ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4                                               

Lijst van Vlaamse ministers van Cultuur

Lijst van ministers van Cultuur van de Duitstalige Gemeenschap Lijst van Belgische ministers van Cultuur Lijst van ministers van Cultuur in de Franse Gemeenschap

                                               

Ministerie van Cultuur

                                               

Cultuur in Iran

De cultuur van Iran is een bijzonder rijke cultuur waarin oude en moderne elementen gecombineerd worden. In Iran zelf wordt wel gezegd dat het land drie invloeden moet zien te combineren. Die drie zijn de klassieke cultuur van het Perzische Rijk ...

                                               

Sredny Stog-cultuur

De Sredny Stog-cultuur is een prehistorische cultuur uit de Pontische steppe, die van ongeveer 4500 - 3200 v.Chr. dateert. Het is een van de vroegste culturen waarin resten zijn gevonden die duiden op de domesticatie van het paard. De cultuur is ...

                                               

Zaroebyntsi-cultuur

De Zaroebyntsi-cultuur is een archeologische cultuur van de 3e eeuw v.Chr. tot 1e eeuw AD in het gebied ten noorden van de Zwarte Zee langs de bovenste en middelste Dnjepr en Pripjat, en in het westen tot aan de Zuidelijke Boeg. De Zaroebyntsi-lo ...

                                               

Nationaal Historisch Park van de Chaco-cultuur

het Nationaal Historisch Park van de Chaco Cultuur is een Nationaal historisch park in de Amerikaanse staat New Mexico. Al meer dan 200 jaar bewonen Pueblo-volkeren een groot gebied in het zuidwesten van de Verenigde Staten. De hier gelegen Chaco ...

                                               

Romeinse cultuur

De Romeinse cultuur heeft zich doorheen bijna 1500 jaar lange geschiedenis van het oude Rome ontwikkeld en ook veranderingen gekend. Een belangrijk aspect van deze cultuur was de taal van de Romeinen, het Latijn, met geschiedschrijvers zoals Taci ...

                                               

Lijst van ministers van Cultuur in de Franse Gemeenschap

                                               

Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed (Polen)

Het Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed is een ministerie van de Poolse overheid. De Republiek Polen had van 1989 tot 1999 een Ministerie van Cultuur en Kunst, dat in 1999 werd vervangen door het Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoe ...

                                               

Únětice-cultuur

De Únětice-cultuur is een archeologische cultuur van de Centraal-Europese bronstijd, gedateerd op ongeveer 2300-1600 v. Chr. Ze werd voorafgegaan door de laat-neolithische trechterbeker- en klokbeker-culturen en opgevolgd door de grafheuvelcultuu ...

                                               

Westerse cultuur

De term westerse cultuur heeft betrekking op de verzameling aan normen, waarden, gebruiken en soms artefact en die de vele culturen in de westerse wereld met elkaar delen. Tegenwoordig verspreiden westerse waarden zich over de hele wereld en grij ...

                                               

Geschiedenis

Geschiedenis verwijst onder meer naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen. Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook ...

                                               

Geschiedenis van het christendom

De geschiedenis van het christendom, soms ook kerkgeschiedenis genoemd, heeft als onderzoeksobject de geschiedenis van de christelijke religie vanaf pinksterdag in - wat verondersteld wordt - het jaar 30 na Christus. Een gedetailleerde behandelin ...

                                               

Geschiedenis van de wereld

                                               

Geschiedenis van Duitsland

De oudste gevonden menselijke resten in Duitsland zijn die van de Heidelbergmens waarover betrekkelijk weinig bekend is. Dit betreft een uitgestorven mensensoort die leefde tussen 500.000 en 200.000 jaar geleden. Later tijdens de prehistorie werd ...

                                               

Geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Meer dan honderd jaar lang maakte het eiland Ierland er in zijn geheel deel van uit. Hoewel de term al eerder werd gebruikt om het vrijwillig samengaan van de landen te om ...

                                               

Geschiedenis van Rusland

De geschiedenis van Rusland beslaat een lange en veelbewogen reeks eeuwen. De eerste staat op het gebied van het huidige Rusland is het zogenaamde Kievse Rijk. Hoewel in dit artikel de geschiedenis van Rusland, die van de Sovjet-Unie en die van p ...

                                               

Geschiedenis van de oudheid

Geschiedenis van de oudheid of ook wel oude geschiedenis is de tak van de geschiedeniswetenschap die zich bezighoudt met de oudheid. Degenen die dit vakgebied bestuderen worden "oudhistorici" genoemd. De oudhistoricus, die qualitate qua moet same ...

                                               

Geschiedenis van Wallonië

Dit artikel behandelt de geschiedenis van Wallonie. De geschiedenis van het Belgische Wallonie wordt gekenmerkt door zijn Romaanse cultuurgeschiedenis, en door een vroege en spectaculaire industriele revolutie.

                                               

Geschiedenis van Macedonië

Geschiedenis van Macedonie kan verwijzen naar: Geschiedenis van de historische regio Macedonie Geschiedenis van Grieks Macedonie Geschiedenis van de Republiek Macedonie

                                               

Geschiedenis van Jordanië

De Geschiedenis van Jordanie bestaat uit twee delen: de geschiedenis van vóór het ontstaan van de bestuurlijke eenheid Trans-Jordanie in 1923 en de geschiedenis van daarna.

                                               

Geschiedenis van Graubünden

In 3de eeuw werd er een rijkshervorming doorgevoerd en werd Graubünden door een dux = hertog bestuurd. Omstreeks deze tijd trok de heilige Lucius door de Alpen en bekeerde velen tot het christendom. In Chur, Bonaduz en Schiers zijn vroeg-christel ...

                                               

Hedendaagse geschiedenis

Contemporaine, eigentijdse of hedendaagse geschiedenis is de geschiedenis van de eigen tijd van de beschouwer, en eventueel een of twee generaties ervoor. Andersom gezegd, contemporaine geschiedschrijving van een gebeurtenis of periode is wat his ...

                                               

Heelal

Het heelal of universum in de astronomie, ofwel de kosmos in de kosmologie, zijn synoniemen voor alle materie en energie binnen het gehele ruimtetijd-continuüm waarin de mens evolueert.

                                               

Uiteindelijk lot van het heelal

Voor het uiteindelijke lot van het heelal zijn er drie gangbare theorieen: Big Rip, Big Chill en minder waarschijnlijk Big Crunch of nog Warmtedood. De reden waarom Big Rip nu als meest waarschijnlijk geldt, is, dat uit de huidige waarnemingen de ...

                                               

Vlak heelal

Een vlak heelal is een heelal dat op grote schaal beschreven kan worden met de Euclidische meetkunde. De uitbreidingssnelheid voor een vlak heelal is precies zo groot dat ze nadert tot nul en het heelal nooit samen zal trekken. De microgolfmeting ...

                                               

Waarneembaar heelal

Het waarneembaar heelal is dat gedeelte van het universum waarvan het in theorie mogelijk is het van op Aarde waar te nemen. In theorie en niet in de praktijk, omdat men in de praktijk het heelal buiten het zonnestelsel enkel via elektromagnetisc ...

                                               

Opperbouwmeester van het Heelal

De term Opperbouwmeester van het Heelal is een symbool uit de vrijmetselarij waarin het heilige weergegeven wordt. Een nadere invulling van dit symbool wordt er niet gegeven, omdat de vrijmetselarij – anders dan kerkgenootschappen – geen leer ver ...

                                               

Vorm van het heelal

De vorm van het heelal is een informele naam voor een onderzoeksgebied binnen de natuurkundige kosmologie. In dit onderzoeksgebied beschrijft men de meetkunde van het heelal met inbegrip van zowel de lokale meetkunde als de globale meetkunde. Los ...

                                               

Leeftijd van het heelal

De leeftijd van het heelal kan op de volgende manieren bepaald worden: De Wilkinson Microwave Anisotropy Probe WMAP heeft anderhalf jaar lang precisiemetingen verricht aan de kosmische achtergrondstraling. De leeftijd van het heelal is nu bepaald ...

                                               

Metrische uitdijing van de ruimte

De metrische uitdijing van het heelal is een sleuteldeel van het huidige beeld van de wetenschap van het heelal, waarin ruimtetijd zelf beschreven wordt door een metrische tensor die door de tijd heen zo verandert dat de ruimtelijke dimensies gro ...

                                               

Chronologie van het heelal

De chronologie van het heelal beschrijft de evolutie en de toekomst van het heelal op basis van de wetenschappelijke oerknal-theorie, de kosmologische theorie die op basis van de algemene relativiteitstheorie veronderstelt dat 13.8 miljard jaar g ...

                                               

Statisch heelal

Een statisch heelal is een heelal dat zowel in ruimte als tijd oneindig is. Daar tegenover staat een dynamisch heelal dat een beginpunt kent en expandeert. Het idee van een oneindig heelal werd voor het eerst geopperd door Thomas Digges in 1576 e ...

                                               

Het heelal

Het heelal, Engels: A Brief History of Time, is een populairwetenschappelijk boek geschreven door Stephen Hawking, dat voor het eerst werd uitgegeven in 1988. Hoewel Hawking in vakkringen al wereldberoemd was, werd door dit boek zijn naam ook bek ...

                                               

Ontstaan van het Heelal

Er zijn verschillende benaderingen over het ontstaan van het Heelal: De schepping, een religieuze benadering De Oerknal, een wetenschappelijke benadering

                                               

Mens-computerinteractie

Mens-computerinteractie is een vakgebied binnen de informatiekunde dat zich bezighoudt met onderzoek naar de interactie tussen mensen en machines. De interactie wordt gerealiseerd middels een gebruikersinterface. De gebruikersinterface is als int ...

                                               

Samenleving

Een samenleving of gemeenschap is een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de groepsleden. Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, staat het netwerk van relaties tussen mensen ...

                                               

Sociale filosofie

Sociale filosofie is een deelgebied binnen de filosofie dat zich bezighoudt met de vraag naar het ontstaan, de zin en het wezen van de maatschappij. Dat wil zeggen dat zij de verhouding tussen de individuele mens en de maatschappij en haar struct ...

                                               

Cycladische maatschappij

De Cycladische maatschappij was een welvarende maatschappij in de drie eeuwen v.Chr. De bewoners van de Cycladen waren zeelui die handel dreven in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Thucydides I 4. en Herodotos I 171. noemden de oorspronkelij ...

                                               

Polikliniek mens en arbeid

Het Polikliniek mens en arbeid is een voorziening voor patienten met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. De PMA biedt hoogwaardige zorg aan patienten met aandoeningen die mogelijk het gevolg zijn van werk, en aan patienten met medische be ...

                                               

Mens & Cultuur Uitgevers

Stichting Mens en Kultuur bvba SMK werd opgericht in 1989 door historicus Arnold Eloy Veurne, 1948 i.s.m. Gustaaf Janssens Antwerpen 1922-1996. In 2003 werd het handelsfonds overgenomen door Mens & Cultuur Uitgevers nv M&CU, eveneens geleid d ...

                                               

Maatschappijkritiek

Maatschappijkritiek is een vorm van kritiek die de oorzaken van problemen in de maatschappij zoekt in een gebrekkige maatschappijstructuur. Iets is maatschappijkritisch als het de sociale, economische of politieke fundamenten van een samenleving ...

                                               

Kerndoel

Kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het Nederlands ministerie van Onderwijs vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod ...

                                               

Hal (Frans Hals Museum)

Hal is een tentoonstellingscomplex van het Frans Hals Museum aan de Grote Markt van Haarlem waar moderne en hedendaagse kunst tentoongesteld wordt in wisselende presentaties. De nadruk ligt op hedendaagse foto- en videopresentaties, waarin mens e ...

                                               

Distributie

Distributie kan verwijzen naar: Mens en maatschappij Distributionalistische taalkunde, in de taalkunde, de opposities van bepaalde elementen Distributie verdeling, de verdeling van de productie die niet door de producenten zelf worden geconsumeer ...

                                               

Imperial War Museum North

Het Imperial War Museum North is een museum in Greater Manchester, een ceremonieel graafschap in het Verenigd Koninkrijk. Het museum is een dependance van het Imperial War Museum te Londen en belicht de impact van oorlog op de mens en de maatscha ...

                                               

Opium van het volk

Opium van het volk is een uitspraak van Karl Marx met betrekking tot religie. Door te wijzen op de beloning in het hiernamaals zouden onderdrukten zich schikken in hun lot. Hij schreef in 1844 in de Deutsch-Französische Jahrbücher in Zur Kritik d ...

                                               

Natuur

Natuur kan verwijzen naar: Natuur werkelijkheid - de inhoud en werking van de kosmos Karakter aard, essentie - de combinatie van innerlijke eigenschappen Natuur filosofie - het wezen van een substantie, of het Zijn Wildernis natuur - de oorspronk ...

                                               

Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos, kortweg ANB, is een agentschap van de Vlaamse overheid dat ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

                                               

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu is een Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie. Zij zet zich in voor een duurzame toekomst voor iedereen.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →