ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36                                               

Horeca en winkels op Nederlandse treinstations

NS Stations Retailbedrijf is een horeca- en retailbedrijf, onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen, dat onder andere veel eetgelegenheden op spoorwegstations in Nederland uitbaat. Op stations beheert NS Stations Retailbedrijf commerciele ruimtes ...

                                               

Loetje

Loetje is een Nederlandse restaurantketen. Het bedrijf heeft 19 vestigingen, vooral in Amsterdam, en breidt de laatste jaren uit, voornamelijk in de Randstad. De restaurants van Loetje staan bekend om de ossenhaasbiefstukken.

                                               

Ni Hao Group

De Ni Hao Group is een concern met de handelsonderneming Ni Hao Trading Group, drie Chinese restaurants van Ni Hao Restaurants, en Ni Hao Interior BV voor hotel- en horeca-inrichting. Het hoofdkantoor van de Ni Hao Group is gevestigd in het Drent ...

                                               

Resto VanHarte

Resto VanHarte is een Nederlandse stichting die restaurants met een lokale sociale functie opricht. Resto VanHarte biedt gezamenlijke driegangenmaaltijden tegen een lage prijs aan buurtbewoners aan met als doel het bevorderen van het onderling co ...

                                               

Rijksmonument

Een rijksmonument is in Nederland een zaak die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet. Tot ...

                                               

Rijksmonumentcomplex

Een rijksmonumentcomplex of monumentcomplex is in Nederland een als zodanig aangewezen verzameling van met elkaar samenhangende rijksmonumenten. Het complex wordt met een eigen complexnummer opgenomen in het door de Rijksdienst voor het Cultureel ...

                                               

Erfgoedwet

De Erfgoedwet, voluit; Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed, is een Nederlandse wet gericht op de bescherming van collecties van nationaal belang. De wet vervangt zes wetten en ...

                                               

Monumenten van geschiedenis en kunst

Monumenten van geschiedenis en kunst is een Nederlandse publicatiereeks van de rijksoverheid, waarin uitvoerige beschrijvingen zijn opgenomen van aangewezen rijksmonumenten. De serie bestaat uit 11 delen, waarbij elk deel in meerdere banden is ve ...

                                               

Monumentencommissie

In Nederland is een Monumentencommissie een commissie van advies en bijstand voor burgemeester en wethouders. Elke gemeente met één of meer rijksmonumenten moet volgens de Monumentenwet 1988 over een Monumentencommissie beschikken. Een Monumenten ...

                                               

Monumentenregister

Het Monumentenregister is een online te raadplegen database van de Nederlandse rijksoverheid die alle rijksmonumenten bevat. De database wordt onderhouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een onderdeel van het ministerie van Onderw ...

                                               

Monumentenwet

Met monumentenwet wordt de Nederlandse wetgeving voor behoud van monumenten bedoeld. De uitvoering van de wet is in handen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vallend onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

                                               

Monumentenwet 1988

De Monumentenwet 1988 was een Nederlandse wet voor de bescherming van monumenten van 23 december 1988. De wet verving de Monumentenwet van 1961, en trad in werking op 1 januari 1989. Op 1 juli 2016 werd de Monumentenwet 1988, samen met vijf ander ...

                                               

Rijkscommissie voor de Monumentenzorg

De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg was een Nederlandse monumentenzorginstelling dat een voorloper was van de hedendaagse Monumentencommissie. Het werd in 1918 opgericht als een onbezoldigd adviesorgaan onder de Minister dat zorgde voor wete ...

                                               

Amfitheater van Nijmegen

Het Amfitheater van Nijmegen was in de oudheid een amfitheater bij het Romeinse legerkamp bij Nijmegen. Het is het enige bekende Romeinse amfitheater in Nederland. Het werd aan het begin van de tweede eeuw gebouwd buiten het terrein van de grote ...

                                               

Brittenburg

De Brittenburg is de ruïne van een Romeinse limesvesting die in de 15e, 16e en 17e eeuw na stormen op het strand tussen Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee zichtbaar was. Hoogstwaarschijnlijk is het de locatie van het meest westelijke fort van d ...

                                               

Drususdam

De Drususdam was een dam in de Waal, nabij de splitsing van Rijn en Waal, aangelegd rond 10 v.C. door de Romeinse veldheer Nero Claudius Drusus. Hij diende om van het Rijnwater dat eerder via de Waal afstroomde naar de Nederrijn te stuwen. Zo wer ...

                                               

Drususgracht

De Drususgracht betreft één of meerdere Romeinse kanalen ten noorden van de Rijn, gegraven in 12 v.Chr. onder generaal Nero Claudius Drusus. Zij worden in de Romeinse geschiedschrijving enkele malen genoemd, maar kennis over de exacte geografisch ...

                                               

Kaboutersberg

De Kaboutersberg is een gereconstrueerde Romeinse grafheuvel in de Brabantse Kempen bij Hoogeloon in de Nederlandse gemeente Bladel. De grafheuvel ligt ten noordoosten van het dorp in het kleine bosgebied het Hoogeloons bos nabij de Kleine Beerze ...

                                               

Kanaal van Corbulo

Het Kanaal van Corbulo is een omstreeks 50 n.Chr. gegraven Romeins kanaal in Zuid-Holland dat de mondingen van de Maas en de Rijn in de Hollandse delta met elkaar verbond. Delen van het kanaal bleven in gebruik tot ongeveer het jaar 270.

                                               

Museumkelder Derlon

De Museumkelder Derlon is een klein archeologisch museum in Maastricht, waar een belangrijke opgraving uit de Romeinse tijd te bezichtigen is. De museumkelder bevindt zich in het souterrain van Hotel Derlon aan het Onze-Lieve-Vrouweplein en is op ...

                                               

Romeins aquaduct Nijmegen

Het Romeins aquaduct bij Nijmegen is een verondersteld Romeins aquaduct tussen Groesbeek en Nijmegen in de Nederlandse provincie Gelderland. De mogelijke waterleiding lag in het gebied tussen Nijmegen, de Heilig Landstichting en Berg en Dal. Aard ...

                                               

Romeinse brug van Maastricht

De Romeinse brug van Maastricht was een brug die omstreeks of kort na het midden van de eerste eeuw na Chr. door de Romeinen gebouwd werd over de rivier de Maas in Maastricht. De brug, eigenlijk een reeks bruggen die elkaar in de loop der eeuwen ...

                                               

Romeinse Maasbrug bij Cuijk

De Romeinse Maasbrug bij Cuijk was een brug over de Maas bij Cuijk, gebouwd door de Romeinen. De brug werd gebouwd eind 4e eeuw n.Chr. De resten van de brug werden ontdekt in 1992. Een groot deel van het hout kon gedateerd worden en blijkt te zij ...

                                               

Tempel van Empel

De Tempel van Empel is een klein heiligdom gewijd aan Hercules Magusanus, oppergod van de Bataven, dat werd opgericht rond het begin van onze jaartelling. Het is ontdekt door een amateurarcheoloog in een akker net buiten het huidige Noord-Brabant ...

                                               

Tempel van Nehalennia in Domburg

De Tempel van Nehalennia in Domburg is een van de twee bekende tempels gewijd aan de godin Nehalennia en gelegen in Domburg. De andere bevond zich op Colijnsplaat en uit inscripties en afbeeldingen op votiefstenen blijkt dat tussen beide tempels ...

                                               

Tempel van Nehalennia op Colijnsplaat

De Tempel van Nehalennia op Colijnsplaat is een van de twee bekende tempels gewijd aan de godin Nehalennia en gelegen in Colijnsplaat. De andere bevond zich in Domburg en uit inscripties en afbeeldingen op votiefstenen blijkt dat tussen beide tem ...

                                               

Tempel van Westeraam

De Tempel van Westeraam was een Gallo-Romeinse tempel die in 2002 werd opgegraven in de nieuwbouwwijk Westeraam aan de oostkant van Elst in de gemeente Overbetuwe. De tempel was gesitueerd tussen de huidige straten Noorderlicht en Avondster. De t ...

                                               

Tempelcomplex Maasplein

Het Tempelcomplex Maasplein zijn twee Gallo-Romeinse tempels die gesitueerd waren bij het huidige Maasplein in het Waterkwartier in de Nederlandse stad Nijmegen. Ten westen van deze dubbeltempel bevond zich een Romeinse villa. In de straatstenen ...

                                               

Tempels van Elst

De Tempels van Elst zijn twee Gallo-Romeinse tempels die gesitueerd waren op de plaats van de huidige Grote Kerk in Elst in de Nederlandse provincie Gelderland. De tweede tempel behoort tot de grootste tempels die ten noorden van de Alpen zijn te ...

                                               

Thermenmuseum

Het Thermenmuseum is een oudheidkundig museum in het centrum van de Nederlands-Limburgse stad Heerlen. Het museum is geopend in 1977 en is gebouwd rond de opgraving van een Romeins badhuis, dat het oudste, grootste en best bewaarde antieke gebouw ...

                                               

Vicus van Ockenburgh

De Vicus van Ockenburgh is een geromaniseerde nederzetting uit de 2e eeuw na Chr. met een klein Romeins fort, dat gelegen was in de duinen bij de huidige wijk Ockenburg in het uiterste westen van Den Haag. Ockenburgh is daarmee de grootste Romein ...

                                               

Wachtpost Goudsberg

De wachtpost Goudsberg was een laat-Romeinse wachtpost of uitkijktoren op de heuvel de Goudsberg in de gemeente Valkenburg aan de Geul in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. De wachtpost werd waarschijnlijk gebouwd om Frankische inva ...

                                               

Wachtpost Heumensoord

De wachtpost Heumensoord was een laat-Romeinse wachttoren/wachtpost die lag aan de weg van Cuijk naar Nijmegen om Frankische invallen te voorkomen. Deze wachtpost ligt thans gesitueerd in het bos Heumensoord in de gemeente Heumen vlak bij de plaa ...

                                               

A. Vuijk & Zonen

Het gereed komen van de Nieuwe Waterweg in 1872 stimuleerde de scheepsbouw in de regio. Op 19 juli 1873 kocht Adrianus Vuijk 1839-1910 een bestaande scheepshelling aan de Hollandse IJssel van Hendrik Bernard in Keeten nu Capelle-West om er te beg ...

                                               

Amsterdamsche Droogdok Maatschappij

De Amsterdamsche Droogdok Maatschappij NV was een scheepswerf en machinefabriek die tussen 1877 en 1985 in Amsterdam actief was op het gebied van scheepsreparatie, omvangrijke scheepsverbouwingen en machinebouw. Tussen 1950 en 1965 hield het bedr ...

                                               

Barkmeijer Shipyards

Barkmeijer Shipyards is een Nederlandse scheepswerf, gevestigd in Gerkesklooster-Stroobos. De werf is gelegen aan het Prinses Margrietkanaal. Het bedrijf is in 1850 opgericht door Gerrit Jans Barkmeijer. De werf bouwt voornamelijk zeeschepen, waa ...

                                               

Bataviawerf

Willem Vos, een bouwer van traditionele houten schepen, kreeg in 1985 een terrein toegewezen aan de kust van het Markermeer voor zijn idee om een reconstructie van het schip Batavia te bouwen. De Bataviawerf heeft zich sindsdien ontwikkeld tot ee ...

                                               

Scheepswerf Bocxe

Scheepswerf Bocxe is een scheepswerf aan de Schie, tussen Rotterdam en Delft, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Van 1856 tot de overname in 1988 stond deze bekend als de werf van H. Boot en Zonen. Vanaf die overname werden er door de werf ...

                                               

Boele

Midden 19e eeuw richtten de broers P.ieter en C.ornelis Boele te Slikkerveer een scheepswerf op waar aanvankelijk houten maar later ook ijzeren vaartuigen werden gebouwd. In 1871 volgde een scheiding tussen de wed. Corn. Boele en P. Boele die uit ...

                                               

Burgerhout

Onder de naam Burgerhout was van 1852 tot 1932 een Nederlandse smederij en werktuigfabriek, vanaf 1910 een machinefabriek en scheepswerf actief in Rotterdam. Ondanks enkele naamsveranderingen stond het bedrijf in de volksmond bekend als Burgerhout’.

                                               

Conrad (voormalige scheepswerf)

De Conrad was een scheepswerf in Zaandam, aan de Zaan. Deze is gelegen in een zijtak van het Noordzeekanaal. Scheepswerf de Conrad is gesloten in 1940 en daaropvolgend gesloopt in 1941. Sinds 2008 staat er op deze plek een nieuwbouwcomplex genaam ...

                                               

Damen Schelde Naval Shipbuilding

Het bedrijf is op 8 oktober 1875 opgericht als NV Koninklijke Maatschappij De Schelde KMS nadat scheepsbouwer Arie Smit het voormalige Marine Etablissement, de marinewerf, had overgenomen. De Schelde hield zich in de loop der jaren naast scheepsb ...

                                               

Damen Shipyards Group

Damen Shipyards Group is een Nederlands scheepsbouwconcern met meer dan dertig werkmaatschappijen in binnen- en buitenland en hoofdkantoor in Gorinchem. Het bedrijf kenmerkt zich door vergaande standaardisatie en modulaire bouw. Kleinere schepen ...

                                               

Damen Verolme Rotterdam

Damen Verolme Rotterdam is een scheepswerf in Rotterdam-Botlek. De werf werd in 1957 begonnen door Cornelis Verolme als Verolme Dok en Scheepsbouw Maatschappij NV. Het was de eerste, geheel nieuw gebouwde werf in het havengebied van Rotterdam bes ...

                                               

De Klop (werf)

De Klop was een Nederlandse scheepswerf en machinefabriek die onder die naam van 1906 tot 1972, eerst te Zuilen en vanaf 1916 te Sliedrecht heeft bestaan.

                                               

De Delft (scheepswerf)

Scheepswerf De Delft lag in de Zuid-Hollandse stad Rotterdam-Delfshaven aan de Schiehaven in het Lloydkwartier. Ze werd in 2001 opgericht met als doel een reconstructie te bouwen van het achttiende-eeuwse linieschip Delft. In oktober 2012 verande ...

                                               

Scheepswerf van Diepen

                                               

Eista Werf

De werf is gestart door een bedrijf dat landbouwmachines repareerde, met het overnemen van wat machines en mensen uit een faillissement. De oprichter en directeur was M.E.L. baron van Wassenaer van Nederhemert. Zijn tweede zoon was getroffen door ...

                                               

Feadship

Feadship is een samenwerkingsverband van twee scheepswerven, Royal Van Lent en Koninklijke De Vries Scheepsbouw. De werven maken hoogwaardige superjachten van 40 meter tot meer dan 120 meter. Feadship is in 1949 opgericht om de export van Nederla ...

                                               

Ferus Smit Shipyards

Scheepswerf Ferus Smit is de naam van het bedrijf dat in 1910 werd opgericht door H.A. Smit en zijn broer A.M. Smit. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en bouwt zeeschepen Het bedrijf heeft twee vestigingen, een in Westerbroek, Nederland een in Lee ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →