ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350                                               

Moro-opstand in de Filipijnen

De Moro-opstand in de Filipijnen was een gewapend conflict tussen verschillende Moro-rebellengroepen waaronder het meer nationalistische Moro National Liberation Front en het islamistische Moro Islamic Liberation Front enerzijds en de nationale r ...

                                               

Nederlandse Opstand

De Nederlandse Opstand of Opstand is de strijd van het opstandige deel van de Nederlandse gewesten tegen hun landsheer, de Spaans-Habsburgse Filips II. De opstand leidde uiteindelijk tot een splitsing van de Nederlanden in de Noordelijke en de Zu ...

                                               

Oorlogen van de Drie Koninkrijken

De Oorlogen van de Drie Koninkrijken soms ook wel de Britse Burgeroorlogen genoemd, vormden een verstrengelde reeks conflicten die plaatsvonden in de koninkrijken Engeland, Ierland en Schotland tussen 1639 en 1651. De Engelse Burgeroorlog is de b ...

                                               

Padri-oorlogen

De Padri-oorlogen bestonden uit een reeks van oorlogshandelingen tussen 1803 en 1837 in West-Sumatra, Indonesie tussen enerzijds de Padri en anderzijds de adel en de traditionele leiders van de Minangkabau. De Padri waren Sumatraanse islamisten d ...

                                               

Rebellie in Zuid-Thailand

De rebellie in Zuid-Thailand is een burgeroorlog sinds 2004 in Thailand. De burgeroorlog is een opstand van islamitische rebellen tegen de regering van Thailand. Het gebied van de oorlog is de regio Pattani in het zuiden van Thailand. Er is ook g ...

                                               

Ridderoorlog

De Ridderoorlog, ook bekend als de Paltische ridderopstand, was een opstand door een aantal protestanten en humanistische Duitse ridders geleid door Franz von Sickingen tegen de Rooms-Katholieke Kerk en keizer Karel V. De opstand duurde slechts k ...

                                               

Savoyaardse Waldenzenoorlogen

De Savoyaardse Waldenzenoorlogen waren een reeks conflicten tussen de waldenzengemeenschap en de Savoyaardse troepen in het hertogdom Savoye van 1655 tot 1690. De Piemontese Pasen in 1655 deden het conflict uitbreken. Jozua Janavel was een van de ...

                                               

Schmalkaldische Oorlog

De Schmalkaldische Oorlog was een oorlog die in 1546 en 1547 werd gevoerd tussen keizer Karel V en de Schmalkaldische Bond, een alliantie van protestantse vorsten en steden in het Heilige Roomse Rijk. De belangrijkste leden van de Bond waren land ...

                                               

Eerste Soedanese Burgeroorlog

De Eerste Soedanese Burgeroorlog was een conflict van 1955 tot 1972 tussen het noordelijke deel van Soedan en de Zuid-Soedanese regio die vertegenwoordiging en meer regionale autonomie eiste. Een half miljoen mensen kwamen om in de 17 jaar durend ...

                                               

Tweede Soedanese Burgeroorlog

De Tweede Soedanese Burgeroorlog was een conflict van 1983 tot 2005 tussen de centrale Soedanese regering en het Soedanese Volksbevrijdingsleger, die vocht voor de onafhankelijkheid van de Zuid-Soedanese provincies. Het was grotendeels een voortz ...

                                               

Sonderbund-oorlog

De Sonderbund-oorlog was een korte Zwitserse godsdienstige burgeroorlog in 1847, waarbij conservatieve katholieke kantons een mislukte poging deden om zich van het Eedgenootschap af te scheiden. Zij reageerden op de liberale protestantse kantons ...

                                               

Straatsburgse Bisschoppenoorlog

De Straatsburgse Bisschoppenoorlog was een conflict tussen protestanten en katholieken om de beheersing van het prinsbisdom Straatsburg. Het was afgezien van de Tachtigjarige Oorlog en de Keulse Oorlog, die beide een stuk bloediger waren, de enig ...

                                               

Taipingopstand

De Taipingopstand was een massale burgeroorlog in Zuid-China van 1850 tot 1864, tegen de heersende door Mantsjoes geleide Qing-dynastie. Ze werd geleid door Hong Xiuquan die in visioenen de boodschap had gekregen dat hij een jongere broer van Jez ...

                                               

Toggenburgeroorlog

De Toggenburgeroorlog of Tweede Villmergeroorlog was een Zwitserse burgeroorlog in het Oude Eedgenootschap die van 12 april tot en met 11 augustus 1712 duurde. Enerzijds waren er de katholieke "inlandse kantons" en de rijksabdij Sankt Gallen, and ...

                                               

Eerste Villmergeroorlog

De Eerste Villmergeroorlog was een Zwitserse godsdienstoorlog en duurde van 5 januari tot 7 maart 1656, ten tijde van het Oude Eedgenootschap. Enerzijds waren er de protestantse kantons Zürich en Bern, anderzijds de katholieke kantons in Centraal ...

                                               

Villmergeroorlogen

De Villmergeroorlogen waren twee kortstondige godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten in vroegmodern Zwitserland: de Eerste Villmergeroorlog 1656, waarin de protestanten geleid door Bern werden verslagen; de Toggenburgeroorlog of Tw ...

                                               

Vorstenopstand

De Vorstenopstand, ook wel bekend als de Tweede Schmalkaldische Oorlog, was een opstand in 1552 van een aantal lutherse rijksvorsten tegen keizer Karel V. Historici zijn het oneens of de oorlog hetzelfde jaar werd voltooid met het Verdrag van Pas ...

                                               

Wederdopersoproer

Het Wederdopersoproer in Amsterdam vond plaats op 10 mei 1535 en had tot doel de leer van de wederdopers in de stad te introduceren, evenals dat een jaar eerder was gebeurd in de Duitse stad Münster.

                                               

Zweedse Burgeroorlog (1598-1599)

De Zweedse Burgeroorlog van 1598 tot 1599, ook Oorlog tegen Sigismund of Afzettingsoorlog tegen Sigismund genoemd, was een militair conflict tussen hertog Karel van Södermanland en koning Sigismund van Zweden en Polen over de heerschappij van Zweden.

                                               

Godsdienstwetenschap

De godsdienstwetenschap bestudeert godsdienst, ofwel religie op wetenschappelijke wijze. Het is een interdisciplinair programma waarbinnen op basis van vragen vanuit verschillende disciplines en met behulp van empirische onderzoeksmethoden kennis ...

                                               

Religieuze antropologie

Religieuze antropologie of godsdienstantropologie is een onderdeel van de culturele antropologie dat zich vooral richt op de religie van de groep mensen die zij onderzoeken. Daarbij wordt niet alleen de religie zelf onderzocht, maar ook de invloe ...

                                               

Axis mundi

De axis mundi is een centrale verbindingslijn tussen hemel en aarde in verscheidene levensbeschouwingen en mythen, van Maya-mythen tot Siberisch sjamanisme. Het is de centrale lijn waar alles om draait, zowel letterlijk als figuurlijk. De axis mu ...

                                               

École biblique

De École Biblique, tegenwoordig voluit École biblique et archéologique française de Jérusalem geheten is een aan de Bijbelwetenschap gewijde instelling voor hoger onderwijs in Jeruzalem. De school werd in 1890 door de Franse dominicaan Marie-Jose ...

                                               

Exegese

Exegese is tekstuitleg, in het bijzonder van Bijbelse teksten. De Catholic Encyclopedia omschrijft exegese als de tak van theologie die de ware zin van de Heilige Schrift onderzoekt en uitdrukt. De exegese van de Koran is Tafsir. Tekstverklaring ...

                                               

Godsdienstig gedrag

De godsdiensten van de wereld bestaan zowel uit godsdienstige voorstellingen als uit godsdienstig gedrag. De godsdienstige voorstellingen van de godsdiensten uit het heden en verleden, zoals de goden, geesten en voorouders die aanbeden worden, vo ...

                                               

Godsdienstpsychologie

Het object van de godsdienstpsychologie is tweevoudig: enerzijds het individu de psyche, anderzijds de religie. Dit stelt de godsdienstpsycholoog voor een filosofisch en methodologisch probleem: onderzoekt de godsdienstpsychologie het religieuze ...

                                               

Godsdienstsociologie

Godsdienstsociologie is de studie naar religie en samenleving. Zoals de naam doet vermoeden is het een specialisme binnen de sociologie, maar wordt in Nederland meestal beoefend aan theologische faculteiten. Vrijwel alle grote klassieke sociologe ...

                                               

Hibbert Lectures

De Hibbert Lectures zijn een jaarlijkse reeks van niet-sektarische lezingen over theologische kwesties. Ze worden gesponsord door de Hibbert Trust, die werd opgericht in 1847 door de Unitarier Robert Hibbert met als doel "de vrijheid van persoonl ...

                                               

Templetonprijs

De Templetonprijs, voluit Templetonprijs voor uitzonderlijke bijdragen aan het bevestigen van de spirituele dimensie van het leven, het zij door inzicht, ontdekking of praktische werken, sinds 1973 uitgereikt door de Templeton-stichting, is een p ...

                                               

Theoloog des vaderlands

De titel Theoloog des vaderlands wordt in Nederland jaarlijks door een jury toegekend aan een academisch theoloog die gezien wordt als ambassadeur van de theologie. Van 2011 tot en met 2014 heette deze titel of prijs ook wel Theologie Podiumprijs ...

                                               

Transcendentie (religie)

Het woord transcendentie heeft in de theologie twee betekenissen die echter wel verwant zijn. Een eigenschap van God of goden. Op mystieke wijze ondervinden van het bovennatuurlijke. Met andere woorden, soms hebben mensen ervaringen die hen boven ...

                                               

Transpersoonlijke psychologie

De transpersoonlijke psychologie is het vakgebied binnen de psychologie wat de mystieke en spirituele ervaringen van mensen en de transcendente aspecten daarvan tracht te onderzoeken. Men gaat ervan uit dat ervaringen op natuurlijke wijze te verk ...

                                               

Universalisme (godsdienstwetenschap)

In de godsdienstwetenschappen wordt de term universalistische godsdienst gebruikt voor een godsdienst die voor alle mensen openstaat. Ieder mens, ongeacht zijn etnische komaf, kan, na een leerperiode, tot een dergelijke godsdienst toetreden of zi ...

                                               

Godverdomme

Er wordt het vaakst van uitgegaan dat godverdomme een verbasterde samentrekking is van God verdoeme mij / me. Omdat dergelijke zelfverwensingen weinig voorkomen, zou het echter ook een samentrekking van God verdoeme u kunnen zijn. Tot begin 20e e ...

                                               

Jeetje

Jeetje is een uitroep in de Nederlandse taal waarmee meestal verbazing of verrukking wordt uitgedrukt, soms ook ergernis. Het is verwant aan jeminee, dat al in 1613 voorkwam. Andere vormvarianten zijn jee, tjee, tjeempie, jemig, jeetjemina en jez ...

                                               

Joods Historisch Museum

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam is een museum dat de Joodse cultuur, religie en geschiedenis belicht. Het museum is sinds 1987 gelegen aan het Jonas Daniel Meijerplein in het hart van de oude Joodse Buurt. De overdekte ruimte tussen vier ...

                                               

Joods Museum (Praag)

Het Joods Museum in de Tsjechische hoofdstad Praag is gesticht in 1906. Het museum is verdeeld over verschillende locaties, waaronder de Maiselsynagoge, de Pinkassynagoge, de Spaanse Synagoge en de Oude Joodse Begraafplaats. Het oorspronkelijke d ...

                                               

Joods Museum Hohenems

Het Joods Museum Hohenems is een regionaal museum in Hohenems in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg. Het museum behandelt zowel de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Hohenems als in de omliggende regios als ook de diaspora en Israel. Ver ...

                                               

Missiemuseum Steyl

Het huidige museum werd in 1931 opgericht door de missionarissen van Steyl S.V.D. Deze congregatie bestond al sinds 1875. Sinds die tijd stuurden missionarissen voorwerpen uit allerlei landen naar het klooster, onder andere uit Afrika, China en I ...

                                               

Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting

Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting is een openluchtmuseum in het Gelderse dorp Heilig Landstichting, gemeente Berg en Dal. Naam en opzet van de instelling zijn enkele malen veranderd. Ze werd in 1911 gesticht als rooms-katholiek devotiep ...

                                               

Parcum

In 2017 werd de voormalige pastorij van de Abdijkerk omgebouwd tot een nieuw museum. De naam PARCUM verwijst naar de Abdij van Park. Het museum loopt door in de gerestaureerde westvleugel van de kloostergebouwen van de abdij waar permanent een un ...

                                               

Franciscaanse Vredeswacht

De Franciscaanse Vredeswacht maakt deel uit van de vredesbeweging in Nederland. Ze is in 1983 ontstaan naar aanleiding van de voorgenomen plaatsing van kruisraketten. Broeders en zusters van de minderbroeders franciscanen en zusters franciscaness ...

                                               

Geloofsgemeenschap

Een geloofsgemeenschap is een verzameling mensen die hetzelfde geloof aanhangen of de organisatie daarvan. Dit kan op allerlei niveaus zijn: van plaatselijk tot nationaal. Kleinere geloofsgemeenschappen kunnen dus deel uitmaken van grote, zelfs m ...

                                               

Kerkgenootschap

Een kerkgenootschap is een zelfstandige organisatie die een kerk of godsdienstige gemeenschap vertegenwoordigt. In plaats van kerkgenootschap spreekt men ook wel over kerkelijke denominatie.

                                               

Nieuwe religieuze beweging

Een nieuwe religieuze beweging is een geloofsgemeenschap met een nieuwe godsdienstige opvatting en geïntroduceerd na de Tweede Wereldoorlog. Het wordt vooral gebruikt als de groepering een nieuw geloofssysteem heeft en geen afsplitsing is van een ...

                                               

Sekte

Een sekte is een geloofsgemeenschap met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming als de sekte. Sekten zijn vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer ...

                                               

Tienergroep (religie)

Tienergroepen binnen religieuze gemeenschappen zijn groepen tieners die daar als deelorganisatie onderdeel van uitmaken soms verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. In Nederland en Belgie betreft het vooral christelijke tienergroepen. Sommi ...

                                               

Tavibo

Tavibo was een Indiaanse mysticus die rond 1870 furore maakte met zijn anti-blanke missie en de door hem gestimuleerde Ghost Dance. In de tijd van de laatste gevechten tussen blanken en Indianen verspreidde hij de boodschap van de wederopstanding ...

                                               

Prijs voor het Religieuze Boek

De prijs voor het religieuze en spirituele boek is jaarlijkse Belgische prijs van het katholieke Medianetwerk Plus voor een boek dat toegankelijk helpt zoeken naar zin, bezinning en bezieling.

                                               

Celibaat

Celibaat is de term voor de bewuste keuze ongehuwd te blijven, in het bijzonder verwijzend naar geestelijken, maar ook toepasselijk voor andere gelovigen. Iemand die leeft naar het celibaat, leeft celibatair. Omdat in veel kerken seksuele handeli ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →