ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371                                               

Martijn Peters

Dr. Martijn H. S. Peters is een Belgische wetenschapper en professioneel wetenschapscommunicator. Hij is coördinator wetenschap & weer bij mediabedrijf DPG Media.

                                               

Privégeleerde

Een privégeleerde of ambteloos geleerde is een in de regel academisch geschoold persoon, wiens onderzoek persoonlijk is gemotiveerd en gefinancierd en waarvan de resultaten niet noodzakelijkerwijs gepubliceerd, maar vaak in de vorm van privé-gege ...

                                               

Verstrooide professor

Een verstrooide professor is een stereotiepe wetenschapper die net als de gestoorde professor veelvuldig voorkomt in de populaire cultuur. Anders dan bij de gestoorde professor is de verstrooide professor vaker een protagonist of bondgenoot van d ...

                                               

Alles

Alles of het al is, in de ruimste zin, een begrip voor datgene wat bestaat, heeft bestaan, zal bestaan, of zou kunnen bestaan. Zeer vaak wordt over het al echter in beperktere zin gesproken. Filosofen en theologen zijn hun eeuwenlange leidende ro ...

                                               

Empirisch resultaat

Een empirisch resultaat wordt verkregen als men experimentele resultaten verklaart zonder zich te beroepen op een uitgewerkte theoretische onderbouwing, maar puur en alleen door analyse van het experiment. Ofwel is er geen theoretische basis voor ...

                                               

Kwantitatief

Kwantitatief wil zeggen: uitgedrukt in getallen. De exacte wetenschap streeft ernaar de natuur kwantitatief te beschrijven, om een zo groot mogelijke precisie te bereiken in de uitdrukking van wat men bedoelt, en om gebruik te kunnen maken van wi ...

                                               

Meettechniek

Een meettechniek is een methode waarmee, met behulp van een meetinstrument, een meetbare eigenschap van een materiaal of een constructie bepaald kan worden. Zon eigenschap wordt een grootheid genoemd. Door de meting wordt van deze grootheid de nu ...

                                               

Model (wetenschap)

Een model is een schematische weergave van de werkelijkheid. In een wetenschappelijke context gaat het vaak om doorwerkingen van een mathematisch-logisch systeem. Een model kan formeel zijn of informeel.

                                               

Parameter

Een parameter is in de exacte wetenschappen een onbekende of variabele die de uiteindelijke toestand van een systeem, dan wel de uiteindelijke waarde van een uitdrukking bepaalt wanneer deze een waarde toegekend krijgt. De stand van de lichtknop ...

                                               

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica is een werk van Isaac Newton gepubliceerd op 5 juli 1687. Bekend is dat Newton het werk van ruim 500 paginas schreef tussen augustus 1684 en april 1686 naar aanleiding van een bezoek dat Edmond Halley ...

                                               

STEM

STEM is een Engels acroniem voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het dient om de verzameling van academische gebieden omtrent exacte wetenschap, technologie, ontwerp en toegepaste wiskunde te omschrijven. In die zin is er een ove ...

                                               

Systeem (systeemtheorie)

Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen. Bij een systeem gaat het vaak om een relatie tussen een inputsignaal een outputsi ...

                                               

Abstractie

Abstractie is het inductieve proces van het weglaten van alle niet-essentiele informatie en secundaire aspecten, en vervolgens generaliseren, om zo de meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. Zo wordt een verkorte samenvatting van een wet ...

                                               

Axioma

Een axioma is in de wiskunde en de logica, sinds Euclides en Aristoteles, een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering. Een axioma dient als grondslag voor het bewijs van andere wiskundige beweringen of stellingen. Een axioma maakt dee ...

                                               

Axiomatische methode

De axiomatische methode is een wijze van argumentatie in de formele wetenschappen waarbij resultaten worden gepresenteerd als een reeks stellingen die een voor een worden afgeleid uit een stelsel van axiomata en definities. Als paradigmatisch voo ...

                                               

Bedoelde interpretatie

Met bedoelde interpretatie wordt de logische interpretatie bedoeld die de ontwerper van een formeel systeem van het begin af aan met dit systeem voor ogen heeft. De bedoelde interpretatie komt niet tot uiting in het deductieve systeem, maar is we ...

                                               

Begrip

Een begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. Om een gegeven als een begrip te kunnen beschouwen zijn twee factoren van belang: Een begrip moet op een of andere wijze duidelijk en ...

                                               

Benadering

Onder een benadering van een grootheid verstaat men in de exacte wetenschappen een getalswaarde die voor een bepaald praktisch doel voldoende dicht in de buurt ligt van de exacte waarde van die grootheid. Zo zal het voor een timmerman in elke pra ...

                                               

Beschrijving

Een beschrijving is het geven van een samenhangende opsomming van alles wat men aan het te beschrijven persoon, object, begrip of proces kan waarnemen. Een beschrijving kan de basis vormen voor een verklaring en voorspelling. In de wetenschap vor ...

                                               

Betekenis

De gebruikelijke omschrijving van de term betekenis is datgene in de werkelijkheid waar door middel van een teken naar wordt verwezen. De omgeving waarin dit plaatsvindt staat bekend als het "betekenisvormingsproces". In de filosofie en de struct ...

                                               

Betekenisdrager

Betekenisdrager is een zeer veelomvattend begrip, dat in feite betrekking kan hebben op elke mogelijke vorm van communicatie, tussen mensen onderling, tussen mensen en dieren of tussen mensen en andere systemen of apparaten zoals computers. In de ...

                                               

Biosystematiek

                                               

Chomskyhiërarchie

De chomskyhierarchie is een indeling in klassen van de formele talen naar het type formele grammatica dat alle talen binnen een bepaalde klasse kan genereren. Elke klasse in de chomskyhierarchie omvat ook de klassen met een hoger nummer. De hiera ...

                                               

Classificatie

Classificatie of ordening is zowel de activiteit van het ordenen en formaliseren in een schema als het geformaliseerde schema zelf. Classificatie in engere zin is de activiteit en het resultaat van het indelen of samennemen van objecten, verschij ...

                                               

Computeralgebrasysteem

Een computeralgebrasysteem is een computerprogramma dat symbolische wiskunde kan uitvoeren. Met computeralgebrasystemen zijn berekeningen in verschillende deelgebieden van de wiskunde mogelijk, bijvoorbeeld in de analyse en de lineaire algebra. H ...

                                               

Deductie

Deductie is een methode in de filosofie en in de logica, waarbij een gevolgtrekking wordt gemaakt uit het algemene naar het bijzondere - van de algemene regel naar de bijzondere regel of waar de verzameling van premissen en de negatie van de conc ...

                                               

Deductie versus inductie

Bij de bestudering van verschillende argumentatie- of bewijstechnieken is het onderscheid tussen deductie en inductie van belang. Bij deductie wordt veelal een gevolgtrekking gemaakt uit het algemene naar het bijzondere - vanuit de major-premisse ...

                                               

Deductief systeem

Een deductief systeem - dat ook wel het deductieve apparaat van een formeel systeem wordt genoemd - is in de systeemtheorie een reeks axiomas en/of een axiomaschema met behulp waarvan theoremas worden afgeleid als formeel bewijs. De bedoeling is ...

                                               

Definitie

Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden. Een goede definitie is niet circulair: zij bevat geen termen die synoniem zijn met het te omschrijven begrip. Zo mag ...

                                               

Denken

Denken kan omschreven worden als een innerlijk of mentaal proces waarbij een beeld of voorstelling, herinnering, of idee wordt gevormd. Nadenken, overwegen, zich te binnen roepen zijn aan denken verwante begrippen.

                                               

Eigenschap

Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak. De termen attribuut en kwaliteit worden soms in een vergelijkbare betekenis gebruikt voor objecten, voorwerpen, activiteiten of concepten.

                                               

Ervaring

Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Het begrip ervaring is haast synoniem met inzicht, knowhow en weten. Een persoon met een aanzienlijke ...

                                               

Experimenteel onderzoek

                                               

Experimentele biologie

Experimentele biologie is binnen de biologie de werkwijze waarin men organismen en biologische verschijnselen onderzoekt door middel van experimenten. De term staat tegenover de theoretische biologie die zich bezighoudt met de wiskundige modeller ...

                                               

Fenomeen

Een fenomeen of verschijnsel is een observeerbare gebeurtenis, in het bijzonder een opmerkelijke gebeurtenis.

                                               

Filosofenprobleem

In de informatica is het filosofenprobleem een aansprekend voorbeeld van de problematiek van synchronisatie. Het probleem is in 1965 door Edsger Dijkstra voor het eerst gesteld als tentamenvraag; die ging over vijf computers die toegang willen he ...

                                               

Formeel

Het begrip formeel betekent letterlijk betreffende de vorm. In de wetenschap en maatschappij wordt het begrip "formeel" vooral gebruikt als predicaat in verschillende context: in de bedrijfskunde: formele organisatie, formele werkgever. in de for ...

                                               

Formeel bewijs

Onder formeel bewijs wordt in de formele wetenschap een eindige reeks proposities binnen het kader van de beschrijving van formele systemen verstaan, waarbij elke propositie door middel van afleidingsregels uit voorafgaande proposities of axiomas ...

                                               

Formeel systeem

Een formeel systeem is een combinatie van een formele taal een verzameling afleidings- of transformatieregels of axiomas die zinnen in de formele taal omzetten in nieuwe zinnen. Formele systemen worden gebruikt als formeel bewijs. Vrijwel alle fo ...

                                               

Formele taal

De term formele taal heeft ten minste drie verwante betekenissen: taal waarvan de vorm en meestal betekenis exact vastliggen, meestal door middel van wiskundige definities; vormelijk taalgebruik; een verzameling tekenreeksen.

                                               

Gedachte

Een gedachte is iets, waar men zich even van bewust is. Een gedachte is een onderdeel of het gevolg van het denkproces. Een gedachte kan zomaar opkomen, vanuit het onderbewuste of voortkomen uit andere bewuste gedachten - de ene gedachte kan tot ...

                                               

Gedachte-experiment

Een gedachte-experiment is een experiment dat niet uitgevoerd wordt in de realiteit, maar in iemands gedachten. Iemand gebruikt een gedachte-experiment veelal om zijn theorie beter uiteen te kunnen zetten en om die theorie kracht bij te zetten. D ...

                                               

Gegeven

Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. De woorden worden praktisch altijd in het meervoud geschreven; gegevens en data. Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of r ...

                                               

Grondslagen van de wiskunde

Grondslagen van de wiskunde zijn de aannames, de grondbeginselen en de uitgangspunten van de wiskunde. Grondslagenonderzoek is een deelgebied tussen de wiskunde en de filosofie, waar men deze fundamenten van de wiskunde bestudeert. Deze studie wo ...

                                               

Hiërarchie

Een hierarchie is een manier om personen, objecten of gegevens te ordenen volgens asymmetrische relaties daartussen, waarbij meerderen met minderen worden verbonden. Deze activiteit wordt ook wel classificatie genoemd. Elk element in een hierarch ...

                                               

Inductie (filosofie)

Inductie is een manier van abductief redeneren waarbij er op grond van een aantal specifieke waarnemingen tot een algemene regel, generalisatie geheten, wordt gekomen. Te denken valt aan wetten in juridische en natuurkundige zin en spraakkunstreg ...

                                               

Kennis

Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door een individu, groep individuen of een onderdeel van de maatschappij. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. In de kentheorie ...

                                               

Kennisverwerving

Kennisverwerving is het proces waarbij kennis wordt vergaard door deductie waarbij gevolgtrekkingen worden gemaakt door uitspraken logisch af te leiden uit andere uitspraken, of inductie waarbij dit gebeurt op basis van waarnemingen, of via ander ...

                                               

Kenobject

Kenobject of kennisobject is een samentrekking van object van kennis, en duidt op de persoon, het voorwerp of het verschijnsel in de realiteit, waarnaar de kennis verwijst. Men kan spreken van het kenobject van een gedachte, van een hypothese, va ...

                                               

Kringloop

Een kringloop of cyclus is een proces waarbij enkele stadia elkaar opvolgen, maar uiteindelijk de uitgangstoestand weer wordt bereikt. Schematisch kan een kringloop daarom worden weergegeven door de stadia in een cirkel te tekenen. Het begrip wor ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →