ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 331                                               

Internationaal Standaard Audiovisueel Nummer

ISAN is de afkorting van International Standard Audiovisual Number of Internationaal Standaard Audiovisueel Nummer. Het ISAN-systeem is een vrijwillig systeem met als bedoeling om een uniek identificatienummer aan audiovisuele werken toe te kenne ...

                                               

International Earth Rotation and Reference Systems Service

De International Earth Rotation and Reference Systems Service is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het verkrijgen en verspreiden van gestandaardiseerde gegevens over de aardrotatie, positie- en tijdsbepaling voor gps en de be ...

                                               

International Food Standard

De International Food Standard, veelal kortweg IFS of ook wel IFS Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die werd opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. De standaard wo ...

                                               

International Standard Music Number

International Standard Music Number is een identificatiecode op basis van een internationaal identificatiesysteem voor bladmuziek. Dit systeem is in 1994 ingevoerd en is vergelijkbaar met het ISBN voor boeken. Het ISMN wordt onder andere gebruikt ...

                                               

International Standard Name Identifier

Een International Standard Name Identifier is een uniek en open identificatienummer voor de publieke namen van makers van creatieve werken. Iedere pseudoniem, organisatie en persona heeft een eigen identificatienummer. Een ISNI bestaat uit 16 num ...

                                               

International Standard Recording Code

De International Standard Recording Code is een internationaal identificatiesysteem voor geluidsopnamen en muziekvideos. Een ISRC is een unieke en permanente identificatie van een bepaalde opname en kan als een digitale vingerafdruk in een uitgav ...

                                               

International Standard Serial Number

International Standard Serial Number is een uniek identificatienummer voor serieel gepubliceerde werken waaronder periodieke publicaties. Een ISSN bestaat uit twee groepen van vier cijfers, gescheiden door een liggend streepje. Het laatste cijfer ...

                                               

Internationale Standaard Tekst Code

De Internationale Standaard Tekst Code of International Standard Text Code is een wereldwijd systeem voor de identificatie van "teksten" door middel van een uniek nummer. Het systeem bevindt zich momenteel nog in de ontwerpfase. Met "tekst" wordt ...

                                               

Intrinsieke veiligheid

Intrinsieke veiligheid is een vorm van veiligheid die als eigenschap, van binnenuit, wezenlijk aanwezig is. Een drijflichaam met een kern van piepschuim zal - ook wanneer lek - niet zinken. "Iets wat ligt kan niet meer vallen". Intrinsieke veilig ...

                                               

IP-code

De IP -codering op elektrische apparaten is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de geb ...

                                               

ISRN

ISRN is de afkorting van International Standard Technical Report Number, dit is een internationaal identificatiesysteem voor technische rapporten. Dit zijn documenten die de resultaten van specifieke onderzoeken beschrijven die zijn uitgevoerd do ...

                                               

Japanese Amusement Machine Manufacturers Association

Japan Amusement Machinery Manufacturers Association, meestal afgekort tot JAMMA, is een brancheorganisatie in Tokio, Japan. JAMMA is een groep van vertegenwoordigers uit de arcadespel-wereld. Bedrijven in deze groep zijn onder andere Namco Bandai ...

                                               

Japanse Industriële Standaard

Japanse Industriele Standaard, afgekort met JIS, is de aanduiding van het Japanse normalisatieinstituut voor de door hen vastgestelde normen. Meestal van toepassing in de bouw en metaalconstructies maar ook voor talloze andere industriele toepass ...

                                               

Karakter-entiteitreferentie

Een tekenentiteitreferentie is een SGML-constructie die refereert aan een teken dat voorgedefinieerd is in de tekenverzameling bij een gegeven SGML-document. SGML-documenten worden opgesteld met tekens uit één of meer voorgedefinieerde verzamelin ...

                                               

KNX

KNX is een standaard die beschrijft hoe producten in de automatisering van woningen en gebouwen met elkaar communiceren. Dit communicatieprotocol wordt toegepast in gebouwautomatisering en domotica. KNX Association certificeert de producten volge ...

                                               

Lijst van IATA-codes voor luchtvaartmaatschappijen

Dit is een lijst van IATA-airlinecodes, de tweeletterige codes die door International Air Transport Association worden toegekend aan luchtvaartmaatschappijen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat elke luchtvaartmaatschappij een unieke IATA-air ...

                                               

Lijst van landcodes voor voertuigen

                                               

Lijst van landnummers in de telefonie

Dit is een lijst van landnummers in de telefonie. De sortering van deze lijst is op alfabetische volgorde van het land. De landnummers worden bij het bellen voorafgegaan door een internationale toegangscode die per land verschillend kan zijn.

                                               

Lijst van landnummers in de telefonie op nummervolgorde

                                               

Lijst van landnummers in de telefonie op volgorde van zone

Dit is een lijst van landnummers in de telefonie. In deze lijst zijn de landnummers geordend op volgorde van zone. Om een internationaal telefoongesprek tot stand te brengen, kiest men eerst het internationaal toegangsnummer en het landnummer. He ...

                                               

Lijst van NEN-normen

Dit artikel levert een overzicht van verschillende NEN-normen. Elke norm heeft een aanduiding bestaande uit een afkorting een volgnummer. Hierbij staat NEN voor NEderlandse Norm, EN voor Europese Norm, ISO verwijst naar de Internationale Organisa ...

                                               

Lijst van RAL-kleuren

Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle RAL-kleuren, met de corresponderende waarden voor: de HSL-waarde. HSL = Hue tint, Saturation verzadiging en Luminance helderheid. de berekende grijswaarde volgens: 0.2126 × Rood + 0.7152 × Groen + 0 ...

                                               

Lockout-tagout

Lockout-tagout of LOTO is een veiligheidsprocedure waarbij energietoevoer van industriele machines of apparatuur wordt afgesneden tijdens werkzaamheden. Het gebruik van LoTo is bedoeld om mensen te beschermen tegen onverwacht vrijkomen van energi ...

                                               

MARC

MARC is een acroniem voor het Engelse begrip MAchine-Readable Cataloging en als zodanig gebruikt voor de naam van de belangrijke verzameling standaarden van de Amerikaanse Library of Congress, die erop gericht is bibliografische gegevens geschikt ...

                                               

Meterconventie

De Meterconventie is een op 20 mei 1875 getekend internationaal verdrag. Met dit verdrag werden drie organisaties in het leven geroepen met als doel internationaal tot standaardisering van gewichten en maten te komen. Het verdrag werd in 1875 doo ...

                                               

Metricatie

Metricatie is het proces waarin het traditionele eenhedenstelsel van een land wordt vervangen door het metrieke stelsel, vanaf 1960 het SI-stelsel.

                                               

Mobitex

Mobitex is een radionetwerk voor pakket-geschakelde mobiele datacommunicatie. Het wordt onder meer gebruikt door de politie, ambulances, de brandweer en defensie. Mobitex werd begin jaren tachtig ontwikkeld in Zweden door Televerket Radio. Vanaf ...

                                               

MR16

MR16 is een standaard formaat uitgegeven door de ANSI. MR16-lampen kunnen geïdentificeerd worden door hun drieletterige ANSI aanduiding. De drieletteraanduiding kenmerkt een specifiek type lamp, gevolgd door het vermogen, lampvorm, en stralingsho ...

                                               

Multimedia Home Platform

MHP, ofwel Multimedia Home Platform, is een open standaard voor middleware ontwikkeld voor interactieve digitale televisie bovenop DVB. Met behulp van MHP kunnen interactieve, Java-gebaseerde toepassingen op een televisie ontvangen en uitgevoerd ...

                                               

NedCert

NedCert is een Nederlandse certificatie-instelling die vakbekwaamheidcertificaten uitgeeft op het gebied van preventie, bedrijfshulpverlening en spoedeisendehulpverlening en daartoe in Amsterdam is gevestigd als keuringsinstituut voor onder ander ...

                                               

Netwerkprotocol

Een netwerkprotocol is een protocol, een afgesproken communicatiewijze, voor netwerkcomponenten. Door het toepassen van een standaard protocol, kunnen componenten van verschillende leveranciers met elkaar gegevens uitwisselen.

                                               

NMEA-0183

NMEA-0183 is een protocol om apparatuur aan boord van schepen gegevens te laten uitwisselen. Dit protocol is geschikt om via seriele verbindingen informatie te versturen. Volgens het officiele protocol gaat dit met 4800 baud, maar vaak kan een ho ...

                                               

Nordic Mobile Telephone

Nordic Mobile Telephone was een vroege standaard voor analoge mobiele telefonie die ontwikkeld werd door de gelijknamige organisatie Nordic Mobile Telephone Group. Deze groep was samengesteld uit Zweedse, Deense, Noorse en Finse ingenieurs.

                                               

Normalisatie

Normalisatie, normalisering of standaardisatie is breed genomen een proces dat erop is gericht om iets meer normaal te maken, wat meestal inhoudt dat het wordt geconformeerd aan een regelmatigheid, regel of norm of dat het teruggebracht wordt van ...

                                               

NPR 4500

De NPR 4500 verduidelijkt het gebruik van de norm voor zuurkasten, de NEN-EN 14175 en voorziet in de middelen om de juiste zuurkast te selecteren, om een correcte werking na installatie aan te tonen en om een blijvend correcte werking gedurende d ...

                                               

OpenTherm

OpenTherm is een communicatieprotocol dat toegepast wordt in een centrale verwarmingsinstallatie tussen een cv-ketel een thermostaat. Hiermee kan de temperatuur van het verwarmingswater automatisch aangepast worden, wat veel energie kan besparen. ...

                                               

ORCID

Een ORCID iD is een alpha-numerieke code die wordt gebruikt om auteurs van wetenschappelijke werken uniek te identificeren. Een ORCID iD is een persistent identifier. Achter ORCID staat een non-profitorganisatie, waarvan wetenschappers, institute ...

                                               

Pantone

Pantone is een bedrijf dat kleurcoderingen publiceert. De coderingen, zoals PMS 200, zijn een eenduidige afspraak tussen alle partijen in een ontwerp- en productieproces. Het woord matching geeft aan dat het reproduceren van een bepaalde kleur ee ...

                                               

Pensum

Een pensum is een aantal taken dat in een bepaalde tijd moet worden afgewerkt. In scholen, vooral in Duitsland, wordt het woord wel gebruikt om de lesstof die leerlingen binnen een bepaalde tijd onder de knie dienen te hebben, aan te geven. Het w ...

                                               

Phase Alternating Line

PAL is de Duitse standaard voor analoge kleurentelevisie-uitzendingen. Het wordt gebruikt in West-Europa en in een groot aantal andere landen. PAL wordt haast altijd gecombineerd met de televisiesystemen B en G of een ander systeem met 625 lijnen ...

                                               

Plano (boeken)

Plano is in de drukkerswereld de term die gebruikt wordt voor ongevouwen vellen drukpapier. Het woord komt van het Latijnse planus, dat vlak betekent. Een planodrukkerij werkt met vellen papier, in tegenstelling tot een rotatiepers waar met rolle ...

                                               

QWERTY

QWERTY is een systeem van indeling van toetsen op computertoetsenborden en typemachines waarvan de eerste rij letters begint met de Q, W, E, R, T en Y.

                                               

Raad voor Accreditatie (Nederland)

De Raad voor Accreditatie is een Nederlandse instelling die in 1995 ontstond uit de Nederlandse Kalibratie Organisatie, De Stichting Erkenning Laboratoria en Inspectie-instellingen. Deze voorgangers zijn alle opgericht door of op initiatief van h ...

                                               

Radio data system

Het radio data system of RDS is een communicatiestandaard van de European Broadcasting Union, waarmee digitale informatie wordt meegestuurd met een conventioneel FM-radiosignaal, onmerkbaar voor de luisteraar. In dit RDS-signaal zitten bijvoorbee ...

                                               

Radioprotocol

Radioprotocol wordt gehanteerd over verschillende portofoon-kanalen, vooral bij de Nederlandse hulpdiensten is dit populair. Het Radioprotocol wordt in de volksmond ook weleens Portoprotocol genoemd.

                                               

RAL (kleursysteem)

RAL is een coderingssysteem om kleuren van verf en andere coatings te definieren. Het systeem is in 1927 in Duitsland ontwikkeld; RAL staat voor ReichsAusschuss für Lieferbedingungen. De standaard wordt beheerd door het Deutsches Institut für Güt ...

                                               

RGB-kleursysteem

Het RGB-kleursysteem is een kleurcodering, een manier om een kleur uit te drukken met behulp van een combinatie van de drie primaire kleuren R ood- G roen- B lauw, uitgaande van additieve kleurmenging. De hoeveelheid van elke primaire kleur die b ...

                                               

Séquentiel Couleur à Mémoire

SECAM is een in Frankrijk ontwikkelde standaard voor kleurentelevisie. SECAM 3 werd in 1967 in Frankrijk en in de vroegere Sovjet-Unie, en later ook in andere Oost-Europese landen ingevoerd. SECAM is een verbetering ten opzichte van de Amerikaans ...

                                               

SI-stelsel

Het Internationale Stelsel van Eenheden of SI-stelsel is het metrieke stelsel van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, massa, snelheid en temperatuur. Het werd op 11 oktober 1960 ingevoerd en wordt be ...

                                               

Standaardisatie

Standaardisatie is het opleggen van een bepaalde norm of standaard voor het ontwerp, de constructie, het testen of gebruiken van een product of proces. Dit gebeurt geïnstitutionaliseerd in standaardiserings- en normalisatieorganisaties. Een stap ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →