ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 360                                               

Face ID

Face ID is een technologie die gebruik maakt van gezichtsherkenning om bijvoorbeeld een telefoon te ontgrendelen. Deze technologie wordt door Apple Inc. gebruikt in de iPhone X, iPhone X R, iPhone Xs & Xs Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro & 11 Pro Ma ...

                                               

Grafologie

Grafologie of schriftkunde is de pseudowetenschappelijke studie en analyse van handschriften en schriftbeelden in relatie tot de menselijke psychologie. De grafologie is in Nederland langdurig gebruikt voor personeelsselectie, of bijvoorbeeld ter ...

                                               

Handpalmherkenning

Handpalmherkenning of aderpatroonherkenning van de hand is een opkomende vorm van biometrische identificatie. Deze vorm van identificatie is makkelijk toepasbaar en zeer veilig. Toch wordt deze techniek vaak gecombineerd met een verplicht pasje, ...

                                               

Handschriftherkenning

Handschriftherkenning is het automatisch digitaliseren van de inhoud van handgeschreven tekst. Dit kan gaan om handgeschreven tekst die werd gecreeerd met een schrijftablet, maar ook geschreven op materiaal zoals papier. Bij offline herkenning mo ...

                                               

Handschriftonderzoek

Handschrift wordt onderzocht in verschillende vakgebieden. Forensisch onderzoek is een vakgebied waarbij handschriftdeskundigen in opdracht van politie en justitie bepalen of bepaalde handgeschreven teksten door dezelfde persoon zijn geschreven s ...

                                               

Multifactorauthenticatie

Multifactorauthenticatie is een methode om de authenticiteit van een gebruiker te verifieren op meer dan één enkele manier. Door meerdere factoren te combineren kan de beveiliging bij toegangscontrole worden aangescherpt. Dergelijke factoren best ...

                                               

Ninhydrine

Ninhydrine is een organische verbinding die gebruikt wordt voor het zichtbaar maken van vingersporen op poreuze materialen, voornamelijk op papier. Het reageert met de in het vingerspoor aanwezige aminozuren tot een paarse component.

                                               

Signalement

Een signalement is een precieze beschrijving van een uiterlijk. Met name van dat van een voortvluchtig misdadiger. Ook in paspoorten kan een signalement zijn beschreven. Ook de beschrijving van een vliegtuig wordt een signalement genoemd. Een sig ...

                                               

SQRL

SQRL of Secure, Quick, Reliable Login) is een ontwerp van een open standaard voor het veilig inloggen en authentiseren met websites of apps. De softwareoplossing gebruikt een link die begint met sqrl, of een QR-code. Hiermee identificeert een per ...

                                               

Stemherkenning

Stemherkenning of sprekerherkenning is een techniek waarbij de stem van een specifieke persoon wordt herkend, bijvoorbeeld ten behoeve van identificatie. Stemherkenning moet niet worden verward met spraakherkenning, dat bedoeld is om gesproken te ...

                                               

Touch ID

Touch ID is een technologie die gebruik maakt van vingerafdrukherkenning om bijvoorbeeld een smartphone te ontgrendelen. Deze technologie wordt door Apple Inc. gebruikt vanaf de iPhone 5s tot aan de iPhone SE en in de alle iPads sinds de iPad Air ...

                                               

Vingerafdrukherkenning

Vingerafdrukherkenning is het automatische proces waarmee men een vingerafdruk van een persoon vergelijkt met de aanwezige vingerafdrukken in een databank.

                                               

Harmonograaf

Een harmonograaf is een mechanisch instrument om twee onafhankelijke - maar op elkaar lijkende - trillingen op de x-as en de y-as van een grafiek uit te zetten. De figuren die zo ontstaan, worden Lissajousfiguren genoemd. Het toestel werd in het ...

                                               

Hoortoestel

Een hoortoestel, ook wel hoorapparaat genoemd, is een klein elektronisch apparaat waarmee slechthorenden beter geluid kunnen waarnemen, bij ernstig slechthorenden of doven met restgehoor kan het hoortoestel het spraakafzien ondersteunen. Een hoor ...

                                               

Manipulator

Een manipulator is een instrument dat als doel heeft om de menselijke hand te vervangen. Manipulators worden gebruikt waar de mens zelf niet in staat is te manipuleren. Dit kan zijn in een mensvijandige omgeving: in de ruimte, de diepzee of in ee ...

                                               

Metaaldetector

Een metaaldetector is een instrument om metalen voorwerpen op te sporen. Het maakt gebruik van het natuurkundige principe van elektromagnetische inductie en het ontstaan van wervelstromen. Reeds in 1881 maakte Alexander Graham Bell een eenvoudige ...

                                               

Pistonfoon

Een pistonfoon is een apparaat dat wordt gebruikt om de werking van een geluidsniveaumeter te controleren of te ijken. De pistonfoon bestaat uit een zuiger piston, die mechanisch wordt aangedreven. De zuiger beweegt met een vaste frequentie, mees ...

                                               

Polygraaf

Een polygraaf, ook wel leugendetector genoemd, is een instrument waarmee meerdere fysiologische reacties tegelijkertijd kunnen worden geregistreerd. Dit kunnen spontane fluctuaties zijn, of reacties in fysiologische activiteit die worden opgeroep ...

                                               

Simulator

Een simulator is een instrument waarmee de gebruiker in een nagebootste werkelijkheid kan oefenen of onderzoeken zonder zich daadwerkelijk in die situatie te bevinden. Een algemeen bekende vorm is bijvoorbeeld een vluchtsimulator waarin een piloo ...

                                               

Waaier (ventilatie)

De waaier bestaat uit losse fragmenten die verbonden zijn aan een zijde. De rest wordt bijeen gehouden door textiel of een ander materiaal dat geen wind doorlaat. Door de waaier te richten naar het gezicht, ontstaat er door beweging een tocht. De ...

                                               

Gefractioneerde destillatie

Destillatie is een techniek om door middel van verdamping twee of meer stoffen in een oplossing te scheiden, gebaseerd op het verschil in kookpunt van deze stoffen. Mengsels van twee of meer vloeistoffen kunnen alleen door destilleren worden gesc ...

                                               

Gefractioneerde destillatie

                                               

Koelbad

Een koelbad is een laboratoriumopstelling die in de organische chemie gebruikt wordt om reactievaten te koelen tot temperaturen tussen 13°C en -196°C. Daartoe wordt in een stalen of kunststoffen container, zoals een dewarvat, een speciaal bereid ...

                                               

Liquefactie

Liquefactie verwijst in het algemeen naar het proces van vloeibaarwording. De term kan ook verwijzen naar het bereiden van vloeibare organische brandstoffen en grondstoffen uit steenkool.

                                               

Lysisbuffer

Een lysisbuffer is een bufferoplossing die gebruikt wordt om cellen open te breken bij onderzoek naar eiwitten of DNA in de cel. Bijvoorbeeld western blot voor eiwitten of voor DNA-extractie. De meeste lysisbuffers bevatten bufferzouten en zouten ...

                                               

Reflux (scheikunde)

Reflux is een techniek gebruikt in de scheikunde waarbij een mengsel wordt verwarmd tot koken en de ontstane damp wordt gecondenseerd tot vloeistof en vervolgens weer teruggevoerd in het systeem. De benaming is afgeleid van het Latijnse refluere, ...

                                               

SALM EN KIPP

De heer G.B. Salm was er aan het eind van de 19de eeuw van overtuigd dat het wetenschappelijk onderzoek in de 20ste eeuw een explosieve groei zou doormaken. Daarop besloot hij in 1898 tot de oprichting van een firma in laboratoriumapparatuur. Dez ...

                                               

Stoomdestillatie

Stoomdestillatie is een scheidingsmethode die wordt gebruikt voor de zuivering van stoffen. Deze methode werd voor het eerst toegepast door de Arabieren die stoomdestillatie gebruikten voor de extractie van etherische olie.

                                               

Vacuümdestillatie

Vacuümdestillatie is een destillatiemethode waarbij de druk boven de te destilleren oplossing wordt verlaagd tot onder de atmosferische druk. Hierdoor is het mogelijk om vloeistoffen bij een lagere temperatuur te destilleren. Vacuümdestillatie ka ...

                                               

Automatisch radarplotapparaat

Een automatisch radarplotapparaat is een apparaat dat de echos van een scheepsradar volgt. Aan de hand daarvan kan de koers en vaart bepaald worden van schepen. In combinatie met de eigen koers en vaart kan de kortste naderingsafstand en de tijd ...

                                               

Betonningsmagazijn

Een betonningsmagazijn is een opslag voor materialen ten behoeve van de betonning van wateren en vaarwegen. Verschillende plaatsen in Nederland hebben zon magazijn of loods gehad, waaronder Betonningsmagazijn Enkhuizen, het voormalige s Rijks Alg ...

                                               

Butterworthing

Butterworthing is het reinigen van tanks aan boord van schepen. Butterworth is een bedrijf dat handelt in machines, die gebruikt worden voor het reinigen van tanks aan boord van schepen. De machines van Butterworth zijn zo bekend geworden dat ze ...

                                               

De roerwerking van het schip

Het goed kunnen besturen van een schip heeft te maken met verschillende factoren. Eén van de meest belangrijke is de werking van het roer. Vanaf het begin van de 20ste eeuw begon men met experimenteren van verschillende roertypes. Men gaf vooral ...

                                               

E-Ship 1 (schip, 2010)

Het E-Ship 1 is een RORO-vrachtschip van de Duitse windmolenproducent Enercon dat voornamelijk onderdelen van windturbines vervoert. Het schip is opmerkelijk omdat het vier kenmerkende rotorzeilen heeft die het aandrijven dankzij het Magnuseffect.

                                               

Lng-schip-naar-schiptransfer

Een lng-schip-naar-schiptransfer is een ladingsoperatie waarbij twee lng-tankers lading uitwisselen. Met een cargopomp lost de ene gastanker zijn lading in de andere.

                                               

Maritieme bouwkunde

Maritieme bouwkunde omvat het ontwerpen van boten, schepen, boorplatformen en andere maritieme vaartuigen of structuren, alsook oceanografische bouwkunde. Meer specifiek is de maritieme bouwkunde het toepassen van de ingenieurswetenschappen, onde ...

                                               

Pulskorvisserij

Pulskorvisserij is beroepsvisserij met behulp van sleepnetten over de zeebodem. De vis wordt opgeschrikt met gebruikmaking van elektrische stroomstoten. In plaats van met kettingen die over de bodem slepen, zoals bij de gangbare boomkorvisserij, ...

                                               

Roerstandaanwijzer

Een roerstandaanwijzer is een apparaat dat de uitslag van het roer aan de stuurpersoon laat zien, in de vorm van een wijzer of op een display met cijfers.

                                               

Materiaal

Materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof, bestemd om verwerkt te worden tot bruikbare producten. Een materiaal is dus een stoffelijke zaak, geselecteerd op basis van zijn eigenschappen met het oog op een bepaalde toepassing. ...

                                               

Biocomposiet

Biocomposiet is composiet-materiaal gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Het bestaat uit plantaardige vezels gebonden door een hars. Als vezel kan bastvezel of houtvezel worden gebruikt, eventueel als recyclingproduct. Als hars kan een plantaard ...

                                               

Blaasmiddel

Blaasmiddelen of schuimmiddelen worden als additief in thermoplastische kunststoffen toegepast voor gewichtsreductie en kostenbesparing bij spuitgieten, rotatiegieten en extruderen.

                                               

Canvas (materiaal)

Canvas is een stevig weefsel met een platte binding, traditioneel gemaakt van hennepvezels. Tegenwoordig bestaat het vaak geheel of gedeeltelijk uit andere vezels, bijvoorbeeld kunststoffen, linnen of katoen.

                                               

Celstof

Celstof is de belangrijkste grondstof voor papier. Andere begrippen die voor celstof in gebruik zijn, zijn pulp of papierpulp, papiervezel en cellulose. Celstof als grondstof ontstaat na de volgende bewerkingen: Bleken. Ontsluiten van de vezels. ...

                                               

D3o

D3o is een dilatante niet-newtonse vloeistof die vanwege diens specifieke materiaaleigenschappen gebruikt wordt als bescherming tegen stoten. In de vrije toestand is D3o een vloeistof, maar wanneer een plotse slag of stoot op de vloeistof wordt u ...

                                               

Dekzeil

Een dekzeil, dekkleed schaduwdoek of tarp is een zeil dat gebruikt wordt om goederen af te dekken, zodat deze niet vervuild raken als men bijvoorbeeld gaat schilderen, om schaduw te maken en/ of een plaats te beschutten tegen regen en wind. Een t ...

                                               

Dierlijk product

Een dierlijk product is een product van dierlijke afkomst. Dierlijke producten hebben een veelheid aan toepassingen, als voedsel, doch ook voor de vervaardiging van voorwerpen en textiel. Daarnaast vormen sommige delen van dieren een grondstof vo ...

                                               

Elastiek

Elastiek is een verzamelnaam voor een aantal rekbare materialen. Echter, niet alle elastische materialen zijn elastiek. Een veelvoorkomende toepassing van elastiek is in de zoom of band van kleding, waar deze kleding licht om het lichaam klemt om ...

                                               

Email (glazuur)

Email of emaille is de beschermlaag van gesmolten glas aangebracht op voorwerpen van metaal of aardewerk om deze te beschermen, te isoleren of om deze te versieren. Email bij aardewerk wordt meestal glazuur genoemd. Het woord emaille is via het O ...

                                               

Folie

Een metaalfolie is een dun vel metaal, meestal gemaakt door hameren of rollen. Ze worden het gemakkelijkst gemaakt van vervormbare metalen, zoals aluminium, koper, tin in stanniool en goud. Folies buigen onder hun eigen gewicht door en scheuren s ...

                                               

Fotoresist

Een fotoresist of fotolak is een materiaal dat onder invloed van UV-licht verandert: Een negatief resist NR wordt hard door licht. De delen die zich achter het belichtingsmasker bevonden worden door de ontwikkelvloeistof weggespoeld. Een positief ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →