ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 333                                               

Vooravond

Het woord vooravond kent meerdere betekenissen. Zo kan het eerste gedeelte van de avond zijn. Ook wel een verwijzing naar een hele avond die aan een belangrijke dag – of grote gebeurtenis – voorafgaat en al vol verwachting in het teken daarvan ka ...

                                               

Vredestijd

Vredestijd is een term die gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen een periode van vrede en oorlog. De term wordt voornamelijk gebruikt bij militaire zaken en bij toepassing van bijzondere bestuurlijke bevoegdheden zoals de noodtoestand. He ...

                                               

Wachttijd

Onder wachttijd wordt verstaan de tijdsduur die een persoon of groep moet wachten op een gebeurtenis, zoals een dienst, het verkrijgen van een product of de aankomst van een ander persoon. Soms is de wachttijd onafhankelijk van het aantal wachten ...

                                               

Zomertijd

Zomertijd is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten; dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd, die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt. In de zomer ...

                                               

Lijst van landen zonder zomertijd

Rusland is in 2014 permanent op wintertijd overgeschakeld. IJsland Turkije ging in 2016 over naar zomertijd en besloot die voortaan als standaardtijd te gebruiken. Wit-Rusland Loegansk Donetsk

                                               

Zonnetijd

Zonnetijd of ware tijd is de plaatselijke tijd, gemeten op een zonnewijzer. Een correct opgestelde poolstijlzonnewijzer staat met de stijl naar het geografische noorden gericht onder een hoek met het horizontale vlak gelijk aan de plaatselijke br ...

                                               

Toegepaste wetenschappen

De toegepaste wetenschappen omvatten de wetenschappelijke richtingen die als doel hebben een probleem op te lossen, of een product, dienst of techniek te ontwikkelen. Het onderzoek is geïnspireerd op maatschappelijke vragen die om antwoorden of o ...

                                               

Computersimulatie

Computersimulaties zijn vooral van belang voor continu veranderende systemen, waarvan elke volgende toestand mede afhankelijk is van de vorige toestand. Bijvoorbeeld: de toestand in de atmosfeer het weer is afhankelijk van de toestand van de atmo ...

                                               

Forensische fotografie en video-onderzoek

Binnen de forensische fotografie en video-onderzoek wordt gewerkt aan beelden van bewakingsvideos, en digitale beelden die bijvoorbeeld van internet afkomstig zijn. Het gebied is sterk in beweging, gezien de grote hoeveelheid videofilms die gemaa ...

                                               

Formolgetal

Het formolgetal is een grootheid die wordt gebruikt om het gehalte vruchtbestanddelen in vruchtensappen te bepalen. Het formolgetal geeft het aantal milliliter natriumhydroxide-oplossing dat nodig is om 100 ml vruchtensap te neutraliseren na toev ...

                                               

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid is een concept dat onder andere door ergonomen wordt bestudeerd. Iets is gebruikersvriendelijk wanneer een beoogde eindgebruiker van een product, het effectief, efficient en naar tevredenheid kan gebruiken. Zon product kan ...

                                               

Geodesie

De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of dele ...

                                               

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maa ...

                                               

Human technology

Human technology is een breed vakgebied dat zich richt op het verbeteren van gebruiksvriendelijkheid door middel van creatieve en innovatieve methoden. Binnen Human Technology zijn drie richtingen te onderscheiden: ICT, productontwikkeling en hui ...

                                               

IJkdijk

De IJkdijk is een testfaciliteit waarin dijken, sensortechnologie voor dijken, en wetenschappelijke modellen voor dijken worden getest door een samenwerkingsverband van ongeveer vijftig bedrijven een tiental overheidsorganen en kennisinstellingen ...

                                               

Interaction design

Interaction design definieert de structuur en het gedrag van interactieve systemen. De ontwerpdiscipline is gericht op het creeren van producten en diensten die nuttig, bruikbaar en betekenisvol zijn voor de mensen die ze gebruiken. Interaction D ...

                                               

Landschapsecologie

Landschapsecologie is een richting die tot de ecologie wordt gerekend maar ook aanpalende vakgebieden omvat. Het vak handelt over de ecologische aspecten van het landschap inclusief de rol van de mens en is tevens gericht op toegepaste aspecten z ...

                                               

Levensmiddelentechnologie

Levensmiddelentechnologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de productie, samenstelling, kwaliteit, opslag en bewaring, veiligheid van levensmiddelen. Kort gezegd houdt de levensmiddelentechnologie zich bezig met het constant verbeteren va ...

                                               

Lijst van sprekers op de Royal Institution Christmas Lectures

                                               

Oenologie

Oenologie is een wijnbouwtechnische wetenschap. Een oenoloog houdt zich bezig met de biochemische aspecten van wijnbereiding. Het telen van druiven en de vinificatie van wijn zijn daar een onderdeel van. Daarnaast kan hij producenten ook advisere ...

                                               

Persona (IT)

Een persona is een archetype van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type gebruiker. Personas worden veel gebruikt bij het gebruiksvriendelijk maken van IT-oplossingen, en dan met name van de gebruikersinterface ervan. Person ...

                                               

Planeconomie (discipline)

Planeconomie is een specialisatie binnen planologie die is ontstaan in de jaren 70 en wordt uitgevoerd door met name overheden en adviesbureaus. De grondslag voor het vakgebied zijn twee uitgaves van het toenmalige ministerie van ruimtelijke orde ...

                                               

Planologie

Planologie is de wetenschappelijke reflectie op de ruimtelijke planning. Deze twee disciplines vormen samen het vakgebied van de ruimtelijke ordening. In de praktijk bestaat er vaak verwarring omtrent deze drie begrippen, en worden dan ook vaak d ...

                                               

Routine outcome monitoring

Routine outcome monitoring is een methodiek in de geestelijke gezondheidszorg waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de clienten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling.

                                               

Royal Institution Christmas Lectures

De Royal Institution Christmas Lectures is een jaarlijkse tijdens Kerstmis gehouden serie lezingen in Londen, georganiseerd door de Royal Institution of Great Britain. Het evenement bestaat sinds 1825. De Royal Institution Christmas Lectures werd ...

                                               

Schaalwet

Schaalwetten zeggen iets over veranderingen van eigenschappen van een systeem wanneer het groter of kleiner gemaakt wordt. Schaalwetten maken het mogelijk een constructie groter of kleiner uit te voeren zonder alles opnieuw uit te rekenen.

                                               

Simulatie

Een simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid, in veel gevallen met behulp van een model van die werkelijkheid. Een simulatie is een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie zien hoe deze situatie verandert ...

                                               

New Knowledge Club

De New Knowledge Club is een vereniging binnen de muren van de Erasmus Universiteit Rotterdam opgericht in 1999. Maandelijks organiseren ze lezingen en discussies. Door de betrokkenheid van een diversiteit aan jonge academici, studenten, hooglera ...

                                               

Toepassingen van lasertechniek

De laser wordt tegenwoordig in vele toepassingsgebieden gebruikt. Hieronder zijn: Amusement, in de vorm van lasershows; Toepassingen op telecommunicatiegebied door middel van optische draadloze communicatie. in 3D laserscanning; Het versturen van ...

                                               

Trigonometrische hoogtemeting

Trigonometrische hoogtemeting is een methode in de landmeetkunde om het hoogteverschil te meten tussen twee punten, uit de onderlinge afstand en de verticale hoek. Hierbij wordt in de regel gebruikgemaakt van een tachymeter.

                                               

Verlichtingstechniek

Verlichtingstechniek is alle techniek om licht te beïnvloeden. Dit omvat, naast het verlichten van binnen- en buitenruimten en het besturen van kunst- en daglicht, de signalering door licht. Lichttechniek omvat ook podiumverlichting en verlichtin ...

                                               

Veiligheid

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiele oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiele oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omst ...

                                               

Brokkenmakerstheorie

De brokkenmakerstheorie stelt dat het gedrag en de persoonlijkheidsstructuur een rol spelen bij slachtoffers van een ongeval. Door de industrialisatie was in de negentiende eeuw het aantal ongevallen sterk gestegen. In reactie daarop startte U.S. ...

                                               

Buurtinformatienetwerk

Als een inwoner van een BIN-zone - ongeacht of deze lid is van een BIN of niet - naar de politie belt om een verdachte handeling of diefstal te melden, dan start de politie - enkel in dringende gevallen - het BIN-netwerk op. De politie stuurt een ...

                                               

Buurtpreventie

Buurtpreventie is door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in een woonwijk of buurt. Treffen zij verdachte situaties of gepleegde wetsovertredingen aan, dan geven zij deze door aan politie, brandweer, of andere instanties. Deeln ...

                                               

Buurtwhatsapp

Buurtwhatsapp, of whatsapp buurtpreventie, is een vorm van burgerparticipatie. Inwoners van een bepaalde buurt of wijk – in stad, dorp, maar ook op het platteland – kunnen door middel van WhatsApp met elkaar in contact komen of blijven om elkaar ...

                                               

Chief risk officer

Een chief risk officer is binnen een onderneming als lid van het managementteam de eindverantwoordelijke voor het identificeren, bewaken en beheersen van de diverse risicos waarmee de onderneming geconfronteerd wordt. De op te volgen risicos, die ...

                                               

Diepteverdediging

Diepteverdediging of defense in depth is een beveiligingsstrategie waarbij meerdere verdedigingslagen in en rond een te beveiligen object zijn aangebracht. Het falen van één verdedigingslaag wordt daardoor opgevangen door de volgende laag. In het ...

                                               

Driehoek van Heinrich

De driehoek van Heinrich, piramide van Heinrich, veiligheidspiramide, ongevalsdriehoek of ijsbergmodel is de verhouding die zou bestaan tussen ongevallen zonder letsel, ongevallen met licht letsel en ongevallen met ernstig letsel en dodelijke ong ...

                                               

Elektrische veiligheidsklasse

De klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen is gemaakt om bepaalde elektrische eigenschappen van arbeidsmiddelen/apparaten aan te geven en vervolgens in welke omstandigheden deze gebruikt mogen worden. Niet elk elektrisch arbeidsmiddel is gesc ...

                                               

Gatenkaasmodel

Het gatenkaasmodel is een model dat tracht te verklaren hoe in een organisatie ongelukken kunnen ontstaan. Het model is in 1990 bedacht door de Engelse psycholoog James T. Reason van de Universiteit van Manchester en wordt vaak toegepast bij risi ...

                                               

Geprüfte Sicherheit

Geprüfte Sicherheit is een Duits certificaat voor vooral technische apparatuur. Het certificaat impliceert dat het apparaat voldoet aan de Duitse standaard voor veilig gebruik van het betreffende apparaat. Het verschil tussen een GS-certificaat e ...

                                               

Herbert William Heinrich

Herbert William Heinrich was een Amerikaanse veiligheidskundige. Zijn werk is van grote invloed geweest op de veiligheidskunde en zijn ideeen en modellen worden tegenwoordig nog steeds gebruikt. Er is echter ook de nodige kritiek op zowel zijn st ...

                                               

Heupbeugel

Heupbeugel of schootbeugel is een T-vormige of omgekeerde U-vormige veiligheidsbeugel die voornamelijk toegepast wordt bij kermis- en pretparkattracties en voorkomt dat passagiers tijdens de rit uit hun zitplaats kunnen komen. Soms worden zowel h ...

                                               

High reliability organization

Een high reliability organization is een organisatie die ernaar streeft om een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid te behalen. Het concept van HRO werd ontwikkeld aan de Universiteit van Californie - Berkeley waar overeenkomsten werden onderzocht t ...

                                               

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid kan men op verschillende manieren interpreteren: als concept in de betekenis van het woord als de opleiding, die zowel in Nederland als in Belgie bestaat Het is een relatief nieuw concept een relatief nieuw vakgebied.

                                               

Isolatieklasse

Een isolatieklasse, met betrekking tot een elektromotor, is een isolatieweerstand die kortsluiting moet voorkomen in de wikkelingen of tussen een wikkeling en de aarding. De isolatieklasse wordt bepaald door de isolatiesterkte in verhouding tot d ...

                                               

Kosten-batenanalyse

Kosten-batenanalyse is een monetaire evaluatiemethode, waarbij de verwachte kosten worden afgewogen ten opzichte van de te verwachten baten voor één of meerdere onderwerpen, zodat de meest voordelige oplossing kan worden gekozen. De analyse kan b ...

                                               

Menselijke fout

Een menselijke fout is het handelen dat faalt een gewenst resultaat te behalen met mogelijk ongewenste gevolgen. Menselijke fouten kunnen vele vormen aannemen en verschillende oorzaken hebben.

                                               

Nooddouche

Een nooddouche is een veiligheidsvoorziening voor personen die ongewild of per ongeluk met bijtende of giftige gevaarlijke stoffen in aanraking zijn gekomen. De douche verdunt ogenblikkelijk de concentratie door schoon te spoelen. In de petrochem ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →