ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 349                                               

Wereldboom

De wereldboom is een motief dat wordt gebruikt in diverse religies en mythologieen, met name Indo-Europese, Siberische en Indiaanse religies. De wereldboom wordt voorgesteld als een reusachtige boom die tot in de hemelen reikt, en zo de hemel, de ...

                                               

Zalving

In rituelen worden lichamen ceremonieel gezalfd. Dat houdt in dat men op het lichaam een olie, soms heilige olie aanbrengt. De zalvingen zijn deel van de ceremonieen van Westerse en Oosterse kerken maar ze komen en kwamen ook in andere religies e ...

                                               

God (algemeen)

Een god of godheid is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als g ...

                                               

Lijst van goden en godinnen

                                               

Alako

Alako, is een god van de Noorse zigeuners, de naam is afgeleid van het Finse woord alakuu, hetgeen betekent afnemende Maan. Zijn godenrijk is de Maan. Wanneer zijn vijanden hem uit zijn rijk willen verdrijven, neemt de Maan af. Slaat Alako de aan ...

                                               

Alomtegenwoordigheid

Alomtegenwoordigheid is de eigenschap om overal tegelijkertijd aanwezig te zijn. Synoniem: ubiquiteit. In bepaalde religies en filosofische systemen wordt deze eigenschap toegeschreven aan God. Een alomtegenwoordig wezen heeft kennis van alle ver ...

                                               

Aradia

Aradia is een Italiaanse godin, geboren uit een incestueuze verhouding tussen Lucifer en de godin Diana. Charles Leland voert haar op in zijn boek "Aradia, of het evangelie van de heksen", gepubliceerd in 1899. Volgens Leland is Aradia de Messiaa ...

                                               

Atiya Guru Sidaba

Atiya Guru Sidaba of Sidaba Mapu is de oppergod in de Meiteireligie van Manipur. Hij was volgens de Meitei de voorvader van de goden, mensen en planeten. Zijn naam vanuit het Manipuri betekent letterlijk De onsterfelijke lucht goeroe. Volgens de ...

                                               

Baron Samedi

Baron Samedi is een mannelijke godheid uit de Caraïbische voodoo. Hij is de Loa van de dood en wordt vooral gediend in de Haïtiaanse variant: de vodou. Van 30 oktober tot 3 november worden ter ere van hem feesten gehouden. Volgens sommige volgeli ...

                                               

Bhagavan

Bhagavan is een van de benamingen voor God, met name als aanduiding van een goddelijke persoonlijkheid zoals Krishna of Shiva, maar ook wel gebruikt als eretitel voor bepaalde gerealiseerde persoonlijkheden, bijvoorbeeld Gautama Boeddha. Het bha ...

                                               

Cagn

Cagn is de schepper-god van de Bosjesmannen in zuidelijk Afrika. Hij is een schitterend tovenaar, wiens magische kracht zich in een van zijn tanden bevindt. Op zijn bevel kwam de hele schepping tot stand. De vogels worden voorgesteld als zijn bod ...

                                               

Florus (god)

Florus was de mannelijke tegenhanger van Flora die in historische tijden nog vereerd werd in het Sabijns en Umbrisch gebied, wat echter niet uitsluit dat hij in oorsprong ook te Rome werd vereerd.

                                               

Godsbewijs

Een godsbewijs of godsargument is bedoeld om het geloof in het bestaan van één of meer goden rationeel aannemelijk te maken. Het tegenovergestelde is een antigodsbewijs. Dit artikel behandelt beide.

                                               

Ishvara

Ishvara of Iishvara is een filosofisch concept voor God in het hindoeïsme in de betekenis van het Wezen dat de associatie van alle deeltjes in het universum bestuurt door Zijn controle over de Kosmische Geest, waarin de materie een projectie is.

                                               

Jarilo

Jarilo of Jarovit is in de Slavische mythologie de god van het voorjaar en vruchtbaarheid. Hij wordt voorgesteld als een jonge knaap die op een wit paard rijdt doorheen het land. Hij houdt in de ene hand een bos rogge en in de andere een mensenho ...

                                               

Mokosj

Mokosj is in de Slavische religie de godin van de aarde, overvloed en het leven. Ze is de beschermster van zwangere vrouwen en kinderen, en wordt beschouwd als een moedergodin. Mokosj wordt geassocieerd met het spinnen en weven, wat haar een patr ...

                                               

Ngai (god)

Ngaï is de naam van de god die wordt vereerd door de Afrikaanse volkeren Kamba, Kĩkũyũ en Maasai. Ngai is de belangrijkste figuur in de traditionele stammengodsdiensten van deze volkeren. Volgens de Kĩkũyũ-traditie woont Ngai op de heilige berg M ...

                                               

Nyai Loro Kidul

Nyai Loro Kidul wordt ook Nyi Roro Kidul en Ratu Kidul genoemd; meerdere namen worden haar toegeschreven en zij wordt beschouwd als de meest belangrijke godin van Java in Indonesie. Haar karakter is van een zeer complexe aard die onder het fenome ...

                                               

Nyaminyami

Nyaminyami is een riviergod van de Afrikaanse Tonga volksstam in Zambia en Zimbabwe. Hij woont samen met zijn vrouw in de rivier de Zambezi. Hij heeft het hoofd van een vis en het lichaam van een slang. Hoe groot hij is weet niemand, maar volgens ...

                                               

Oesho

Oesho was een godheid die werd afgebeeld op de munten van de Kushana’s. Aangenomen wordt dat hij tot een van de belangrijkste goden van de Kushana’s behoorde. In eerste instantie werd er gedacht dat Oesho een representatie was van de brahmaanse g ...

                                               

Papa Legba

Papa Legba is een mannelijke godheid uit de Caraïbische vodou. Hij wordt vooral aanbeden in Haïti. Hij treedt op als medium tussen de mensheid en de Loa, de spirituele wereld. Als tijdens een seance van zijn diensten gebruik wordt gemaakt, dan wo ...

                                               

Papatuanuku

Papatuanuku is een moedergodin uit de mythologie van de Maori, vergelijkbaar met Moeder Aarde. In verschillende versies van het scheppingsverhaal van de Maori vormt zij een paar met de god van de lucht, Ranginui, met wie zij in een omhelzing uit ...

                                               

Pashupati-zegel

Het Pashupati-zegel of zegel 420 is een steatiet stempelzegel uit Mohenjodaro ten tijde van de Indusbeschaving. Het werd gevonden tijdens opgravingen onder leiding van Ernest J.H. Mackay in 1928-29. Het beeldt een zittend persoon af met een hoofd ...

                                               

Pekko

Pekko is een oude Finse en Estlandse god van de gewassen, vooral van gerst en het brouwen ervan. In Setumaa, tussen Estland en Rusland, dat bewoond wordt door het Setosprekende volk de Seto´s, was de culte van Pekko nog sterk aanwezig tot de 20st ...

                                               

Pele (godin)

Ook de vulkaan Pele op de maan Io Jupiter is naar de Godin vernoemd. Op de Cookeilanden werd een god aanbeden die sterk overeenkomt met Pele. Deze werd Pere genoemd. Verschijnselen als Peleharen, Peletranen en Pelezeewier, die ontstaan na een vul ...

                                               

Perkūnas

Perkūnas was de Baltische god van de donder een van de belangrijkste godheden in het Baltische pantheon. In zowel de Litouwse als de Letse mythologie wordt hij beschreven als god van de donder, de regen, bergen, eiken en het hemelgewelf.

                                               

Perunu

Perunu of Peroen, Pools: Pierun ; is een van de belangrijkste goden in de Slavische mythologie. Perunu was vooral een dondergod. Tot omstreeks de 10e eeuw zou er in Kiev een beeld van deze god gestaan hebben met een zilveren hoofd een gouden snor ...

                                               

Rura (god)

Rura is een inheemse godin uit de Romeinse tijd die bij Roermond vereerd werd. In 1963 worden er bij baggerwerkzaamheden aan de westkant van de Maas verschillende stukken steen uit de Romeinse tijd opgebaggerd. Enerzijds zijn er delen van een alt ...

                                               

Sedna (godin)

Sedna is in de religie of mythologie van de Inuit de Moeder van de Zee en meester der dieren in het algemeen, en der zeezoogdieren in het bijzonder. Deze godin is ook onder andere namen bekend, zoals Amakuagsak of Amarquagssaq bij de Inuit van Gr ...

                                               

Tishpak

Tishpak was een mesopotamische god. Hij was stadsgod van Ešnunna, hij volgde Ninazu op. Tishpak zou een stormgod zijn. Tishpak werd gekenmerkt aan drakenhoofden die uit zijn schouders kwamen hij lijkt daarmee op de Zahhak. Tishpak wordt in sommig ...

                                               

Tislit

Tislit of Taslit is een vrouw uit het Berbers geloof. Haar naam betekent de bruid. Ze is verwant aan de Berberse rituelen om de regen te vragen in de tijden van de droogte. Over de mythe van Tislit is niet veel bekend, hoewel de rituelen tot vand ...

                                               

Tui Tokelau

Tui Tokelau is een god die aanbeden wordt op Tokelau, vooral voor de komst van het christendom. Hij was op de eilanden de belangrijkste god naast de Polynesische goden. In het dorp Fakaofo op het gelijknamige atol staat een monumentale koralen pl ...

                                               

Veles (god)

Veles is een god uit de Slavische mythologie. Hij is de koning van de onderwereld, de dood, handel en rijkdom en beschermer van het vee, de boeren, herders en reizende muzikanten. Veles is de tegenspeler van de god Perunu en wordt onder meer als ...

                                               

Vishvarupa

Vishvarupa was in de oudste Indiase mythologie een kosmogone godheid, die aan de oorsprong van de schepping ligt en deze ook weer kan absorberen. Volgens de Taittrya Samhita, een niet-klassieke tekst, had hij drie hoofden, namelijk: een dat de so ...

                                               

Algerijnse Burgeroorlog

De Algerijnse Burgeroorlog, ook het zwarte decennium of decennium van het terrorisme genoemd, was een religieuze burgeroorlog tussen de Algerijnse overheid en gewapende islamitische groeperingen die duurde van 1991 tot 2002. Schattingen maken gew ...

                                               

Anabaptistische opstand in Münster

De Anabaptistische opstand in Münster was een poging van radicale anabaptisten een gemeenschappelijke sektarische regering te vestigen in Münster in Noordrijn-Westfalen. De stad was onder hun bewind van februari 1534, toen het stadhuis werd ingen ...

                                               

Bisschoppenoorlogen

De Bisschoppenoorlogen waren twee politiek-militaire conflicten in 1639 en 1640 over de aard van het bestuur van de Kerk van Schotland en de rechten en macht van de Kroon. Ze zijn onderdeel van Oorlogen van de Drie Koninkrijken en worden vaak gez ...

                                               

Engelse Burgeroorlog

De Engelse Burgeroorlog is de periode van conflict in de koninkrijken Engeland, Schotland en Ierland tussen 1639 en 1651, en verwijst specifiek naar de twee oorlogen tussen de koningsgezinde aanhangers van Karel I van Engeland - de cavaliers - en ...

                                               

Burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek

De burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek is een conflict dat op 10 december 2012 startte nadat een viertal rebellengroepen, gezamenlijk opererend onder de naam Seleka, een opmars inzette naar Bangui en onderweg enkele belangrijke stede ...

                                               

Cristero-oorlog

De Cristero-oorlog of Cristiada was een burgeroorlog in Mexico tussen de antiklerikale en antikatholieke regering enerzijds en de cristeros, katholieke rebellen, anderzijds. De Cristero-oorlog duurde van 1926 tot 1929, in de nasleep van de Mexica ...

                                               

Drie-Hendriken-oorlog

De Drie-Hendriken-oorlog of achtste Hugenotenoorlog was de laatste en langste van de Hugenotenoorlogen tussen 1562 en 1598 – burgeroorlogen, die Frankrijk voor een periode van ongeveer honderd jaar verzwakten. Hendrik van Navarra liet zich na het ...

                                               

Duitse Boerenoorlog

De Duitse Boerenoorlog was een opstand van boeren en lage edelen die begon in het Zwarte Woud en Baden-Württemberg. De opstandelingen verzetten zich tegen het lijfeigenschap en de eisen die hun gesteld werden in geld en diensten; deze verplichtin ...

                                               

Europese godsdienstoorlogen

De Europese godsdienstoorlogen waren een reeks godsdienstoorlogen die werden gevoerd in Europa in de 16e, 17e en vroege 18e eeuw. De oorlogen, die werden uitgevochten nadat de protestantse Reformatie in 1517 begon, verstoorden de religieuze en po ...

                                               

Gele Tulbandenopstand

De Gele Tulbandenopstand was een opstand die in 184 op verschillene plaatsen in China tegelijk uitbrak tegen de gevestigde Oostelijke Han-dynastie. Aanvoerder van de opstand was Zhang Jue, een taoïstische spirituele leider. De opstand werd in het ...

                                               

Gravenvete

De Gravenvete was een successieoorlog en godsdienstoorlog die van mei 1534 tot juli 1536 woedde in Denemarken en Noorwegen, de laatste van de Deense Successieoorlogen. Na afloop van de oorlog werd het koninkrijk Denemarken en Noorwegen officieel ...

                                               

Eerste Heilige Oorlog

De Eerste Heilige Oorlog werd naar verluidt gevoerd in het begin van de 6e eeuw v.Chr. in het oude Griekenland. De oorlog ging tussen de Delphische Amphictionie en het naburige Kirra, dat eenzijdig besloten had een tolrecht te heffen van alle lie ...

                                               

Tweede Heilige Oorlog

De Tweede Heilige Oorlog in het oude Griekenland was het rechtstreekse gevolg van het feit dat de Phocische Bondsstaat het territorium van Delphi had ingepalmd. De Spartanen kwamen tussenbeide en gaven de controle van het heiligdom weer in handen ...

                                               

Derde Heilige Oorlog

De Derde Heilige Oorlog in het oude Griekenland was heel wat complexer dan de Eerste en Tweede Heilige Oorlog, door het grote aantal staten en machtsblokken dat erbij betrokken raakte. Omdat de Phociers begonnen waren voor eigen rekening de akker ...

                                               

Vierde Heilige Oorlog

De Vierde Heilige Oorlog behoort tot de oorlogen in het oude Griekenland die in belang van Delphi door een groot deel van de Amphiktyonische poleis werden gevoerd tegen bepaalde groepen die op enigerlei wijze de belangen van de staat of het heili ...

                                               

Houthi-opstand in Jemen

De Houthi-opstand in Jemen, ook gekend als de Sadah-oorlog of het Sadah-conflict, is een conflict in Jemen dat startte in 2004 en nog steeds voortduurt. De opstand begon midden 2004 in Noord-Jemen, meer bepaald in het gouvernement Sadah, toen de ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →