ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 382                                               

Artes incertae

De artes incertae vormen een van de drie hoofdgroepen van vakgebieden die in de middeleeuwen en later onderscheiden werden, naast de artes liberales en de artes mechanicae. Karakteristiek voor de vakken die onder de artes incertae vallen is dat d ...

                                               

Artesliteratuur

Artesliteratuur is een term in de neerlandistiek waarmee een genre van praktische en informatieve teksten binnen de historische letterkunde wordt aangeduid. Een definitie luidt: geschriften die een utilitair, instructief en niet een recreatief, e ...

                                               

Geschiedenis van de astronomie

Astronomie is waarschijnlijk de eerste wetenschap die door de mensheid beoefend werd. Vrijwel alle oude volkeren hebben zich beziggehouden met het beschrijven van de bewegingen van de sterren, omdat dat heel belangrijk was voor navigatie en landb ...

                                               

Geschiedenis van de atlascartografie

Het begin van de grote ontdekkingsreizen luidde een nieuwe ontwikkeling van de cartografie in. Tot in de 15e eeuw waren landkaarten gebaseerd op het klassieke werk van Ptolemeus en "atlassen" willekeurige verzamelingen van samengebonden kaarten. ...

                                               

Geschiedenis van de bestuurskunde

In de geschiedenis van de bestuurskunde zijn vier fases of generaties van denken over internationale bestuurskunde te onderscheiden: een pregeneratie en drie eigenlijke generaties. De bestuurskunde in Nederland is gegroeid in de 19e eeuw met werk ...

                                               

Bolvormige Aarde

De Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras had al het begrip van een bolvormige Aarde. Waarschijnlijk omdat hij een bol mooi vond en meende dat ook alle andere hemellichamen rond waren. Het idee van een bolvormige aard kwam in plaats van een vr ...

                                               

Computationele complexiteitstheorie

Computationele complexiteitstheorie is een tak van theoretische informatica en wiskunde die als doel heeft computationele problemen te classificeren in een aantal categorieen die de inherente moeilijkheidsgraad van deze problemen aangeven. Een co ...

                                               

Cyclopaedia

De Cyclopaedia is een encyclopedie van Ephraim Chambers. Ephraim Chambers publiceerde in 1728 in Londen de Cyclopaedia: or, An universal dictionary of arts and sciences in twee delen, die als de eerste Engelse encyclopedie geldt. De Cyclopaedia i ...

                                               

Demografie

Demografie of bevolkingsleer is de wetenschap die de kwantitatieve aspecten van de bevolking bestudeert, uitgevoerd door een demograaf die studie verricht naar de samenstelling van de bevolking naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, nationaliteit, ...

                                               

Duitse emigranten in Nederland vanaf 1933

Duitse emigranten in Nederland vanaf 1933 zijn Duitsers die naar Nederland zijn geemigreerd vanwege de politieke overwinning van Adolf Hitler. Op 30 januari 1933 werd hij rijkskanselier van Duitsland. Hij krijgt dan de kans zijn ideeen uit Mein K ...

                                               

Economie

Economie, huis en nomos, regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die mensen maken bij de productie, distributie en consumptie van schaarse goederen en diensten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tu ...

                                               

Oud-Egyptische wetenschap

De wetenschap in het oude Egypte kende een vrij hoog niveau, maar was toch nog verschillend met de onze. Zo kenden de Egyptenaren geen woord voor wetenschap en bestond de abstracte wetenschap niet. De wetenschap van de Egyptenaren stond steeds in ...

                                               

Encyclopédie

De Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers was een intellectuele en artistieke onderneming die het boegbeeld werd van de Verlichting in Frankrijk in de 18e eeuw. De eerste 28 delen zijn in Frankrijk gepubliceer ...

                                               

Ether (medium)

De ether werd tot aan het begin van de 20e eeuw gezien als het stoffelijke medium dat voortplanting van licht en andere elektromagnetische straling mogelijk maakte. Christiaan Huygens had in de 17e eeuw reeds vastgesteld dat licht interferentie v ...

                                               

Flogistontheorie

De flogistontheorie is een thans niet meer aanvaarde 17e-eeuwse hypothese over de achtergrond van verbranding. De theorie, opgesteld door de Duitse arts Georg Ernst Stahl 1660-1734, stelde dat alle brandbare materialen flogiston of phlogiston uit ...

                                               

Frenologie

Frenologie, Oudgrieks: φρήν, phrēn, geest en λόγος, logos, leerstelling, samen de leer van de geest, is een, thans geheel verlaten, leer die stelde dat aanleg en karakter door de groei van bepaalde hersendelen worden bepaald. Het karakter zou dan ...

                                               

Geographia (Ptolemaeus)

De Geographia is een atlas en verhandeling over aardrijkskunde die rond 150 n.Chr. gemaakt werd door de astronoom en geograaf Claudius Ptolemaeus. De eigenlijke Griekse naam is Geographike Huphegesis, inleiding tot de geografie, en werd in de hum ...

                                               

George Sarton Medaille

De George Sarton Medaille is wetenschapsprijs van de internationale History of Science Society, vernoemd naar de Amerikaanse wetenschapshistoricus George Sarton. Deze prijs wordt sinds 1955 jaarlijks uitgereikt aan wetenschappers, die zich hebben ...

                                               

Geschiedenis van de logica

De geschiedenis van de logica bestrijkt de ontwikkeling van logica, zoals deze in de geschiedenis van verschillende culturen en tradities is voorgekomen.

                                               

Geschiedenis van de sociologie

De sociologie als academische discipline is ontstaan aan het einde van de 19e eeuw. De term en de idee van sociologie gaat echter terug tot kort na de Franse Revolutie als een ideaal van een positivistische wetenschap ter bestudering van de samen ...

                                               

Geschiedenis van de virologie

De geschiedenis van de virologie – de wetenschappelijke discipline die zich richt op virussen en virusziekten – begon tegen het eind van de negentiende eeuw. Hoewel er door Louis Pasteur en Edward Jenner al vaccins waren ontwikkeld ter beschermin ...

                                               

Geschiedenis van de getijdentheorie

De geschiedenis van de getijdentheorie is een onderdeel van de wetenschapsgeschiedenis. Dit deel beschrijft het ontstaan van de theorie die een verklaring geeft voor het optreden van de getijden, en die voorspellingen daarover mogelijk maakt. Zou ...

                                               

Gewina (tijdschrift)

Gewina was een Nederlandstalig tijdschrift voor de Geschiedenis van Ge neeskunde, Wi skunde, Na tuurwetenschappen, dat verscheen tussen 1978 en 2007. Het tijdschrift werd uitgegeven door het Genootschap voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wi ...

                                               

Hellenistische alchemie

Hellenistische alchemie was een oude tak van de natuurfilosofie waarbij geleerden en ambachtslieden op speculatieve wijze materie onderzochten. Die studie kwam in de late oudheid op gang in Egypte. Centra waren wellicht Neder-Egyptische steden en ...

                                               

Hellenistische wetenschap

Hellenistische wetenschap is de wetenschap in de periode na de veroveringen door Alexander de Grote in 334 voor Christus tot de annexatie door het Romeinse Rijk van Griekenland in 146 v.Chr. of van Egypte in 30 v.Chr.

                                               

History of Science Society

De History of Science Society geeft verscheidene publicaties uit, waaronder Isis verschijnt ieder kwartaal met allerlei artikelen en Osiris verschijnt jaarlijks, gericht op een enkel onderwerp. Isis werd opgericht door George Sarton in Belgie in ...

                                               

Holmesburg Prison-experimenten

De Holmesburg Prison-experimenten waren medische experimenten, uitgevoerd op vooral zwarte gevangenen van Holmesburg Prison in Philadelphia in de Verenigde Staten. De experimenten vonden plaats van 1951 tot 1974.

                                               

Huis der Wijsheid

Het Huis der Wijsheid was een academie voor onderzoek en onderwijs in het middeleeuwse Bagdad. Het huis werd gesticht door kalief Haroen ar-Rashid als zijn bibliotheek en kalief Al-Mamun stelde het open in 825 of 830 voor meerdere wetenschappers ...

                                               

Hydrografische geschiedenis

De hydrografische geschiedenis beschrijft het onderzoek naar het in kaart brengen van de zeeen en oceanen. Deze is vrijwel volledig geautomatiseerd maar dat was vroeger niet zo. In de vijftiende eeuw begonnen Europeanen de oceanen te onderzoeken. ...

                                               

Iatrochemie

De iatrochemie - afgeleid van het Griekse ιατρός en χημεία gieten) - ook als chemiatrie of chymiatrie aangeduid, is een op alchemie gebaseerde medische leer gegrondvest door Paracelsus in de 16e eeuw.

                                               

Incommensurabiliteit (wetenschapsgeschiedenis)

Incommensurabiliteit is in de wetenschapsgeschiedenis een begrip dat is ontleend aan het cyclisch verloop van de wetenschapsgeschiedenis, zoals beschreven door Thomas S. Kuhn, in zijn boek The Structure of Scientific Revolutions. Een lange period ...

                                               

Index librorum prohibitorum

De Index librorum prohibitorum of kortweg de Index was van 1559 tot 1966 een door de paus vastgestelde lijst van boeken die katholieken niet mochten lezen omdat ze door de Rooms-Katholieke Kerk verwerpelijk werden geacht. Het doel van de lijst wa ...

                                               

Isis (tijdschrift)

Isis is een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift dat uitgegeven wordt door de University of Chicago Press. Het is gewijd aan de geschiedenis van de wetenschap, technologie en geneeskunde, alsook aan hun culturele invloeden. Het tijdschrift ...

                                               

Kosmografie

Kosmografie is een wetenschap die alles wat met de kosmos ofwel het hele heelal te maken heeft beschrijft. Zowel de Aarde als alles wat daarbuiten ligt zijn dus onderwerp van studie. Uit de kosmografie zijn meer specifieke disciplines voortgekome ...

                                               

Lamprechtstreit

De Lamprechtstreit is de methodenstrijd in de geschiedeniswetenschap die rond 1900 werd gevoerd in Duitsland tussen Karl Lamprecht en de Rankeanen. De achterliggende vraag was of historiografie moest bestaan uit alleen de beschrijving van de beke ...

                                               

Geschiedenis van de landbouwkunde

In de 18e eeuw gaf de Duitser Albrecht Thaer de eerste aanzet tot de landbouwkunde, ook wel agronomie genoemd. Agronomie en de gerelateerde disciplines van landbouwkunde verschillen tegenwoordig in hoge mate van wat ze voor de jaren vijftig waren ...

                                               

De mechanisering van het wereldbeeld

De mechanisering van het wereldbeeld is een boek uit 1950 van de Nederlandse wiskundige en historicus Eduard Jan Dijksterhuis. Voor deze uiteenzetting over de geschiedenis van de exacte wetenschappen vanaf de oudheid tot aan het ontstaan van de k ...

                                               

Middeleeuwse universiteit

Middeleeuwse universiteiten werden opgericht in Italie, Frankrijk en Engeland aan het eind van de 11e en begin van de 12e eeuw. Ze boden gelegenheid tot de studie van kunsten, recht, geneeskunde en theologie. Vanuit deze instellingen ontwikkelde ...

                                               

Mol (eenheid)

De mol is een van de zeven basiseenheden in het SI-stelsel, het Internationaal Stelsel van Eenheden. Het is de eenheid voor chemische hoeveelheid. Het gehanteerde symbool is eveneens mol. Eén mol is gelijk aan precies 6.02214076 × 10 23 deeltjes, ...

                                               

National Science Foundation Network

Het National Science Foundation Netwerk was tot 1995 een deel van de backbone van het internet. Het werd oorspronkelijk opgezet als project van de National Science Foundation. Het netwerk werd beheerd door Advanced Networking and Services, een sa ...

                                               

Nederlandse poolexpeditie 1882-83

De Nederlandse poolexpeditie 1882-83 was een wetenschappelijke expeditie die binnen het kader van het eerste Internationale Pooljaar Port Dikson in Siberie zou bezoeken. Wegens zwaar ijs slaagde de expeditie onder leiding van dr. Maurits Snellen ...

                                               

Nizamiyyah

Nizamiyyah was een groep van middeleeuwse instituten voor hoger onderwijs in het huidige Irak, Iran en Afghanistan. De eerste Nizamiyyah werd in de elfde eeuw in Bagdad gesticht door de Seltsjoeken, kort nadat zij Bagdad op de Abbasiden hadden ve ...

                                               

Oud-Griekse astronomie

De oud-Griekse astronomie was de astronomie in het oude Griekenland en de hellenistische wereld. Zij was met name in de archaïsche en klassieke periodes van speculatieve, natuurfilosofische aard, maar in de hellenistische periode ging men meer ob ...

                                               

Oxford Calculators

De Oxford Calculators waren een groep van 14de-eeuwse denkers, die bijna alle verbonden waren aan Merton College, een van de colleges van de Universiteit van Oxford, die een opvallend logisch-wiskundige benadering van filosofische problemen kozen ...

                                               

Geschiedenis van het periodiek systeem

De geschiedenis van het periodiek systeem gaat niet zo heel ver terug, al zijn er al wel een hele tijd een aantal elementen bekend. Sommige elementen zoals goud, zilver, ijzer en koper zijn al heel lang bekend. Al in de prehistorie werden zij vee ...

                                               

Platte Aarde

Het idee van een platte Aarde houdt in dat men zich voorstelt dat het bewoonde deel van de Aarde plat is in plaats van bol. Het alternatieve concept is dat van een bolvormige Aarde. Dit Wikipedia-artikel behandelt de opvattingen die ten aanzien v ...

                                               

Geschiedenis van de politicologie

De moderne politicologie is ontstaan als wetenschap in de Verenigde Staten rond 1860. Maar er zijn veel historische voorgangers van de politicologie. De Amerikaanse historicus Herbert Baxter Adams zou de term politieke wetenschappen hebben bedach ...

                                               

Psychologie

Psychologie – een samenstelling uit de Griekse woorden ψυχή, ziel en λόγος woord, gedachte, rede – is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven en het gedrag van mensen. Zij doet dit over het algemeen door het volgen v ...

                                               

Radicaaltheorie

De radicaaltheorie is een oude scheikundige theorie uit de eerste helft van de 19e eeuw waarmee de structuur van organische verbindingen beschreven kon worden. De theorie en de begrippen erin zijn niet gerelateerd aan het tegenwoordige begrip rad ...

                                               

Republiek der Letteren

De Republiek der Letteren is de virtuele gemeenschap van intellectuelen die bestond in Europa vanaf de zestiende eeuw. Met deze metafoor brachten de Europese geleerden hun onderlinge verbondenheid tot uitdrukking, wars van stand of nationaliteit. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →