ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 324                                               

Top 100 van de Protestsongs

Net als bij andere thema-uitzendingen met hitlijsten van Radio 2 konden de luisteraars stemmen welke plaat zij in deze top 100 wilden horen. Daarbij was geen criterium aangelegd voor waar het protest tegen was. Daarvoor hadden de makers van het r ...

                                               

Touch the night

Touch the night is een lied dat werd geschreven door Neil Young. Het belandde in 1986 op nummer 8 van de rocklijst van Billboard. In dat jaar bracht hij het uit op zijn elpee Landing on water. Daarnaast verscheen er een 12" promosingle met dezelf ...

                                               

Und was bekam des Soldaten Weib

Und was bekam des Soldaten Weib is een lied gecomponeerd door Kurt Weill op een tekst van Bertolt Brecht. Het is een protestlied tegen de oorlog in zijn algemeen, maar ook de dubbelzinnigheid daarvan. Het lied is geschreven voor zangstem en piano ...

                                               

Uno mundo (Buffalo Springfield)

Uno mundo, ook uitgebracht als Un-mundo, is een lied van Buffalo Springfield dat werd geschreven door Stephen Stills; hij zong het ook in deze band. Het verscheen in 1968 op een single met Merry-go-round op de B-kant. De single sloeg niet aan. He ...

                                               

Vuelo de Alambre

Vuelo de Alambre is een compositie van de Fin Mikko Heiniö. Vuelo de Alambre betekent letterlijk Vlucht van draad. Het werk kwam tot stand toen Heiniö les gaf aan de Universiteit van Helsinki een Chileense vluchteling in zijn klas kreeg. Deze maa ...

                                               

Walls Come Tumbling Down!

Walls Come Tumbling Down! is de negende single van het Britse soul-/jazz-collectief The Style Council. Het is geschreven door zanger/gitarist Paul Weller en werd voorjaar 1985 uitgebracht als tweede single van het album Our Favourite Shop. Op de ...

                                               

War (Kensington)

War is een single van Kensington. Het is afkomstig van hun album Rivals. De heren van Kensington geven aan nooit te willen vechten in een oorlog. De turners Epke Zonderland, Bart Deurloo en Casimir Schmidt figureren in de videoclip.

                                               

War games (Crosby, Stills & Nash)

War games is een lied van Crosby, Stills & Nash dat werd geschreven door Stephen Stills. Het verscheen in 1983 op een single. Het werd opgenomen als kandidaat voor de speelfilm WarGames, maar werd daar niet voor gekozen. De tekst gaat over de sto ...

                                               

War song (Neil Young)

War song is een protestlied dat Neil Young, Graham Nash & The Stray Gators op 5 juni 1972 op een single uitbrachten. Voor Young was dit na Ohio zijn tweede protestsingle tegen president Nixon. Daarnaast was het een steunbetuiging aan de Democrati ...

                                               

Wasted words

Wasted words is een nummer van beatgroep The Motions. Het is geschreven door Robbie van Leeuwen, gitarist van de band, en gezongen door Rudy Bennett. Van deze protestsong werden ruim 25.000 exemplaren verkocht waarvoor het blad Muziek Expres aan ...

                                               

Wat Heb Je Vandaag Op School Geleerd

Wat Heb Je Vandaag Op School Geleerd is een Nederlandstalig liedje van de Belgische band De Elegasten uit 1969. Het nummer verscheen oorspronkelijk als B-kant van de single De kaboutertjes.

                                               

We Gotta Get out of This Place

We Gotta Get out of This Place, of ook wel Weve Gotta Get out of This Place, is een liedje geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil. Het werd voor het eerst opgenomen door de Britse popgroep The Animals in 1965 en werd een grote hit, vooral in ...

                                               

Welcome to the World

Welcome to the World is een nummer van 10cc. Het is afkomstig van hun album Look Hear?. Het protestlied gaat over het feit dat we elke dag kinderen op de wereld zetten, er is nog genoeg plaats en werk te doen. Daarentegen moet je als geborene er ...

                                               

Welterusten meneer de president

Welterusten meneer de president is een protestlied uit 1966. De tekst is geschreven door Lennaert Nijgh. Het lied werd vertolkt door Boudewijn de Groot, die ook de muziek componeerde.

                                               

What have they done to the rain

What have they done to the rain is een nummer van Malvina Reynolds. Het werd geschreven in 1962 en had eerst als titel Rain song. Het was geschreven ter gelegenheid van een campagne tegen kernproeven. Het nummer werd opgenomen door The Searchers ...

                                               

Whats the world coming to

Whats the world coming to is een single van The Cats. Het is was de tweede single die afkomstig was van hun album Cats as cats can. Het is een soort protestlied, gezien de eerste strofe: Stand on any street when the day is done And the workers ar ...

                                               

Whos gonna stand up

Whos gonna stand up is een lied dat werd geschreven door Neil Young. Hij bracht het in 2014 uit op een single, zowel op vinyl als op cd. Daarnaast verscheen een georkestreerde versie op zijn album Storytone.

                                               

Woman Is the Nigger of the World

Woman Is the Nigger of the World is een feministisch nummer geschreven door John Lennon en Yoko Ono, waarin gezongen wordt over de positie van de vrouw. Het verscheen als single en op Lennons album Sometime in New York City. Het nummer veroorzaak ...

                                               

Wooden ships (Crosby/Stills/Kantner)

Wooden ships is een lied dat werd gecomponeerd door David Crosby en door hem werd geschreven met Stephen Stills en Paul Kantner. De eerste twee musici stonden aan het begin van hun samenwerking in Crosby, Stills & Nash, de laatste speelde voor Je ...

                                               

Woodstock (Joni Mitchell)

Woodstock is een lied dat werd geschreven door Joni Mitchell. Ze schreef het over het muziekfestival Woodstock dat van 15-18 augustus 1969 plaatsvond op een weiland in de staat New York. Covers ervan werden hits voor Crosby, Stills, Nash & Young, ...

                                               

You Havent Done Nothin

You Havent Done Nothin is een funknummer van Stevie Wonder. Het staat op zijn album Fulfillingness First Finale en werd in het najaar van 1974 door Tamla Records tevens als single uitgegeven. Op de B-kant stond het liedje "Big Brother", dat twee ...

                                               

Zo maar een soldaat

Zo maar een soldaat is de titel van een tweetal singles uit 1965. Zowel Cowboy Gerard als Don Mercedes brachten het uit. Het grootste verschil is dat Cowboy Gerard de tekst spreekt, Don Mercedes zingt. Zo maar een soldaat is een cover van The uni ...

                                               

Zombie (single)

Zombie is een lied van de Ierse band The Cranberries, uitgebracht in 1994 als single en op hun album No Need to Argue. Het is een protestlied waarin The Troubles in Noord-Ierland worden aangekaart, en dan met name de dood van twee kinderen bij de ...

                                               

Zondagmiddag Buitenveldert

Zondagmiddag Buitenveldert is een lied uit 1969 gezongen door Frans Halsema geschreven door Michel van der Plas op muziek van Harry Bannink. Halsema droeg het basisidee aan voor het thema, van der Plas werkte het uit. Op 28 juli 1970 deed Halsema ...

                                               

Zwart wit

Het lied werd geschreven door Frank Boeijen en verscheen voor het eerst op het album Kontakt. Het werd voorafgaand aan het album als single uitgebracht en werd begin 1984 veel gedraaid op Hilversum 3. De plaat werd hierdoor een gigantische hit en ...

                                               

Ramp

Een ramp of catastrofe is een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiele belangen in ernstige mate worden bedreigd of zij ...

                                               

Calamiteit

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Om goed voorbereid te zijn hebben overheden rampenplannen in de kast liggen, waarin is omschreven wat te doen ...

                                               

Cataclysme (geologie)

Met een cataclysme ; uit κατακλύζειν - "overstromen"; van κατά - "omlaag" en κλύζειν - "spoelen") wordt in de geologie een ramp aangeduid in de aardgeschiedenis: een plotselinge vernietiging of verstoring. Voorbeelden hiervan zijn de vernietiging ...

                                               

Chodynkatragedie

De laatste Russische tsaar Nicolaas II werd op 26 mei 1896 gekroond in de Oespenski-kathedraal te Moskou. Om dit te vieren vond vier dagen later een groot volksfeest plaats op het Chodynkaveld, een militair oefenterrein net buiten Moskou. Op het ...

                                               

Dodental

Het dodental is een getal dat het aantal gedode mensen aangeeft bij een bepaalde gebeurtenis. Hiervoor wordt ook vaak de Engelse benaming body count gebruikt. De term wordt zowel gebruikt bij oorlogen, rampen en terroristische aanslagen, als bij ...

                                               

Kernramp

Een kernramp is een kernongeval waarbij een aanzienlijke hoeveelheid radioactief materiaal vrijkomt, waarbij de gezondheid van grote aantallen mensen in een aanzienlijk gebied in gevaar komt, zodat men van een ramp kan spreken. De ernst van een i ...

                                               

Ondergang van het internationale systeem aan het einde van de Late Bronstijd

De ondergang aan het einde van de Late Bronstijd was een maatschappelijke instorting in het oostelijke deel van het gebied om de Middellandse Zee, waarin veel rijken en beschavingen door brandstichting ten onder gingen of ernstig in verval raakte ...

                                               

Ramptoerisme

Ramptoerisme is het verschijnsel dat mensen die, als ze vernemen dat er ergens een ongeluk, brand of andere ramp heeft plaatsgevonden erheen snellen om de situatie in ogenschouw te nemen. Deze mensen, ramptoeristen genoemd, bieden meestal geen hu ...

                                               

Risicokaart

De Risicokaart is voor Nederlandse overheden een hulpmiddel bij het maken van beleid, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe woonwijk of een bedrijventerrein. Daarnaast is het een manier om burgers te informeren over de potentiele risicos in h ...

                                               

Recht

Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast, en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht ...

                                               

Aanbesteding

Een aanbesteding is een inkoopmethode waarbij een opdrachtgever een voorgenomen opdracht bekendmaakt. In de bekendmaking staat een programma van eisen waarin de eisen staan beschreven die de opdrachtgever aan het product of de dienst stelt. Aanbi ...

                                               

Aansprakelijkheidslimiet

Een aansprakelijkheidslimiet is een regeling waarbij de aansprakelijkheid van een instantie wordt beperkt tot een bepaald limietbedrag. Dit bedrag kan worden vastgesteld door middel van een overeenkomst tussen beide partijen, of is vastgesteld in ...

                                               

Aanvullend recht

Aanvullend recht, ook wel suppletief recht, is het geheel van rechtsregels in het verbintenissenrecht dat een aanvullende werking heeft op het dwingend recht. In het Nederlands en Belgisch privaatrecht is de term aanvullend recht synoniem met reg ...

                                               

Absoluut recht

Absoluut recht is recht van één tegenover allen, dus tegenover eenieder te handhaven. Absoluut recht is het tegenovergestelde van relatief recht. Het makkelijkste voorbeeld van een absoluut is het eigendomsrecht. De eigenaar van een zaak kan zijn ...

                                               

Accessoire

Een accessoire is een bijkomend, niet-noodzakelijk iets, dat behoort bij een wel noodzakelijk goed of zaak. Gebruik en connotaties van de term zijn afhankelijk van de context. De bijvoeglijke of bijwoordelijke vorm is accessoir. Deze wordt vrijwe ...

                                               

Afwezigheid

Afwezigheid is in Belgie de juridische term voor de situatie waarbij een persoon verdwijnt en er niet met zekerheid kan worden vastgesteld of hij of zij nog in leven is. De afwezigheid wordt geregeld door de artikel 112 tot en met artikel 142 van ...

                                               

Amnestie

Amnestie is een maatregel waarmee de wetgever aan bepaalde handelingen met terugwerkende kracht hun strafbaar karakter ontneemt zodat die handelingen geacht worden nooit een misdrijf te zijn geweest. Zowel de strafvordering, de strafrechtelijke v ...

                                               

Ars Aequi (uitgeverij)

Stichting Ars Aequi is een Nederlandse uitgeverij van juridische boeken en van het maandblad Ars Aequi. Ars Aequi richt zich op rechtenstudenten en heeft geen winstoogmerk. De naam Ars Aequi is latijn en betekent "de kunst van het billijke". "Ars ...

                                               

Artikel (recht)

Met artikel als begrip in het recht wordt bedoeld een bepaling in een regelgevend document, bijvoorbeeld een wet, een regeling of een verdrag. Het artikel is bedoeld om een concrete regel te geven op het laagste niveau van de regeling. Voor een b ...

                                               

Barratry

Barratry is een begrip uit het Angelsaksische recht waarmee men voornamelijk doelt op misbruik van procesrecht door een wederpartij lastig te vallen met rechtszaken.

                                               

Bemiddelingscommissie

De bemiddelingscommissies voor bijzondere jeugdbijstand traden in december 1991 in werking ten gevolge van het installeren van de Bijzondere jeugdbijstand in Vlaanderen. Hun hoofdopdracht bestond uit het bemiddelen tussen de betrokkenen indien de ...

                                               

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Het gaat daarbij vooral om vrije beroepen. Het beroepsgehei ...

                                               

Beslag (recht)

Het beslag is een civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregel die iemand de beschikking over een voorwerp of vermogensrecht ontneemt of beperkt ten behoeve van een ander of de maatschappij. In het civiel recht spreekt men ook wel van beslagre ...

                                               

Bevoegdheid

Bevoegdheid is het bezitten van toestemming om een handeling te mogen verrichten, al dan niet in naam van een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Wie deze toestemming niet heeft is onbevoegd. Als hij of zij toch de handeling verricht ...

                                               

Bijbels recht

Het Nieuwe Gebod van Jezus, volgens het evangelie van Johannes Verklaring van de Wet door Jezus, in de Bergrede volgens het evangelie van Mattheüs 5:17-48 Het Paulijnse Voorrecht met betrekking tot het huwelijk Het Grote Gebod Het Oude Verbond en ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →