ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383                                               

Scholastiek

Met scholastiek wordt in het algemeen de middeleeuwse filosofie bedoeld en specifiek de onderwijsmethode die in de 11e eeuw tot ontwikkeling kwam in de stedelijke scholen en verder uitgebouwd werd in de 12e en 13e eeuw aan de universiteit. Het be ...

                                               

Signatuurleer

De signatuurleer is een niet-wetenschappelijke theorie die inhoudt dat uiterlijke kenmerken van planten die overeenkomsten vertonen met delen van het menselijk lichaam, aanwijzingen geven over de delen van het menselijk lichaam waarvoor deze gebr ...

                                               

Société dArcueil

De Société dArcueil was een vereniging van Franse wetenschappers tussen 1806 en 1822. Ze kwamen regelmatig samen in de zomer in de buitenhuizen van Claude Louis Berthollet en Pierre Simon Laplace, die beide een huis hadden in Arcueil, zon drie ki ...

                                               

Theosophical Society

De Theosophical Society werd in 1875 in New York opgericht door Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge en anderen. Deze beweging speelde een belangrijke rol in het verspreiden van het esoterisch gedachtegoed in de moder ...

                                               

Transmutatie (alchemie)

Transmutatie betekent in de alchemie het langs chemische weg omzetten van het éne element in het andere. De achtergrond hiervan is het feit dat men in de loop van de geschiedenis tal van nieuwe materialen ontdekte, zoals glas, brons, en ijzer, ma ...

                                               

Tuskegee-syfilisonderzoek

Het Tuskegee-syfilisonderzoek was een onethisch onderzoek in Tuskegee en omgeving in de staat Alabama van de Verenigde Staten naar de gevolgen van onbehandelde syfilis. De proefpersonen waren 600 arme, zwarte Amerikanen, die niet op de hoogte war ...

                                               

Tweewaardige logica

Tweewaardige logica is dat deel van de propositielogica, waar men proposities bestudeert waarvan men onderstelt, dat ze slechts twee waarheidswaarden kunnen hebben; namelijk waar of onwaar.

                                               

Jean-François Vandorpe

Jean-François "Francis" Vandorpe was een Vlaams geneeskundige. Vandorpe liep stage bij zijn grootvader, die eveneens chirurg was. Daarna ging hij naar de universiteit van Parijs, waar hij met onderscheiding de titel van Maitre en Chirurgie behaal ...

                                               

Vis viva

In de wetenschapsgeschiedenis vis viva een achterhaalde wetenschappelijke theorie, die als een elementaire en beperkte, vroege formulering van het beginsel van behoud van energie een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de natuurkunde. Vis v ...

                                               

De Walvisch van Berkhey

De Walvisch van Berkhey is een tekening van de Haarlemse graveur Hendrick Goltzius daterend van het eind van de 16de eeuw. Het betreft een afbeelding van een op het Hollandse strand bij het vroegere kustplaatsje Berkheide aangespoelde potvis. Het ...

                                               

Warmtestof

De warmtestoftheorie is een niet meer aanvaarde hypothese uit de 18e eeuw, omtrent het wezen van warmte. De theorie veronderstelt dat warmte een overal in de natuur aanwezige stof is: de warmtestof of calorique. Prominent aanhanger was de gezaghe ...

                                               

Wetenschap in de Klassieke Oudheid

De wetenschap in de Klassieke Oudheid richtte zich primair op het verklaren van de werking van de kosmos. Aldus ontstond de natuurfilosofie en vervolgens de klassieke filosofie. Praktischer gericht waren de geneeskunde, de astronomie voor het ops ...

                                               

Wetenschap in de renaissance

Tijdens de renaissance wordt de herontdekking van oude wetenschappelijke teksten versneld na de val van Constantinopel in 1453, en de uitvinding van de boekdrukkunst, die het leren zou democratiseren een snellere verspreiding van nieuwe ideeen mo ...

                                               

Wetenschap in vroege culturen

Wetenschap in vroege culturen refereert aan de protowetenschap voorafgaand aan de wetenschap in de Klassieke Oudheid. Van de prehistorische culturen tot de eerste beschavingen zijn vele verschillende sporen overgeleverd van de menselijke belangst ...

                                               

Wetenschappelijke revolutie

De wetenschappelijke revolutie is een periode in de geschiedenis van de wetenschap waarin klassiek-religieuze ideeen plaatsmaakten voor modern-wetenschappelijke ideeen. Tijdens de revolutie vond een ingrijpende verandering plaats in de inzichten ...

                                               

Wij zijn nooit modern geweest

Wij zijn nooit modern geweest is een boek van de Franse socioloog en filosoof Bruno Latour uit 1991. In dit boek bouwt hij voort op en ontwikkelt het onderliggend metafysisch kader van de wetenschapsantropologie die hij eerder uitwerkte in Labora ...

                                               

De zandrekenaar

De zandrekenaar is een werk door de hellenistische geleerde Archimedes. In dit werk doet Archimedes een poging een bovengrens vast te stellen voor het aantal zandkorrels dat in het universum past. Om dit doel te bereiken, moest hij op basis van h ...

                                               

Zeven vrije kunsten

De zeven vrije kunsten, oorspronkelijk bekend onder hun Latijnse naam septem artes liberales, waren zeven vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en middeleeuwse Europese scholen en met name de universiteiten. De zeven vakke ...

                                               

Nigel Calder

Nigel Calder was een Britse wetenschapsjournalist. Hij schreef van 1956 tot 1966 bij het blad New Scientist. Hij bedacht en schreef dertien belangrijke documentaires over populair-wetenschappelijke onderwerpen die werden uitgezonden op de BBC en ...

                                               

C.W. Ceram

C. W. Ceram was het pseudoniem van de Duitse wetenschapsjournalist en schrijver Kurt Wilhelm Marek, die wereldwijde bekendheid verwierf met zijn populaire boeken over archeologie. Marek was tijdens het Derde Rijk lid van de Propagandatruppe en sc ...

                                               

George van Hal

George van Hal is een Nederlandse journalist en publicist. Hij is wetenschapsredacteur bij landelijk dagblad de Volkskrant en schrijft daar voornamelijk over sterrenkunde, natuurkunde en ruimtevaart. Daarnaast geeft hij regelmatig publiekslezinge ...

                                               

Ben Goldacre

Benjamin Michael Goldacre is een Britse psychiater en wetenschapsjournalist. Goldacre werd geboren als zoon van hoogleraar Michael Goldacre en popzangeres Susan Traynor met als artiestennaam Noosha Fox. Hij is bekend geworden door zijn columns in ...

                                               

Daniel Goleman

Daniel Goleman is een Amerikaans psycholoog, schrijver en wetenschapsjournalist. Hij introduceerde voor een breed publiek het begrip emotionele intelligentie. Zijn belangrijkste en meest invloedrijke idee is dat de prestaties van mensen niet uits ...

                                               

Luis González de Alba

Luis González de Alba was een Mexicaans schrijver, psycholoog en journalist. Gónzalez de Alba was afkomstig uit San Luis Potosí maar groeide op in Guadalajara. Hij studeerde psychologie aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico UNAM en wa ...

                                               

John Horgan

John Horgan is een vooraanstaand Amerikaans wetenschapsjournalist, publicist en schrijver van enkele sceptische boeken over de wetenschap.

                                               

Tor Norretranders

Tor Norretranders is een toonaangevende Deense wetenschapsjournalist en schrijver van tal van wetenschappelijke boeken en artikelen over onderwerpen als milieu, wetenschapspolitiek en kwantummechanica.

                                               

Ziauddin Sardar

Ziauddin Sardar is een van de meest vooraanstaande islamitische intellectuelen van Groot-Brittannie en publiceerde meer dan veertig boeken over wetenschap, religie en cultuur. Als kleine jongen emigreerde Sardar naar Groot-Brittannie. Aldaar stud ...

                                               

Julien Turgan

François Julien Turgan was een Franse arts en wetenschapsjournalist. Hij was belangrijk voor de vulgarisering van de wetenschap in Frankrijk in de tweede helft van de 19e eeuw. Hij studeerde geneeskunde en was als arts actief tijdens de cholera-e ...

                                               

Lijst van termen in de bouwkunde

Enkele bouwkundige begrippen die gebruikt worden om elementen in gebouwen te benoemen of een aanduiding zijn voor de stijl waarin het bouwwerk thuishoort. Voor termen in de vestingbouwkunde zie de lijst van vaktermen in de vestingbouwkunde.

                                               

Lijst van begrippen in de economische wetenschap

anti-cyclische begrotingspolitiek Ambachtseconomie allocatiefunctie van de overheid accelerator aanbodzijde /aanbodkant afslag afwenteling AAW AKW aanbodoverschot autarkie appreciatie aftoppen arbeidsjaar aid by trade anti-dumpingsargument automa ...

                                               

Einde van de wereld

Het einde van de wereld kan verschillende betekenissen hebben: in filosofie: een idee over hoe de menselijke beschaving ten onder zou kunnen gaan in astronomie: het einde van de Aarde en/of het einde der mensheid door een rampzalige buitenwerelds ...

                                               

Lijst van Belgische faculteitskringen

                                               

Global Research Identifier Database

Global Research Identifier Database is een open toegankelijke dataset over instituten wereldwijd die betrokken zijn bij onderzoek. Van elk instituut in de dataset is een bijhorend adres, vaak nog aangevuld met type, geo-coördinaten, website en Wi ...

                                               

Landbouw van A tot Z

Bemesting - Biet - Bietenrooier - Biologische bestrijding - Biologische zaaitabel - Biotechnologie - Bloemkool - Bodemkunde - Boomkweker - Boomteelt - Boon

                                               

Lijst van mastergraden

Dit is een lijst van meestergraden. Master of Architecture Master of Applied Mathematical Sciences Master of Arts in Strategic Communication Management Master of Applied Science Master of Advanced Study Master of Arts in Liberal Studies Master of ...

                                               

Muziektheorie van A tot Z

A capella - Absoluut gehoor - Adagio - Additief ritme - Aerofonen - Akkoord - Akoestiek - Allegro - Andante - Appoggiatura - Arco - Arpeggio- Arrangeur - Articulatieteken - Atonaliteit -

                                               

Lijst van onderzoeksstations op Antarctica

Deze pagina is een lijst van onderzoeksstations op Antarctica. In totaal worden door 30 landen oktober 2006 onderzoeksstations op het continent en in het omringende water onderhouden. Sommige worden permanent bemand, anderen zijn alleen seizoensg ...

                                               

OrgRef

OrgRef was een open toegankelijke dataset van academische en onderzoeksinstituten wereldwijd. De dataset met ruim 30.000 entries wordt o.a. vanuit Wikipedia opgebouwd en bestaat uit de volgende elementen: Maandelijks wordt de data bijgewerkt en i ...

                                               

Psychologie van A tot Z

Aandacht – Aangeleerde hulpeloosheid – Aanpassingsvermogen – Aanvaarding – Abraham Maslow – Additieve-factoren-methode – Adolescentie – Afasie – Affect – Affectie – Afweermechanisme – Agorafobie – Agnosie – Agrafie – Agressie – Mary Ainsworth – A ...

                                               

Lijst van Nederlandse universitaire studieverenigingen

Dit is een lijst van Nederlandse universitaire studieverenigingen. Het primaire doel van deze studieverenigingen is een academische of wetenschappelijke functie te vervullen, namelijk het bieden aan de leden van een kader dat behulpzaam is voor h ...

                                               

Albert Einsteinmedaille

De Albert Einsteinmedaille is een prijs die uitgereikt wordt door het Albert Einstein-Gesellschaft in Bern. Sinds 1979 wordt de prijs jaarlijks uitgereikt aan personen die een buitengewone prestatie hebben geleverd in een van de wetenschapsgebied ...

                                               

Breakthrough Prize

De Breakthrough Prize is een reeks internationale wetenschappelijke prijzen die worden toegekend in drie wetenschapsdomeinen in erkenning van wetenschappelijke progressie. Het gaat om de: Breakthrough Prize in Life Sciences, uitgereikt sinds 2013 ...

                                               

Breakthrough Prize in Fundamental Physics

De Breakthrough Prize in Fundamental Physics is een Breakthrough Prize die sinds 2012 jaarlijks wordt uitgereikt aan wetenschappers die een doorbraak realiseerden in het domein van de fundamentele fysica. Aan de prijs is eveneens een geldsom van ...

                                               

Breakthrough Prize in Life Sciences

De Breakthrough Prize in Life Sciences is een Breakthrough Prize die sinds 2013 jaarlijks wordt uitgereikt aan wetenschappers die een doorbraak realiseerden waarmee het menselijke leven wordt verlengd. Aan de prijs is eveneens een geldsom van dri ...

                                               

Breakthrough Prize in Mathematics

De Breakthrough Prize in Mathematics is een Breakthrough Prize die sinds 2015 jaarlijks wordt uitgereikt aan wetenschappers die een doorbraak realiseerden in het domein van de wiskunde. Aan de prijs is eveneens een geldsom van drie miljoen Amerik ...

                                               

Descartesprijs

De Descartesprijzen zijn wetenschappelijke prijzen van de Europese Unie voor bijzonder goede wetenschappelijke of technologische doorbraken, die voortkomen uit Europese samenwerking, resp. voor een bijzonder goede wetenschapscommunicatie. Ze zijn ...

                                               

Diracmedaille (ICTP)

De prijs wordt sinds 1985 elk jaar uitgereikt op 8 augustus, de geboortedag is van Paul Dirac. De prijs wordt toegekend aan een of meer wetenschappers die een significante bijdrage geleverd hebben op het gebied van de theoretisch fysica. Een voor ...

                                               

Diracmedaille (WATOC)

De Diracmedaille is een prijs die jaarlijks wordt uitgedeeld door de WATOC aan wetenschappers die een grote bijdrage hebben geleverd in de theoretische of computationele chemie. De genomineerden moeten jonger zijn dan veertig en worden door leden ...

                                               

European Inventor Award

De European Inventor Award is een reeks prijzen, in verschillende categorieen, die sinds 2006 jaarlijks worden uitgereikt door het Europees Octrooibureau in samenwerking met de Europese Commissie en sinds 2008 ook het land dat op het moment van u ...

                                               

Lomonosov Gouden Medaille

De Gouden Lomonosov-medaille, ook vaak vertaald als Lomonosov Gouden Medaille. De medaille is vernoemd naar de Russische wetenschapper, schrijver en kunstenaar Michail Lomonosov, deze wordt sinds 1959 elk jaar uitgereikt voor buitengewone prestat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →