ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347                                               

Stille protagonist

Een stille protagonist is een hoofdrolspeler in een verhaal die niet op verbale wijze met de omringende wereld communiceert. Het concept komt vooral voor in computerspellen, waar de speler zich kan identificeren met de stille protagonist en de ro ...

                                               

Streaker

Een streaker is een persoon die bij een openbaar evenement onverwachts naakt ten tonele verschijnt met het doel het evenement te verstoren, te provoceren, of zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen. Personen die aldus beroemd zijn geworden zijn ...

                                               

Struikroverij

Struikroverij is een bijzondere vorm van diefstal met geweld. Bezwarend kan zijn dat het bij nacht gebeurt of in groep. Struikrovers waren rovers die met name in de 16e en 17e eeuw de wegen onveilig maakten en reizigers overvielen. Een struikrove ...

                                               

Student

Een student of studente is iemand die een studie volgt in het hoger onderwijs, dat wil zeggen aan een universiteit, het hbo, een hogeschool of een college. Een student verkrijgt bij het succesvol einde van de studie een bachelor- of een mastertit ...

                                               

Superschurk

Een superschurk is een personage dat voorkomt in strips, boeken, films en televisieseries. De superschurk is een schurk of slechterik met superkrachten, die vaak als tegenhanger dient voor de superheld. Net als superhelden hebben ze vaak kleurrij ...

                                               

Technisch voorzitter

Een technisch voorzitter is iemand die op ad-hocbasis tijdens een bijeenkomst fungeert als tijdelijke voorzitter. De technisch voorzitter bemoeit zich uitdrukkelijk niet met de inhoud van het gezegde. Wel kan hij samenvattingen of conclusies form ...

                                               

Technoseksueel

Een technoseksueel is een nader gedefinieerde metroseksueel. Deze uitgesproken metroseksuele man besteedt niet alleen aandacht aan kleding en uiterlijke verzorging, maar ook aan de gadgets die hij bij zich draagt. Voorbeelden zijn een Bluetooth h ...

                                               

Tiener

Een tiener is een persoon die, strikt genomen, een leeftijd heeft tussen de tien en negentien jaar. Doorgaans wordt hiermee een puber bedoeld. Oorspronkelijk verwijst de term naar het achtervoegsel -tien, dat in het Nederlands net als teen in het ...

                                               

Tjeef

Met een tjeef wordt in Vlaanderen doorgaans een bepaald type katholiek politicus, en bij uitbreiding een christendemocraat bedoeld. In West-Vlaanderen en het zuiden van Oost-Vlaanderen komen eveneens de varianten seef en dzeef voor. Het handelen ...

                                               

Toercommissaris

Een toercommissaris is een bestuurslid van een motor-, autoclub, toerfietsclub of wielervereniging. De toercommissaris is verantwoordelijk voor de organisatie en/of coördinatie van evenementen van zijn of haar vereniging. De toercommissaris stelt ...

                                               

Transferpassagier

Een transferpassagier is een passagier die een tussenstop maakt bij zijn reis met als doel van vervoermiddel te veranderen. Het kan zijn dat de passagier een overstap maakt van twee voertuigen van hetzelfde type, zo zijn er op vliegvelden veel ov ...

                                               

Troonpretendent

Een troonpretendent is een persoon die aanspraak maakt op een troon die bezet is door een andere vorst, of is afgeschaft. Pretendenten treden vaak op bij wisseling van dynastieen, ofwel omdat de leidende tak van een familie uitsterft en twee takk ...

                                               

Tweedegeneratieslachtoffer

Een tweedegeneratieslachtoffer, ook wel tweedegeneratie oorlogsgetroffene genoemd, is iemand die de psychische gevolgen draagt van gebeurtenissen die zijn of haar ouders zijn overkomen. Opgroeien in een gezin waarvan één of beide ouders een overl ...

                                               

Twintiger

Een twintiger is een persoon die twintig tot en met negenentwintig jaar oud is. Het woord "twen" is afgeleid van het Engelse woord "twenty" twintig. In deze leeftijd beeindigen velen hun beroepsopleiding of hun studie en beginnen te werken. Na he ...

                                               

Überseksueel

Een überseksueel is een man die de culturele ontwikkeling en de passie van een metroseksueel heeft maar niet op een vrouwelijke wijze met zijn uiterlijk bezig is. De term werd in 2005 door Marian Salzman, Ira Matathia en Ann OReilly geïntroduceer ...

                                               

Uitverkoren volk

Uitverkoren volk is een volk of een groep mensen die een speciale band zoud hebben met een godheid. Het uitverkoren volk zou een speciale door God bepaalde lotsbestemming of opdracht hebben gekregen. De term wordt met name gebruikt ter verwijzing ...

                                               

Uitvinder

Een uitvinder is iemand die iets bedenkt, ontwerpt of vervaardigt wat nog niet eerder bestond. Vaak gaat het om een technisch beginsel of een technisch apparaat dat niemand eerder bedacht heeft. Dit wordt een uitvinding genoemd. De meeste uitvind ...

                                               

Underdog (competitie)

Een underdog is een persoon of groep van personen van wie het vermoeden bestaat dat deze geen kans maakt om te winnen of een belangrijke bijdrage te leveren. De term komt in die zin vooral voor bij competities, zoals een sportwedstrijd, debat of ...

                                               

Uomo universale

Uomo universale is een uitdrukking waarmee een persoon wordt bedoeld die al zijn faculteiten en vaardigheden ontwikkelt, dus bijvoorbeeld een goed ontwikkeld atletisch lichaam, maar ook een scherp verstand en bekwaamheden op veel gebieden, met na ...

                                               

Veelpleger

Een veelpleger is iemand tegen wie meer dan tien maal proces-verbaal is opgemaakt in zijn hele criminele carrière, waarvan eenmaal in het afgelopen jaar, wegens een mogelijk strafrechtelijk vergrijp. Een veel veroordeelde veelpleger wordt ook wel ...

                                               

Veganist

                                               

Vegetariër

                                               

Verdachte

Een verdachte is volgens de wet iemand ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat diegene een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft. Het woord "redelijk" heeft hier specifiek de betekenis dat he ...

                                               

Veteraan

De term oud-strijders wordt in de eerste plaats geassocieerd met de Eerste Wereldoorlog. De aspiraties van de meer dan 300.000 gemobiliseerde soldaten die de loopgraven hadden overleefd, gaven mee vorm aan de naoorlogse samenleving. Ze organiseer ...

                                               

Virtuositeit

Virtuositeit staat voor de extreme technische vaardigheid die iemand bijvoorbeeld kan bezitten bij het bespelen van een muziekinstrument, in combinatie met een sterke expressie. Ook bij de zangkunst of andere kunstzinnige uitingen wordt deze term ...

                                               

Voetbalanalist

Een voetbalanalist is een persoon die commentaar levert op een voetbalwedstrijd of op de voetbalwereld in het algemeen. Meestal is dit een deskundige persoon, zoals een voetballer, trainer/coach of journalist. Voetbalanalisten geven soms commenta ...

                                               

Volksheld

Een volksheld is een held van het volk. Zijn heldendaden hebben in de ogen van velen de natie mee gevormd of van de ondergang gered en spelen een rol in nationalisme en patriottisme. Dikwijls gaat het om een leider van het verzet tegen een bezett ...

                                               

Volwassene

Over het algemeen is een volwassene een individu dat zichzelf in het leven kan redden. Biologisch gezien is een volwassene of adult volgroeid en geslachtsrijp. Bij mensen wordt in een juridische context het begrip "meerderjarig" gebruikt.

                                               

Voogd (familierecht)

Een voogd is in het recht een handelingsbekwame persoon die instaat voor de persoon en de goederen van een onbekwame minderjarige, soms pupil genoemd. De voogd kan de taak van de ouders overnemen wanneer deze komen te overlijden of wanneer deze h ...

                                               

Voorzitter

Een voorzitter of voorzitster is de leider van een organisatie, varierend van verenigingen en stichtingen tot fracties, commissies, internationale organisaties en zelfs staten. De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de organisatie, dat in ...

                                               

Vrek

Een vrek is een zuinig persoon die zich voornamelijk op financieel gebied opstelt als weigerachtig in uitgeven van geld. Tevens getuigt hij meestal van een overdreven spaarzaamheid, vaak zelfs ten koste van basiscomfort en basisbehoeften. De spaa ...

                                               

Vriendschap

Vriendschap is een nauwe relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen waarbij het geslacht geen rol speelt. Het belangrijkste waarop een goede vriendschap gebouwd is, is vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Iemand met wie men vriendschap h ...

                                               

Vrijheidsstrijder

Een vrijheidsstrijder is een krijger, rebel of activist die zich inzet voor de vrijheid van een onderdrukte bevolkingsgroep. Vaak beschouwt een bepaalde groepering of bevolkingsgroep een persoon of een groep personen als een vrijheidsstrijder ter ...

                                               

Vrijlaat

Vrijlaat was de naam gegeven aan burgers van het Brugse Vrije. Na de Godsdienstoorlogen, toen het Vrije opgesplitst werd in het Brugse Vrije en het Vrije van Sluis bleef men spreken van Vrijlaat in beide rechtsgebieden.

                                               

Vrijwilliger

Een vrijwilliger, ook wel volontair genoemd, is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald, of er staat een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimum ...

                                               

Wanbetaler

Een wanbetaler is iemand of een bedrijf dat gebruikmaakt van een dienst of product zonder daarvoor te betalen. Wanbetaling komt meestal doordat een debiteur niet kan betalen, maar vaak is er ook sprake van laksheid, of zelfs doelbewust producten ...

                                               

Wannabe (gedrag)

Wannabe is een vaak denigrerend bedoelde term voor een persoon die sterk probeert zich voor te doen als iets of iemand, meestal een beroemdheid, maar hier niet in slaagt. Het na-apen kan bijvoorbeeld gebeuren qua kleding, spreken of gedrag. Wanna ...

                                               

Weduwschap

Het weduwschap is de toestand van iemand wier of wiens huwelijkspartner is overleden. Een weduwe is een vrouw wier huwelijkspartner is overleden; een weduwnaar is een man wiens huwelijkspartner is overleden. In vroegere tijden betekende de dood v ...

                                               

Wees (kind)

Een wees is een kind van wie een of beide ouders zijn overleden. Is slechts één ouder overleden, dan is men een halve wees. Zijn beide overleden spreekt men van een volle wees.

                                               

Wonderkind

Als wonderkind wordt in het algemeen een kind beschouwd, dat op enig gebied van kunst, wetenschap of sport op jonge tot zeer jonge leeftijd in het algemeen publiekelijk heeft aangetoond over bijzondere vermogens te beschikken, die men bij een der ...

                                               

Woonwagenbewoner

Een woonwagenbewoner is iemand die behoort tot de groep mensen die in woonwagens of stacaravans wonen in speciale centra of woonwagenkampen. Van het laatste woord is de pejoratieve term "kampers" afgeleid. Woonwagenbewoners zijn van Nederlandse o ...

                                               

Zeeheld

In de Oudheid was het verschijnsel zeeheld onbekend. De activiteiten van de marine werden niet in tegenstelling gezien tot de gevechtshandelingen op het land; hoewel de Grieken en Romeinen vele helden kenden, waren die niet speciaal als zeeheld b ...

                                               

Lijst van aanwezigen tijdens de Poznańtoespraken

Dit is een lijst van aanwezigen tijdens de Poznańtoespraken. Reichsführer-SS Heinrich Himmler hield deze geheime Poznańtoespraken op 4 en 6 oktober 1943 in het stadhuis van Poznań in het door nazi-Duitsland bezette Polen. Er waren aanwezig: 33 SS ...

                                               

Lijst van leden van de Académie française

Dit is een lijst van leden van de Académie française gesorteerd per zetel. Voor de naam staat het jaar van benoeming vermeld, achter de naam staat de functie vermeld. De leden van de Académie worden gekozen voor het leven. Zij staan bekend als le ...

                                               

Lijst van afstammelingen van Joseph P. en Rose Fitzgerald Kennedy

Dit is een lijst van afstammelingen van Joseph P. en Rose Fitzgerald Kennedy. De familie is buiten de Verenigde Staten vooral bekend geworden door de vermoorde president John F. Kennedy. John Bouvier Kennedy Schlossberg 1993- Arabella Kennedy 195 ...

                                               

Lijst van Allure covermodellen

Dit is een lijst van covermodellen van Allure. Allure is een schoonheidstijdschrift gericht naar vrouwen, uitgegeven door Condé Nast. Een beroemde vrouw, meestal een actrice, zangeres of model, staat elke maand op de cover van het nummer. Hierond ...

                                               

Lijst van ambassadeurs voor UNICEF

UNICEF kent een aantal categorieen van beroemdheden die zich inzetten voor de organisatie: internationale, regionale en nationale ambassadeurs. Daarnaast zijn er in de meeste landen speciale vertegenwoordigers: in Nederland zijn dat Paul van Vlie ...

                                               

Lijst van Auschwitzgevangenen

Dit is een alfabetische lijst van Auschwitzgevangenen en -slachtoffers. Viktor Ullmann, Tsjechisch-Joods componist, werd van Theresienstadt naar Auschwitz gebracht en daar vergast. Hans Krása, Tsjechisch-Duits-Joodse componist. Abraham Tuschinski ...

                                               

Booker Prize

De Booker Prize for Fiction is een literaire prijs die sinds 1969 ieder jaar in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgereikt voor een literair fictioneel boek, geschreven in de Engelse taal. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 50.000 pond sterli ...

                                               

Lijst van boekverzamelaars

Bob Nijkerk, wiens collectie zich nu in het Stedelijk Museum te Amsterdam bevindt. De bibliotheek van Johan Meerman bevatte een groot aantal bibliofiele boeken die de basis werden voor het in 1960 opgerichte Museum van het Boek, onderdeel van het ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →