ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 377                                               

Digital academic repository

Een Digital Academic Repository is een digitaal archief van wetenschappelijke publicaties. Het bestaat uit opslagruimte om digitale en gedigitaliseerde informatie op een zo duurzaam mogelijke manier op te slaan en software om deze bestanden toega ...

                                               

Figshare

Figshare is een online digital academic repository voor opslag en publicatie van wetenschappelijke publicaties en data op internet. Figshare werd in 2011 door Mark Hahnel opgericht. Figshare is een product van Digital Science, die wordt aangedrev ...

                                               

Hyper articles en ligne

Hyper articles en ligne is een online platform voor het uitgeven van wetenschappelijke artikelen, net als ArXiv en PubMed Central, maar dan voor alle wetenschapsgebieden. Zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde artikelen kunnen geplaatst worde ...

                                               

MedRxiv

MedRxiv is een preprint-server voor de geneeskunde. De website wordt beheerd door het Cold Spring Harbor Laboratory in New York, een onderzoeks- en onderwijsinstelling zonder winstoogmerk. De artikelen die op MedRxiv worden geplaatst zijn niet al ...

                                               

Open access

De open access -beweging streeft ernaar een grote verscheidenheid aan actuele wetenschappelijke informatie vrij toegankelijk beschikbaar te maken. Open access legt dus de nadruk op het zonder beperkingen beschikbaar stellen van culturele en weten ...

                                               

Open Archives Initiative

Het Open Archives Initiative is een poging om een laagdrempelig uitwisselingskader te scheppen voor archieven met digitale content. Het stelt organisaties in staat metagegevens te oogsten. Deze metadata wordt gebruikt voor diensten met toegevoegd ...

                                               

Open data

Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare gegevens aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze gegevens beschikbaar zijn wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de bep ...

                                               

Open Knowledge Foundation

Open Knowledge Foundation is een internationale stichting die Open kennis nastreeft. In 2004 is deze stichting door Rufus Pollock in Cambridge opgericht. Er zijn meerdere projecten gestart op het terrein van Open access, Open Content, Open Scienc ...

                                               

Open source

Open source of open bron beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen van het eindproduct. Voordat de term open source algemeen in gebruik werd genomen, was er een breed scala aan uitdrukkingen ...

                                               

OpenHardware

Open hardware is een benaming voor opensource computer- en elektronicahardware die op dezelfde manier wordt ontwikkeld als opensource software. Vaak wordt in het ontwerp van open hardware gerefereerd aan software, meestal open software.

                                               

Preprint

Een preprint of conceptpublicatie, is een versie van een wetenschappelijk artikel dat voorafgaat aan de publicatie in een peer-reviewed academisch tijdschrift. Een preprint is bijna altijd online en gratis beschikbaar, vaak als een niet opgemaakt ...

                                               

PsyArXiv

PsyArXiv is een preprint-server voor de psychologie. De website wordt beheerd door Society for the Improvement of Psychological Science SIPS en het Center for Open Science COS. De artikelen die op PsyArXiv worden geplaatst zijn niet altijd door v ...

                                               

Public Library of Science

De Public Library of Science is een open-accessproject zonder winstoogmerk voor wetenschappelijke publicaties dat tot doel heeft een bibliotheek te vormen voor vaktijdschriften en andere wetenschappelijke literatuur onder de licentie open content ...

                                               

Registry of Research Data Repositories

Het Registry of Research Data Repositories levert een doorzoekbare verzameling van online digital academic repositories. Er zijn meer dan 1.500 databewaarplaatsen geregistreerd sinds de oprichting in 2012.

                                               

Research Organization Registry

Research Organization Registry is een dataset die door een gemeenschap wordt onderhouden en bevat gegevens over onderzoeksinstellingen wereldwijd. Initieel is in 2019 de dataset gevuld met gegevens van 91.000 onderzoeksintellingen uit de Global R ...

                                               

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

De Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition is een internationale alliantie van academische bibliotheken en onderzoeksbibliotheken die in 1998 is ontwikkeld door de American Research Libraries Association. SPARC bevordert vrije toega ...

                                               

SciELO

SciELO is een bibliografische informatiebank, digitale bibliotheek, en coöperatie voor het uitgeven van wetenschappelijke tijdschriften volgens het open access model. SciELO is in 1997 opgericht om tegemoet te komen aan de behoefte van ontwikkeli ...

                                               

Telraam.net

Telraam.net is een burgerwetenschapsproject om verkeerstellingen uit te voeren, en zo mee het lokaal mobiliteitsbeleid te helpen sturen. Het initiatief werd in 2018 gestart door de organisaties Transport & Mobility Leuven, Waanz.in en Mobiel 21. ...

                                               

Verklaring van Berlijn over vrije toegang tot kennis in de wetenschappen en geesteswetenschappen

De verklaring van Berlijn over vrije toegang tot kennis in de wetenschappen en geesteswetenschappen is een internationale verklaring over open access / toegang tot kennis. Het ontstond in 2003 uit een conferentie over open access die in Berlijn d ...

                                               

Verklaring van San Francisco over onderzoeksbeoordeling

De Verklaring van San Francisco over onderzoeksbeoordeling beoogt een halt toe te roepen aan het gebruik van de impactfactor van wetenschappelijke tijdschriften voor het beoordelen van de waarde van het werk van individuele onderzoekers. Volgens ...

                                               

Vrije kennis

Het concept van vrije kennis houdt in dat werken onder een open licentie worden gepubliceerd. Met kennis of inhoud kunnen teksten, afbeeldingen, geluid of video, of een combinatie van deze en andere vormen zijn bedoeld. Vrij betekent hier dat de ...

                                               

Vrije leermiddelen

Vrije leermiddelen is onderwijsmateriaal dat beschikbaar is voor hergebruik. Het zijn werken van vrije inhoud met een educatief karakter. Dat betekent dat door de auteurs van dergelijke werken toestemming is verleend de werken vrij te gebruiken v ...

                                               

Zenodo

Zenodo is een online digital academic repository voor wetenschappelijke publicaties en data, die wordt gesponsord door de Europese Commissie. Zenodo heeft integratie met GitHub om code die gehost is op GitHub citeerbaar te maken. Ook de eigen cod ...

                                               

CERN

CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. De organisatie is gehuisvest in Meyrin, in het kanton Genève ten westen van de stad Genève op de grens van Frankrijk en Zwitserland.

                                               

Wetenschappelijk genootschap

Een wetenschappelijk genootschap of genootschap van geleerden is een genootschap dat als doel heeft een wetenschappelijke discipline te promoten en de kennis erover te verspreiden en populariseren. Lidmaatschap van dergelijke genootschappen kan i ...

                                               

Académie des sciences morales et politiques

De Académie des Sciences Morales et Politiques is een Frans wetenschappelijk genootschap. Het is een van de vijf academies van het Institut de France met zetel in het Collège des Quatre-Nations te Parijs. In de nasleep van de Franse Revolutie en ...

                                               

Académie malgache

De Académie malgache is een nationale instelling in Madagaskar die onderzoek voert over Malagassische taalkunde, sociologie, ethnologie, natuurwetenschappen, literatuur en kunsten. Ze houdt zich ook bezig met studies over de rijke fauna en flora ...

                                               

Accademia del Cimento

De Accademia del Cimento was een van de eerste wetenschappelijk genootschappen. Het genootschap is in 1657 opgericht in Florence door enkele studenten van de bekende natuurwetenschappers Galileo Galilei, Evangelista Torricelli en Vincenzo Viviani ...

                                               

Afrikaanse Taalbeweging

De Afrikaanse Taalbeweging is een in 1875 te Paarl opgerichte beweging die zich voornamelijk bezighoudt met de bevordering van het Afrikaans als cultuurtaal in Zuid-Afrika.

                                               

Akademio Internacia de la Sciencoj

De Akademio Internacia de la Sciencoj was een academie of wetenschappelijke vereniging. De naam van AIS is in het Esperanto, een kunsttaal bedoeld als internationale hulptaal. De vereniging werd eind 2020 opgeheven.

                                               

American Association for the Advancement of Science

De American Association for the Advancement of Science is het grootste wetenschappelijke genootschap ter wereld. Deze Amerikaanse non-profitorganisatie, die werd opgericht in 1848, geeft onder meer het wetenschappelijke tijdschrift Science uit. H ...

                                               

American Heart Association

De American Heart Association, opgericht in 1924, is een Amerikaanse organisatie zonder winstoogmerk die zich bezighoudt met de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten. De AHA geeft verschillende wetenschappelijke tijdschriften uit, waa ...

                                               

American Institute of Physics

Het American Institute of Physics is een overkoepelende organisatie van Amerikaanse wetenschappelijke genootschappen op het gebied van de natuurkunde. Het AIP organiseert bijeenkomsten en geeft wetenschappelijke tijdschriften uit. De onderliggend ...

                                               

American Ornithologists Union

De American Ornithologists Union is een ornithologische organisatie in de Verenigde Staten. De leden zijn voornamelijk vakornithologen in plaats van amateurs en/of vogelaars. Deze laatste zijn verenigd in de National Audubon Society.

                                               

Association for Computing Machinery

De Association for Computing Machinery is een in de Verenigde Staten gevestigd wetenschappelijk genootschap op het gebied van computers en informatica. Het is opgericht in 1947 en is, met 100.000 leden in 2011, de grootste organisatie ter wereld ...

                                               

British Academy

De British Academy is een Brits wetenschappelijk genootschap met meer dan 800 leden. Het dient als nationale wetenschappelijke academie van het Verenigd Koninkrijk voor de Geesteswetenschappen. De Academy werd in 1902 bij Royal charter opgericht, ...

                                               

British Ornithologists Union

De British Ornithologists’ Union is opgericht in 1858 door 20 natuuronderzoekers. In Duitsland bestond toen al sinds 1850 een vergelijkbaar gezelschap, het Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. De BOU ondersteunt wereldwijd natuurwetenschappers en ...

                                               

Cochrane (netwerk)

Cochrane is een internationaal netwerk van personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorgsector of op het gebied van medisch onderzoek. Het netwerk heeft als doel de enorme hoeveelheid medische onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor h ...

                                               

CODATA

Het CODATA is een interdisciplinaire commissie, opgericht door het ICSU in 1966. CODATA tracht de kwaliteit, de betrouwbaarheid, het beheer, de toegankelijkheid en de verspreiding van wetenschappelijke numerieke gegevens te verbeteren en biedt we ...

                                               

Deutsche Ornithologen-Gesellschaft

Het Deutsche Ornithologen-Gesellschaft is een wetenschappelijk genootschap dat zich bezighoudt met de bevordering van de vogelkunde. Het genootschap werd in 1850 als een vereniging opgericht.

                                               

Econometric Society

De Econometric Society is een internationaal genootschap voor de bevordering van de economische theorie in zijn relatie tot de statistiek en wiskunde. Het genootschap werd op 29 december 1930 opgericht in het Stalton Hotel in Cleveland in de Amer ...

                                               

European Economic Association

De European Economic Association is een academische organisatie die Europese economen verenigt. Ze werd opgericht in 1984. Haar eerste jaarlijkse congres ging door in 1986 in Wenen. Haar eerste voorzitter was Jacques Drèze. Het wetenschappelijk t ...

                                               

European Physical Society

De European Physical Society is een organisatie zonder winstoogmerk die tot doel heeft de natuurkunde te bevorderen in Europa. Er zijn 41 nationale organisaties lid van de EPS, die samen ongeveer 100.000 leden hebben. Naast deze institutionele le ...

                                               

European Science Foundation

De European Science Foundation is een associatie van 67 leden, telkenmale organisaties die het wetenschappelijk onderzoek in 29 Europese landen ondersteunen. De ESF is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die d ...

                                               

European Society of Cardiology

De European Society of Cardiology, opgericht in 1950, is een Europese vereniging van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die zich met de cardiologie bezighouden. Het ledental wordt geschat op meer dan 62.000. De organisatie houdt zich bezig ...

                                               

Indian National Science Academy

De Indian National Science Academy is een wetenschappelijk genootschap gevestigd in New Delhi, India. Het houdt zich bezig met de exacte wetenschappen en technologie. De organisatie is opgericht in 1935 onder de naam National Institute of Science ...

                                               

Institute of Physics

Het Institute of Physics is een Brits Wetenschappelijk genootschap op het gebied van de natuurkunde. Wereldwijd heeft het IOP ruim 45.000 leden. Het beschikt over een eigen uitgeverij, IOP Publishing, die ruim 60 natuurkundige tijdschriften uitge ...

                                               

Institution of Engineering and Technology

Het Institution of Engineering and Technology is een Britse beroepsorganisatie van ingenieurs. De organisatie is in 2006 ontstaan uit de fusie van het Institution of Electrical Engineers en het Institution of Incorporated Engineers. De organisati ...

                                               

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren is een wetenschappelijk genootschap dat sinds 1886 de Nederlandse taal en literatuur bestudeert en stimuleert. De Academie reikt jaarlijks een literaire een wetenschappelijke prijs uit van ...

                                               

Koninklijke Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse Geslachten

De Koninklijke Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse Geslachten, is een koninklijk genootschap, gesticht in 1961 en gevestigd in Brussel. Het heeft tot doel de personen te verenigen die afstammen van de zeven Brusselse geslachten die ond ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →