ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361                                               

Kalksinter

Kalksinter of kalkturf is een marmerachtige steen die gevormd wordt door kalkafzetting in Romeinse aquaducten. In de middeleeuwen werd de steen toegepast als bouwmateriaal, vooral als zuil. Zo zijn in het vroeggotische Bergportaal van de Sint-Ser ...

                                               

Koperdraad

Koperdraad is langgerekt draad dat bestaat uit roodkoper. Omdat koper een goede geleider is voor elektriciteit, wordt koperdraad zeer veel toegepast in de elektrotechniek en de elektronica. Koperdraad is redelijk bestand tegen corrosie.

                                               

Kous (beschermingsmiddel)

Een kous is een middel ter bescherming van allerlei producten. Naast de welbekende kous als kledingstuk, bestaan er bijvoorbeeld kousen ter bescherming van touw en staaldraad in een oogsplits, kousen als isolatie voor elektrische bedrading, of ee ...

                                               

Laminaat

Laminaat is een composietplaatmateriaal dat uit verschillende laagjes is opgebouwd, waarbij eigenschappen verkregen worden die met enkelvoudige materialen niet verkregen kunnen worden.

                                               

Meerlaags composietmateriaal

Meerlaags composietmateriaal of kortweg MLC is een constructiemateriaal bestaand uit verschillende, onderling verlijmde lagen.

                                               

Membraan

Biologische membranen vormen een belangrijke basis van het leven. Zo worden alle cellen omgeven door een celmembraan om de moleculen die een cel nodig heeft bij elkaar te houden en af te scheiden van de buitenwereld. Binnen eukaryotische cellen w ...

                                               

Moleculaire zeef

Een moleculaire zeef is een vast materiaal met uniforme porien of met een vastgelegde opening dat wordt gebruikt als adsorbent voor gassen en vloeistoffen. De typische structuur laat toe dat kleine moleculen zoals stikstof of water in de porien k ...

                                               

Monofilament

Monofilament is draad dat bestaat uit één enkele vezel. In de sciencefictionwereld is monofilament een draad bestaande uit één enkele reeks met elkaar verbonden moleculen.

                                               

Natuurlijke stoffen

Onder natuurlijke stoffen verstaat men stoffen die worden gewonnen uit de natuur en die vervolgens worden gebruikt voor andere doeleinden. Het gebruik van natuurlijke stoffen door de mens is al eeuwen oud. Een voorbeeld van een natuurlijke stof z ...

                                               

Ocriet

Ocriet is een vorm van terrazzo, een materiaal dat bestaat uit steenkorrels, gevat in witte cement. Door plamuren, slijpen en polijsten kreeg het een glad oppervlak. Het werd voornamelijk gebruikt in lavetten en aanrechtbladen. Het materiaal werd ...

                                               

Organogel

Een organogel is een niet-kristallijn, niet-glasachtig thermoreversibel vast materiaal, bestaand uit een vloeibare organische fase die is opgesloten in een driedimensionaal netwerk. De vloeistof kan bijvoorbeeld een organisch oplosmiddel, een min ...

                                               

Papierklei

Papierklei is een speciale soort klei. Papierklei wordt gemaakt door gewone klei te mengen met papiervezels. Daardoor heeft de klei in ongebakken vorm een aantal specifieke eigenschappen die door keramisten als voordelen worden beschouwd: werken ...

                                               

Pertinax (materiaal)

Pertinax, ook wel FR-2 of hardpapier genoemd, is een elektrisch isolatiemateriaal dat bestaat uit lagen papier die geïmpregneerd zijn met een fenol-formaldehyde-kunsthars. Pertinax is elektrisch isolerend en heeft een hoge doorslagspanning. De th ...

                                               

Plakplastic

Plakplastic is plasticfolie die op diverse oppervlakken kan worden aangebracht. Voor plakplastic zijn verschillende toepassingen. Zo kan hij worden gebruikt om boeken te kaften of te herstellen, met name als het van belang is dat de opdruk nadien ...

                                               

Politoer

Politoer is een oplossing van schellak in alcohol die wordt gebruikt voor het aanbrengen van een beschermende of afdichtende, en vaak glanzende en heldere laag op een oppervlak, bijvoorbeeld hout. Politoeren is het op hout aanbrengen van de polit ...

                                               

Pykrete

Pykrete is een composiet dat bestaat uit ongeveer 14 gewichtsprocenten zaagsel of uit enig ander soort houtpulp en 86 gewichtsprocenten ijs. De eigenschappen van dit composietmateriaal werden ontdekt door enkele onderzoekers van de Polytechnische ...

                                               

Schuimrubber

Schuimrubber is een poreus materiaal, dat bekendstaat om zijn verende eigenschappen. De gebruikte rubber is van oorsprong een natuurproduct, maar wordt ook langs chemische weg vervaardigd uit nafta. Schuimrubber wordt veel gebruikt voor matrassen ...

                                               

Sinter

Sinter is het product dat ontstaat uit het samenbakken van fijne ertsen, smeltmiddelen en recuperatiestoffen. Sinter moet niet worden verward met kalksinter, een sedimentair gesteente dat op een totaal andere wijze ontstaat.

                                               

Sol-gel

Een sol-gel is een gelachtig materiaal vervaardigd uit anorganische stoffen. Sol-gels worden gebruikt bij de productie van onder meer deklagen en partikels. Om een sol-gel te maken wordt bijvoorbeeld siliciumoxide eerst in een colloïdale suspensi ...

                                               

Stucloper

Stucloper, ook wel protectiekarton genoemd, is een karton aan twee zijden voorzien van een PE coating. Dit materiaal is bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld het tijdelijk afdekken van vloeren, gangen en trappen. De PE coating zorgt ervoor dat het ...

                                               

Tondel

Tondel of tonder is de benaming voor een licht ontvlambaar materiaal dat dient voor het maken van vuur. Tondel kan bestaan uit: lisdoddepluis, tonderzwam Fomes fomentarius, verkoold linnen of katoen, en alle andere materialen die goed droog zijn ...

                                               

Van der Waals-heterostructuur

Een Van der Waals-heterostructuur is een synthetisch materiaal dat is opgebouwd uit een stapeling van verschillende tweedimensionale atomische kristallen. De twee best gekende voorbeelden van tweedimensionale kristallen zijn grafeen, een laag bes ...

                                               

Versterkte thermoplastische pijp

De versterkte thermoplastische pijp is een type kunststof pijp, die in de jaren negentig ontwikkeld is door Wavin, AkzoNobel en Tubes dAquitaine die de eerste, vezelversterkte plastic pijpen maakten. Dit r&d-project kwam voort uit een vraag o ...

                                               

Vezel

Een vezel is een dun filament van een beperkte lengte die ten minste drie keer zo groot is als de diameter. Vezels kunnen onderscheiden worden in plantaardige, dierlijke en synthetische.

                                               

Vijgentouw

Vijgentouw of kokostouw wordt gemaakt van de kokosvezels van de kokosnoot. Vijgentouw is de zwakste natuurlijke touwsoort en weinig duurzaam. Daarom worden er vooral dikke touwen van gemaakt. Kokostouw rekt veel en blijft drijven. Het werd vroege ...

                                               

Vulstof

Een vulstof wordt in het fabricageproces aan een materiaal toegevoegd om de eigenschappen ervan te verbeteren of het eindproduct goedkoper te maken. Vulstoffen worden in vele takken van de industrie toegepast, bijvoorbeeld in kunststoffen, papier ...

                                               

Waterzoekpasta

Waterzoekpasta is een pasta die men kan gebruiken om visueel de aanwezigheid van en, in voorkomend geval, de dikte van een waterlaag op te sporen in olie- of brandstoftanks. Water mengt zich niet met lichte minerale olien zoals benzine of stookol ...

                                               

Beatmixing

Beatmixing is een dj-techniek om twee of meer muziekstukken zodanig af te spelen dat de beats per minute van die muziekstukken synchroon lopen. Het mixen gebeurt op een mengpaneel en geschiedt analoog door middel van het instellen van potmeters d ...

                                               

Compás

Het compás van de flamenco is de maat of de karakteristieke ritmestructuur van een flamencostijl. De flamencogitarist Dennis Koster omschrijft het zo: "Compás, dat ritme betekent, is mogelijk het belangrijkste woord in de flamenco. Afhankelijk va ...

                                               

Elektro-akoestiek

De elektro-akoestiek is een gedeeltelijke overlap van de vakgebieden akoestiek en elektronica dat zich bezighoudt met de verbetering of verandering van het geluid in een ruimte met behulp van elektrische geluidsbronnen, maar ook met de akoestisch ...

                                               

Intoneren (orgel)

Het intoneren van een orgel is het bewerken en afregelen door een intoneur van de klankgeving bij een pijporgel. Door het klankkarakter van de orgelpijpen onderling af te stemmen, wordt een mooi klinkend geheel beoogd. Elk orgel is anders, ook qu ...

                                               

Lipsynchronisatie

Lipsynchonisatie houdt het gelijk laten lopen van apart opgenomen geluid met de lippen van een artiest in. Hiervoor wordt de audio en het beeldmateriaal gesynchroniseerd. Dit kan gebeuren tijdens een optreden, maar ook tijdens de opnames van een ...

                                               

Meersporenopname

In de geluidsopnametechniek is de meersporentechniek ontwikkeld om betere controle te hebben bij de opmaak van het geluidsbeeld ten behoeve van de definitieve registratie. Een magneetband loopt bij meersporenopname langs een meervoudige opname-/w ...

                                               

Mixen (muziek)

Mixen is in dj-termen het op zodanige manier maken van een overgang tussen twee verschillende muziekstukken dat het niet te horen is dat er een overgang plaatsvindt en/of zodanig dat het samen melodieus klinkt. Dit begrip wordt gebruikt in relati ...

                                               

Off-beat

Een off-beat is een ritme waarbij het accent 1/8 na de tel ligt. De term wordt ook in hiphop gebruikt, in een iets andere betekenis: om ritmes aan te duiden waarbij de snare niet op 2 & 4 valt.

                                               

Ontwikkelende variatie

De ontwikkelende variatie is in een muzikale compositie een formele techniek waarbij de concepten van doorwerking en variatie worden verenigd doordat variaties worden gevormd door de doorwerking of ontwikkeling van bestaand materiaal. Hoewel de t ...

                                               

Pianomethode

Onder pianomethode verstaat men het geheel van inzichten en vaardigheden om door het bespelen van een piano muziek voort te brengen of dat te leren, aan de hand van daartoe vervaardigde literatuur en/of de aanwijzingen van een of meer pianopedagogen.

                                               

Sound sculpture

Een sound sculpture is een kunstwerk dat naast een visueel object te zijn ook geluid maakt. Een bekend voorbeeld van en sound sculpture is het zeeorgel in Kroatie. Men spreekt in bepaalde gevallen ook wel van sound art, bijvoorbeeld bij computerb ...

                                               

Stemvork

Een stemvork of diapason is een tweetandige, metalen vork die bij trilling een toon voortbrengt met een nauwkeurig bekende stemtoonhoogte. Een stemvork wordt zo geconstrueerd dat de voortgebrachte toon nauwelijks afhangt van de temperatuur en de ...

                                               

Tone bending

Tone bending is een speeltechniek voor mondharmonica die vooral gebruikt wordt voor het spelen van blues. Om de toon af te buigen op de mondharmonica wordt de tong, tijdens het blazen of halen zuigen door een van de openingen van de harmonica, na ...

                                               

Toon (geluid)

Een toon is een voor het menselijk oor waarneembaar geluid met een vaste frequentie, toonhoogte genoemd, een vaste klanksamenstelling, bepaald door de naast de grondtoon in de toon aanwezige boventonen. Een toon heeft een hoogte, die wordt gekenm ...

                                               

Zweving

Onder een zweving wordt verstaan de resultante van het superponeren van twee trillingen met slechts een klein verschil in frequentie. Het is daarmee een bijzonder geval van interferentie. Zwevingen treden onder meer op in de signaalverwerking wan ...

                                               

Gegevensdrager

Een gegevensdrager is een opslagmedium, een fysiek voorwerp waarop gegevens zijn opgeslagen of kunnen worden opgeslagen. Volgens deze definitie is zowel een vel papier als een kleitablet een gegevensdrager. Het woord gegevensdrager wordt echter i ...

                                               

Lijst van digitale opslagmedia

                                               

9.5 mm-film

De 9.5 millimeterfilm werd in 1922 gelanceerd als eerste huisfilmformaat door de Franse broers en filmpioniers Emile en Charles Pathé, ook wel Frères Pathé genaamd. Hun projector werd bekend onder de naam "Pathé Baby". Het was de doorbraak van de ...

                                               

16mm-film

Eastman Kodak introduceerde het 16mm-formaat in 1923. De film was onbrandbaar en dit formaat kreeg de voorkeur boven 17.5 mm precies de helft van de bekende 35 mm om zo te verhinderen dat amateurfilmers de ontvlambare 35 mm in tweeen zouden scheu ...

                                               

35mm-film

35mm-film is een standaardfilmformaat waarmee vanaf de pionierstijd van de film tot heden de meeste commerciele speelfilms zijn gefilmd. 35mm-film is dezelfde soort film als de film die voor kleinbeeldfotocameras wordt gebruikt.

                                               

70mm-film

70mm-film is een breedbeeld filmformaat voor het opnemen van film en biedt circa 3.5 keer meer oppervlakte dan het standaard 35mm-filmformaat. Het is hierdoor beter geschikt voor gedetailleerde opnamen met ruimte voor extra vergrotingen en projec ...

                                               

8mm-film

De 8mm-film of 8 mm is een filmformaat waarbij de filmstrook acht millimeter breed is. 8mm-film komt voor in drie versies: Single 8. de normale of standaard-8mm, ook Dubbel 8 genoemd Super 8, een iets groter formaat met een verbeterde beeldprojec ...

                                               

ADAT

Alesis Digital Audio Tape is een magnetisch tape-format dat gebruikt wordt voor het gelijktijdig digitaal opnemen van acht analoge of digitale audiosporen, naar een Super-VHS-tape.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →