ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 335                                               

Kleinschalige woonvormen voor psychogeriatrische zorgvragers

In kleinschalige woonvormen voor psychogeriatrische zorgvragers wordt zorg verleend in een herkenbare, huiselijke omgeving. De bewoners vormen samen een gewoon huishouden en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. Verzorgenden en begeleiders m ...

                                               

Klinisch zorgpad

Een klinisch zorgpad of zorgtraject is de verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinair en inter-professioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patientenpopulatie. Het is ...

                                               

Kruiswerk

Het begrip kruiswerk is afgeleid van het werk dat kruisverenigingen hun leden aanbieden. Het kruiswerk is in te delen in vier soorten diensten: a) voorlichting, advisering en preventie met betrekking tot gezondheid en ziekte, b) wijkverpleging, c ...

                                               

Normatieve huisvestingscomponent

Normatieve Huisvestingscomponent is een productiegebonden normatieve vergoeding voor vervanging, bouw en instandhouding van vastgoed van zorginstellingen. Deze vergoeding bestaat uit een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over ...

                                               

Personenalarmsysteem

Een personenalarmsysteem, valalarm of ouderenalarm is een klein kastje, meestal geplaatst naast de telefoon of aan de wand, met een alarmknop waarmee via de telefoonaansluiting een verbinding kan worden gelegd met een aantal door de gebruiker voo ...

                                               

Psycho-educatie

Psycho-educatie is het geven van informatie en voorlichting over psychische klachten en over hoe de betrokken persoon kunt omgaan met de beperkingen en gevolgen hiervan. Psycho-educatie is altijd een vast onderdeel van behandeling en wordt zowel ...

                                               

Respijtzorg

Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen. De bedoeling is dat de zorggever even rust en vrij kan nemen van de zorg die hij/zij dag en nacht moet geven. De zorg kan zowel bij mensen ...

                                               

Revalidatie

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval, ziekte of medische ingreep zoals een operatie. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische asp ...

                                               

Revalidatietechniek

Revalidatietechniek is een afdeling binnen de revalidatie die zich bezighoudt in samenwerking met het revalidatieteam tot het bieden van een complex van voorzieningen en/of activiteiten, waarmee getracht wordt de fysieke, psychische, sociale, ber ...

                                               

Rolstoelfiets

Een rolstoelfiets is een combinatie van een fiets een rolstoel, bedoeld voor twee personen. Meestal zit de rolstoelgebruiker voorop. De andere persoon stuurt en fietst. Een handbike is een oplossing voor de rolstoelgebruiker zelf. Hoewel dit soms ...

                                               

Scootmobiel

Een scootmobiel is een driewielige, vierwielige of vijfwielige scooter met een elektrische aandrijving die hoofdzakelijk wordt gebruikt door mindervaliden of mensen met een mobiliteitsbeperking. De eerste typen scootmobielen werden gekenmerkt als ...

                                               

Sinaasappelhuid

Met cellulite of sinaasappelhuid wordt in de cosmetische industrie een wat bobbelige structuur in de huid en het onderhuids bindweefsel bedoeld. Het is geen ziekte en volkomen onschuldig. De benaming cellulite moet niet verward worden met de medi ...

                                               

Sociaal Werk

Sociaal Werk is behalve de bachelor-opleiding ook de beroepsactiviteit die sociale verandering bevordert, en tevens poogt probleemoplossing in menselijke relaties te verbeteren, empowerment en bevrijding van mensen om welzijn te verhogen. Princip ...

                                               

Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt

Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt is een benaming die in Nederland aan het eind van de jaren 1980 is ontstaan voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek.

                                               

Thuiszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij clienten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijnsgezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, ...

                                               

Thuiszorgwinkel

Een thuiszorgwinkel is een dienstverleningsvorm waar thuiszorgproducten gehuurd, geleend of gekocht kunnen worden. In Vlaanderen is een thuiszorgwinkel vaak aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds. Personen die geen lid zijn van de corresp ...

                                               

Transporttrauma

Onder transporttrauma, ook wel vervoerstrauma genoemd wordt verstaan het letsel, of bijkomend letsel, dat ontstaat door ondeskundige wijze van verplaatsen en vervoeren van zieken en gewonden. Een transporttrauma kan ontstaan indien het vervoer pl ...

                                               

Verzorging

Met verzorging bedoelt men de dagelijkse verzorging van elk persoon. Dit kan op drie manieren, namelijk: door zelfzorg beroepszorg mantelzorg vrienden of familie die voor de persoon zorgen als deze het niet meer zelf kan Een professionele verzorg ...

                                               

Verzorgingsflat

Een verzorgingsflat is een woonvorm voor ouderen in een verzorgingshuis, waar zij zelfstandig kunnen leven, maar waar zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Dit wil zeggen dat de oudere hulp kan inschakelen van bijvoorbeeld een zusterpost maar e ...

                                               

Wet tarieven gezondheidszorg

De Wtg, Wet tarieven gezondheidszorg, was tot 1 oktober 2006 in Nederland de wet die toezag op het ontstaan van de juiste kostprijzen van medische en zorghandelingen. Het Ctg zag toe op een goede uitvoering en uitwerking van de wet. De gelijktijd ...

                                               

Wisseldrukmatras

Het wisseldrukmatras wordt voornamelijk gebruikt bij mensen die decubitus hebben of bij wie er een kans is dat dit ontstaat. Wisseldrukmatrassen kunnen ook worden ingezet bij mensen die door een handicap niet meer in staat zijn om van de ene zijd ...

                                               

Zelfzorg

Zelfzorg is een term uit de verpleegkunde die de mate aangeeft waarin een patient voor zichzelf kan zorgen. Zelfzorg wordt wel omschreven als "alle zorg die een persoon besteedt aan het opheffen van eigen noden en het voldoen aan eigen behoeften" ...

                                               

Zorgaanbieder

Zorgaanbieder is de term waarmee een grote diversiteit aan leveranciers van allerhande soorten zorg wordt bedoeld. Hierbij kan het gaan om directe medische zorg als zorginstellingen als verpleeghuizen, hospices maar ook allerlei vormen van thuisz ...

                                               

Zorgethiek

De zorgethiek is een stroming binnen de ethiek, die de zorg van mensen voor elkaar centraal stelt, en - meer in praktische zin, die zich op de zorg richt, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en in het welzijnswerk.

                                               

Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is het evalueren van bestaande medische zorg die in de praktijk wordt toegepast, terwijl er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit. Uit onderzoek is gebleken dat het percentage van toegepaste zorg waarvan effec ...

                                               

Zorginkoop

Zorginkoop is een specifieke vorm van inkoop. Een alternatieve benaming is inkoop van zorg. Bij zorginkoop gaat het om gezondheidszorg of welzijnszorg die als dienst wordt ingekocht. In diverse landen is de financiering van de zorg losgemaakt van ...

                                               

Zorgmijding

Zorgmijding kan samenhangen met de ontoegankelijkheid van voorzieningen. Veel voorzieningen zijn moeilijk toegankelijk door wachtlijsten, drempels, in- en uitsluitingscriteria of door een bureaucratische opstelling van hulpverleners. Een andere r ...

                                               

Lijst van arboreta

Pinetum Birkhoven Pinetum Ter Borgh Pinetum de Horstlanden op de campus in Enschede Arboretum Boomrijk Meerhoven, Eindhoven Arboretum Munnike Park te Zwijndrecht Pinetum Blijdenstein Botanische Tuinen Wageningen, Belmonte Arboretum en De Dreijen ...

                                               

Lijst van beheersmaatregelen in de natuur

Hieronder volgt een lijst van natuurbeheersmaatregelen. Het gaat om maatregelen die voor natuurbeheer relevant zijn. De maatregelen zijn zeer uiteenlopend, zijn lang niet allemaal zeer concreet en veelal indicatief. Deels gaat het om technische m ...

                                               

Lijst van giftige paddenstoelen

Hieronder staat een lijst van giftige en niet eetbare paddenstoelen. Dat laatste wil zeggen dat deze niet dodelijk zijn bij consumptie maar wel bijvoorbeeld braakneigingen kunnen opwekken of koortsaanvallen teweegbrengen. Een vergiftiging is het ...

                                               

Lijst van invasieve soorten

De Filipijnse tapijtschelp De driehoeksmossel. de Amerikaanse zwaardschede De Japanse oester

                                               

Lijst van particuliere natuur- en milieuorganisaties in Nederland

Ark - natuurontwikkeling A SEED - campagneorganisatie voor milieu en sociale rechtvaardigheid Stichting ANEMOON - studie van flora en fauna in en aan zee

                                               

Lijst van eetbare paddenstoelen

Dit is een lijst van eetbare paddenstoelen. Paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van "hogere schimmels" of Dikaryomycota. Er zijn duizenden soorten eetbare paddenstoelen die wereldwijd geoogst worden, en honderdduizend andere eetbare soorten. Naa ...

                                               

Lijst van planetoïden

Dit is een lijst van planetoïden in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de vroege planetoïden komt de volgorde overeen met die van ontdekking, voor de latere duurt het echter niet altijd even lang voordat ze "erkend" wo ...

                                               

Lijst van plantengemeenschappen in België en Nederland

                                               

Ecoregio

Een ecoregio, soms bioregio genoemd, is de op één of twee na kleinste ecologische eenheid. Een ecoregio is een onderdeel van een grotere ecozone. Ecoregios zijn relatief grote gebieden van land of water die in geografisch en ecologisch opzicht mi ...

                                               

Antarctisch Schiereiland

Het Antarctisch Schiereiland, vroeger ook Palmerschiereiland genoemd, is het meest noordelijk gelegen gedeelte van het vasteland van Antarctica. Het schiereiland wijst recht naar Zuid-Amerika en vormt een onderdeel van West-Antarctica. Het noorde ...

                                               

Antarctische eilanden van de Indische Oceaan

De Antarctische eilanden in de Indische oceaan is een ecoregio van het Antarctisch gebied. Het gebied omvat de eilanden: Het eiland Heard en de McDonaldeilanden, Australisch De archipel van Kerguelen, Frans De Crozeteilanden, Frans Prince Edward ...

                                               

Arctische woestijn

De arctische woestijn is een WWF-ecoregio die een aantal eilanden in de Noordelijke IJszee omvat: De eilanden van Noordland Spitsbergen Jan Mayen? Het noordelijk deel van Nova Zembla: Severnyeiland De eilanden van Frans Jozefland De ecoregio word ...

                                               

Atlantische kustwoestijn

De Atlantische kustwoestijn vormt een ecoregio in het noordwestelijke deel van Noord-Afrika. De ecoregio bestaat uit woestijnen en droge struwelen en bevindt zich in de Westelijke Sahara en Mauritanie. De totale oppervlakte van de ecoregio is 39. ...

                                               

Boreale zone

Een boreale zone is het overgangsgebied tussen de gematigde en de toendrazone op de continenten van het noordelijk halfrond. Het is een gebied met een subarctisch klimaat, ruwweg tussen 55° en 70° Noorderbreedte. Grote delen van dit gebied zijn m ...

                                               

Bosland en stuikgewas van Maputaland-Pondoland

Het Bosland en stuikgewas van Maputaland-Pondoland is een nogal verbrokkelde ecoregio in de provincies Oost-Kaap en KwaZoeloe-Natal van Zuid-Afrika. Het behoort tot het bioom van de berggraslanden en -struwelen. Het is gelegen in de valleien van ...

                                               

Bosveld van Zuidelijk Afrika

Het bosveld van Zuidelijk Afrika is een WWF-ecoregio. Het is bij uitstek een savannebioom, zoals dat 54% van zuidelijk Afrika in beslag neemt. Het grenst aan andere savanne-ecoregios en verschilt daar voornamelijk van doordat het gebied vrij hoog ...

                                               

Chileense Matorral

De ecoregio vormt een lange smalle strook die aan de westzijde begrensd wordt door de Stille Oceaan en aan de oostkant door de zuidelijke Andes. Ten noorden van de ecoregio bevindt zich de zeer droge Atacamawoestijn ten zuiden bevinden zich de ko ...

                                               

Droge loofbossen van Kathiawar-Gir

De droge loofbossen van Kathiawar-Gir vormt een ecoregio in het noordwesten van India. De ecoregio bestaat uit tropisch droog bos en heeft een oppervlakte van 267.000 vierkante meter. De ecoregio strekt zich uit over delen van de Indiase staten G ...

                                               

Droog tropisch woud van Fiji

Het noordwesten van de grote eilanden van Fiji is gekenmerkt door lange droge winters en daardoor is dit een van weinige plaatsen in het Oceanisch gebied waar droge tropische wouden voorheen veel voorkwamen. Er is tegenwoordig niet veel van over, ...

                                               

Ecoregios van Zuid-Afrika

De ecoregios van Zuid-Afrika behoren tot de ecozone van het Afrotropisch gebied, behoudens Prins Edward- en Marioneiland, die tot het Antarctisch gebied gerekend worden. Zij vertonen een rijke verscheidenheid en behoren tot niet minder dan zeven ...

                                               

Eilandtoendra van de Scotiazee

De eilandtoendra van de Scotiazee is een WWF-ecoregio in de zuidelijke Atlantische Oceaan. De ecoregio omvat het landoppervlak – voor zover dit niet door kale rotsen of een ijslaag in beslag genomen wordt – van de volgende eilanden: Het eiland Bo ...

                                               

Gematigd bos van Valdivia

Het gematigd bos van Valdivia is een ecoregio in centraal Chili die gekenmerkt wordt door een hoge graad van endemie. Voor houtachtige planten kan dit op het vlak van de individuele soorten tot 90% belopen en tot 34% voor de geslachten. Filogenet ...

                                               

Gematigd naaldwoud van de Alpen

Het gematigd naaldwoud van de Alpen is een WWF-ecoregio die de bergketen van de Alpen omspant. De ecoregio is een bergbioom en daarmee een overgangsgebied tussen de ecoregios van Centraal Europa en het Italiaanse Schiereiland.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →