ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321                                               

Opleidingsbedrijf

Een opleidingsbedrijf is een samenwerkingsverband, meestal een rechtspersoon als een vereniging of stichting, van bedrijven meestal binnen eenzelfde branche welke op het gebied van opleidingen, meestal in het middelbaar beroepsonderwijs dienstver ...

                                               

Praktijklokaal

Een praktijklokaal is een variant op het klaslokaal, waarin leraren, al dan niet ondersteund door Technisch Onderwijs Assistenten, de leerlingen praktische vaardigheden onderwijzen. Praktijklokalen zijn aanwezig in scholen die voortgezet onderwij ...

                                               

Schoolplan

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 1998 wettelijk verplicht om systematisch de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en maatregelen te nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. In dat kader moeten scholen ...

                                               

Schoolwerkplan

Het schoolwerkplan is een schooleigen planningsinstrument met intenties, standpunten, werkwijzen, afspraken en maatregelen die betrekking hebben op doelen, inhouden, vormgeving en organisatie van opvoeding en onderwijs op deze school. Het werken ...

                                               

Taakgericht onderwijs

Taakgericht onderwijs is een vorm van onderwijs waarin de docerende de lerende leidt in het wat, waarom en wanneer van bepaalde leeractiviteiten. De docent dicteert echter niet hoe de lerende de taak dient uit te voeren, zoals in instructief of k ...

                                               

Tekenacademie

De term tekenacademie is en wordt gebruikt voor verschillende opleidingen waar de opleiding tot tekenaar plaatsvindt. In voorgaande eeuwen kon de term betrekking hebben op voltijds of deeltijdopleidingen van verschillend niveau. In Nederland zijn ...

                                               

Unilocatie

Unilocatie is de algemene benaming voor een verzamelgebouw. In facilitair management, vastgoedbeheer en organisatiekunde wordt met deze term vaak het volgende bedoeld: het bij elkaar brengen van geografisch en administratief verspreide activiteit ...

                                               

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval op het werk of onderweg van en naar het werk. Het is een van de sociale risicos die worden vergoed door de Sociale Zekerheid. Als aan de voorwaarden voor een arbeidsongeval voldaan is, wordt de schade die daarvan ...

                                               

Automatic Crash Notification

Automatic Crash Notification of Automatic Collision Notification is een systeem waarmee de meldkamers automatisch en direct worden gewaarschuwd wanneer er een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden met een personenauto, waardoor deze snel de juiste ...

                                               

Dood van Diana Frances Spencer

Op 31 augustus 1997 overleed Lady Diana Spencer, prinses van Wales, bij een auto-ongeluk in een tunnel bij de Pont de lAlma in Parijs, samen met haar vriend Dodi Fayed en hun chauffeur Henri Paul. Fayeds lijfwacht Trevor Rees-Jones was het enige ...

                                               

Eerste hulp bij ongevallen

Eerste hulp bij ongevallen of eerste hulp bij ongelukken, ook bekend onder de naam spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners, zoals de ambulancezorgv ...

                                               

Kettingbotsing op de E17

Op dinsdag 27 februari 1996 vond er in Nazareth een kettingbotsing op de E17 plaats. Op de drukke snelweg tussen Kortrijk en Gent raakten als gevolg van een plotse mistbank meer dan 200 voertuigen betrokken in deze kettingbotsing. Het weer die da ...

                                               

Klimongeval

Een klimongeval is een ongeluk dat zich voordoet bij het beoefenen van de klimsport. Daarbij wordt meestal gedacht aan ongelukken bij het alpinisme of op klimmuren. De media komen regelmatig met berichten waarin melding wordt gemaakt van ongevall ...

                                               

Lijst van fatale ongelukken in het wereldkampioenschap rally

De lijst van fatale ongelukken in het wereldkampioenschap rally bestaat uit rijders en navigators die omgekomen zijn tijdens een ronde van het wereldkampioenschap rally. In deze lijst staan ook fatale ongelukken in het internationaal kampioenscha ...

                                               

Lijst van pretparkongelukken

Lijst van pretparkongelukken in Walibiparken Lijst van pretparkongelukken in parken van Universal Lijst van pretparkongelukken in Six Flagsparken Lijst van pretparkongelukken in Disney-parken

                                               

Lijst van pretparkongelukken in Six Flagsparken

Deze lijst van pretparkongelukken in Six Flagsparken geeft een chronologisch beeld van pretparkongelukken in attractieparken van Six Flags door de jaren heen.

                                               

Lijst van pretparkongelukken in Walibiparken

Deze lijst van pretparkongelukken in Walibiparken geeft een chronologisch beeld van pretparkongelukken in de attractieparken Walibi Belgium, Walibi Holland, Walibi Rhône-Alpes en Walibi Sud-Ouest door de jaren heen.

                                               

Lijst van verkeersongevallen

                                               

Omstandereffect

Het omstandereffect is het uitblijven van het bieden van hulp door omstanders bij een noodsituatie of een misdrijf. Zo komt het voor dat mensen passief toekijken bij bijvoorbeeld zinloos geweld, berovingen, verkeersongevallen en pesterijen, en du ...

                                               

Ongeluk in de Djatlovpas

Het ongeluk in de Djatlovpas deed zich voor in de nacht van 2 februari 1959 aan de oostkant van de Cholattsjachl in het noordelijke Oeralgebergte. De bergpas waar het ongeluk plaatsvond werd later naar de groepsleider Igor Djatlov vernoemd. Het o ...

                                               

Ongeval

Een ongeval of ongeluk is iets dat mis gaat en waarbij schade optreedt. Meestal wordt letselschade en materiele schade onderscheiden. Een ongeluk is een ongunstige loop der omstandigheden, tegenspoed. Een ongeval is het feit of omstandigheid dat ...

                                               

Ongeval op de Maas met de stuw Grave

Het ongeval op de Maas met de stuw Grave betrof een ongeval met een schip dat op de Maas, ter hoogte van de Nederlandse plaats Grave een stuw ramde. Donderdag 29 december 2016 rond half acht s avonds ramde het afvarende Duitse, in 2001 in Tsjechi ...

                                               

Ontsporing

Een ontsporing is een ongeluk op een spoorbaan, waarbij de wielen van een spoorvoertuig uit de rails lopen. Een groot deel van het voertuig kan dan buiten de sporen raken of omslaan, en aangekoppelde wagons meesleuren. Een ontsporing kan mensenle ...

                                               

Vallen

Vallen is een beweging onder invloed van de zwaartekracht. Dit wordt vaak gevolgd door een botsing met de grond. Als dit onbedoeld gebeurt is er sprake van een ongeval/ongeluk, waarbij een persoon of voorwerp letsel/schade kan oplopen, zowel in h ...

                                               

Verkeersongeval

Een verkeersongeval of verkeersongeluk is een ongeval waarbij een of meer verkeersdeelnemers betrokken zijn. Dit kunnen motorvoertuigen zijn, maar bijvoorbeeld ook fietsers of voetgangers. Om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid op bepaald ...

                                               

Wildaanrijding

Een wildaanrijding is een aanrijding met in het wild levende dieren. In Nederland worden jaarlijks meer dan 6.000 stuks grofwild grote wilde hoefdieren aangereden. Zo ging het alleen al op de Veluwe in 2008 om 731 reeen, wilde zwijnen, edelherten ...

                                               

Organisatie

Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen enkele personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. De term organi ...

                                               

Landelijk Steunpunt Extremisme

Het Landelijk Steunpunt Extremisme is een Nederlands steunpunt voor begeleiding van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn, of betrokken zijn bij een extremistisch netwerk. Daarnaast adviseert en ondersteunt het LSE hun omgeving, zowe ...

                                               

The Global Fund

The Golbal Fund, voluit vertaald: het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria, is een internationale organisatie met als doel "het einde van de epidemieen van aids, tuberculose en malaria te versnellen". De organisati ...

                                               

Politiek

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Waar de scheidslijn lo ...

                                               

Portaal: Politiek

                                               

Aangewezen overlevende

Een aangewezen overlevende is een overgewaaide term uit de Verenigde Staten die verwijst naar een genoemde persoon in de lijn van opvolging binnen de regering. Deze persoon wordt gekozen om uit de buurt te blijven van publieke evenementen. De pro ...

                                               

Helvetius van den Bergh

Pieter Theodoor Lodewijk Helvetius van den Bergh, algemeen bekend als Helvetius van den Bergh, was een theaterschrijver die landelijk bekendheid vergaarde met het blijspel De Neven. Op latere leeftijd zou hij zich het schaken eigenmaken en enige ...

                                               

Christensocialisme

Christensocialisme is een stroming die een samenleving voorstaat gebaseerd op voor hen belangrijke christelijke principes zoals medemenselijkheid, solidariteit en naastenliefde. Aanhangers van het christensocialisme willen deze principes verwezen ...

                                               

Democratische erosie

Democratisch erosie is het proces van afname van de kwaliteit van democratische politieke instituties. Het verschilt van een volledige transitie van democratie naar autocratie omdat democratische instituties blijven bestaan, alleen kwalitatief ve ...

                                               

Hervorming

Hervorming is het veranderen of reorganiseren van bijvoorbeeld een bestuur, het onderwijs of een ministerie. In tegenstelling tot revolutie is hervormen - vaak - een geleidelijk proces. Een voorbeeld van hervormingen op politiek, sociaal en econo ...

                                               

Non-paper

Een non-paper, in de diplomatie ook aide-mémoire genoemd, is een onofficieel document dat – gewoonlijk in internationale context – wordt gebruikt als discussiedocument om ideeen over toekomstig beleid te onderzoeken. In de diplomatie worden tekst ...

                                               

Pierre Cornelis (schepen)

Pierre Cornelis werd vermoord door de Vliegende Brigade omdat hij kennis had over hun rijzende ster, Dominique Walraef. De onderzoeken naar de moord van Pierre Cornelis schenen nieuw licht op een voorafgaande zaak: zaak-De Vos. Beide moorden werd ...

                                               

Plausibele ontkenning

Plausibele ontkenning of plausible deniability is een begrip dat voor het eerst door de Central Intelligence Agency werd gebruikt tijdens het presidentschap van John F. Kennedy. In dat geval betekende dit het volgende: hoge overheidsfunctionariss ...

                                               

Politieke Integriteitsindex

De Politieke Integriteitsindex meet het aantal integriteitsaffaires van Nederlandse politici. Sinds 2013 verschijnt de index jaarlijks. Per jaar toont de index het aantal integriteitsaffaires per politieke partij, bestuurlijke niveau en type inte ...

                                               

Subversief

De term subversief is de kenmerkelijke reflectie op een gedraging. "Subversief" betekent volgens het woordenboek ontwrichtend of ondermijnend. Subversiviteit wordt in kringen van het bevoegd gezag als label op gezagsondermijning gedrukt. De vroeg ...

                                               

Travaillisme

Travaillisme is een politieke stroming die opkomt voor de rechten en de materiele belangen van arbeiders. Het woord wordt hoofdzakelijk gebruikt in verwijzing naar de Britse Labourpartij.

                                               

Prijs (winnen)

Een prijs is datgene wat iemand krijgt: prestaties op het gebied van de kunst, wetenschap, maatschappelijke inzet of een bepaald vakgebied. voor een bijzondere prestatie het winnen van een wedstrijd of competitie, meestal op sportief gebied, bij ...

                                               

Beker (prijs)

Een beker als trofee kan als sierbeker worden gegeven bij bijzondere gelegenheden. Het is een tastbaar bewijs of herinnering aan iets bijzonders. Vaak is de beker zilver of goudkleurig. Een wedstrijd waar een beker de hoofdprijs is, wordt soms be ...

                                               

Bokaal

Een bokaal is een grote drinkbeker of kom van metaal, hout, klei, glas of ander materiaal met een wijde mond een voet, die gebruikt wordt sinds de middeleeuwen. De term wordt ook gebruikt voor een wedstrijdbeker. De bokaal is naar vorm en structu ...

                                               

Denker des Vaderlands

Denker des Vaderlands is een eretitel die verleend wordt door Stichting Maand van de Filosofie in samenwerking met Filosofie Magazine en het dagblad Trouw. De titel wordt uitgereikt in het voorjaar en blijft twee jaar van kracht. Het initiatief w ...

                                               

Doorgeefprijs

Een doorgeefprijs is een prijs die de ontvanger mag doorgeven aan een ander persoon. Er worden over het algemeen wel eisen gesteld, waaraan de ontvangers moeten voldoen. Soms worden doorgeefprijzen door de laatste ontvanger op een zelf gekozen mo ...

                                               

Hashtag Awards

De Hashtag Awards zijn vakprijzen voor makers, producenten, merken en platformen van online videos die worden uitgereikt tijdens het Hastag Awardsgala dat plaatsvindt in Amsterdam. De Hashtag Awards zijn in het leven geroepen om aandacht te vesti ...

                                               

Lijst van prijzen voor bewijs van het paranormale

De bedoeling van het aanbieden van prijzen voor bewijs van paranormale vermogens is om degenen die beweren zulke vermogens te bezitten publiekelijk uit te dagen om te demonstreren dat ze die echt hebben en geen oplichters zijn of zichzelf voor de ...

                                               

Philips Innovation Award

De Philips Innovation Award is een internationale student-ondernemer prijs die jaarlijks georganiseerd wordt. De award wordt uitgereikt aan studenten die een innovatief idee hebben getransformeerd in een start-up. De prijs kan uitgereikt worden a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →