, als een nieuwsartikel v ...

                                               

Artikel van het jaar

Een artikel van het jaar is een tot beste artikel verkozen geschreven stuk in de media. Vele kranten, tijdschriften en andere media organiseren jaarlijks een verkiezing om het beste artikel dat in het afgelopen jaar is geschreven te bepalen. Mees ...

                                               

Definitiemacht

Definitiemacht is het vermogen om te bepalen welke betekenis wordt gegeven aan een verschijnsel. Deze macht ligt vaak bij hen die ook de politieke, economische of wetenschappelijke macht hebben. In het laatste geval wordt ook wel van experts gesp ...

                                               

Sensationalisme

Met sensationalisme wordt een redactionele hang naar opzienbarend nieuws aangeduid waarbij nieuwsfeiten worden opgeklopt om zodoende het bereik te vergroten of de publieke opinie te manipuleren. Dit kan gaan om op zichzelf onbeduidende voorvallen ...

                                               

Vrije nieuwsgaring

Het begrip vrije nieuwsgaring wordt doorgaans gebruikt om aan te geven dat journalisten het recht hebben om nieuws – of algemener: informatie – te verzamelen, zonder inmenging van wie dan ook. De vrijheid van nieuwsgaring komt echter niet alleen ...

                                               

Bugatti Royale Coupé Napoléon Type 41

De Bugatti Royale Coupé Napoléon Type 41, kortweg Coupé Napoléon, is een van de zes exemplaren van het Type 41, beter bekend als Royale. Elk van de zes Royales heeft een uniek carrosserie-ontwerp, en de Napoléon is een coupé de ville, met een ope ...

                                               

Straatlantaarn bij Tooting Broadway

De straatlantaarn bij Tooting Broadway is een victoriaanse straatlantaarn die zich bevindt nabij het metrostation Tooting Broadway in Londen. De lantaarnpaal is voorzien van vijf lampen bevestigd op wervelende takken, vergelijkbaar met een kandel ...

                                               

Trouwjurk van Kate Middleton

De trouwjurk van Kate Middleton is een creatie van de Britse modeontwerpster Sarah Burton, creatief directeur van het Britse modehuis Alexander McQueen. Kate Middleton, nu Catherine hertogin van Cambridge, droeg deze bruidsjurk tijdens haar huwel ...

                                               

Tsarenkanon

Het Tsarenkanon ook wel genoemd Tsar Poesjka is een enorm kanon, gegoten in 1586 door een Russische bronsgieter, Andrej Tsjochov. Het kanon weegt 40 ton 40.000 kilogram, is 5.34 meter lang, heeft een kaliber van 890 millimeter een externe diamete ...

                                               

Witte jurk van Marilyn Monroe

De Amerikaanse actrice Marilyn Monroe droeg een witte jurk in de film The Seven Year Itch. De jurk werd ontworpen door William Travilla. Monroe droeg de jurk onder andere in de scène waarin ze boven een ventilatierooster van de metro staat. De op ...

                                               

Educatie

Educatie) is een overkoepelende term voor vorming, onderwijs en opvoeding binnen een schoolse omgeving of daarbuiten. Educatie betreft hierbij zowel onderwijsmethodes, leerprocessen als de overdracht van de verzamelde kennis, normen en waarden va ...

                                               

John Thomas Scopes

John Thomas Scopes was een Amerikaanse leraar aan een middelbare school te Dayton, Tennessee, die een centrale tol speelde in de ook wel naar hem genoemde Scopes Trial, een rechtszaak waarin het draaide om het verbod op het geven van onderwijs ov ...

                                               

Onderwijs

Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geevalueerd, onder meer door toetsing ...

                                               

Portaal: Onderwijs

                                               

Onderwijs van A tot Z

ADHD - Algemeen secundair onderwijs - Algemene Middelbare School Suriname - Alumnus - Analfabetisme - Anton de Kom-Universiteit - Assistent in opleiding aio - Associatie hoger onderwijs - Atheneum - Autodidact

                                               

Scopes-rechtszaak

De Scopes-rechtszaak was een met veel publiciteit omgeven Amerikaanse rechtszaak in juli 1925. Daarin werd een middelbare schoolleraar, John Thomas Scopes, beschuldigd van het overtreden van de Butler Act, een kort daarvoor door de staat Tennesse ...

                                               

Dag van de Leraar

De Dag van de Leraar, ook Dag van de Leerkracht genoemd, is een speciale dag om waardering voor onderwijzers te tonen. De dag wordt gevierd in zon 88 landen wereldwijd. De datum is sinds 1962 verschillende keren veranderd, waardoor de dag in vers ...

                                               

Accreditatie

Met accreditatie wordt in het algemeen een procedure bedoeld waarbij een derde partij een geschreven garantie geeft dat een product, proces, dienst of persoon beantwoordt aan specifieke vereisten. De term accreditatie is op zichzelf echter niet b ...

                                               

Collegezaal

Een collegezaal is een variant op het klaslokaal, doorgaans aanwezig in scholen die hoger onderwijs faciliteren. Een collegezaal wordt doorgaans gebruikt om aan een grote groep leerlingen les te geven, meestal in de vorm van een hoorcollege of le ...

                                               

Geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding vormt een onderdeel van het opvoedingstraject waarin jongeren de betekenis en de rol van de religie krijgen bijgebracht. De geloofsopvoeding maakt deel uit van het socialisatieproces waarin men de waarden en normen aanleert van d ...

                                               

Global Teacher Prize

Global Teacher Prize is een jaarlijkse wedstrijd sinds 2015 waarbij men een leerkracht bekroond die een bijzondere bijdrage leverde. Deze wordt georganiseerd door de Varkey Foundation met een ceremonie in Dubai.

                                               

Grenzeloze generatie

                                               

Heutink

De Heutink Groep is een Nederlandse groep van bedrijven gericht op het leveren van educatieve diensten en materialen voor het onderwijs, met een internationale markt. Heutink ICT maakt - naast datacenter Previder en ict-bedrijf Winvision - onderd ...

                                               

Klaslokaal

Voor de leraar zijn er doorgaans een aantal technische hulpmiddelen aanwezig, zoals een schoolbord, whiteboard, overheadprojector of tegenwoordig steeds algemener een digitaal schoolbord. Vaak is voor de leraar een bureau aanwezig, en voor de lee ...

                                               

Learning Object Metadata

Learning Object Metadata wordt gebruikt om leermiddelen te beschrijven. Het doel van het metadateren van leermiddelen is de vindbaarheid en hiermee herbruikbaarheid van leermiddelen te bevorderen. Deze metadatastandaard is essentieel binnen het g ...

                                               

Leerproces (onderwijs)

Een leerproces is in het onderwijs de geleidelijke verandering in attitude en gedrag ten gevolge van leren. Een leerproces beschrijft de manier waarop een lerende zich ontwikkelt door leeractiviteiten uit te voeren teneinde bepaalde leerdoelen te ...

                                               

Leerwerkbedrijf

Een leerwerkbedrijf is een bedrijf met als primair doel het opleiden van mensen door werk aan te bieden in de praktijk. Leerwerkbedrijven worden vaak gebruikt bij re-integratietrajecten en in combinatie met opleidingen.

                                               

Letterkaart (onderwijs)

Een letterkaart is kaart met daarop letters en/of symbolen. Letterkaarten worden in het basisonderwijs gebruikt om als voorbeeld te dienen bij het aanleren van het handschrift. Op deze kaarten staat het alfabet vermeld, plus vaak ook de komma, de ...

                                               

Lumpsumfinanciering

                                               

Marcel den Os

Marcel is geboren als laatste van drie kinderen en heeft een zus een broer. Na 8 jaar is hij verhuisd vanuit Drachten naar het Friese dorpje Jubbega, waar hij onderwijs genoot aan de plaatselijke Christelijke school Fan e Wiken. Omdat deze school ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →