ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39                                               

IJsseloord

IJsseloord was een schans gelegen nabij het punt waar de IJssel aftakt van de Rijn. De schans was onderdeel van een Staatse linie van schansen en forten dat langs de gehele linkeroever was gelegen vanaf IJsseloord tot aan Kampen.

                                               

Schans De Katshaar

Schans De Katshaar, ook wel de Katshaarschans genoemd, is een militaire versterking van opgeworpen aarde in Coevorden en is aangemerkt als rijksmonument.

                                               

Keizersbolwerk (Vlissingen)

Het Keizersbolwerk in Vlissingen is een vestingwerk uit 1548 dat in de Franse tijd werd uitgebreid waarbij het haar huidige vorm kreeg. Als zogenoemde Waterpoort is het Keizersbolwerk de enige intacte stadspoort die nog rest in Vlissingen. Boven ...

                                               

Kleine Schans

De Kleine Schans is een vestingwerk uit de Tachtigjarige Oorlog dat zich bevindt in Terheijden. Omstreeks 1590 bevond zich hier het Spaanse legerkamp Roma, genoemd naar een legercommandant. Er waren 200 manschappen ondergebracht. In 1637 werd de ...

                                               

Kloosterschans

De Kloosterschans is een stelsel van oude wallen op het terrein van het voormalige Klooster Schaer in de buurtschap t Klooster bij Bredevoort, in de Gelderse Achterhoek. Wat de functie van deze oude wallen precies inhield blijft tot op heden een ...

                                               

Vestingwerken van Klundert

De Vestingwerken van Klundert zijn in 1584-1588 aangelegd naar ontwerp van Adriaen Anthonisz. De vestingwerken bestonden uit onder meer diverse bastions, een aarden wal een gracht. De gracht werd gevoed met het water afkomstig van de Roode Vaart. ...

                                               

Koeneschans

De Koeneschans is een Nederlands schiereiland en voormalige schans in het riviertje de Vlist en ligt op de grens van de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. De schans ligt op de kruising van de West- en Oost Vlisterdijk, Bonrepas, Fransekade en Sla ...

                                               

Koerhuis (Deventer)

Het Koerhuis of Keurhuys was een wachthuis met uitkijkpost ten zuiden van de Nederlandse stad Deventer. Tussen wachtpost en stad lagen de koerhuisweiden. Het gebouw stond aan de Zutphenseweg, ongeveer op de plek waar deze sinds 1972 kruist met au ...

                                               

Kostverloren (Delfzijl)

Kostverloren is het hoornwerk dat aangelegd is om de vesting Delfzijl te beschermen tegen aanvallen uit de richting Farmsum. Tussen Kostverloren en het centrum van Delfzijl lagen de sluizen, waar Delfzijl zijn naam aan dankt.

                                               

Kringenwet

De Kringenwet is een Nederlandse wet uit 1814, herzien in 1853. De wet had tot doel het vrijhouden van het schootsveld rond vestingwerken. Het slopen, bouwen, rooien en beplanten binnen de Verboden Kringen was in deze wet geregeld.

                                               

Kuinderschans

De Kuinderschans was een schans in Kuinre langs de Kuinder in de provincie Overijssel. De schans van Kuinre 1581 is een van de schansen van de Friese waterlinie. Enkele andere schansen zijn de Blessebrugschans en de Zwartendijksterschans. Ze werd ...

                                               

Schans Lammen

De schans Lammen of de Lammenschans was een schans die door de Spanjaarden gebruikt werd tijdens het beleg van Leiden in de Tachtigjarige Oorlog. Zoals de meeste schansen lag de schans Lammen op een strategische plaats, bij de kruising van de Vli ...

                                               

Langakkerschans

                                               

Leerort

Leerort is een stadsdeel van Leer in Oost-Friesland. Oorspronkelijk was het een Nederlandse vesting op Duits grondgebied bij de monding van de Leda in de Eems. Tot een gemeentelijke herindeling in 1971 was Leerort een zelfstandige gemeente.

                                               

Linie van Beverwijk

De Linie van Beverwijk was een verdedigingslinie uit 1800, die Holland op zijn smalst moest bewaken tegen invallen vanuit het Noorderkwartier. De linie bestond uit een aaneenschakeling van lunetten, lopende vanaf het toenmalige Wijkermeer tot aan ...

                                               

Linie van de Eendracht

De Linie van de Eendracht of Eendrachtslinie was een van de oudste verdedigingslinies van Nederland. Het doel van de linie was het beschermen van de scheepvaart over de Eendracht en het verdedigen van Zeeland, in het bijzonder Tholen, tegen een a ...

                                               

Linie van Den Hout

De Linie van Den Hout vormt een natuurgebied van dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Samen met de Spinolaschans en de Linie van de Munnikenhof beslaat het gebied 42 ha. De linie bevindt zich tussen Den Hout en Made. Het betreft een vervallen ste ...

                                               

Loozensche Linie

De linie ligt tussen de steden Hardenberg en Gramsbergen, voornamelijk in het winterbed van de Overijsselse Vecht, bij de buurtschap Loozen, waar de linie zijn naam aan dankt. De aanleg van de Loozensche Linie begon in 1799 en in 1801 was die kla ...

                                               

Lunetten op de Houtense Vlakte

De vier Lunetten op de Houtense Vlakte zijn tussen 1819 en 1826 ten zuidoosten van de stad Utrecht aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

                                               

Werk bij Maarsseveen

Het Werk bij Maarsseveen is een vestingwerk bestaande uit één kazemat ingegraven in een heuvel. Het werk is rond 1880 aangelegd als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De top van de heuvel steekt meer dan acht meter boven het maaiveld uit. H ...

                                               

Maaslinie

De Maaslinie werd in de jaren dertig en aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gebruikt om een vertragend effect te hebben op een mogelijke inval richting de Vesting Holland. Aanvallers zouden het eerste op deze Maaslinie stuiten. Deze linie vo ...

                                               

Maria- of Kruittoren

De Maria- of Kruittoren is een halfronde pulvertoren die deel uitmaakte van de stadsomwalling van de Noord-Hollandse stad Hoorn. De toren is in 1508 in laatgotische stijl boven op de omwalling in de stadsmuur gebouwd. Aan de zijkanten is nog te z ...

                                               

Mookerschans

De Mookerschans is een voormalig verdedigingswerk in het natuurgebied de Mookerhei bij Mook in de Nederlandse provincie Limburg. De schans werd vermoedelijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd en is gebouwd als een vierkant, met aa ...

                                               

Linie van de Munnikenhof

De Linie van de Munnikenhof is een linie die deel uitmaakte van de Coehoornse Zuiderfrontier en het gebied tussen Breda en Geertruidenberg moest beschermen. Deze linie werd aangelegd in 1701. Tezamen met de Linie van Den Hout en de Spinolaschans ...

                                               

Vesting van Naarden

                                               

Ommerschans

De Ommerschans is een buurtschap een vestingwerk in het noorden van de gemeente Ommen in de Nederlandse provincie Overijssel. De restanten van de vesting liggen ongeveer 2 kilometer ten zuiden van Balkbrug. De buurtschap telde in 2015 145 inwoners.

                                               

Oostbeer (Vlissingen)

De Oostbeer in Vlissingen, in de Nederlandse provincie Zeeland, is een Napoleontisch vestingwerk dat er toe diende het water in de vestinggracht rond de stad te scheiden van het zeewater en zo te voorkomen dat de vestinggracht bij laag water leeg ...

                                               

Oude Vest (Nieuwpoort)

Het huidige Oude Vest in de Nederlandse plaats Nieuwpoort, provincie Zuid-Holland, is een restant van de middeleeuwse vestinggracht ter breedte van 10 tot 15 meter, gelegen buiten het zuidelijk deel van de hoofdgracht, volgens een halfcirkelvormi ...

                                               

Bellingwolderschans

Oudeschans nze), vroeger Bellingwolderschans genoemd, is een dorp in de gemeente Westerwolde. Op 1 januari 2020 had het ongeveer 150 inwoners. Het dorp ligt in het overgangsgebied tussen de streken Westerwolde en Oldambt in de provincie Groningen ...

                                               

Peel-Raamstelling

De Peel-Raamstelling was een Nederlandse verdedigingslinie die in 1939 werd aangelegd en al op 10 mei 1940, de eerste Nederlandse oorlogsdag is gevallen.

                                               

Pijntoren

De Pijntoren is een voormalige toren in de vestingwerken van Haarlem. De toren was ooit gelegen in de Noord-Hollandse stad Haarlem. De toren was gelegen op de hoek met de Nieuwe Gracht en Kinderhuissingel en is bij de sloop van de vestingswerken ...

                                               

Posten van Krayenhoff

De Posten van Krayenhoff, soms ook wel de Oude Stelling van Amsterdam genoemd, was een waterlinie van posten rond Amsterdam. Deze is later vervangen door de op meer afstand van de stad gelegen Stelling van Amsterdam.

                                               

Reiderschans

De Reiderschans was een schans uit de Tachtigjarige Oorlog gebouwd nabij de buurtschap Reide, ten noordoosten van Termunten in Groningen, op de zogenaamde Punt van Reide. De schans werd gebouwd door Caspar de Robles in 1569, en door Willem Lodewi ...

                                               

Ruitenburgerschans

De Ruitenburgerschans is een aardwerk, voorzien van een ringwal met een doorsnede van ongeveer zestig meter, mogelijk een onderdeel van een stelsel oude landweren langs de Duitse grens gelegen in de buurtschap t Woold bij Winterswijk, in de Gelde ...

                                               

Rustenburgerschans

De Rustenburgerschans was een voorpost in Zuidschalkwijk nabij de stad Haarlem en belangrijk bij de verdediging tegen het Spaanse beleg van Haarlem tussen 1572 en 1573. De schans lag ten noorden van de Fuikvaart ter hoogte van de hedendaagse stra ...

                                               

Schans op de Diemerdijk

De Schans bij de Diemerdijk was tussen 1572 en 1649 een door de Watergeuzen opgerichte schans, strategisch gelegen bij Jaap Hannes in Diemen, op het punt waar de Diemerzeedijk het smalst was een landengte vormde.

                                               

Schelmentoren

De Schelmentoren in Heerlen is een middeleeuwse toren die dienstdeed als stadskasteel, verdedigingstoren en gevangenistoren. De toren staat in het centrum van de stad, naast de Pancratiuskerk. Wanneer de toren precies gebouwd is, is niet met zeke ...

                                               

Schootsvelden (Sittard)

De schootsvelden hadden in de middeleeuwen daadwerkelijk een militaire functie om in geval van dreigende aanvallen vrij zicht rondom de vesting te hebben en om eventueel tegenaanvallen door de artillerie te kunnen inzetten. Om die reden was binne ...

                                               

Vestingwerken van Sittard

De vestingwerken van Sittard zijn een reeks van verdedigingswerken van deze stad die minimaal vanaf de elfde eeuw tot de verwoesting van de vestingstad Sittard in 1677 dienst hebben gedaan. Van deze middeleeuwse vestingwerken zijn nog overblijfse ...

                                               

Spinolaschans

De Spinolaschans of Grote Schans is een schans gelegen tussen Terheijden en Breda aan de rivier de Mark die gebruikt is door de Staatse troepen tijdens het Beleg van Breda door Frederik Hendrik in 1637. Een voorganger van deze schans werd gebouwd ...

                                               

Staats-Spaanse Linies

De Staats-Spaanse Linies zijn een stelsel van militaire verdedigingslinies, ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de Spaanse Successieoorlog in het noorden van het graafschap Vlaanderen. Tussen Staats-Vlaanderen - het huidige Zeeuws-Vlaande ...

                                               

Stelling Den Helder

De Stelling Den Helder werd sinds de Tachtigjarige Oorlog gebruikt als verdediging tegen aanvallen uit zee en vanaf 1810 werd de linie op last van Napoleon Bonaparte uitgebouwd. In de jaren hierna werd door de Nederlandse Staat, en in de jaren 19 ...

                                               

Stelling Kornwerderzand

De Stelling Kornwerderzand was een verdedigingslinie op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand in de provincie Friesland ten tijde van de Duitse aanval op Nederland in 1940.

                                               

Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak

De Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak, ook Stelling Willemstad genoemd, bestond uit een aantal verdedigingswerken. De stelling is gelegen in het gebied waar het Hollands Diep, het Volkerak en het Haringvliet samenkomen. De Stelling ...

                                               

Sterreschans (Pannerden)

Het Fort Sterreschans is een Nederlands voormalig fort aan het Pannerdensch Kanaal, dicht bij de huidige splitsing van de rivieren Rijn en Waal. Het fort werd gebouwd in 1742, om deze splitsing militair te kunnen controleren. De naam Sterreschans ...

                                               

De Vest

De Vest is een in 2009 in gebruik genomen nieuw natuurgebied in de gemeente Waalwijk in Noord-Brabant. Het 12 hectare grote gebied is gelegen tussen Waspik en Waspik-Zuid in de polder Klein Waspik. Het ligt ten zuiden van de voormalige Langstraat ...

                                               

Vesting Holland

Vesting Holland is de benaming voor het strategische kerngebied van de Nederlandse landsverdediging tussen 1922 en 1940. Het gebied omvatte het als vitaal beschouwde deel van Nederland dat langdurig stand zou moeten en kunnen houden en valt ongev ...

                                               

Vestingwerken van Rhenen

De voormalige Vesting van Rhenen bestond sinds de stadsrechten uit 1258 uit diversen verdedigingswerken tot de ontmanteling in de 19e eeuw. Van deze middeleeuwse vestingwerken zijn nog overblijfselen terug te vinden, voornamelijk grotendeels aan ...

                                               

Vestingwerken van Willemstad

De Vestingwerken van Willemstad omvat de omwalling en overige versterkingen van Willemstad. De vestingwerken maken deel uit van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak.

                                               

Vestingwet

De Vestingwet of Wet tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel van 18 april 1874 regelde de verdediging van Nederland tegen vijandelijke invallen. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871 was duidelijk geworden dat er behoefte was aan een ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →